|

Tværfagligt samarbejde skal skabe mere trivsel for sårbare børn

Hvordan kan fagpersonerne på tværs af organisationen i Favrskov Kommune blive endnu bedre til tidligt at støtte op om de sårbare børn og deres familier? Det skal et nyt projekt sætte fokus på frem til august 2020.

Med midler fra Socialstyrelsen er det muligt for Favrskov Kommune at sætte gang i projektet ’Trivsel i hverdagslivet gennem et tværfagligt samarbejde’. Formålet med projektet er at udvikle og styrke det tværgående samarbejde omkring de sårbare børn og deres familier, så de relevante fagpersoner hurtigt kan hjælpe, før problematikkerne udvikler sig.

I projektperioden, der løber fra september 2018 til august 2020, er forskere fra Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet også inddraget, da de skal kortlægge, hvordan kommunen i dag bruger de tværfaglige møder omkring børn, og hvordan de bidrager til at løse børnenes og familiernes problemstillinger i hverdagslivet, i skolerne og i dagtilbuddet. Det analysearbejde skal sætte fokus på, hvor indsatsen kan optimeres.

Helle Støve, børn- og familiechef i Favrskov Kommune, er overbevist om, at der ligger et stort potentiale i at analysere sagsgange og samarbejde i bestræbelserne på at gøre det endnu bedre.

– Vi skal hele tiden have fokus på at sætte barnets og familiens behov i centrum, og det foregår netop på de tværfaglige møder, hvor ledelse og fagpersoner fra skoler, dagtilbud, socialfaglig rådgiver, sundhedsplejen og PPR typisk deltager. På møderne drøfter man i det tidlige forebyggende arbejde de børn, man er bekymret for, og de efterfølgende handlemuligheder. Det er det arbejde på de forskellige skoler og dagtilbud, vi skal have kortlagt og gjort endnu mere til en fælles praksis og ikke mindst til gavn for børnene. Det kan analysearbejdet i projektet give os vigtig viden om, hvorledes vi sikrer, forklarer Helle Støve.

Målgruppen for projektet er sårbare børn i dagtilbud og skole. Børnene kan i en periode være uden for fællesskabet, udadreagerende, ukoncentrerede, følelsesmæssigt ude af balance, eller måske har de begyndende meget fravær fra skolen eller dagtilbuddet.

Helle Støve glæder sig over, at samarbejdet med Aalborg Universitet er en del af projektet:

– Gennem feltarbejde og interviews kan forskerne analysere vores nuværende praksis, og de får mulighed for at deltage i de tværfaglige møder – med familiernes accept og aftale om anonymisering. Det betyder, at de kommer tæt på, og deres analyse er så virkelighedsnært som muligt. Det er meget brugbart for os, og så er det altid givende at samarbejde med eksterne partnere.

Ifølge Aalborg Universitet er Favrskov Kommune foregangskommune, idet betydningen eller effekten af det tværfaglige samarbejde for børnene ikke tidligere er blevet undersøgt.

Tilbage i 2017 bevilligede Favrskov Byråd i forbindelse med budgettet midler til ’tidlig opsporing og tidlig indsats’ i forhold til sårbare børn og deres familier.

Birgit Liin, formand for Børne- og Skoleudvalget, mener, at det nye projekt følger godt op på det fortsatte arbejde med tidlig opsporing og tidlig indsats.

– Midlerne fra budget-2017 er blandt andet blevet brugt til at uddanne omkring 650 medarbejdere i, hvad det vil sige at opspore og sætte tidligt ind og til at udvikle redskaber og systematikker, der skaber overblik over indsatser og handlemuligheder. Der er blandt andet udarbejdet en fælles ’Handleguide’, der giver overblik over kendetegn på bekymringer hos børnene og mulige indsatser eller handlemuligheder. Det er et rigtig godt fundament for det nye tværgående projekt, så vi sikrer, at ressourcerne udnyttes bedst muligt dér, hvor vi har brug for dem og til gavn for børnene. Jeg tror på, at koordinering er den rigtige vej at gå, så vi kan sætte hurtigt og rigtigt ind i forhold til de sårbare børn. Vi bidrager selv med halvdelen af projektudgifterne, mens Socialstyrelsen bidrager med den anden halvdel, og den støtte er jeg rigtig glad for, lyder det fra Birgit Liin.

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Hadsten Håndbold går medlemsamok!

Hadsten Håndbold går medlemsamok!

Herrelandsholdet succes med VM-guldet i januar måned har skabt den ventede vækst i medlemstallene i håndbold Danmark ... læs mere
Indbrud i Hinnerup

Indbrud i Hinnerup

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Sorteringen breder sig helt naturligt i Favrskov

Sorteringen breder sig helt naturligt i Favrskov

Favrskov Forsyning er i fuld gang med at køre skraldespande og containere ud til de kommunale bygninger ... læs mere
Meget tilfredsstillende udvikling i Vestjysk Bank i 2018

Meget tilfredsstillende udvikling i Vestjysk Bank i 2018

Med et resultat efter skat i 2018 på 296 mio. kr. mod 163 mio. kr. i 2017, en omkostningsprocent, der fra 2017 til 2018 er nedbragt fra 53,3 til 52,9, og et nedskrivningsbehov, der er faldet fra 270 mio. kr ... læs mere
RIT A/S har overtaget Per Kejser IT

RIT A/S har overtaget Per Kejser IT

Forretningsoverdragelse i Hadsten ... læs mere
4 ud af 10 danskere: Rengøring er en belastning

4 ud af 10 danskere: Rengøring er en belastning

4 ud af 10 danskere: Rengøring er en belastning ... læs mere
Kommentar til indlæg fra Ove Rosenkvist 20/2-19

Kommentar til indlæg fra Ove Rosenkvist 20/2-19

PingvinNyt har modtaget dette indlæg fra Kirsten Andersen, Medlem af bestyrelsen i Hadsten Bio ... læs mere
”Julen” står for døren!

”Julen” står for døren!

Men pakker de politiske partier gaverne lidt for pænt ind? ... læs mere
Færdselsuheld i Hadsten

Færdselsuheld i Hadsten

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Irsk aften i Sløjfen

Irsk aften i Sløjfen

Lørdag d. 2. marts afholder Lions klubberne i Favrskov igen Irsk aften i Sløjfen i Hadsten ... læs mere
Nyheder fra Hadsten Storpastorat

Nyheder fra Hadsten Storpastorat

Vi har brug for dig til at fremstille ting til basaren i Sognegården ... læs mere
FOKUS PÅ REGERINGENS UDSPIL TIL NY SUNDHEDSREFORM

FOKUS PÅ REGERINGENS UDSPIL TIL NY SUNDHEDSREFORM

"Tiden er en anden og stiller andre krav til sundhedssektoren, og derfor er der ikke længere brug for regionsrådene", sagde statsministeren, da han lancerede reformen ... læs mere
Loading...