|

16 MIL-stenen er væk

Rundt i Danmark står flere flotte sten, som er anbragt på strategiske steder og med en vis afstand. De er fredede og må ikke fjernes. Der er 825 af dem og udskiftningen af de ældste begynder i 1842 og bærer kongelige monogrammer.

Forfatter Martin Møller

Jeg er faldet over en efterlysning i bladet TRAFIK & VEJE fra 2009, hvor 16 MIL-stenen, som stod mellem Ødum og Hadbjerg, efterlyses uden resultat, og efterlysningen har senere været bragt i Kort- og Landmålingsteknikernes blad, Målebladet, også uden resultat, så væk er den.
Jeg har haft kontakt til Milestensgruppen i Dansk Vejhistorisk Selskab, og her mener man, at stenen er forsvundet i forbindelse med etableringen af motorvejen, hvor den krydser hovedvejen.

Placering på Dansk Vejhistorisk Selskabs kort – Billedet vist i bladet, hvor den efterlyses

Og hvorfor så lige 16 MIL på det sted, og hvorfra? ja, det har jeg gravet lidt i, og det er fra Koldinghus. Ved forordningen om mål og vægt af 1. maj 1683 blev en dansk mil fastsat til 4000 favne á 3 alen á 2 fod. Ophavsmanden var den berømte astronom, ingeniør og politidirektør i København, Ole Rømer.Milestenene og de gamle kilometersten er beskyttet iht. Museumsloven og må derfor ikke flyttes eller ændres uden godkendelse fra Slots og Kulturstyrelsen, så hvem ved om nogen har røde ører, og ved hvor stenen er.

Da metersystemet blev indført i Danmark i 1907, blev en mil fastsat til helt præcis 7.532,48m.
Længden på en mil varierer meget fra land til land, f.eks i Norge og Sverige er en mil 10 km og i England er en mil 1609 m. Verden over varierer det fra 1 til 11 km.
I Randers lige før Randers Bro står en 18 MIL sten, og i 1624 var det endestation for en postrute i det ordnede postvæsen, der dengang blev oprettet af kong Christian IV, og gik fra det kongelige slot Koldinghus over Vejle, Horsens, Skanderborg, Århus og endte i Jyllands dengang vigtigste by, Randers.
Den afgik dengang to gange om ugen. I 1700-tallet startede en daglig rute mellem Århus og Randers og gik ad Røved vej over Astrup og Rud Kirke.

I Spørring var der diligencestald ved kroen, og der kunne afleveres post, folk kunne få noget at spise og hestene kunne få et hvil eller blive skiftet med friske heste.
Når vi tager turen mellem Århus og Randers er de fleste milesten bevaret, ca. 1 km nord for Lisbjerg ser vi 14½ MIL stenen, lidt nord for Trige 15 MIL stenen og i Spørring har 15½ MIL stenen stået inde i byen ved kirkegårdsmuren, men er nu flyttet ud til hovedvejen og står lidt syd for Grundførvejen.

        

Her ses 16½ mil stenen i hallendrup                       og her er 17 mil stenen i Askildrup

16 MIL stenen, som er væk, stod op ad bakken, hvor motorvejen krydser hovedvejen, 16½ MIL stenen står ud for vindmøllerne i Hallendrup og på vej op til Askildrup ad den gamle hovedvej står 17 MIL stenen i et lille anlæg. Bemærk at helmilestenene er er langt større end halv-milestenene.
På venstre side af vejen ved Paderup 17½ MIL stenen og endelig ved krydset Århusvej og Grenåvej i Randers står 18 MIL stenen.

        

17½ milstenen på Hadstenvejen i Padderup            og her 18 MIL stenen ved Randersbro

Nok ikke mange af os bemærker milestenene, når vi suser afsted ud ad landevejen, men der skulle stå ca. 825 af dem rundt i Danmark, og prøv at lægge mærke til dem. Det er imponerende, når man tænker på alt det arbejde, der har været fra rå granitblok og til de har stået på deres plads, det må have været et knokkelarbejde.
Stenene er med kongens monogram, og dem der her er omtalt er med Frederik VII monogram, da han i 1842 begyndte at udskifte de gamle milesten, som var af marmor, med de kegleformede granitsøjler, som stadig står der. Frederik VII regerede fra 1808 til 1863.
Planen var, at arbejdet på Sjælland skulle være færdigt i 1846 og for Fyn og Jyllands vedkommende skulle arbejdet udføres i 1847 og 1848, men på grund af Treårskrigen, 1848 – 1851, som var borgerkrig i Slesvig, hvor nationalliberale slesvig-holstenere krævede Slesvig Holsten løsrevet fra Danmark.
Milestenene er med forskellig monogrammer afhængig af hvor i Danmark, man finder dem. På Sjælland er det Frederik V eller Christian VII, der har sit monogram hugget ind i granitten, selv om det var Christian VIII og Frederik VII regeringstid de blev rejst.
der er også meget forskel på, om de er fremme i lyset eller gemt i langt græs i en grøftekant.
Hvis interessen skulle være der, kan man finde meget mere på Dansk Vejhistorisk Selskabs side på internettet,

    

Her ser vi Ole Rømert                      Ole Rømers kort over Danmark viser hvor stenene skulle stå  

En skam er det, at formodentlig ligegyldighed er skyld i, at en sådan milesten bare forsvinder. Husker nogen, at den stod der, og er det muligt, at nogen har et foto af den?

 

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Gratis influenza-vaccine til alle over 65 år

Gratis influenza-vaccine til alle over 65 år

Hvis man er i målgruppen, handler det om at bestille tid hos ens læge, så man kan blive vaccineret ... læs mere
22-årig bilist taget for spirituskørsel

22-årig bilist taget for spirituskørsel

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
BYENS BAGER ER FLYTTET

BYENS BAGER ER FLYTTET

Farvel til bagerkringlen i Østergade. Nu er det i "Sundhedshuset", man henter lækkert bagværk hos bagermester Jacob Overgaard ... læs mere
Bredbåndspuljen i farezonen

Bredbåndspuljen i farezonen

Regeringen overvejer at afskaffe Bredbåndspuljen med udgangen af 2019 ... læs mere
Fund af skimmel/mug i økologiske hasselnødder

Fund af skimmel/mug i økologiske hasselnødder

COOP A/S tilbagekalder Irmas økologiske hasselnødder grundet risiko for mug/skimmel. Tilbagekaldte fødevarer, Publiceret: 17. oktober 2019 ... læs mere
Spis sammen – sammen med os

Spis sammen – sammen med os

Kom og deltag i hyggeligt samvær med bekendte og nye bekendte, der serveres et  måltid mad og der er fællessang ... læs mere
Læsekreds, Hadsten Sognegård

Læsekreds, Hadsten Sognegård

Menighedsrådet indbyder atter til LÆSEKREDS i Hadsten Sognegård med Ole Juul ... læs mere
Aktiviteter i sognets kirker

Aktiviteter i sognets kirker

Koncert, KIrken og Besættelsen, spil dansk, Thank God it´s Thursday!k og ÅBEN CAFÉ ... læs mere
Dem de andre vil lege med!

Dem de andre vil lege med!

Af Motorredaktør Jørgen Kjær, Hadsten ... læs mere
Indbrud - Har du sommerhus på Mols ?

Indbrud – Har du sommerhus på Mols ?

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Drenge bliver ladt i stikken

Drenge bliver ladt i stikken

Hverken stat eller region vil tage ansvaret og give HPV-vaccine til alle drengebørn, der ER fyldt 12 år den 1/7-19. De bliver ladt i stikken, og de får ikke den samme mulighed for vaccine som alle andre drenge og piger ... læs mere
Ugens naturbilleder nr. 439.

Ugens naturbilleder nr. 439.

Efterårsfarverne er her - og ja, det kan være svært, ikke at blive lige fascineret år efter år ... læs mere
Loading...