|

Til Peder Meyhoff

Besvarelse af spørgsmål stillet i Byrådets spørgetid 30. april 2019

Peder Meyhoff

I mail af 25. april 2019 stillede du nedenstående spørgsmål til besvarelse i Byrådets spørgetid.
Spørgsmål 1) Hvilke muligheder har kommunen for gennem lokalplaner at fremme træhuse?
Svar: Kommunalbestyrelsen kan med hjemmel i planlovens § 15, stk. 2, nr. 7 optage bestemmelser om bebyggelsers udformning, herunder materialevalg, i lokalplanlægningen.
Fastlæggelse af krav til materialevalg i en lokalplan skal almindeligvis begrundes i bebyggelsens udtryk og fremtoning. Det antages almindeligvis, at der ikke kan fastsættes nærmere krav til materialernes holdbarhed, miljøpåvirkning eller lignende. Et eventuelt krav om, at bebyggelse skal opføres som træhuse kan kun have betydning for de materialer som anvendes på bygningens synlige bygningsdele, hvorimod kravet ikke kan henføres til den bagvedliggende konstruktioner.
Spørgsmål 2) Hvilke overvejelser har kommunen om i fremtiden at øge anvendelsen af træ i det lokale byggeri (fx via lokalplaner).
Svar: Der er ikke planer eller politiker om at fremme anvendelsen af træ i det lokale byggeri.
Spørgsmål 3) Hvilke konkrete planer har kommunen for selv som bygherre at bygge bygninger (helt eller delvist) af træ?
Svar: Der tages konkret stilling til materialeanvendelsen fra byggeri til byggeri. Almindeligvis foretages valget af materialer i sammenhæng med andre hensyn i det konkrete byggeprojekt, herunder byggeriets funktion, det ønskede bygningsmæssige udtryk, sammenhængen til eksisterende byggeri, anlægsøkonomi, driftsforhold og lignende.

Spørgsmål 4) Hvilke planer har kommunen for i fremtiden at gøre en særlig salgsindsats for grunde i lokalplanlagte områder hvor det er muligt at bygge træhuse?
Svar: Kommunens grundsalgsindsats er målrettet på at fremme salg af kommunens byggegrunde uanset, hvilket materialevalg der foreskrives i de konkrete lokalplaner for de enkelte området.

Der er ikke iværksat konkrete salgsinitiativer for særligt at fremme træhuse i den kommunale planlægning.

Til orientering kan jeg oplyse, at dit spørgsmål og vores svar vil blive sendt til lokalpressen samt offentliggjort på kommunens hjemmeside www.favrskov.dk.

Venlig hilsen
Ulrich Remien Zickert Sekretariatschef

Kommentarer til “Til Peder Meyhoff

  1. Til et byrådsmøde kan man kun stille spørgsmål, ikke komme med synspunkter, så jeg vil derfor lige bemærke at årsagen til at jeg stiller spørgsmålene, er at træhuse er langt mindre klimabelastende end huse af beton og mursten. Det skyldes primært den varme der bruges til at brænde cement og mursten. Cement er det største problem, mellem 5 og 7 % af verdens samlede udslip af CO2 kommer fra cementbrænding. Jeg ved godt at der eksperimenteres med nye og mindre belastende måder at brænde cement på, men de er så vidt jeg kan se endnu kun på forsøgsstadiet. Men hertil kommer at der bruges meget vand, sand og sten til fremstilling af beton. Og det er råvarer der i hvert fald nogle steder er knaphed på.

    Til forskel lagrer træ CO2. Når man bygger et træhus, ‘kapsler’ man således CO2 inde, indtil huset rådner eller brænder. Hvis man sørger for at plante erstatningstræer for dem man har fældet, vil de nye træer også efterhånden som de bliver større, lagre CO2.

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Foreningslivet lever – Det skal det blive ved med

Foreningslivet lever – Det skal det blive ved med

Af Byrådsmedlem Morten Bang - Venstre ... læs mere
Fra ægtemand til plejer

Fra ægtemand til plejer

I påsken mistede Torben Gorm Larsen i Ulstrup sin kone efter 11 års sygdom. Han har samlet gode erfaringer, som han gerne vil give videre til andre ... læs mere
Nu bliver det ulovligt at købe koncentrerede sprøjtemidler

Nu bliver det ulovligt at købe koncentrerede sprøjtemidler

1. juli 2020 vil det ikke længere være muligt for private danskere at købe ukrudtsmidler, bl.a. Roundup, og andre pesticider i koncentreret form ... læs mere
NYT fra LECA

NYT fra LECA

I denne måneds nyhedsbrev kan du blive klogere på nogle Leca®-løsninger, du måske ikke kendte i forvejen ... læs mere
48 trafikanter sigtet efter Kalø-kontrol

48 trafikanter sigtet efter Kalø-kontrol

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
NYT fra VELAS

NYT fra VELAS

Kvægnyt skifter udseende og afsender ... læs mere
Personlige opråb hjælper andre

Personlige opråb hjælper andre

Sammenholdet i arbejdet for et liv uden kræft er stort. En del af sammenholdet er bl.a., at kræftpatienter deler deres personlige historier ... læs mere
Loading...