|

Vestjysk Bank kom fornuftigt igennem årets første kvartal

Vestjysk Bank realiserede i 1. kvartal 2020 et resultat efter skat på 57 mio. kr. – et resultat præget af fortsat høj konverteringsaktivitet på realkreditområdet og en landbrugssektor i god gænge, men også stor turbulens på de finansielle markeder.

Banken har endnu ikke mærket en betydende negativ effekt af coronakrisen på bankens kunder, men forbereder sig på situationen og har afsat 100 mio. kr. til imødegåelse af økonomisk usikkerhed. Samtidig justerer banken sine forventninger til regnskabsåret 2020.

Acceptable resultater i lyset af coronakrisen
I 1. kvartal 2020 realiserede Vestjysk Bank et resultat efter skat på 57 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning på 7,7 pct. p.a., mod 72 mio. kr. i samme periode sidste år. Det lavere resultat skyldes hovedsageligt lavere kursreguleringer, der faldt med 24 mio. kr. Færre nedskrivninger var dog med til at trække bankens resultat i positiv retning med 10 mio. kr.

– Overordnet synes jeg, at vi har klaret os fornuftigt igennem årets første tre måneder, og resultaterne anses for acceptable i lyset af de givne omstæn­digheder. Vi er vores rolle som lokalbank meget bevidst og er klar over, det har stor lokal betydning, hvordan vi vælger at agere i disse krisetider. Vi gør, hvad vi proaktivt kan, for at holde hånden under vores kunder og lokale samarbejdspartnere, herunder foreninger og sportsklubber. Vi er jo gensidigt afhængige og har en fælles interesse i at holde gang i hjulene i lokalsamfundene, forklarer Jan Ulsø Madsen, administrerende bankdirektør i Vestjysk Bank. 

Regnskab særligt præget af negative kursreguleringer og faldende nedskrivninger
Indgangen til 2020 var præget af stigende international usikkerhed om, hvorledes coronavirussen COVID-19 ville brede sig, og hvilke økonomiske konsekvenser denne ville få for det internationale samfund. Særligt i marts måned aflejrede denne usikkerhed sig i stor uro på de finansielle markeder. For Vestjysk Bank betød denne uro, at banken i 1. kvartal 2020 måtte konstatere negative kursreguleringer på i alt 4 mio. kr. mod positive kursreguleringer i 1. kvartal 2019 på 20 mio. kr.

– Coronaen har for alvor sat sit aftryk på det internationale samfund og på verdens­økonomien. Der er meget at bekymre sig om, men også noget at glæde sig over. I denne meget turbulente tid har jeg mange gange glædet mig over vores forsigtige tilgang til placeringen af bankens egenbeholdning. Den har været med til at reducere tabet fra den aktieuro, vi har set som reaktion på coronaens hurtige udbredelse og den iboende usikkerhed omkring effekten deraf. Samtidig har vi god grund til at glæde os over, at bankens landbrugskunder, der tidligere har været vores akilleshæl, indtil videre har klaret sig godt igennem de første måneder af 2020 og været direkte årsag til, at bankens nedskrivninger i 1. kvartal er faldet i forhold til samme periode sidste år, fortæller Jan Ulsø Madsen.

Som følge af bankens lavere kursreguleringer faldt Vestjysk Banks samlede basisindtægter fra 221 mio. kr. i 1. kvartal 2019 til 198 mio. kr. i 1. kvartal 2020. De fortsat lave renter og kundernes store interesse for konvertering af realkreditlån var dog medvirkende til, at Vestjysk Bank formåede at fastholde niveauet for netto rente- og gebyrindtægter, der i 1. kvartal 2020 udgjorde 202 mio. kr. mod 200 mio. kr. i 1. kvartal 2019. Selvom Vestjysk Banks netto renteindtægter faldt med 7 mio. kr. fra 125 mio. kr. til 118 mio. kr., blev faldet op­vejet af øgede netto gebyrindtægter, der steg med 9 mio. kr. fra 75 mio. kr. til 84 mio. kr.

– Vi fortsætter med at arbejde efter vores forretningsplan for 2020. Vi har fokus på at øge vores indtægter og har pr. 15. maj sænket grænsen for beregningen af negative indlånsrenter fra 500.000 kr. til 250.000 kr. Vi har også yderligere fokus på styring af vores omkostninger, som dog er steget en anelse pga. stigende IT-omkostninger til sektor- og lovopgaver, konstaterer Jan Ulsø Madsen.

Tilbageførelse af nedskrivninger på landbrug
I 1. kvartal 2020 tilbageførte Vestjysk Bank nedskrivninger på i alt 28 mio. kr. på bankens landbrugskunder som følge af de fortsat høje afregningspriser og de forbedrede økonomiske forhold, særligt hos svineproducenterne. Vestjysk Banks nedskrivninger i 1. kvartal 2020 udgjorde netto 12 mio. kr. mod 22 mio. kr. i 1. kvartal 2019.

– Vi er godt tilfredse med den positive udvikling hos vores landbrugskunder. Den er dem vel undt, for de har haft mange tunge år. De høje afregningspriser har nu bevirket, at flere landmænd i løbet af 1. kvartal 2020 har kunnet afdrage ekstraordinært på deres gæld til banken. Faktisk er gældsafviklingen hos en del af disse kunder gået stærkere, end vi havde troet muligt. Det har betydet, at vores udlån til landbrug er faldet mere end forventet, og det har selvfølgelig en negativ indvirkning på vores indtægter. Men den positive effekt på vores nedskrivninger er imidlertid ikke til at overse, fremhæver Jan Ulsø Madsen.

Imødegåelse af økonomisk usikkerhed som følge af coronakrisen
Bankens tal viser, at coronakrisen endnu ikke har haft betydende negativ effekt på Vestjysk Banks udlån. Dette billede forventes dog at ændre sig, efterhånden som krisen fortsætter de kommende måneder. Banken har derfor valgt at ruste sig ved i 1. kvartal 2020 at indarbejde 50 mio. kr. i bankens nedskrivninger til imødegåelse af økonomisk usikkerhed som følge af coronakrisen. Aktuelt har banken via ledelsesmæssige skøn i alt afsat 100 mio. kr., svarende til 1 pct. af bankens udlån, til imødegåelse af økonomisk usikkerhed.

Ligeledes har banken i beregningen af det individuelle solvensbehov pr. 31. marts 2020 afsat 50 mio. kr. til imødegåelse af økonomisk usikkerhed.

Nedjustering af forventningerne til regnskabsåret 2020
På grund af de ukendte følger af coronakrisen valgte Vestjysk Bank den 25. marts 2020 at suspendere bankens udmeldte forventninger om et årsresultat efter skat for 2020 på 250 til 300 mio. kr.

Vestjysk Bank har med udgangspunkt i den nuværende økonomiske udvikling udarbejdet et nyt forecast for regnskabsåret 2020. Vestjysk Bank forventer nu et resultat efter skat i størrelsesordenen 160 til 240 mio. kr.

– Vi har valgt at nedjustere vores forventninger til, hvor vi resultatmæssigt lander, når året er omme. Den store krystalkugle, vi alle kigger ind i, viser, at der kommer en negativ økonomisk effekt af coronakrisen. Der er bare ingen, der med sikkerhed kan sige, hvor dybe eller hvor lange sporene bliver. Derfor er vores forecast nødvendigvis også behæftet med stor usikkerhed, forklarer Jan Ulsø Madsen og slutter:

– Som pengeinstitut er vi godt rustet til at stå krisen igennem – det bevidner vores stærke kapitalnøgletal. Vi har også en alsidig branchespredning i vores udlån, hvor ingen branche udgør mere end 15 pct. af vores samlede udlån. Koblet med den gode holdånd, der er i banken, og med vores vestjyske værdier står vi fortsat stærkt på “pladen”.

Yderligere oplysninger
Kontakt adm. bankdirektør Jan Ulsø Madsen på tlf. 96 63 21 0

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Syng dig glad i Hadsten blandede Kor

Syng dig glad i Hadsten blandede Kor

Sådan siger vi i Hadsten blandede Kor, som nu starter ny sæson onsdag den 26. august kl. 19.30 ... læs mere
Møde om boliger med fællesskaber

Møde om boliger med fællesskaber

Overvejer du en bolig, hvor der er mulighed for en privat bolig plus et fællesskab med andre, så er dette møde noget for dig ... læs mere
2 færdselsuheld lørdag formiddag

2 færdselsuheld lørdag formiddag

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Kræftens Bekæmpelse - Vi glæder os til (måske) at se dig i morgen

Kræftens Bekæmpelse – Vi glæder os til (måske) at se dig i morgen

Søndag går mange på gaden til den årlige landsindsamling, men desværre er det en helt anden indsamling end den, du kender ... læs mere
Arkivet er lukket indtil videre!

Arkivet er lukket indtil videre!

Som følge af Covid-19 kan vores gæster ikke besøge arkivet ... læs mere
Kære alle  Det er med stor beklagelse, at styregruppen bag Hammel Hestemarked, ser sig nødsaget til at aflyse Hammel Hestemarked 2020.

Kære alle Det er med stor beklagelse, at styregruppen bag Hammel Hestemarked, ser sig nødsaget til at aflyse Hammel Hestemarked 2020.

Frijsenborgløbet og Hestemarkedsbanko, som jo er en meget stor del af Hestemarkedet, er naturligvis også aflyst ... læs mere
Søstre afsløret i tøj-trick i Kvickly

Søstre afsløret i tøj-trick i Kvickly

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Risiko for kvælningsfare ved indtagelse af mini Jelly-Cups

Risiko for kvælningsfare ved indtagelse af mini Jelly-Cups

Flere varianter af mini Jelly-Cups kaldes tilbage grundet kvælningsfare hos små børn ... læs mere
LÆNGE LEVE BILEN

LÆNGE LEVE BILEN

"Jeg vil bygge en bil, der tiltaler alle. Så stor, at den kan rumme en familie, men ikke større, end den enkelte kan køre den og vedligeholde den". Henry Ford ... læs mere
Hold dig væk fra den offentlige transport!

Hold dig væk fra den offentlige transport!

Her er et råd, der er uhyre nemt at følge i Favrskov… ... læs mere
Loading...