|

Venstres gruppeformand frygter, at borgmesteren sidder for meget på hænderne

INFRASTRUKTUR DER RYKKER I FAVRSKOV

Af Anders G. Christensen

Gruppeformand for Venstre

 

I den seneste tid er der for alvor gået hul på bylden, når det gælder udviklingen af infrastrukturen i og omkring Favrskov. Med trafikminister Hans Christian Schmidt (V) i spidsen er der lavet et bredt forlig, der for alvor sætter gang i udbygningen af infrastrukturen i vort område. Nu er det op til os lokalpolitikere sammen med borgerne at fastholde fokus og medvirke positivt til at få skabt de bedste løsninger i den kommende proces.

Lad mig nævne de tre projekter, der har direkte betydning for Favrskov kommune: Viborgvej, letbanen og Djurslandsmotorvejen.

Desuden vil en fast forbindelse over Kattegat helt givet også få betydning for Østjylland og Favrskov.

Jeg vil i det følgende gøre rede for mit syn på projekterne.

Viborgvej

Forligskredsen på Christiansborg bag ”En grøn transportpolitik” har afsat kr. 25 mill til at lave en VVM undersøgelse af blandt andet strækningen fra E45 ved Tilst afkørselen og til Søbyvad. Det vil sige, hele den strækning der løber i Favrskov kommune. Det er meget glædeligt, for det er med stor sandsynlighed ensbetydende med, at nu kommer vejen efter alt for mange års venten.

I sidste byrådsperiode havde jeg Viborgvej som et fast punkt på min dagsorden, når jeg mødte landspolitikere eller transportministeren. Noget af det, som for alvor har været med til at rykke, var, at de 19 kommuner og den Midtjyske region havde Viborgvej med, som et af de fem indspil vi lavede, til Infrastrukturkommissionens arbejde.

Nu glæder det om at fastholde trykket på landspolitikerne og ministeren for en udbygning af Viborgvej. Med en motorvej til Hammel vil Favrskov have en rigtig stærk infrastruktur med motorvej nord/syd og øst/vest.

Det vil give et stærkt boost for bosætningen i Hammel og Thorsø området, og ikke mindst erhvervsudviklingen.

Det er derfor mistrøstigt at se det manglende engagement, der er fra Socialdemokratiet og ikke mindst borgmesterens side, for at tage ejerskab til projektet. Det drejer sig om at sikre en god proces, dels for de borgere der bliver berørt, men også at sikre, at vi får et godt linjeforløb gennem Favrskov, og ikke mindst får lavet et godt afkørselsanlæg ved Anbæk. Der gør, at det erhvervsområde, vi har udlagt i kommuneplanen, kan udnyttes bedst muligt.

Jeg håber virkelig, at det store arbejde, der har været lagt i, at vi er kommet så langt som til en VVM undersøgelse af en ny Viborgvej, ikke løber ud i sandet, fordi Socialdemokraterne og borgmesteren sidder på hænderne.

 

 

Letbanen.

Med forliget om ”Bedre mobilitet”, der netop er vedtaget på Christiansborg, er letbanen rykket meget tættere på Favrskov. I forliget bliver finansieringen af første etape fra banegården i Århus og til Lisbjerg lagt helt på plads.

Det er forudsætningen for, at vi kan få en linje fra Lisbjerg via Søften og til Hinnerup, som er realistisk i første omgang. Næste mål er herefter at få letbanen videre til Hadsten igennem det fremtidige byudviklingsområde mellem Hinnerup og Hadsten.

Jeg havde fornøjelsen af i november måned at være med den politiske styregruppe på besøg i Freiburg og Mulhouse, for at se hvad en letbane kan gøre for den kollektive trafik og ikke mindst en byudvikling. Det er ganske imponerende.

For at Favrskov kommune kan komme med i etape to af letbane udbygningen, er det vigtigt, at vi ligger et maksimalt pres på processen. Vi skal argumentere for, at linjen til Hinnerup vil være en god investering for den kollektive trafik, og dermed også for at understøtte og styrke udviklingen i Søften/Hinnerup området.

Det er vigtigt, at vi får regering og folketing til at medfinansiere anlægsarbejdet. Strækningen fra Lisbjerg til Hinnerup har en anslået anlægspris på 300 mill. kr.. En udgift som Favrskov kommune ikke kan bære alene.

Men første udfordring bliver, at der skabes opbakning i den politiske styregruppe for vores ønske. Da det er borgmesteren, der sidder der, kan jeg godt blive bekymret, da det kræver vedholdenhed og dedikation for projektet, og det er ikke just det, vi har oplevet i denne sag fra hans side.

Djurslandsmotorvejen.

Her vil jeg glæde mig over, at vi har fået en styrket forbindelse, dels til Århus og ikke mindst til Djursland.

Helt konkret drejer det sig om etableringen af et tilslutningsanlæg til Djurslandsmotorvejen fra Søftenvej via Høgemosevej.

Det har Venstre arbejdet for kunne blive en realitet lige siden indvielsen af Djurslandsmotorvejen. Det er derfor glædeligt, at partierne bag trafikforliget ”Bedre mobilitet” er blevet enige om at etablere et tilslutningsanlæg ved Høgemosevej.

Det vil helt klart blive til gavn for de daglige brugere af forbindelsen til Djursland og ikke mindst erhvervslivet

 

Kattegatbroen.

Der er ingen tvivl om, at en fast forbindelse over Kattegat vil betyde meget for udviklingen i Østjylland. Det vil nemlig betyde, at Jylland og Sjælland og ikke mindst hovedstaden vil blive bundet endnu tættere sammen end tilfældet er i dag.

 

En direkte forbindelse over Kattegat mellem Danmarks to største vækst- og videnscentre vil være til gavn for udviklingen i hele Danmark. Det vil udnytte potentialerne både øst og vest for Storebælt og på sigt sikre en dansk metropol i europæisk målestok. En fast forbindelse over Kattegat vil give dynamik og styrke erhvervsudviklingen og forskningsmiljøerne i hele  Danmark.

 

Det glædelige er, at det nu ser lidt lysere ud for en beslutning om en fast forbindelse over Kattegat. Transportminister Hans Christian Schmidt har nemlig på et møde lovet Kattegat komiteen, at alle sider af en forbindelse nu skal belyses. Det betyder, at der vil være et grundlag, der er tilstrækkeligt godt til, at Folketinget kan træffe beslutning allerede om et til to år.

 

For den korte version er, at en fast forbindelse over Kattegat er og bliver den rigtige løsning samfundsøkonomisk, hvis vi skal løse en lang række af de infrastruktur udfordringer, som vi har med motorvej over Fyn og op gennem Jylland og samtidig sikre timedrift med tog mellem de største byer i Danmark.

 

Som medlem af formandskabet i Kattegat komiteen der består af Fhv. minister Jens Kampmann, Regionsformand Bent Hansen og borgmester Nicolai Wammen, så glæder det mig også, at vi for alvor har fået Sjælland med på vognen. Seneste har vi haft møde med række sjællandske borgmestre, der også bakker op om en fast forbindelse over Kattegat.

 

Det kan godt være, at en fast forbindelse over Kattegat med en anslået pris på ca. kr. 100 mia. vil være den største samfundsmæssige investering nogensinde i Danmark. Men set i lyset af hvad denne investering samfundsmæssigt kan betyde for udviklingen i Danmark, så er det min påstand, at det er en billig investering.

 

 

 

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Sindets Uge sætter fokus på mental sundhed

Sindets Uge sætter fokus på mental sundhed

Favrskov Kommune slår dørene op til et alsidigt program i Sindets Uge 7.- 11. oktober 2019. Med blandt andet foredrag, workshops, cafeer og åbent hus sætter kommunen fokus på den mentale sundhed for alle borgere ... læs mere
Ugens naturbilleder nr. 434.

Ugens naturbilleder nr. 434.

Det er ikke meget blå himmel september har budt på indtil nu. Vi må jo ha' noget til gode. Idag kommer du med på tur i skov og ved mark ... læs mere
Er der en voksen til stede?

Er der en voksen til stede?

”Hensyn-sygen” på Københavns Universitet er atter brudt ud ... læs mere
Ny storparcel i Hadsten i udbud

Ny storparcel i Hadsten i udbud

Storparcellen på Gl. Sellingvej 12 i Hadsten bliver udbudt til tæt-lav bebyggelse i to etager ... læs mere
ET GAMMELT POSTKORT MED ET MEJERI

ET GAMMELT POSTKORT MED ET MEJERI

En mejeriejer, en boghandler, en førstelærer. Alle medvirkende til en aktiv og levende stationsby, og alle bidrog de til dette fine postkort fra Hadsten ... læs mere
Rekordstor tilslutning til Kunst i Favrskov

Rekordstor tilslutning til Kunst i Favrskov

 Den 21. - 22. september  kl. 10 - 17 i Søften ... læs mere
Færdselsuheld i Hinnerup

Færdselsuheld i Hinnerup

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
HSK samarbejder med anden fodboldklub

HSK samarbejder med anden fodboldklub

Holdsamarbejder er ikke altid "lutter lagkage", men jeg er glad for, at jeg kan berette om en god historie fra pigefodboldens verden ... læs mere
Litterære filmaftener i Hadsten og Hammel

Litterære filmaftener i Hadsten og Hammel

Kom til en hyggelig aften i den lokale biograf med læseinspiration og film ... læs mere
Østjyllands Politi søger medlemmer til borgerråd

Østjyllands Politi søger medlemmer til borgerråd

Østjyllands Politi opretter to nye borgerråd, hvor frivillige borgere får mulighed for både at dele deres oplevelser med politiet og drøfte nye tiltag. Målet er at sikre en tæt dialog og inddragelse af borgernes perspektiv ... læs mere
Pilotprojekt i Sundhedshuset i Hadsten

Pilotprojekt i Sundhedshuset i Hadsten

Til Alle Patient foreninger – Pensionist foreninger – Ældresagen i Favrskov Kommune ... læs mere
Loading...