|

Veterantraktorer gennem 25 år

Traktor-og Motoreksperten Jørgen Kjær Hadsten har sendt os dette indlæg i anledning af Dansk Veteran Traktor Klub`25 års jubilæum.

 

Medens de store klubber for ejere af gamle biler og motorcykler og mærkeklubber i mange tilfælde har eksisteret i 50 år, er det blot 25 år siden, at interessen for gamle traktorer og landbrugsmotorer udmøntede sig i en landsdækkende klub. Begreberne veteranbiler og veteranmotorcykler var på det tidspunkt en fast og respekteret del af dansk sprogbrug, medens gamle traktorer endnu ikke var noget olieindsmurte mænd i blå kedeldragter havde drømt om at kalde noget så ”fint” som veterantraktorer. Med den nye klub blev gamle traktorer og motorer rykket frem i rækken af køretøjer og maskiner, man skulle gøre en indsats for at bevare.

-Når vi ser i forhold til bil- og motorcykelklubber, må vi nok erkende, at traktor- og motorfolket er haltet noget bagefter, for først i efteråret 1987 kom der her skred i tingene – en lille gruppe beslutsomme mænd mødtes d. 21. november på Shell Cafeteriaet ved Holstebro for at danne en klub for folk med interesse i de gamle traktorer og maskiner.

Forsøget var gjort før, og hvis man skævede til udlandet, var her mange klubber rundt omkring. Der blev godkendt et sæt vedtægter, konstitueret en bestyrelse og klubbens navn – Dansk veteran Traktor Klub – blev vedtaget. Man havde dengang en ide om at klubben nok ville samle 40-50 medlemmer, men den daværende formand kunne i det første eksemplar af klubbladet Pioneren, der udkom i februar 1988, meddele at medlemsskaren allerede nu var oppe på over 120 tilmeldte, og da meningen var, og stadig er, at klubben skulle være landsdækkende kom disse fra alle egne af Danmark.

 De første år gik med at få skabt nogle aktiviteter, et klubblad “Pioneren” og så ellers finde ud af hvad man egentlig ville med klubben, fortæller Jens Kroman Andersen, der netop på forårets generalforsamling er blevet valgt til formand for klubben efter Jens Arne Donslund, der efter at have bestredet posten i 12 år – næsten halvdelen af klubbens levetid – valgte at overlade hvervet til nye kræfter.

-Lige siden vore forfædre drev deres landbrug med okser, har det været skik og brug at maskiner og redskaber, der var blevet umoderne eller udslidte, ikke bare blev kasserede, men fik lov at nyde deres otium bagest i maskinhuset, fortæller Jens Kroman Andersen, der fortsætter:

-Men nye generationer kommer til og med dem også nye maskiner og på et eller andet tidspunkt, vil det der står bagest komme frem i lyset igen, enten for at ende hos skrothandleren, på bålet eller måske hos en der har interesse i at bevare det. Der har heldigvis altid været mennesker, der har haft interesse for at bevare tingene fra fortiden, dels til glæde for dem selv, men også til glæde for eftertiden.

Dansk Veteran Traktor Klub vil både bevare og bruge de gamle maskiner

I modsætning til de officielle danske landbrugsmuseer som Dansk Landbrugsmuseum på Gl. Estrup er et af Dansk Veteran Traktor Klubs formål at bruge de gamle maskiner. Museerne skal bevare de gamle maskiner, og de bliver bogstaveligt talt ”nulstillet”, når museet indsamler dem. De må så ikke bruges eller slides mere. Dansk Veteran Traktor Klub har derimod det formål at køre, restaurere og bevare de gamle traktorer, motorer, entreprenørmaskiner og andre maskiner fra dengang det var før. Det giver en god mulighed for samarbejde mellem klub og museer, da museerne kan bevare og klubberne vise maskinerne i brug.

I dag tæller klubben cirka 3.500 entusiastiske medlemmer fordelt over hele Danmark, som mødes, afholder og deltager i ture, arrangementer og træf, samt leverer stof og køb/salg annoncer til klubbladet “Pioneren”, der udkommer 6 gange om året.

ALLE, der blot har interessen for de gamle traktorer kan blive medlem, og der findes mange medlemmer i Sverige, Norge, Island, Færøerne, England, Holland, Tyskland USA og Canada.

-Denne store geografiske spredning i medlemsskaren giver os alle en meget stor kontaktflade, som er guld værd, når det handler om veterankøretøjer, pointerer klubben.

To årlige træf

Dansk Veteran Traktor Klub (DVTK) afholder og deltager i årets løb i utallige træf, stævner og arrangementer over hele landet, man kan næsten blive helt forpustet over de mange tilbud, der annonceres i kalenderen på klubbens hjemmeside www.dvtk.dk

-Et vigtigt element i DVTK har altid været de store årlige træf, og et af de første egentlige træf i klubbens navn løb af stabelen i juni 1989 på markedspladsen i Brørup. Det blev en stor succes, og Brørup har med en enkelt undtagelse været centrum for træffet i Jylland lige siden. Men øst for Storebælt blev der også afviklet træf, nemlig i Ø. Kippinge på Falster, dette var dog arrangeret af Traktor- & Motormuseet i Eskilstrup (hedder nu Danmarks Traktormuseum), men var forløberen for de populære træf, der i årene til og med 1997 blev afholdt af DVTK i Marielyst på Falster. I 1998 valgte man at flytte træffet øst for Storebælt til Slagelse, nemlig på Jernbjerggården, og i dag afholdes træffet på Birkendegård ved Kalundborg i august måned, oplyser klubbens nuværende formand Jens Kroman Andersen.

-Med to årlige træf får vi således 4 dage, hvor vi kan fremvise vores materiel for et efterhånden stort publikum og ikke mindst dyrke det sociale samvær, som også er en utrolig vigtig ting, der vægtes meget højt. Mange medlemmer tager turen over broen og deltager i begge træf, og det beviser at det kan lade sig gøre at holde sammen på det hele, selv om medlemmerne er spredt over hele landet. Til vores træf har vi også gerne besøg af nogle af vore mange udenlandske medlemmer, og det er altid spændende at se en traktor eller motor, man absolut ikke forventer at se på et dansk veterantraktortræf, fortsætter formanden, der tidligere gennem en årrække var redaktør af klubbens flotte blad. Et enkelt år i 1999 var formand for klubben.

-Man fandt i klubbens tidlige år også ud af, at veterantraktorer var et populært indslag i mange sammenhænge, og klubbens medlemmer er stadig at finde hvert år til dyrskuer, udstillinger, stumpemarkeder, motordage, byfester og lignende, hvor de til stor fornøjelse både for dem selv og for publikum fremviser deres materiel.

-Jeg husker blandt andet selv når Landboungdommen holdt pløjekonkurrence, så var vi altid velkomne med det gamle materiel. Dette har siden udviklet sig til forskellige pløjedage rundt omkring samt DM i pløjning hvor medlemmer fra DVTK og de andre danske veterantraktorklubber hvert år dyster i den ædle sport, oplyser Jens Kroman Andersen.

Klubbladet er et vigtigt element

-“Pioneren”, klubbens blad, er et andet meget vigtigt element og medlemmernes absolutte bindeled. Takket være den moderne teknik, som vi ved bladets tilblivelse gør fuldt brug af, har bladets udseende udviklet sig til at være et flot blad, der er fuldt på højde med andre både danske og udenlandske blade inden for denne genre. Indholdet er der ikke ændret så meget på – historiske og tekniske artikler, artikler med medlemmernes egne oplevelser, invitationer til og referater fra de forskellige arrangementer der afholdes, en stor sektion med køb/salg annoncer, en brevkasse og en kalender, der henviser til store og små begivenheder, fortæller Jens Kroman Andersen.

De unge kommer med

Men hvad med medlemmerne og deres traktorer og motorer og hvad de ellers har, og som det hele jo i bund og grund handler om? Uden medlemmer ikke nogen klub, og uden aktive medlemmer, heller ikke nogen klub? På de spørgsmål svarer Jens Kroman Andersen:

-Medlemsskaren, der i starten fortrinsvis bestod af folk med en større eller mindre samling og med et indgående kendskab og stor viden om gamle traktorer og motorer, har i tidens løb ændret sig hen i den retning, at den mere og mere afspejler det samfund vi er omgivet af.  “De Gamle” er selvfølgelig stadigvæk på banen med deres store viden og erfaring, men i dag ser vi mange, der måske blot har interesse i maskineriet via erindringer fra deres barndom eller ungdom på landet. De er nu blevet voksne, ældre og etablerede, har fået styr på deres liv og økonomi og er via klubbens arrangementer faldet for denne interesse. Vi ser også mange, der har købt et fritidslandbrug, hvor der står en gammel traktor, de synes det kunne være spændende at sætte i stand, oplyser Jens Kroman Andersen, og tilføjer så noget han kalder sin kæphest:

-Vi er en klub med navnet veterantraktorer. Det synes jeg vi skal holde fast i. De gamle traktorer er veterantraktorer og skal behandles som sådanne. De skal ikke være brugstraktorer på små landbrug og i skoven. Det er de faktisk alt for farlige til. De skal restaureres og hygges om og vises frem ved særlige lejligheder, synes Jens Kroman Andersen, og understreger at der i traktorens barndom og under mekaniseringen af det danske landbrug skete alt for mange meningsløse ulykker på grund af ukendskab til traktorer og manglende sikkerhedsforanstaltninger som for eksempel førerhuse.

-Netop de mange traktorejere med kun et perifert kendskab til disse, eller personer, der blot kan huske traktorerne fra barndommen eller ferierne kan være udsatte. De køber og restaurerer måske en ældre lille traktor til hobbylandbruget eller til at trække båden på land, og hvad er mere hyggeligt end en tur med barnebarnet på skærmen? Men faren lurer, understreger Jens Kroman Andersen, der samtidig gerne vil understrege at brugstraktorer skal opfylde gældende regler med blandt andet styrtsikkert førerhus.

-Det er lidt ligesom de mange ”gråhårede”, der begynder at køre motorcykel i en sen alder. Man har ofte ikke den nødvendige erfaring, og så kan det gå galt advarer formanden. 

-Det spænder vidt, hvad den enkelte interesserer sig for, men ens for alle, der er lidt oppe i årene, er, at det er det maskineri, man kan huske fra sin barndom eller ungdom, der er mest interessant. Vi ser også mange unge mennesker helt ned til 14-15 år, der har en traktor eller motor de med stor fornøjelse skruer på og renoverer – nok med forældrenes hjælp.

-De meget gamle og sjældne traktorer og motorer er i årenes løb steget i pris, og dem man i tidligere tider kunne få bare for at fjerne, er for mange i dag økonomisk umulige at erhverve, men det kan stadig lade sig gøre at finde noget, ikke så sjældent, men alligevel spændende til en overkommelig pris, og så kan det være at man senere i livet får mulighed for at udbygge sin samling med en sjældenhed.

-Her i landet var der, i modsætning til i mange andre lande, i mange år en tendens til at lade skrothandleren fjerne det gamle jern. Det var især i årene efter anden verdenskrig, at der blev ryddet op, og derfor har alt for mange gamle traktorer, redskaber, entreprenørmaskiner og motorer endt deres dage i smelteovnen, og der er mange, der i dag ærgrer sig, når de tænker tilbage på, hvad de har været med til at kassere, mener Jens Kroman Andersen.

-Der bliver nok ikke skrottet flere sjældenheder, og dem der overlevede står trygt og godt hos en, der vil bevare dem for eftertiden. Mange påstår, at der ikke er mere tilbage i de gamle lader, maskinhuse og møller, men det er ikke helt rigtigt, det kan stadig lade sig gøre at finde en ægte amerikansk John Deere A model med samlede forhjul under en bunke halm i en lade.

Lys fremtid for Dansk Veteran Traktor Klub

Klubbens nyvalgte formand Jens Kroman Andersen kan glæde sig over et stadigt voksende antal medklemmer i Danmarks største klub for veterantraktorer. Interessen for gamle maskiner fra et hensygnende landbrug kunne ellers forventes at falde i takt med det faldende antal landbrug og færre beskæftigede, men tvært i mod – de gamle traktorer og maskiner kan utroligt nok stadig skabe næsten lidenskabelige følelser hos personer med blot minimal tilknytning til landbruget.

-Heldigvis var klubbens stiftere så fremsynede at lade klubben være landsdækkende, det skaber noget mere arbejde at holde sammen på det hele, men lønnen er så den noget større kontaktflade som medlemmerne automatisk får. Man bestemte dermed også, at bestyrelsen skulle findes på begge sider af Storebælt. Det afstedkommer også lidt ekstra arbejde til den, men samtidig er man sikker på, at man ikke får en bestyrelse, der tror at alting skal foregå netop på deres hjemegn, mener formanden.

-Jeg ser også en større og større trang til at få stablet et lokalt arrangement på benene, det kan være en pløjedag, høstdag, åbent hus eller virksomheds- og museumsbesøg. Der er også flere lokale “kaffeklubber”, der jævnligt mødes, og på denne måde dyrker klublivet. Det er næsten altid startet fra neden af, og sådan skal det også være, for hvis medlemmerne vil have nogle aktiviteter, er de selv de nærmeste til at lave dem, og så bliver de næsten også altid en succes. I mange klubber er det tit bestyrelsen, der afgør hvad og hvordan alting skal foregå. Dette er vi heldigvis vokset fra og ser hellere end gerne, at medlemmerne helt lokalt sætter aktiviteter i gang, for kun ved selv at være aktiv i klubben, i stedet for at nøjes med at læse i Pioneren om andre, der er aktive, får man en klub, der er levende og aktiv, og som medlemmerne bakker op om, bruger, er glade for og stolte af.

-Jeg mener dermed, at en bestyrelses vigtigste opgave er, at samle trådene og yde den fornødne hjælp og støtte til dem i klubben, der har nogle ideer og gerne vil sætte nogle aktiviteter i gang.

-Der vil i fremtiden stadig være plads til DVTK som samlingspunkt og forum, for i takt med at manges dagligdag bliver mere og mere stresset, så opstår der et behov for et eller andet, der kan kobles af på og her kommer for eksempel gamle køretøjer ind i billedet. Jeg tror, at der fremover vil være flere og flere, der vil “tilbage til rødderne” og anskaffe sig for eksempel en gammel traktor eller motor. De rigtig store samlinger vil vi stadig kunne finde, men i takt med at priserne stiger, vil mange nok koncentrere sig om en eller måske ganske få traktorer eller motorer, slutter formanden for Dansk Veteran Traktor Klub.

De 25 år vil klubben fejre ved blandt andet de to årlige store træf. I Brørup den 30. juni/1juli og ved Birkendegård ved Kalundborg 11-12. august.

 En Bukh monteret med en noget speciel Hydrema rendegraver var den perfekte indgangsportal til træffet på Birkendegård. Entreprenørmaskiner er nemlig også en del af målgruppen for klubbens aktiviteter.

 

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Tilbagetrukne Fødevarer

Tilbagetrukne Fødevarer

Grillost med indhold af bakterier ... læs mere
SPORTS-skribenter søges af PingvinNyt

SPORTS-skribenter søges af PingvinNyt

ANNONCE : Er det dig/jer vi mangler ? du behøver nødvendigvis ikke selv at kunne skrive, da størstedelen af arbejdet er, at indsamle og formidle allerede skrevne artikler om sporten . Du er måske allerede idag medlem af en klub, ... læs mere
Indbrud i Voldum

Indbrud i Voldum

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Serie 2 ud i sæsonens vigtigste kamp mod LIK

Serie 2 ud i sæsonens vigtigste kamp mod LIK

Af fodboldformand Gert Jensen ... læs mere
ORDET SKABER, HVAD DET NÆVNER...

ORDET SKABER, HVAD DET NÆVNER…

Stop de onde, hadske og sårende ord, siger Ole Juul - og samtidig ønskes GLÆDELIG PINSE! ... læs mere
Dødsfald i Hadsten

Dødsfald i Hadsten

Lis Hesel er død ... læs mere
Uheld på motorvejen ved Hadsten

Uheld på motorvejen ved Hadsten

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Vinyl og Veteraner

Vinyl og Veteraner

Af redaktør Jørgen Kjær Hadsten ... læs mere
NYT fra Kræftens Bekæmpelse

NYT fra Kræftens Bekæmpelse

Kræftpatienters ventetid er tilbage på niveau med 2014 ... læs mere
Soldaterkammerater for sjov

Soldaterkammerater for sjov

Af redaktør Jørgen Kjær, Hadsten ... læs mere
1-1 i lokalopgøret mod Hammel

1-1 i lokalopgøret mod Hammel

Serie 2, pulje 17. Hammel Stadion. Ca. 60 tilskuere (ca. halvdelen fra Hadsten). Dejligt med opbakning. Hammel GF (HGF) - HSK: 1-1 (0-0) ... læs mere
NYT fra LMO

NYT fra LMO

Nybyg eller renovering – hvad er bedst for dig? ... læs mere
Loading...