|

Trivselsprojekt har nået det første af fire mål

I projektet ’Trivsel i Hverdagslivet’ er K-møderne nu blevet grundigt gennemgået af samarbejdspartnerne fra Aalborg Universitet, og forskerne peger på vigtige facts i deres kortlægning.

I arbejdet med børn og unge, der er i begyndende mistrivsel, er de koordinerende møder (K-møder) et vigtigt redskab til at få gang i den rigtige indsats.

Projekt ’Trivsel i Hverdagslivet’ skal være med til udvikle og styrke det tværgående samarbejde omkring indsatsen til sårbare børn og deres familier, så almenområdet, socialfaglige rådgivere i skole/dagtilbud og PPR bedre kan støtte op om barnet og familien, inden problematikken udvikler sig yderligere.

I projektperioden, der er fra 1. september 2018 til 31. august 2020, arbejdes der med fire mål, hvor det første med kortlægning af K-møderne nu er nået:

1. Kortlægning af problemstillinger med afholdelse af K-møder
2. At udvikle og implementere en fælles praksis i arbejdet med K-møder
3. At styrke handlekompetencer i forhold til at opspore og støtte sårbare børn
4. At tilpasse eksisterende indsatser til målgruppen

De involverede forskere fra Aalborg Universitet og projektets arbejdsgruppe har deltaget i nogle K-møder og lavet fokusgruppeinterview med medarbejderne. Deltagerkredsen i K-møderne er det pædagogiske personale og ledelse fra institution/skole, socialfaglig rådgiver, psykolog, læsekonsulent og talehørerlærer. Sundhedsplejen kan indkaldes ad hoc.

Universitets og arbejdsgruppens kortlægningsrapport viser blandt andet:

  • Medarbejderne er drevet af et stort engagement i forhold til at bruge deres faglighed i barnets interesse og skabe positiv forandring for familierne
  • K-møder afholdes meget forskelligt, både i forhold til interval og deltagerkreds – det viser sig eksempelvis, at forældrene deltager på cirka halvdelen af de observerede K-møder på trods af, at det ikke er en del af K-mødets definition. Det er også forskelligt, hvilke og hvor mange faggrupper der er repræsenteret på K-møderne
  • Medarbejderne vurderer K-møderne og andre tværfaglige fora som en stor værdi i deres professionelle arbejde
  • Medarbejderne har stor tillid til og respekt for hinanden i det tværfaglige samarbejde
  • Medarbejderne skaber tillid og motivation hos de forældre, der deltager
  • Det er forskelligt, hvad der er iværksat forud for et K-møde, og Handleguiden, som er et redskab og opslagsværk udarbejdet af kommunen, bruges ikke i så høj grad. Nogle oplever den for ”stor og tung” til daglig brug
  • Mange K-møder ender i en indstilling til PPR

Som opsummering har Aalborg Universitet en række opmærksomhedspunkter, blandt andet:

  • Der er behov for både et tværfagligt mødefora til refleksion og faglig sparring for medarbejderne, og et tværfagligt møde, hvor også forældre deltager og samarbejdet styrkes og koordineres
  • Forældresamarbejdet er særligt i fokus på de tværfaglige møder – og med god effekt. Et udviklingspotentiale, som kan understøtte det tidlige opsporende arbejde yderligere, handler om barnets perspektiv. Barnets perspektiv kan med fordel inddrages i det tidligt opsporende samarbejde ved, at barnet i højere grad ”bliver hørt” om sin oplevelse af situationen

21. marts 2019 foregår den første af tre workshop, hvor medarbejdere og ledere arbejder med det udviklingspotentiale, som kortlægningen har peget på.

 

Dato:15. marts 2019

Senest opdateret:

15. marts 2019

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Er der en voksen til stede?

Er der en voksen til stede?

”Hensyn-sygen” på Københavns Universitet er atter brudt ud ... læs mere
Ny storparcel i Hadsten i udbud

Ny storparcel i Hadsten i udbud

Storparcellen på Gl. Sellingvej 12 i Hadsten bliver udbudt til tæt-lav bebyggelse i to etager ... læs mere
ET GAMMELT POSTKORT MED ET MEJERI

ET GAMMELT POSTKORT MED ET MEJERI

En mejeriejer, en boghandler, en førstelærer. Alle medvirkende til en aktiv og levende stationsby, og alle bidrog de til dette fine postkort fra Hadsten ... læs mere
Rekordstor tilslutning til Kunst i Favrskov

Rekordstor tilslutning til Kunst i Favrskov

 Den 21. - 22. september  kl. 10 - 17 i Søften ... læs mere
Færdselsuheld i Hinnerup

Færdselsuheld i Hinnerup

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
HSK samarbejder med anden fodboldklub

HSK samarbejder med anden fodboldklub

Holdsamarbejder er ikke altid "lutter lagkage", men jeg er glad for, at jeg kan berette om en god historie fra pigefodboldens verden ... læs mere
Litterære filmaftener i Hadsten og Hammel

Litterære filmaftener i Hadsten og Hammel

Kom til en hyggelig aften i den lokale biograf med læseinspiration og film ... læs mere
Østjyllands Politi søger medlemmer til borgerråd

Østjyllands Politi søger medlemmer til borgerråd

Østjyllands Politi opretter to nye borgerråd, hvor frivillige borgere får mulighed for både at dele deres oplevelser med politiet og drøfte nye tiltag. Målet er at sikre en tæt dialog og inddragelse af borgernes perspektiv ... læs mere
Pilotprojekt i Sundhedshuset i Hadsten

Pilotprojekt i Sundhedshuset i Hadsten

Til Alle Patient foreninger – Pensionist foreninger – Ældresagen i Favrskov Kommune ... læs mere
Indbrud i Hinnerup

Indbrud i Hinnerup

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Loading...