|

Vestjysk Bank fastholder forventningerne til 2018

I 1.-3. kvartal 2018 realiserede banken et resultat efter skat på 166 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning på 9,3 procent.

  Med baggrund i de opnåede resultater i 1.-3. kvartal 2018 fastholder Vestjysk Bank forventningerne om et helårsresultat for 2018 i niveauet 175-250 mio. kr.

Fremgang på bundlinjen
Vestjysk Banks resultat efter skat steg fra 150 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2017 til 166 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2018, svarende til en fremgang på mere end 10 procent.

– Vi er tilfredse med, at vores bundlinje vokser og dermed bidrager positivt til vores kapitalmæssige ­polstring. Ja, vi mærker et pres på vores indtægter som følge af øget priskonkurrence i et generelt lavt rentemiljø, koblet med den faldende tendens for vores udlån. Og ja, lige som andre penge­institutter oplever vi en ny “virkelighed” for gebyr­indtægter som følge af implemente­ringen af MIFID II. Men vi kan også konstatere, at kvaliteten af vores udlånsbog stadig er i bedring, og det er alfa og omega for vores fremadrettede forretningsgrundlag, konstaterer Jan Ulsø Madsen, administrerende bankdirektør i Vestjysk Bank.

Sammenlignet med 1.-3. kvartal 2017 faldt Vestjysk Banks basisindtægter med 26 mio. kr., fra 711 mio. kr. til 685 mio. kr. I samme periode faldt bankens nedskrivninger med 43 mio. kr., fra 177 mio. kr. til 134 mio. kr. og bidrog dermed væsentligt til den forbedrede bundlinje.

Faldende nedskrivninger trods tørke og lave afregningspriser
Om end bankens nedskrivninger stadig befinder sig på et relativt højt niveau sammenlignet med andre pengeinstitutter, er disse faldet med 24 procent set i forhold til 1.-3. kvartal 2017. Periodens nedskrivningsprocent er faldet fra 0,9 procent til 0,6 procent.

I 1.-3. kvartal 2018 udgjorde nedskrivninger på bankens landbrugskunder netto set 137 mio. kr., mens nedskrivninger på ejendomskunder udgjorde 26 mio. kr. I samme periode har banken tilbageført 20 mio. kr. på privatkundesegmentet og 9 mio. kr. på andre erhverv.

– Tallene taler deres eget tydelige sprog og afspejler udviklingen omkring os. Som branche er dansk landbrug enormt presset, og dette pres er ikke blevet mindre i 2018 end i de foregående år. Det kunne landmændene godt have været foruden. Afregningspriserne for mælk og specielt svinekød er faldet til endnu lavere niveauer, og sommerens tørke ramte et i forvejen udfordret erhverv. Vi venter stadig på at se den fulde effekt af tørken, og der er også stor usikkerhed omkring udviklingen i afregningspriserne. Disse forhold forsøger vi løbende at tage højde for i vores nedskrivningsberegninger, forklarer Jan Ulsø Madsen, og fortsætter:

– Som bank forsøger vi at hjælpe vores landbrugskunder, så godt vi kan, og rådgiverne i vores Landbrugscenter er i tæt dialog med dem. Vi er meget opmærksomme på, at vores landbrugsrådgivere har de nødvendige kompetencer og agerer gode sparringspartnere. At drive landbrug er i dag yderst komplekst og stiller store krav til både landmand og rådgiver. Vores fornemmeste opgave er fagligt at være helt fremme i skoene, fastslår Jan Ulsø Madsen.

Fokus på omkostninger
Ligesom det er tilfældet for andre pengeinstitutter, nødvendiggør presset på Vestjysk Banks indtægter en stram omkostningsstyring for at bibeholde bankens indtjeningskraft. Sammenlignet med 1.-3. kvartal 2017 formåede banken i 1.-3. kvartal 2018 at reducere omkostningerne fra 376 mio. kr. til 370 mio. kr., svarende til en reduktion på ca. 2 procent.

– Umiddelbart lyder det måske ikke af meget. Men når vi fratrækker engangsomkost­ningerne på ca. 30 mio. kr., som vi har betalt i forbindelse med vores organisations­tilpasning i september i år, primært til frivillige fratrædelsesordninger, har vi i forhold til 1.-3. kvartal 2017 formået at reducere vores omkostninger med 36 mio. kr. eller ca. 10 procent. Vores omkostnings­procent pr. 30. september 2018 udgjorde 54 procent. Fratrukket engangsomkostningerne på 30 mio. kr. udgjorde den 50 procent, som lige præcis er det definerede mål for vores omkostningsprocent, og også dér, vi skal ligge fremadrettet for at være konkurrence­dygtige, forklarer Jan Ulsø Madsen.    

Banken på rette kurs
Hovedmålet for Vestjysk Bank for 2018 har været og er stadig at fastholde og udvikle en stærk Vestjysk Bank i det regionale og lokale banklandskab.

– Tallene for 1.-3. kvartal 2018 fortæller os, at vi er på rette kurs, når vi gør status i forhold til punkterne i vores forretningsplan, som vi beskrev i bankens årsrapport for 2017. Vi har fokus på vores indtægter og vores omkostninger. Vi synes, vi får lavet nogle gensidigt fornuftige forretninger med både vores eksisterende kunder, men også med de nye kunder, vi formår at tiltrække i vores naturlige markedsområde. Vi er tilpasse med udviklingen i vores branchefordeling, der afspejler øget risikospredning. Vi har særligt fokus på de økonomisk svageste kunder og på løsning af de svære cases, og vi kan se, det gør en forskel. I løbet af 1.-3. kvartal 2018 er udlån til økonomisk udfordrede kunder faldet med ca. 600 mio. kr., mens udlån til de økonomisk stærkeste kunder er steget med 300 mio. kr. – igen et sundhedstegn i forhold til vores udlånsbog, fortæller Jan Ulsø Madsen og slutter:

– Vi er meget bevidste om, at landbrugssektoren, der er et naturligt og vigtigt forretnings­område for Vestjysk Bank, er udfordret af vanskelige markedsvilkår og uklare fremtidsudsigter, og vi forsøger løbende at tage højde derfor i vores nedskrivninger. Men med de økonomiske resultater, vi har opnået i 1.-3. kvartal 2018, og den udvikling, banken er inde i, vurderer vi, at der er berettiget grundlag for at fastholde de udmeldte forventninger til et helårsresultat for 2018 i niveauet 175-250 mio. kr.


Yderligere oplysninger:


Adm. bankdirektør Jan Ulsø Madsen, tlf. 96 63 21 04

 

 

 

 

 

 

 

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Litterær lørdagsquiz - med et strejf af jul

Litterær lørdagsquiz – med et strejf af jul

Lørdag d. 8. december kl. 10.30 er sidste chance i år for at deltage i Hadsten Biblioteks underholdende litterære lørdagsquiz ... læs mere
Julekoncert i Retroworld, Lerbjerg

Julekoncert i Retroworld, Lerbjerg

Med Miriam Mandipira og bandet venter der en oplevelse på højde med de bedste internationale stjerner! ... læs mere
BØRNENE VED KILDEN

BØRNENE VED KILDEN

Den 5. december tager vi med skomagerdatteren Mathea fra Søndergade og besøger Hadsten Afholdshotels køkkenregioner, hvor Annine Egestad regerer ... læs mere
Voldum får besøg af Madcirkus

Voldum får besøg af Madcirkus

Et madcirkus med fællesspisning kommer til Voldum torsdag 13. og fredag 14. december ... læs mere
Anders G. Christensen bliver formand i Sundhedshuset Hadsten A/S

Anders G. Christensen bliver formand i Sundhedshuset Hadsten A/S

Byrådsmedlem og folketingskandidat for Venstre er blevet ny formand for selskabet bag SUNDHEDSHUSET HADSTEN A/S ... læs mere
Orgelbrus og korsang i Sct. Pauls Kirke

Orgelbrus og korsang i Sct. Pauls Kirke

Mandag inviterede Hadstens to voksenkor, Hadsten Sangforening og Hadsten blandede Kor,til en velbesøgt julekoncert ... læs mere
Hadstens børn leger håndbold

Hadstens børn leger håndbold

Det startede med to håndboldtossede veninder, der savnede hallen, der savnede fælleskab og savnede foreningsliv. I dag er det 100 glade børn, der hver lørdag fylder vestjyskBANK Arena ... læs mere
5 biler involveret i sammenstød

5 biler involveret i sammenstød

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
JULEMÆRKE NUMMER 50

JULEMÆRKE NUMMER 50

Det er den 4. december, og dagens jubilæumsjulemærke bringer os omkring Lerbjerg ... læs mere
Influenzavaccine kan forhindre indlæggelser

Influenzavaccine kan forhindre indlæggelser

I vintermånederne ender alt for mange ældre med at blive indlagt med luftvejssygdomme, der er fremkaldt af influenza. Favrskov Kommuner opfordrer derfor borgere over 65 år til at blive vaccineret mod sygdommen ... læs mere
Futtog i Danmark taber millioner af kunder – hele 4 mio. på bare 5 år...

Futtog i Danmark taber millioner af kunder – hele 4 mio. på bare 5 år…

Årtiers fejlslagne trafikpolitik og en statsejet operatør, der har hovedkontor ”på månen”, gør jernbanedrift i Danmark til noget, som selv borgere i det fattigste U-land ville være flove over… ... læs mere
Glaspartikler i øl

Glaspartikler i øl

Carlsberg Danmark tilbagekalder Carlsberg pilsner, da der er risiko for glaspartikler og rester af etikette-papir i øllet ... læs mere
Loading...