|

Konstitueringsaftale for valgperioden 2018-21

Socialdemokratiet (A), Venstre (V), Det Konservative Folkeparti (C), Dansk Folkeparti (0), Enhedslisten (0) og Socialistisk Folkeparti (F) har indgået nedenstående aftale om konstitueringen af Favrskov Byråd for valgperioden 2018-21.

 

 

 

Konstitueringsaftalen er baseret på, at der er indgået aftale om valggrupper mellem ACFØ og mellem OV.

Borgmester:  Nils Borring A

 1. viceborgmester: Flemming Nørgaard V
 2. viceborgmester: Lars H. Storgaard  C

.

Udvalg

Antal

medlemmer

Formand

 

Økonomiudvalget

7

Borgmesteren (A)

 

Planudvalget

5

A

 

Teknik- og Miljøudvalget

5

V

 

Social- og Sundhedsudvalget

5

A

 

Børne- og Skoleudvalget

5

V

 

Kultur- og Fritidsudvalget

5

A

 

Arbejdsmarkedsudvalget

5

C

 

 

 

Antal medlemmer af Økonomiudvalget og de stående udvalg samt fordelingen af formandsposterne er indgået nedenstående aftale om

I forhold til konstitueringsaftalen for 2014-17 er det aftalt, at antallet af stående udvalg udvides fra 5 til 6, og at antallet af udvalgspladser i de stående udvalg udvides fra  27 til i  alt 30.

Vedrørende honorarer er der aftalt følgende  (angivet i procent af borgmesterens honorar):

Honoraret til 1. viceborgmesteren udgør 7,5 %. Der udbetales ikke honorar til 2. viceborgmester.

Honoraret til udvalgsformændene for de stående udvalg udgør 15 %, mens honoraret til de øvrige udvalgsmedlemmer i de stående udvalg udgør 5 %.

Honoraret til udvalgsmedlemmerne i Økonomiudvalget udgør 6 %.

Honoraret til formanden for bestyrelsen for Favrskov Forsyning NS udgør 7,5 %, mens honoraret til de øvrige medlemmer af bestyrelsen  udgør 2,5 %.

Honoraret til formanden for det særlige Børn og unge-udvalg udgør 1O %, mens honoraret til næstformanden udgør 5 %.

Honoraret til formanden for Landsbyrådet (§17, stk. 4-udvalg) udgør 4 %, mens honoraret til det andet medlem af rådet udgør 2 %.

Honoraret til formanden for Folkeoplysningsudvalget udgør 4 %.

 

Endvidere er der aftalt følgende:

 

At pladsen i et udvalg (herunder formandshverv) disponeres af valggruppen  i tilfælde,  hvor et byrådsmedlem  udtræder eller holder orlov.

At der af hensyn til en mere balanceret fordeling af opgaverne med den politiske udvalgsbetjening på direktørniveau skal foretages en vurdering af, om Kultur- og Fritidsområdet (politisk og  administrativt) skal flyttes til et  andet direktørområde.

 

Partierne bag konstitueringsaftalen er enige om:

At mødes i starten af den nye valgperiode for at drøfte og fastlægge overordnede politiske og økonomiske pejlemærker for Favrskov Kommune.

At der løbende drøftes inden for hvilke emner/områder, hvor der med fordel kunne nedsættes §17, stk. 4-udvalg.

At der ultimo 2018 gennemføres en evaluering af opgavedelingen mellem Planudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Fordelingen af de politiske poster i Økonomiudvalget, de stående udvalg, det særlige Børn og unge-udvalg, bestyrelsen for Favrskov Forsyning A/S og Landsbyrådet  fremgår af bilag 1.

Dato:       november 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Niels Flade Nielsen, gruppeformand (A)

 
   

 

 

Niels Kallehave, gruppeformand (0)

 

 

 

Bodil Kvistgaard Olsen, gruppeformand (Ø)

 
   

 

 

BILAG 1

 

Fordelingen af posterne i Økonomiudvalget og i de stående udvalg mv.

 

Økonomiudvalget                                1. Nils Borring (A), formand

2.  Niels Flade Nielsen (A)

 1. Isabell Friis Madsen (A)
 2. Lars H. Storgaard (C)
 1. Flemming Nørgaard 01)
 2. Thomas Storm (V)
 3. Dorte Winther (V)

 

 

Planudvalget                                        1. Erling Kvist Andersen (A), formand

2.  Kurt Andreassen (V), næstformand

 1. Søren Gade (A)
 2. Bodil Kvistgaard Olsen (Ø)
 1. Niels Kallehave (0)

 

 

 

Teknik- og Miljøudvalget

 

 

 

 

 

 

Social- og Sundhedsudvalget

 

 

 

 

 

 

Børne- og Skoleudvalget

 

 

 

 

 

 

Kultur- og Fritidsudvalget

 1. Anders G. Christensen (V), formand
 2. Niels Flade Nielsen (A), næstformand
 3. Søren Gade (A)
 4. Søren Frandsen (F)
 5. Niels Kallehave (0)

 

 

 1. Grete Villadsen (A), formand
 2. Hanne Smedegaard (V), næstformand
 3. Rikke Randrup Skåning (A)
 4. Gitte Lynderup Lauritsen (A)
 5. Lone Glarbo (V)

 

 

 1. Birgit Liin 0/), formand

2.  Isabell Friis Madsen (A), næstformand

 1. Erik Særkjær (A)
 2. Bodil Kvistgaard Olsen (Ø)
 3. Morten Bang (V)

 

 

 1. Steen Thomasen (A),formand
 2. Dorte Winther (V), næstformand
 3. Lone Boye (A)
 4. Charlotte Green (C)
 5. Morten Bang (V)

 

 
   

 

 

Arbejdsmarkedsudvalget                   1. Lars H. Storgaard (C), formand

2.  Lone Glarbo (V), næstformand

  1. Erling Kvist Andersen (A)
  2. Søren Frandsen (F)
  3. Kurt Andreasen (V)

 

 

Det særlige Børn og unge-udvalg      1. Lone Boye (A), formand

2. Lone Glarbo (V), næstformand

 

 

Favrskov Forsyning A/S                     1. Søren Frandsen (F), formand

2.  Niels Kallehave (0), næstformand

 1. Rikke Randrup Skåning (A)
 2. Charlotte Green (C)
 3. Thomas Storm (V)

 

 

Landsbyrådet    

1. Hanne Smedegaard (V), formand

2. Bodil Kvistgaard Olsen

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.


Loading...

Generalforsamling i kunstgræsbaneforeningen

Generalforsamling i kunstgræsbaneforeningen

Kunstgræsbaneforeningen holder generalforsamling den 25. maj ... læs mere
Sigtet for at sætte ild til motorcykel

Sigtet for at sætte ild til motorcykel

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Friluftsgudstjeneste i Tungelund Bakker

Friluftsgudstjeneste i Tungelund Bakker

Til pinse når skoven bliver rigtig grøn… ... læs mere
Linjeføringen for rute 26 ligger fast

Linjeføringen for rute 26 ligger fast

Af Birgit Liin, borgmesterkandidat og medlem af Favrskov Byråd for Venstre ... læs mere
PET Petersen er kommet med dette indlæg

PET Petersen er kommet med dette indlæg

Jeg har skrevet et lille læserbrev vedr.socialdemokraternes flygtninge og indvandrere politik ... læs mere
Indbrud i Lyngå

Indbrud i Lyngå

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Skiveskåret roastbeef med dårlig lugt og smag

Skiveskåret roastbeef med dårlig lugt og smag

Skare Food A/S tilbagekalder to partier af kogt skiveskåret roastbeef ... læs mere
Loading...