|

Til Peder Meyhoff

Besvarelse af spørgsmål stillet i Byrådets spørgetid 30. april 2019

Peder Meyhoff

I mail af 25. april 2019 stillede du nedenstående spørgsmål til besvarelse i Byrådets spørgetid.
Spørgsmål 1) Hvilke muligheder har kommunen for gennem lokalplaner at fremme træhuse?
Svar: Kommunalbestyrelsen kan med hjemmel i planlovens § 15, stk. 2, nr. 7 optage bestemmelser om bebyggelsers udformning, herunder materialevalg, i lokalplanlægningen.
Fastlæggelse af krav til materialevalg i en lokalplan skal almindeligvis begrundes i bebyggelsens udtryk og fremtoning. Det antages almindeligvis, at der ikke kan fastsættes nærmere krav til materialernes holdbarhed, miljøpåvirkning eller lignende. Et eventuelt krav om, at bebyggelse skal opføres som træhuse kan kun have betydning for de materialer som anvendes på bygningens synlige bygningsdele, hvorimod kravet ikke kan henføres til den bagvedliggende konstruktioner.
Spørgsmål 2) Hvilke overvejelser har kommunen om i fremtiden at øge anvendelsen af træ i det lokale byggeri (fx via lokalplaner).
Svar: Der er ikke planer eller politiker om at fremme anvendelsen af træ i det lokale byggeri.
Spørgsmål 3) Hvilke konkrete planer har kommunen for selv som bygherre at bygge bygninger (helt eller delvist) af træ?
Svar: Der tages konkret stilling til materialeanvendelsen fra byggeri til byggeri. Almindeligvis foretages valget af materialer i sammenhæng med andre hensyn i det konkrete byggeprojekt, herunder byggeriets funktion, det ønskede bygningsmæssige udtryk, sammenhængen til eksisterende byggeri, anlægsøkonomi, driftsforhold og lignende.

Spørgsmål 4) Hvilke planer har kommunen for i fremtiden at gøre en særlig salgsindsats for grunde i lokalplanlagte områder hvor det er muligt at bygge træhuse?
Svar: Kommunens grundsalgsindsats er målrettet på at fremme salg af kommunens byggegrunde uanset, hvilket materialevalg der foreskrives i de konkrete lokalplaner for de enkelte området.

Der er ikke iværksat konkrete salgsinitiativer for særligt at fremme træhuse i den kommunale planlægning.

Til orientering kan jeg oplyse, at dit spørgsmål og vores svar vil blive sendt til lokalpressen samt offentliggjort på kommunens hjemmeside www.favrskov.dk.

Venlig hilsen
Ulrich Remien Zickert Sekretariatschef

Kommentarer til “Til Peder Meyhoff

  1. Til et byrådsmøde kan man kun stille spørgsmål, ikke komme med synspunkter, så jeg vil derfor lige bemærke at årsagen til at jeg stiller spørgsmålene, er at træhuse er langt mindre klimabelastende end huse af beton og mursten. Det skyldes primært den varme der bruges til at brænde cement og mursten. Cement er det største problem, mellem 5 og 7 % af verdens samlede udslip af CO2 kommer fra cementbrænding. Jeg ved godt at der eksperimenteres med nye og mindre belastende måder at brænde cement på, men de er så vidt jeg kan se endnu kun på forsøgsstadiet. Men hertil kommer at der bruges meget vand, sand og sten til fremstilling af beton. Og det er råvarer der i hvert fald nogle steder er knaphed på.

    Til forskel lagrer træ CO2. Når man bygger et træhus, ‘kapsler’ man således CO2 inde, indtil huset rådner eller brænder. Hvis man sørger for at plante erstatningstræer for dem man har fældet, vil de nye træer også efterhånden som de bliver større, lagre CO2.

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.


Loading...

Nu bliver luften renere i Danmarks store byer

Nu bliver luften renere i Danmarks store byer

Folketinget har netop vedtaget skærpede miljøkrav til lastbiler, busser og varebiler i større byer ... læs mere
Ny kommentar til indlæg "Til Peder Meyhoff"

Ny kommentar til indlæg “Til Peder Meyhoff”

Vi har modtaget følgende fra Peder Meyhoff ... læs mere
SOCIALT DINNER

SOCIALT DINNER

Task Force Favrskov inviterer til Social Dinner 9. maj kl. 17 hos Løbeshop.dk i Hadsten ... læs mere
VELKOMMEN OG TAK FORDI DU KIGGER

VELKOMMEN OG TAK FORDI DU KIGGER

I dette nyhedsbrev vil vi fortælle lidt om vores arrangementer, verdens bedste hvidvin til prisen, Roséportvin m/tonic og til sidst om hvordan du/I kan bestille jeres helt egen smagning og til aller allersidst vores nye hjemmeside De bedste hilsner Flemming ... læs mere
LANDSFORENINGEN TALENTSPEJDERNE

LANDSFORENINGEN TALENTSPEJDERNE

Bliv certificeret MENTOR og hjælp en 12-15 årig i Favrskov Kommune ... læs mere
Tilbagetrukne Fødevarer

Tilbagetrukne Fødevarer

Risiko for blåt plast i hakket oksekød ... læs mere
Politi stopper uopmærksomme trafikanter

Politi stopper uopmærksomme trafikanter

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Politisk debat på Den jydske Haandværkerskole

Politisk debat på Den jydske Haandværkerskole

Salen var fyldt af unge mennesker under uddannelse, da ni politikere stille op til 1½ times debat på Den jydske Haandværkerskole. Eleverne der repræsenterede alle skolens uddannelsesretninger både inden for eud- og eux-uddannelserne, var velforberedte med spørgsmål til politikerne ... læs mere
Tilbagetrukne Fødevarer

Tilbagetrukne Fødevarer

Risiko for skimmelvækst i citronmayonnaise ... læs mere
Mens vi venter på Godot…

Mens vi venter på Godot…

Det er navnet på et absurd teaterstykke, skrevet af den engelske dramatiker Samuel Becket. Men det passer perfekt på dagens politiske situation… ... læs mere
Hjemmeværnskompagni Favrskov mindedes befrielsen af Danmark.

Hjemmeværnskompagni Favrskov mindedes befrielsen af Danmark.

Frihedskæmper Frits Johan Blichfeldt Møller ... læs mere
Åbent hus på Radio Favrskov

Åbent hus på Radio Favrskov

Studierne er lavet om ... læs mere
Loading...