|

Solidt kvartalsregnskab vidner om Vestjysk Bank i topform

Vestjysk Bank realiserede i 1.-3. kvartal 2019 et resultat efter skat på 397 mio. kr. mod 166 mio. kr. i samme periode sidste år.

Resultatet afspejler bl.a. en engangsindtægt fra salget af aktier i Sparinvest Holdings SE og et væsentligt fald i bankens nedskrivninger. Men resultatet bevidner også, at Vestjysk Bank har formået at fastholde en tilfredsstillende toplinje trods et historisk lavt renteniveau og skærpet konkurrence på udlånsmarkedet.

Netto rente- og gebyrindtægter fastholdt trods lavt renteniveau og stærk konkurrence
I 1.-3. kvartal 2019 udgjorde Vestjysk Banks basisindtægter 827 mio. kr. mod 685 mio. kr. i samme periode 2018. Stigningen i basisindtægterne skyldes bl.a. en engangsindtægt i 3. kvartal 2019 fra salget af Vestjysk Banks aktier i Sparinvest Holdings SE.

– Indtægten på 142 mio. kr. fra salget af vores Sparinvest-aktier luner naturligvis rigtig godt i vores regnskab og øger vores bundlinje med et pænt stort beløb. Men vi er meget bevidste om, at der er tale om en engangsindtægt. Hvis vi isoleret set kigger på vores netto renteindtægter og vores netto gebyrindtægter, har vi samlet set formået at fastholde disse i forhold til niveauet fra 2018. Dét er vi rigtig stolte af, fastslår Jan Ulsø Madsen, administre­rende bankdirektør i Vestjysk Bank, og henviser til den nuværende markedssituation med historisk lave renter og stadigt stigende konkurrence på udlånsmarkedet.

– Vores regnskab viser, at vores indtjeningsmotor er stærk, og det er netop den, der er fundamentet for vores fremtidige forretning. Ligesom vores kolleger mærker vi naturligvis det store pres, der kommer fra det nuværende rentemiljø, hvor historisk lave renter sætter dagsordenen, og hvor omtalen af negative indlånsrenter og paradigmeskifte fylder meget i medierne. Men vi følger udviklingen på renteområdet helt tæt og forsøger hele tiden at tilpasse os de foranderlige markedsvilkår.

Sammenlignet med 1.-3. kvartal 2018 faldt Vestjysk Banks netto renteindtægter i 1.-3. kvartal 2019 fra 405 mio. kr. til 379 mio. kr., svarende til et fald på 26 mio. kr. eller godt 6 pct. Dette blev dog opvejet af øgede netto gebyrindtægter, der i samme periode steg fra 219 mio. kr. til 244 mio. kr. – en stigning på 25 mio. kr. eller godt 11 pct. Stigningen har især været drevet af høj konverteringsaktivitet på realkreditområdet.

– Året 2019 vil blive husket for de fortsat faldende renter og for de deraf følgende muligheder for at konvertere realkreditlån. Det har givet massiv travlhed i banken, og jeg er intet mindre end ydmyg over for den indsats, der er blevet ydet hele vejen rundt i organisationen for at følge med efterspørgslen, fortæller Jan Ulsø Madsen.

Nedskrivninger faldet med to tredjedele
Vestjysk Banks behov for nedskrivninger beløb sig i 1.-3. kvartal 2019 til netto 44 mio. kr. mod 134 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2018. Nedskrivningerne er således faldet med 67 pct. Og selvom landbrugssektoren som helhed har oplevet forbedrede økonomiske forhold sammenlignet med sidste år, takket være stabile afregningspriser på mælk og kraftigt stigende svinepriser, er det fortsat nedskrivninger relateret til landbrugssektoren, der tegner sig for hovedparten af bankens nedskrivninger.

– Der er enkelte landbrug, der stadig kæmper med alt for stor gæld, og hvor det stadig er nødvendigt at foretage nedskrivninger. Men generelt set har landbrugssektoren oplevet et økonomisk løft i 2019, og det smitter også af på os som bank. I det hele taget har vores kunder nydt godt af de lave renter og positive konjunkturer. For os har det helt konkret betydet faldende nedskrivninger og en meget tilfredsstillende udvikling i kvaliteten af vores udlånsbog, konstaterer Jan Ulsø Madsen.

I maj-juni 2019 foretog Finanstilsynet en ordinær inspektion i Vestjysk Bank, hvor gennemgangen af udlån resulterede i mernedskrivninger på i alt 33 mio. kr. Disse var indregnet i bankens regnskab pr. 30. juni 2019. Inspektionen medførte også en negativ værdiregulering af bankens ejendomme med 9 mio. kr. pr. 30. september 2019.

Ledelsen meget tilfreds med bankens resultater
I 1.-3. kvartal 2019 realiserede Vestjysk Bank et resultat efter skat på 397 mio. kr. mod 166 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2018. Egenkapitalforrentningen efter skat for de første ni måneder af 2019 udgjorde dermed 19,4 pct. p.a. Eksklusive indtægten fra salget af bankens aktier i Sparinvest udgjorde egenkapitalforrentningen 12,5 pct. p.a.

– Som ledelse er vi meget tilfredse med de resultater, vi har leveret indtil nu i 2019, også når vi fraregner effekten af engangsindtægten fra salget af vores aktier i Sparinvest, konstaterer Jan Ulsø Madsen.

– Vi har formået at fastholde vores toplinje under udfordrende markedsvilkår. Set i forhold til 1.-3. kvartal 2018 har vi reduceret vores omkostninger en smule trods stigende IT-udgifter, særligt til sektor- og lovopgaver samt opgaver på antihvidvaskområdet. Vores nedskrivninger er faldet markant, og kundernes økonomier er generelt blevet mere robuste, hvilket har en positiv, afsmittende effekt på vores udlånsbog m.m. Vi kan samtidigt konstatere, at vi overholder alle kapitalkrav med en komfortabel overdækning. Med de mange positive elementer i vores kvartalsregnskab som fundament fastholder vi således de udmeldte forventninger om et resultat efter skat for helåret 2019 i intervallet 420 til 460 mio. kr., slutter Jan Ulsø Madsen.

  Jan Ulsø Madsen

Yderligere oplysninger
Ønsker du yderligere oplysninger vedrørende nærværende meddelelse, er du velkommen til at kontakte adm. bankdirektør Jan Ulsø Madsen, tlf. 96 63 21 04.

 

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.


Loading...

annonce - et prima tilbud på australsk vin

annonce – et prima tilbud på australsk vin

Vinhandler Peter Aschelund har et godt tilbud til dig ... læs mere
Ny naturuddannelse for teenagere på vej i Favrskov

Ny naturuddannelse for teenagere på vej i Favrskov

16 Januar 2020 åbner Favrskov Kommune for tilmeldinger til det nye naturinitiativ Junior Ranger. Et initiativ, som skal gøre 20 11-13 årige klogere på naturen, dyrelivet og formidling af deres viden ... læs mere
Færdselsuheld i Hinnerup

Færdselsuheld i Hinnerup

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Viva Las Vegas

Viva Las Vegas

Årets vinterkabaret på Randers EgnsTeater tager denne gang fat på musikken fra en af de helt store figurer i amerikansk musikhistorie. Måske den største af dem alle. Det er nemlig sangskatten fra Elvis Presley, der er omdrejningspunktet for forestillingen ”Viva ... læs mere
GLÆDELIGT SKUDÅR..!

GLÆDELIGT SKUDÅR..!

Det nye år er et skudår. Damerne har lov til at fri. Det vidste såvel Carl Røgind som Alfred Schmidt. I dag er der sjove skudårskort på PingvinNyt ... læs mere
Lions Hinnerup giver sangbøger til Hinneruplund

Lions Hinnerup giver sangbøger til Hinneruplund

Lions Hinnerup havde hørt, at aktivitetsafdelingen på Hinneruplund Ældre- og Aktivitetscenter trængte til nye sangbøge ... læs mere
ALT ER VED DET GAMLE

ALT ER VED DET GAMLE

Tankevækkende nytårsklumme af Ole Juul ... læs mere
Sat på Spidsen er tilbage - glæd dig

Sat på Spidsen er tilbage – glæd dig

Eigil Jacobsen har holdt en velfortjent jule-og nytårsferie og kommer tilbage på tirsdag ... læs mere
Færdselsuheld i Søften

Færdselsuheld i Søften

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Loading...