|

Takstblad 2021 for Favrskov Affald A/S

FTakster for 2021 er vedtaget på byrådsmødet den 27. oktober godkendte byrådet i Favrskov Kommune taksterne for 2021 i Favrskov Forsyning.

 

Overordnet set vil den samlede regning til Favrskov Forsyning ikke ændre sig markant for en almindelig husstand. Taksterne stiger på affaldsområdet, men for langt de fleste af forsyningens kunder bliver det billigere at aflede spildevand.

For en privat husstand med ugentlig sækketømning og brug af genbrugspladserne vil merudgiften i 2021 være på 424 kr. på affaldsområdet. Heraf stiger taksten for afhentning af dagrenovation med 34 kr. og taksten der omfatter anvendelse af genbrugspladserne, tømning af genbrugsbeholderen samt ordning for storskrald for private husstande stiger fra 1.720 kr. i 2020 til 2.110 kr. i 2021.
Stigningen skyldes ifølge Søren Frandsen, bestyrelsesformand i Favrskov Forsyning især to faktorer:
– Vi oplever øget aktivitet på genbrugspladserne og vi forventer, at vores kunder også i 2021 afleverer mere og mere affald til genbrug. Det er i sig selv meget positivt, da det fortæller os, at vi har et rigtig godt servicetilbud og at flere sender deres affald til genbrug.
Men stigningen i affaldsmængderne betyder også øgede omkostninger til bortskaffelse og behandling af affaldet. Samtidig er indtægten fra salg af genanvendelige materialer faldet æsentligt, på grund af lavere salgspriser. Derfor ser vi os nødsaget til at hæve prisen for at
På spildevandsområdet vil en almindelig husstand med et årligt vandforbrug på 150 m3 komme på genbrugspladserne, hvilket afspejles i de nye takster. 
opleve et fald i prisen på 327 kr. – fra 7.177 kr. i 2020 til 6.850 i 2021. Faldet skyldes
primært en mindre aktivitet på vores anlægsprojekter.
Den samlede stigning for en almindelig husstand med egne affaldsbeholdere og tilkobling til kommunale kloaknet vil dermed være 97 kr. i forhold til taksterne i 2020.
Stigning er størst for kunder med septiktank, Den samlede takststigning vil være størst for de ca. 10% af forsyningens kunder, der ikke er tilsluttet det kommunale kloaknet, men i stedet er tilmeldt tømningsordning for egen septiktank. Her stiger taksten for fra 500 kr. i 2020 til 700 kr. 2021. Dermed vil de opleve en samlet stigning på 624 kr. fra 2020 til 2021, når taksten på affaldsområdet medtages.
Stigningen skyldes stigende leverandørpriser og et opsamlet underskud, der skal dækkes.
– Udgangspunktet for beregningen af taksterne på affalds- og spildevandsområderne er, at økonomien skal ”hvile i sig selv”, hvor eventuelle over- og underskud overføres til senere regulering. I 2021 forventer vi at kunne udligne underskuddet fra 2020, forklarer Søren Frandsen.
Kontakt for yderligere oplysninger:
Sara Funch, direktør i Favrskov Forsyning: 20 10 23 95 / safu@favrskovforsyning.dkavrskov Affald A/S

Takster inkl. moms 2020 2021
110 l. sæk ugentlig tømning 1.140,00 1.174,00
110 l. sæk ugentlig tømning, skelordning
1.040,00 1.071,00
110 l. sæk 14 dags tømning 622,00 641,00
110 l. sæk 14 dags tømning, skelordning
572,00 589,00
140 l. beholder ugentlig tømning 1.497,00 1.542,00
140 l. beholder ugentlig tømning, skelordning
1.408,00 1.450,00 40 l. beholder 14 dags tømning 837,00 862,00
140 l. beholder 14 dags tømning, skelordning
796,00 820,00 240 l. beholder ugentlig tømning 1.864,00 1.920,00
240 l. beholder ugentlig tømning, skelordning
1.785,00 1.839,00
240 l. beholder 14 dags tømning 1.023,00 1.054,00
240 l. beholder 14 dags tømning, skelordning 987,00 1.017,00
400 l. container ugentlig tømning 3.743,00 3.855,00
400 l. container 14 dags tømning 2.038,00 2.099,00
600 l. container ugentlig tømning 4.751,00 4.894,00
600 l. container 14 dags tømning 2.572,00 2.649,00
800 l. container ugentlig tømning 5.382,00 5.543,00

Dagrenovation
Årlig takst 800 l. container 14 dags tømning 2.888,00 2.975,00
Tillæg for specialtømning pr. gang 66,00 68,00
Foringsposer til 2-hjulede beholder 25,00 25,00 1 rulle á 10 stk.
Tømning nedgravede container.
Pr. gang 265,00 273,00
Dagrenovation
pr. enhed Behandling pr. ton.
(nedgravede container)
714,00 735,00
Vask af beholder, 2 hjulet 0,00 200,00
Vask af beholder, 4 hjulet 0,00 220,00
Ombytning af beholder 0,00 250,00

2
Favrskov Affald A/S
Takster inkl. moms 2020 2021
Gitterstativ / svingstativ 657,00 657,00
Miljøstativ 1.075,00 1.075,00
Ombytning af stativ 647,00 647,00
Stativ / sæk pr. stk.
Ekstra sæk 25,00 25,00
Grundtakst pr. besøg
1.172,00 1.172,00
Pr. enhed:
Engangsemballage (45 l.) 305,00 250,00
Plastposer, kemikalieaffald 100,00 40,00
KK-dunke (25 l.) 135,00 120,00
Klinisk risikoaffald
Amalgamdunke (5 l.) 535,00 430,00
Genbrug mv.
Private husstande Genbrugstakst pr. husstand 1.720,00 2.110,00
Ekstra genbrugsbeholder 240 l.
Takst pr. beholder opstillet og
tømt 0,00 300,00
Håndværkere og anlægsgartnere
1. mærkat
7.500,00 9.500,00
Håndværkere og anlægsgartnere
Efterfølgende mærkater
3.750,00 4.750,00
Øvrige virksomheder
1. mærkat
1.075,00 2.000,00
Øvrige virksomheder
Genbrugsplads
Erhverv
pr. kalenderår
Efterfølgende mærkater
537,50 1.000,00
Genbrugsplads
erhverv pr. besøg
Takst for ét besøg med bil og evt.
trailer 200,00 250,00
Farligt affald, erhverv Max 200 kg/år pr. mærkat 1.087,50 1.250,00
240 l, 2-delt beholder – 4 uger 48,00 642,00
240 l, 2-delt beholder – 14-dags 48,00 1.186,00
240 l, pap/papir – 4 uger 42,00 568,00
240 l, pap/papir – 14-dags 42,00 1.049,00
240 l, emballage – 4 uger 53,00 716,00
240 l, emballage – 14 – dags 53,00 1.322,00
Emballage – papir
kommunale institutioner, mv. Prisen er Pr. tømning i 2020 og pr.
år i 2021.
400 l pap/papir – 4 uger 47,00 631,00
3
400 l pap/papir – 14-dags 47,00 1.165,00
660 l pap/papir – 4 uger 47,00 627,00
660 l pap/papir – 14-dgs 47,00 1.157,00
400 l emballage – 4 uger 65,00 877,00
400 l emballage – 14 dags 65,00 1.619,00
Emballage – papir
kommunale institutioner, mv. Prisen er Pr. tømning i 2020 og pr.
år i 2021. (fortsat)
660 l emballage – 4 uger 77,00 1.033,00
660 l emballage – 14-dags 77,00 1.906,00
Renter påløber pr. påbegyndt måned efter forfaldsdatoen.
Ved renteberegning anvendes Danmarks Nationalbanks officielle udlånsrente + 8 %
Renter og gebyrer
ved for sen betaling
Gebyr ved 1. og 2. rykker 100,00 100,00

Notat
Takstblad 2021 – Favrskov Spildevand A/S
Spildevand (kr. incl. moms) 2018 2019 2020 2021
Tilslutningsbidrag
Alm. bolig Pr. boligenhed 62.230,00 64.510,00 64.970,00
Erhvervsejendomme Pr. påbegyndt 800 m²
matrikulært areal 62.230,00 64.510,00 64.970,00
Vandafledningsbidrag
Boliger og erhverv Fast bidrag pr. spildevandsstik til ejendommen 714,00 714,00 714,00 625,00
Boliger og erhverv Vandafledningsafgift pr.
m3 42,84 43,59 43,09 41,50
Erhverv Reduceret takst for forbrug 500-20.000 m3 34,27 34,87 34,47 33,20
Erhverv Reduceret takst for forbrug over 20.000 m3 17,14 17,44 17,24 16,60
Vandværkers afledning af
filterskyllevand
Reduceret takst for afledning til regnvands-system pr. m³
12,85 13,08 12,93 12,45
Elafregning ved minipumpestationer
Refusion for el-forbrug
ved minipumpestation tilknyttet én ejendom
162,00 162,00 162,00 162,00
Tømningsordning
Bidrag for én årlig tømning pr. tank 500,00 500,00 500,00 700,00
Specialtømning med
slamsuger 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.275,00
Forgæves kørsel 173,00 175,00 175,00 525,00
Øvrigt
Aflevering af slam på
Hammel Renseanlæg pr.

218,75 218,75 218,75 218,75
Aflevering af spildevand
fra samletanke på Hammel renseanlæg
42,84 43,59 43,09 41,50
Renter
Renter påløber pr. påbegyndt måned efter forfaldsdatoen. Ved renteberegning anvendes
Danmarks Nationalbanks
officielle udlånsrente + 8
%
Rykkergebyr Pr. udsendt rykker 100,00 100,00 100,00 100,00

 

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.”JULIA”

”JULIA”

I forbindelse med årsdagen for befrielsen i dag d. 5. maj er det værd at læse eller genlæse bogen ”JULIA” ... læs mere
Venstre vil bruge ekstra 200 millioner til at nedbringe ventelister i Region Midtjylland

Venstre vil bruge ekstra 200 millioner til at nedbringe ventelister i Region Midtjylland

Af regionrådsmedlem Ib Bjerregaard, næstformand i Hospitalsudvalget i Region Midtjylland, og politisk leder, formandskandidat Anders G. Christensen, Venstre ... læs mere
Usikker skolevej for Lyngås elever!

Usikker skolevej for Lyngås elever!

Hvor den stærkt trafikerede Hammelvej krydser Lyngåvej, skal Lyngås skoleelever løbe spidsrod mellem bilerne ... læs mere
Nybolig :  Nyhedsbrev | Højeste antal boligsalg i 17 år

Nybolig : Nyhedsbrev | Højeste antal boligsalg i 17 år

Danske sommerhuse stiger stadig i værdi | Oplever du, at dit hus er blevet for stort? ... læs mere
Divya Das og Kim Bildsøe om briterne og brexit

Divya Das og Kim Bildsøe om briterne og brexit

Divya Das og Kim Bildsøe fortæller om brexit set fra såvel Westminster Palace som fra helt almindelige briters synspunkt i England, Skotland, Wales og Nordirland ... læs mere
Trods høje salgstal stiger udbuddet for to ud af tre boligtyper

Trods høje salgstal stiger udbuddet for to ud af tre boligtyper

For anden måned i træk vokser det samlede udbud af ejerlejligheder og sommerhuse, imens det samlede antal villaer og rækkehuse til salg igen tager et dyk ned ... læs mere
OG FREDEN KOM

OG FREDEN KOM

Det er den 4. maj, og i aften sætter vi lys i vinduerne. Kurt Villy mindes Friis Johansen og fortæller en historie om majdagene i 1945 ... læs mere
Brand i redskabsskur

Brand i redskabsskur

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
PRESSEMEDDELELSE fra DjH

PRESSEMEDDELELSE fra DjH

Coronanedlukningen gav plads til fornyelse ... læs mere
Annonce : Husk din fiskemand er i Hadsten hver mandag

Annonce : Husk din fiskemand er i Hadsten hver mandag

Din fiskemand MARK er på plads udenfor Kvickly i Hadsten ... læs mere
Loading...