|

Set og hørt på Hadsten Lokalarkiv: Hadstenegnens Andelsmejeri

Vi har fra HADSTEN LOKALARKIV modtaget følgende om oprettelse af Hadstenegnens Andelsmejeri – skrevet af Herluf Nydam Jensen, Hadsten

Set og hørt på Hadsten Lokalarkiv:

Hadstenegnens Andelsmejeri

 

På en generalforsamling i Hadsten og omegns Kvægavlsforening den 4. juni 1948, havde man indbudt mejerikonsulent Sigurd Nielsen, Århus til at holde et foredrag over emnet store contra små mejerier.

Det satte efterfølgende en debat i gang der mundede ud i, at en kreds af landmænd fra 4 mejerier nedsatte et udvalg der skulle arbejde videre med sagen. De 4 mejerier var Vissing, Lyngå, Hadsten og Haldum.  2 landmænd fra hvert mejeri udgjorde udvalget. Mejeriet i Hadsten var privatejet, men nedslidt, derfor kom det med i det nye mejeri.

Den 4. oktober holdt man stiftende generalforsamling for det nye mejeri på Østergades Hotel i Hadsten. Der blev nedskrevet vedtægter(håndskrevet i protokollen) og valgt bestyrelses-byggeudvalg. Fuld fart på.

2 år senere efter mange og drøje forhandlinger, kunne man modtage det første mælk.  1. oktober oprandt den store dag da den første mælk blev indvejet og maskinerne blev taget i brug. Man skriver i protokollen, at der stadig gik en del håndværkere på mejeriet og at ikke alt fungerede lige godt.

De foregående 2 år havde udvalget (bestyrelsen) haft meget travlt. Der skulle købes jord til grunden (Herluf Thomsen solgte jord til det nye mejeri) Der skulle Indhentes tilbud fra håndværkere og der skulle laves aftaler om udledning af spildevand. Det var lige på den tid nogen begyndte at sætte spørgsmålstegn ved den uhæmmede udledning af spildevand i åen, og det endte med en åben grøft, hvor man regnede med at vandet blev renset af planter og nedsivning. Det lykkedes nok ikke helt.

Maskiner skulle købes og der skulle ansættes et mejeribestyrerpar. Der var mange ansøgninger og 4 par blev kaldt til samtale. Man valgte Jutta og Peter Lynge Ottosen, som på det tidspunkt var mejeribestyrer par på Værum mejeri.

Som sagt startede indvejningen af mælk den 1. oktober 1950.  På et af billederne kan man se den første lastbil holde klar til aflæsning, en meget fin Volvo lastbil, sandsynligvis ejet af vognmand Kresten Holm Haldum. Mejeribestyrer Ottosen og mejerister er klar ved rampen og der er blomster i anledning af dagen. Det har været en stor dag.

 

Landmændene på Hadsten egnen bakkede op om det nye mejeri og mejeribestyreren kan hvert år berette at der kommer mere mælk end man havde regnet med.

Ottosen er en dygtig mejeribestyrer og mejeriet kommer godt fra start og man skal også huske på, at det nok var andelsbevægelsens storhedstid, hvilket et vers i en sang forfattet til indvielsen i den 28. juli 1951 beskriver

Det friske skud på andels træets grene

Vi ønsker held og lykke her i kvæld

Gid folk på egnen sig om det forene,

Af penge hjem vi da vil få et væld

Centralisering her er praktiseret,

For tidens krav vort mejeri kan stå

En milepæl i dag vi har passeret,

Og mange slægtled gavn af det vil få.

Dette vers er meget beskrivende for de tanker man gjorde sig på den tid og så senere hvor stærkt udviklingen kom til at gå.

Man rutter ikke med pengene. Til indvielsesfesten starter man med rundvisning på mejeriet hvor der er smagsprøver af produkterne, derefter er der kaffebord på Østergades hotel med mange taler og en livlig stemning, og så spilles der op til dans.

Protokollen starter i 1948 og slutter med et referat af afsluttende generalforsamling den 11. februar 1966 på Centralhotellet i Hadsten. Mejeriet blev tilsluttet Centralmejeriet i Århus, igen en centralisering blot 15 år efter at man skrev i sangen at mange slægtled gavn af det vil få.

Driften fortsatte ca. 16 år mere og Centralmejeriet kom ind i mejeriselskabet Danmark, der nu hedder Arla Foods og har afdelinger i hele Europa og eksporterer til hele verden.

I mange år da vi boede i Lyngå og jeg skulle forklare hvordan man fandt vej til Lyngå var standard forklaringen, at man blot skulle køre til Hadsten dreje mod Hammel ved det nye mejeri. Den forklaring gav jeg selv efter at mejeriet var jævnet med jorden i midten af firserne.

 

Herluf Nydam Jensen

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Fra det gamle album, Lyngå Skole anno 1907

Fra det gamle album, Lyngå Skole anno 1907

Et dejligt gammelt billede fra Lyngå dukkede op ved en gennemgang på vores arkiv ... læs mere
Ugens naturbilleder nr. 481.

Ugens naturbilleder nr. 481.

Ekstraudgave i anledning af, at høsten er i hus mange steder ... læs mere
Annonce : Ung forvirring i Kronjylland: Egen forsikring, deleforsikring eller ingen forsikring?

Annonce : Ung forvirring i Kronjylland: Egen forsikring, deleforsikring eller ingen forsikring?

STUDIESTART: For mange unge i Kronjylland rimer forsikring på forvirring. For hvilken forsikring er den rigtige, kan man tegne en fælles forsikring i bofællesskabet, og behøver man overhovedet at tegne én? Ja, lyder svaret fra GF Forsikring ... læs mere
Minimumsnormering på ældreområdet.

Minimumsnormering på ældreområdet.

Af Mercedes Czank, Formand Dansk Folkeparti,  Favrskov ... læs mere
Man binder os på mund og hånd...

Man binder os på mund og hånd…

… men man kan ikke binde ånd! ... læs mere
BUM – og så stod tiden stille!

BUM – og så stod tiden stille!

Af motorredaktør Jørgen Kjær, Hadsten ... læs mere
Syng dig glad i Hadsten blandede Kor

Syng dig glad i Hadsten blandede Kor

Sådan siger vi i Hadsten blandede Kor, som nu starter ny sæson onsdag den 26. august kl. 19.30 ... læs mere
Loading...