|

Udflytning af statslige arbejdspladser: Reel virkelighed eller ”fis i en hornlygte”?

Ifølge innovationsminister Sophie Løhde er 44 af de vedtagne 89 flytninger af statslige institutioner med deraf tilhørende arbejdspladser nu afsluttet.
Dermed har – ifølge ministeren – 51 byer allerede nu fået nye statslige arbejdspladser.

Konkret er der ifølge ministeren flyttet 4.800 af de aftalte 8.000 statslige arbejdspladser. De fleste af de resterende 3.200 vil ifølge planerne blive flyttet i løbet af i år.                                                                                         

Dog udskydes enkelte flytninger til 2020 og 2021.                             

Favrskov har i 2018 fået 7 nye statslige arbejdspladser. Og der er ikke udsigt til flere.

Billedtekst: Arbejdstilsynet i Hadsten fik 7 nye arbejdspladser

Nye tal fra Finansministeriet viser, at i det samme tidsrum, hvor de 4.800 statslige arbejdspladser er flyttet ud af Københavnsområdet, så er 2.100 statslige arbejdspladser i provinsen blevet nedlagt.

Nettoresultatet er altså, at kun 2.700 arbejdspladser har fundet vej ud af hovedstaden…

Spørgsmålet er derfor, om udflytningen af statslige arbejdspladser er reel virkelighed eller om der rent ud sagt blot er tale om ”fis i en hornlygte”?

Er der – og skal der – gøres op med årtiers centralisering af statslige arbejdspladser i og omkring København?

Eller er et ”Et Danmark i bedre balance” blot bluf og utopi, skuespil og brød for alle uden for hovedstaden?

Det får vi her svar på fra 4 medlemmer af PingvinNyts politikerpanel:

Peter Meyhoff, EnhedslistenUdflytning af statslige arbejdspladser er fis i en hornlygte. De arbejdspladser den nuværende regering har flyttet ud, er jo intet mod den centralisering de udfører på alle andre områder. Jeg kan bare minde om den centralisering der ligger i Løkkes såkaldte Sundhedsreform. Og så kan man ellers se tilbage på alle de centraliseringer som borgerlige regeringer har gennemført i de seneste årtier – med Løkkes Kommunalreform som en af de rigtig slemme.

Vi har været heldige i Favrskov fordi byrådet har undladt at centralisere den kommunale forvaltning. Men i mange andre kommuner, også vore nabokommuner, er halvstore byer der før var kommunecentre, blevet reduceret til udkanter. Som følge af reformen er der også blevet lukket mange skoler rundt om i landet; det fører også til centralisering.

Det er udmærket med flere statslige arbejdspladser i provinsen, men det er for sent og slet ikke nok. Desuden er det også tåbeligt at flytte eksisterende institutioner til provinsen – når det er så få ansatte der vælger at flytte med, bliver arbejdspladserne nærmest lammet, og ventetiderne, fx i Ankestyrelsen, er blevet længere.

Det vil være langt bedre at gøre det mere attraktivt at leve i provinsen, og især i de tyndt befolkede områder. Her bliver busruterne lukket bl.a. fordi taksterne er blevet så høje at passagererne flygter. Og til sommer bliver der lukket 8 VUC-centre i provinsen. Det er et lammende slag for de områder bliver ramt. Også flere af de mindre gymnasier i provinsen er i farezonen.

Svaret er bl.a. bedre og billigere kollektiv trafik, og stop for de evindelige besparelser på uddannelsesinstitutionerne. Det er fint med nye statslige arbejdspladser provinsen, men udflytning af eksisterende arbejdspladser er dumt. Når man fortsætter centraliseringerne med den anden hånd, bliver det både til fis i en hornlygte og brød og skuespil”.

Daniel Toft Jakobsen, Socialdemokratiet: Socialdemokratiet ønsker et Danmark i bedre balance. Vi skal have udvikling i hele Danmark, ikke kun i København. Derfor skal vi tage en række forskellige redskaber i brug.

Ét af midlerne er at placere statslige arbejdspladser rundt om i landet. Det har den nuværende regering sat gang i, og det fortjener den ros for. Derfor har vi også støttet, at der de seneste år er blevet flyttet arbejdspladser fra København til en lang række kommuner. Blandt andet flytningen af en mindre del af Arbejdstilsynet til Hadsten.

Men udflytning af statslige arbejdspladser kan ikke stå alene. For mens regeringen med den ene hånd har placeret arbejdspladser i provinsen, har den med den anden hånd ført en politik, som har presser landdistrikterne og lokalsamfundene.

Et konkret eksempel er regeringens krav om, at vores uddannelser hvert år skal skære to procent af deres budget. Mange uddannelsessteder kæmper derfor i disse år med økonomien. Specielt de mindre skoler uden for de større byer. Derfor vil Socialdemokratiet have stoppet nedskæringerne på vores uddannelser.

Vi har også en række andre bud på, hvordan vi trækker Danmark i bedre balance. Vi vil blandt andet øge støtten til de lokale aktionsgrupper (LAG), som bidrager til at skabe vækst og udvikling uden for de store byer.

Det er et politisk valg, om vi vil have udvikling i hele Danmark. Der er mange håndtag, vi kan dreje på. Og udflytning af statslige arbejdspladser er kun ét af dem.”

Charlotte Green, Konservativt Folkeparti: Regeringen har vedtaget at flytte en række arbejdspladser væk fra København og fordele dem ud i landet. Tanken er god og meget sympatisk. Reelt er det dog endt i symbolpolitik, da øvelsen har vist sig ganske svær. Det er der flere grunde til. Staten vælger at ansætte mange akademikere, der helst vil bo i de store byer; der er meget synergi i at forskellige ministerier og styrelser bor sammen og i nærheden af deres samarbejdspartnere. En medarbejder med familie og hus kan jo ikke bare flytte sig 100 km, men vælger i stedet at søge et andet job i nærheden af bopælen.

Hvad vil jeg så gøre ved det? Jeg tænker, at det er den rigtige vej at gå, at få statens arbejdspladser fordelt i landet. For det er en fantastisk mulighed for at starte forfra og få rationaliseret. Men det er vigtigt at erkende, at det tager tid og koster penge. Der skal rekrutteres forfra til stillingerne og nye miljøer bygges op. Det er en god anledning til at overveje arbejdsgange og gentænke, hvilke opgaver og medarbejdere, der er brug for. Er der brug for at lave så mange rapporter, er der brug for så mange akademikere, kunne videokonferencer bruges mere, osv?

Selvfølgelig kan det lykkes at brede staten ud i landet, hvis den politiske vilje er der. Jeg vil arbejde for at vi reducerer det unødvendige bureaukrati og udflytning er en god anledning til at gøre op med vante rutiner. Derfor skal vi fortsætte.”

 

Iben Høiaas Jeppesen, Liberal Alliance: “Politikere har et ansvar for, at vi har nærhed i vores demokrati. At beslutninger træffes tæt på borgerne. At beslutningerne føres ud i livet så tæt på borgerne som muligt. Politikere har et ansvar for at skabe sammenhængskraft i Danmark. At hele Danmark er en del af staten, og at staten ikke primært udgøres af en centraliseret enhed i og omkring hovedstaden. Vi har som politikere et ansvar for at skabe nogle rammer der giver vækst, arbejdspladser og mulighed for et godt liv i hele Danmark.

Bedre Balance” har med udflytningen af statslige arbejdspladser bidraget til dette. Men ”Bedre Balance” har ikke kun flyttet arbejdspladser. ”Bedre Balance” har også flyttet vores mentale opfattelse af hvor i landet man kan drive stat. Det kan man nemlig i hele Danmark. Den ændring af vores mentale opfattelse har været vigtig og tiltrængt. Jeg håber at denne ændring fremadrettet vil medvirke til, at placeringen af nye fremtidige statslige arbejdspladser, vil være langt mere geografisk bredt ud. At faglige områder rationelt placeres tæt på hvor fagligheden lever i virkeligheden.

Med både flytning af arbejdspladser og den mentale flytning af vores opfattelse, er der rettet op på overcentraliseringen af staten. Derfor mener jeg ikke, at der i denne omgang er brug for flere udflytningsrunder af statslige arbejdspladser. Vi skal som politikere fortsat sikre sammenhængskraft, vækst, arbejdspladser og muligheden for det gode liv i hele Danmark. Men fremadrettet skal vi fokusere på rammerne for arbejdspladser og vækst i den private sektor. Første skridt til at realisere dette tog Liberal Alliance med Regeringen og Dansk Folkeparti forleden med en 2030-plan for infrastrukturen i Danmark. Denne infrastrukturplan vil med fokus især på at udbygge vejnettet, understøtte arbejdspladser, vækst og det gode liv i hele Danmark.”

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Brand i tilbygning til supermarked

Brand i tilbygning til supermarked

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
SOMMERKIRKE

SOMMERKIRKE

Torsdag d. 13. juni kl. 19.30 i Nr. Galten Kirke ... læs mere
Røde Kors Butikken i Thorsø springer ud

Røde Kors Butikken i Thorsø springer ud

Røde Kors Butikken i Thorsø bryder lørdag den 22. de sædvanlige rammer og rykker ud på gaden til markedsdag ... læs mere
Det er sommer og tid for Rose` vin

Det er sommer og tid for Rose` vin

Hos Skjold Burne skyder vi rosé-sæsonen i gang med et kanontilbud på vores pivlækre "LAVENDETTE ROSÉ (2018)" fortæller Vinhandler Peter Aschelund fra butikken i Søndergade i Hadsten ... læs mere
Sparekniven truer de ældre

Sparekniven truer de ældre

af Charlotte Green byrådsmedlem og folketingskanda for Det Konservative Folkeparti ... læs mere
VI MARKERER EN  SKÆBNEDAG  FOR VORES FRIHED

VI MARKERER EN SKÆBNEDAG FOR VORES FRIHED

HJEMMMEVÆRNSESKADRILLE 265, HVIDSTEN, MARKERER 75 ÅRS DAGEN FOR HVIDSTENGRUPPENS HENRETTELSE DEN 29. juni 1944 ... læs mere
En manipulerende kirkeklumme

En manipulerende kirkeklumme

Af Eva Damsgaard Næstformand  i Dansk Folkeparti ... læs mere
Nyt på Lilleåmarked 2019

Nyt på Lilleåmarked 2019

PingvinNyt har talt med formanden for Lilleåmarked Henning Bertelsen fra Lions Clubben ... læs mere
Anholdt for spirituskørsel

Anholdt for spirituskørsel

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Bus endte i husmur

Bus endte i husmur

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Loading...