|

Trivselsprojekt har nået det første af fire mål

I projektet ’Trivsel i Hverdagslivet’ er K-møderne nu blevet grundigt gennemgået af samarbejdspartnerne fra Aalborg Universitet, og forskerne peger på vigtige facts i deres kortlægning.

I arbejdet med børn og unge, der er i begyndende mistrivsel, er de koordinerende møder (K-møder) et vigtigt redskab til at få gang i den rigtige indsats.

Projekt ’Trivsel i Hverdagslivet’ skal være med til udvikle og styrke det tværgående samarbejde omkring indsatsen til sårbare børn og deres familier, så almenområdet, socialfaglige rådgivere i skole/dagtilbud og PPR bedre kan støtte op om barnet og familien, inden problematikken udvikler sig yderligere.

I projektperioden, der er fra 1. september 2018 til 31. august 2020, arbejdes der med fire mål, hvor det første med kortlægning af K-møderne nu er nået:

1. Kortlægning af problemstillinger med afholdelse af K-møder
2. At udvikle og implementere en fælles praksis i arbejdet med K-møder
3. At styrke handlekompetencer i forhold til at opspore og støtte sårbare børn
4. At tilpasse eksisterende indsatser til målgruppen

De involverede forskere fra Aalborg Universitet og projektets arbejdsgruppe har deltaget i nogle K-møder og lavet fokusgruppeinterview med medarbejderne. Deltagerkredsen i K-møderne er det pædagogiske personale og ledelse fra institution/skole, socialfaglig rådgiver, psykolog, læsekonsulent og talehørerlærer. Sundhedsplejen kan indkaldes ad hoc.

Universitets og arbejdsgruppens kortlægningsrapport viser blandt andet:

  • Medarbejderne er drevet af et stort engagement i forhold til at bruge deres faglighed i barnets interesse og skabe positiv forandring for familierne
  • K-møder afholdes meget forskelligt, både i forhold til interval og deltagerkreds – det viser sig eksempelvis, at forældrene deltager på cirka halvdelen af de observerede K-møder på trods af, at det ikke er en del af K-mødets definition. Det er også forskelligt, hvilke og hvor mange faggrupper der er repræsenteret på K-møderne
  • Medarbejderne vurderer K-møderne og andre tværfaglige fora som en stor værdi i deres professionelle arbejde
  • Medarbejderne har stor tillid til og respekt for hinanden i det tværfaglige samarbejde
  • Medarbejderne skaber tillid og motivation hos de forældre, der deltager
  • Det er forskelligt, hvad der er iværksat forud for et K-møde, og Handleguiden, som er et redskab og opslagsværk udarbejdet af kommunen, bruges ikke i så høj grad. Nogle oplever den for ”stor og tung” til daglig brug
  • Mange K-møder ender i en indstilling til PPR

Som opsummering har Aalborg Universitet en række opmærksomhedspunkter, blandt andet:

  • Der er behov for både et tværfagligt mødefora til refleksion og faglig sparring for medarbejderne, og et tværfagligt møde, hvor også forældre deltager og samarbejdet styrkes og koordineres
  • Forældresamarbejdet er særligt i fokus på de tværfaglige møder – og med god effekt. Et udviklingspotentiale, som kan understøtte det tidlige opsporende arbejde yderligere, handler om barnets perspektiv. Barnets perspektiv kan med fordel inddrages i det tidligt opsporende samarbejde ved, at barnet i højere grad ”bliver hørt” om sin oplevelse af situationen

21. marts 2019 foregår den første af tre workshop, hvor medarbejdere og ledere arbejder med det udviklingspotentiale, som kortlægningen har peget på.

 

Dato:15. marts 2019

Senest opdateret:

15. marts 2019

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Jyllandsringen blev en weekend til glemmebogen for Mads Hoe

Jyllandsringen blev en weekend til glemmebogen for Mads Hoe

2. Afdeling af DM blev i sidste weekend kørt på Jyllandsringen ... læs mere
2 indbrud i Hinnerup på samme vej

2 indbrud i Hinnerup på samme vej

Østlyllands Politi oplyser ... læs mere
Færdselsuheld med personskade

Færdselsuheld med personskade

Østjyllnds Politi oplyser ... læs mere
Banedanmark fortæller  om jernbane-fremtiden

Banedanmark fortæller om jernbane-fremtiden

Der bliver formentlig brug for hver en siddeplads i Sløjfen, når Banedanmark mandag 24.juni vil orientere om kommende jernbaneprojekter i Hadsten og omegn ... læs mere
Spændende sommerkoncert

Spændende sommerkoncert

Torsdag d. 20. juni 2018 kl. 19.30 i Vejerslev kirke ... læs mere
Små metalstykker i trio hummus

Små metalstykker i trio hummus

Tilbagetrukne fødevarer ... læs mere
Mere frihed og mere tillid vil skabe 5.500 ekstra pædagoger!

Mere frihed og mere tillid vil skabe 5.500 ekstra pædagoger!

Debatindlæg af Simon Buus Olsen, Liberal Alliance ... læs mere
Hadsten Spejderne holder Sankt Hans fest ved hytten på Ellemosevej.

Hadsten Spejderne holder Sankt Hans fest ved hytten på Ellemosevej.

Arrangementet er målrettet børnefamilier, da der allerede kan bages snobrød fra kl. 18.30 og da selve bålet tændes ca. kl. 19 ... læs mere
Hammel Golf Klub gør en forskel

Hammel Golf Klub gør en forskel

Fredag den 24. maj afviklede Hammel Golf Klub "Upendo Charity Golf" ... læs mere
Lions Hinnerup og Hadsten støtter 73 fritidshjemsbørns sommerlejr

Lions Hinnerup og Hadsten støtter 73 fritidshjemsbørns sommerlejr

Hinnerup, Hadsten og Hammel Fritidscentre har søgt Lions om støtte til nedsættelse af egenbetalingen og til en ekstra oplevelse i forbindelse med lejren ... læs mere
I denne weekend køres smedens 24 timers løb på Playstation

I denne weekend køres smedens 24 timers løb på Playstation

Vi har 11 3-mands hold som dyster på den legendariske La Sarthe bane, det hele er stillet op i den store blå smedehal på toppen af Hadsten ... læs mere
Loading...