|

To bevillinger til at bekæmpe ensomhed i Favrskov

Favrskov Kommune har fået 3,2 millioner kroner fra Sundhedsstyrelsen til to projekter, der bygger videre på tidligere års indsats mod ensomhed hos ældre. 

 

Grethe Villadsen, formand for Social- og Sundhedsudvalget, glæder sig over de to bevillinger fra Sundhedsstyrelsen:

 

Projektet ’Flere mod ensomhed – flere i fællesskaber’ har fået 2,1 millioner kroner, mens der er givet 1,1 millioner kroner til projektet ’Hør med i fællesskabet’.

Ensomhed har negative konsekvenser for trivsel og helbred. I Danmark er der cirka otte procent af den voksne befolkning, som oplever svær ensomhed. Blandt midaldrende er der forholdsvis få, der føler sig ensomme, men med stigende alder øges risikoen for at føle sig ensom. Det skyldes, at mennesker med høj alder ofte oplever tab. Det kan være tab i forhold til helbredet, eksempelvis høretab eller evnen til at bevæge sig omkring. Det kan også være tab af ægtefælle eller andre nære relationer.

Favrskov Kommune har gennem de sidste to år gennemført projektet ’Sammen mod ensomhed’, hvor kommunen i samarbejde med blandt andre Røde Kors og Ældresagen har arbejdet med at forebygge, opspore og afhjælpe ensomhed blandt ældre borgere i egen bolig. Mange frivillige har været involveret; både i de helt konkrete indsatser som eksempelvis besøgstjenester, men også i planlægning og udvikling af nye tilbud. Denne indsats har byrådet i Favrskov Kommune besluttet at videreføre ved at afsætte midler til det.

De to nye bevillinger fra Sundhedsstyrelsen gør det muligt at forstærke indsatsen. Projektet ’Flere mod ensomhed – flere i fællesskaber’ betyder, at flere af de svageste ældre kan hjælpes, blandt andet fordi der er mulighed for at få en hjælper med til aktiviteter, som borgeren ellers ikke ville kunne deltage i.

Bevillingen til projektet ”Hør med i fællesskabet” har især fokus på høretab, fordi nedsat hørelse øger risikoen for ensomhed. Derfor omfatter projektet opsporing af ældre med høretab. Det betyder blandt andet, at sygeplejerskerne vil have et særligt fokus på høretab i de forebyggende hjemmebesøg. Der vil endvidere blive udviklet og afprøvet et målrettet kursus, ”Blive ven med dit høreapparat”, som handler om at blive fortrolig med apparatet, så man ikke lader det ligge i skuffen. Desuden vil borgere kunne få screenet deres hørelse og få sparring på høreproblemer ved særlige arrangementer og hos kommunens hørevejledere.

– Både her i Favrskov og på landsplan er der stort fokus på at bekæmpe ensomhed, da vi ved, hvor afgørende det er at være en del af noget og have kontakt til andre mennesker. Det er en fortløbende indsats, og derfor er det også glædeligt, at Sundhedsstyrelsen ser positivt på vores ansøgninger, så vi kan fortsætte arbejdet med at bekæmpe ensomheden. Vi har høstet rigtig gode erfaringer med projektet ’Sammen mod ensomhed’, og det giver så god mening, at de erfaringer kommer rigtigt godt i spil i de nye projekter.

Hun roser de frivilliges og medarbejdernes indsats i arbejdet med at bekæmpe ensomhed.

– Det handler om livskvalitet for den enkelte, og der ved vi bare, hvor afgørende det er at være en del af fællesskabet. Projektet om høretab har også et forebyggende islæt, da det handler om at erkende sit høretab og gøre noget ved det, for i forhold til livskvalitet er det en god investering for den enkelte, understreger Grethe Villadsen.

 

Yderligere information:

Grethe Villadsen, formand for Social- og Sundhedsudvalget, 20 18 83 30

Birgitte Holm Andersen, sundhedshef, 40 64 61 64 

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Letbanen er blevet en tung klods om benet…

Letbanen er blevet en tung klods om benet…

Økonomien i letbaneprojektet har sejlet lige fra begyndelsen, og prognoserne for fremtiden viser, at det er et håbløst urentabelt projekt ... læs mere
DET GIVNE...

DET GIVNE…

Kurt Villy mindes en tankevækkende klumme af Ole Juul. Om at miste livet - midt i livet. Læs Ole Juul her på PingvinNyt ... læs mere
Indbrud i Søften

Indbrud i Søften

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Sindets Uge sætter fokus på mental sundhed

Sindets Uge sætter fokus på mental sundhed

Favrskov Kommune slår dørene op til et alsidigt program i Sindets Uge 7.- 11. oktober 2019. Med blandt andet foredrag, workshops, cafeer og åbent hus sætter kommunen fokus på den mentale sundhed for alle borgere ... læs mere
Ugens naturbilleder nr. 434.

Ugens naturbilleder nr. 434.

Det er ikke meget blå himmel september har budt på indtil nu. Vi må jo ha' noget til gode. Idag kommer du med på tur i skov og ved mark ... læs mere
Er der en voksen til stede?

Er der en voksen til stede?

”Hensyn-sygen” på Københavns Universitet er atter brudt ud ... læs mere
Ny storparcel i Hadsten i udbud

Ny storparcel i Hadsten i udbud

Storparcellen på Gl. Sellingvej 12 i Hadsten bliver udbudt til tæt-lav bebyggelse i to etager ... læs mere
ET GAMMELT POSTKORT MED ET MEJERI

ET GAMMELT POSTKORT MED ET MEJERI

En mejeriejer, en boghandler, en førstelærer. Alle medvirkende til en aktiv og levende stationsby, og alle bidrog de til dette fine postkort fra Hadsten ... læs mere
Rekordstor tilslutning til Kunst i Favrskov

Rekordstor tilslutning til Kunst i Favrskov

 Den 21. - 22. september  kl. 10 - 17 i Søften ... læs mere
Færdselsuheld i Hinnerup

Færdselsuheld i Hinnerup

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
HSK samarbejder med anden fodboldklub

HSK samarbejder med anden fodboldklub

Holdsamarbejder er ikke altid "lutter lagkage", men jeg er glad for, at jeg kan berette om en god historie fra pigefodboldens verden ... læs mere
Loading...