|

Trivselsprojekt har nået det første af fire mål

I projektet ’Trivsel i Hverdagslivet’ er K-møderne nu blevet grundigt gennemgået af samarbejdspartnerne fra Aalborg Universitet, og forskerne peger på vigtige facts i deres kortlægning.

I arbejdet med børn og unge, der er i begyndende mistrivsel, er de koordinerende møder (K-møder) et vigtigt redskab til at få gang i den rigtige indsats.

Projekt ’Trivsel i Hverdagslivet’ skal være med til udvikle og styrke det tværgående samarbejde omkring indsatsen til sårbare børn og deres familier, så almenområdet, socialfaglige rådgivere i skole/dagtilbud og PPR bedre kan støtte op om barnet og familien, inden problematikken udvikler sig yderligere.

I projektperioden, der er fra 1. september 2018 til 31. august 2020, arbejdes der med fire mål, hvor det første med kortlægning af K-møderne nu er nået:

1. Kortlægning af problemstillinger med afholdelse af K-møder
2. At udvikle og implementere en fælles praksis i arbejdet med K-møder
3. At styrke handlekompetencer i forhold til at opspore og støtte sårbare børn
4. At tilpasse eksisterende indsatser til målgruppen

De involverede forskere fra Aalborg Universitet og projektets arbejdsgruppe har deltaget i nogle K-møder og lavet fokusgruppeinterview med medarbejderne. Deltagerkredsen i K-møderne er det pædagogiske personale og ledelse fra institution/skole, socialfaglig rådgiver, psykolog, læsekonsulent og talehørerlærer. Sundhedsplejen kan indkaldes ad hoc.

Universitets og arbejdsgruppens kortlægningsrapport viser blandt andet:

  • Medarbejderne er drevet af et stort engagement i forhold til at bruge deres faglighed i barnets interesse og skabe positiv forandring for familierne
  • K-møder afholdes meget forskelligt, både i forhold til interval og deltagerkreds – det viser sig eksempelvis, at forældrene deltager på cirka halvdelen af de observerede K-møder på trods af, at det ikke er en del af K-mødets definition. Det er også forskelligt, hvilke og hvor mange faggrupper der er repræsenteret på K-møderne
  • Medarbejderne vurderer K-møderne og andre tværfaglige fora som en stor værdi i deres professionelle arbejde
  • Medarbejderne har stor tillid til og respekt for hinanden i det tværfaglige samarbejde
  • Medarbejderne skaber tillid og motivation hos de forældre, der deltager
  • Det er forskelligt, hvad der er iværksat forud for et K-møde, og Handleguiden, som er et redskab og opslagsværk udarbejdet af kommunen, bruges ikke i så høj grad. Nogle oplever den for ”stor og tung” til daglig brug
  • Mange K-møder ender i en indstilling til PPR

Som opsummering har Aalborg Universitet en række opmærksomhedspunkter, blandt andet:

  • Der er behov for både et tværfagligt mødefora til refleksion og faglig sparring for medarbejderne, og et tværfagligt møde, hvor også forældre deltager og samarbejdet styrkes og koordineres
  • Forældresamarbejdet er særligt i fokus på de tværfaglige møder – og med god effekt. Et udviklingspotentiale, som kan understøtte det tidlige opsporende arbejde yderligere, handler om barnets perspektiv. Barnets perspektiv kan med fordel inddrages i det tidligt opsporende samarbejde ved, at barnet i højere grad ”bliver hørt” om sin oplevelse af situationen

21. marts 2019 foregår den første af tre workshop, hvor medarbejdere og ledere arbejder med det udviklingspotentiale, som kortlægningen har peget på.

 

Dato:15. marts 2019

Senest opdateret:

15. marts 2019

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Lyngå tog skraldet på 14. år.

Lyngå tog skraldet på 14. år.

Søndag blev der samlet affald over hele landet - også i Lyngå. I år blev Lyngå befriet for 80 kilo affald samt 164 dåser. Herunder en lille opgørelse over hvad der er indsamlet gennem årene ... læs mere
Veloverstået generalforsamling i Favrskov Erhvervsråd

Veloverstået generalforsamling i Favrskov Erhvervsråd

Erhvervsrådets generalforsamling, der blev afholdt hos Juhl Bach Holding A/S på Delta i Søften, var en pæn succes ... læs mere
9.april 1940 og 9. april 1945

9.april 1940 og 9. april 1945

Af Herluf Nydam , Lokalarkivet ... læs mere
I syv sind: Hvad stiller vi op med psykiatrien?

I syv sind: Hvad stiller vi op med psykiatrien?

Folketingskandidaterne Iben Sønderup (S) og Charlotte Green (K) kom til lyttemøde hos SIND Favrskov ... læs mere
Kørte for stærkt

Kørte for stærkt

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Vil du samle ind for Kræftens Bekæmpelse søndag d. 7. april?

Vil du samle ind for Kræftens Bekæmpelse søndag d. 7. april?

Overalt i landet vil tusindvis af frivillige bruge et par timer af deres søndag på at samle ind til kræftsagen. Du kan også støtte op om denne vigtige sag som indsamler tilmelde dig som indsamler til Kræftens Bekæmpelses landsindsamling ... læs mere
Hvorfor er luftsolvarme mod radon og fugt så særlig godt?

Hvorfor er luftsolvarme mod radon og fugt så særlig godt?

I Klimaugen er der mulighed for at høre om de nye anlæg fra SolarVenti i Thorsø, som billigt og effektivt kan holde kældre og huse fri for farlig radon og fugt – vel at mærke på én gang ... læs mere
Påskeoptakt i Thorsø Kirke søndag d. 14. april kl. 19,00

Påskeoptakt i Thorsø Kirke søndag d. 14. april kl. 19,00

Sangerinde Tina Lynderup og pianist Lene Jensen – begge fra Videbæk – kommer på besøg og giver en aften i kirken med påskeforberedelse gennem sang og musik ... læs mere
MÅNEDENS KLUMME.

MÅNEDENS KLUMME.

Af Sven Erik Ginge, jour. emer ... læs mere
Forårskoncert med Hadsten Sangforening

Forårskoncert med Hadsten Sangforening

Hadsten Sangforening har i mange år inviteret til forårskoncert. Det sker også i år, nemlig mandag den 8. april kl. 1930 i Sløjfen, Hadsten ... læs mere
Loading...