|

4.maj 1945 – “det er nok den smukkeste sommeraften jeg har oplevet”

Ove Kirkegaard, Hadsten, 83 år fortæller her på Hadsten-Pingvinnyt om, hvordan han oplevede krigen 1940-1945. Ove Kirkegård – der er uddannet mejerist og som senere blev bankbetjent i Hadsten Bank, har udgivet sine erindringer i en bog, som han kalder “et jævnt og virksomt liv” . Bogen kan lånes på biblioteket og i den fortæller han om hele sit liv og vi bringer her et afsnit fra ” de 5 forbandede år”, som Ove Kirkegaard oplevede i Nordjylland.

 

 

Anden verdenskrig 1940 – 1945

Tiden op til den niende april 1940 var en urolig tid, som jeg har været inde på i mine barndomserindringer, hvor der er berørt træk fra krigen.

Niende april – fem dage før min otte års fødselsdag, jeg var startet på andet år i skolen.

Fra morgenstunden var vi klar over at der var sket noget, der blev delt løbesedler ud om at landet var besat af tyskerne tidlig fra morgenstunden. Efter kortvarig kamp i det sønderjyske havde de danske styrker overgivet sig.

Der var jo ikke de oplysningsmidler, som vi kender i vore dage, radio kunne vi svagt modtage og høre, så løbesedler og aviser var det sikreste, når vi skulle modtage oplysninger.

Skolen blev aflyst så vi kunne følge begivenhedernes gang, byens borgere mødtes og drøftede nattens begivenheder, det var meddelt at intet lys måtte være tændt efter mørkets frembrud, så der måtte mørklægges, der blev anskaffet rullegardiner med mørkt papir til vinduerne eller vi måtte hænge tæpper for.

Om morgenen  – en dejlig forårsdag,  sad jeg ude i vejgrøften sammen med naboens dreng Per, som jeg gik i skole sammen med. Vi var meget berørt af det der var  sket i nattens løb, men forstod sikkert ikke ret meget af det hele vi talte om, vi var bange for om vores fædre skulle med i krigen.

Der kom ret hurtig meddelelse om. at de danske styrker havde overgivet sig og hele landet var besat af tyskerne. Det næste der gav et dybt indtryk på os to drenge var, at der over vore hoveder svævede nogle grimme sorte fugle. Det var flyvemaskiner med tyske tropper, som lagde an til landing på flyvepladsen Røslet, det der i dag er Aalborg lufthavn.  

 

De kredsede meget lavt hen over os, så lavt at vi kunne se soldaterne inde i maskinerne, de kendte jo ikke landingsforholdene på lufthavnen, så måske derfor fløj de i så lavt en højde.

Mit hjem var nogle få kilometer fra lufthavnen, som tyskerne havde udset til et af deres hovedmål ved besættelsen af landet, og det blev også et af de steder englænderne prøvede på at angribe.

Der gik ikke mange dage inden vi havde tyskerne omkring os, der var bygget ny  skole, som vi skulle tage i brug efter sommerferien den blev beslaglagt, jernbanestationen og teglværket var besat af tyskerne, så de blev hurtig en del af dagligdagen og vi havde en stor respekt for dem, ikke mindst for at der ville komme angreb af englænderne, hvad vi ret hurtig oplevede.

 

Der var forinden udsendt meddelelse om, hvordan vi skulle forholde os i tilfælde af luftalarm. Vi skulle sørge for at have steder vi kunne søge hen i et beskyttelsesrum, eller som vi gjorde satte plader for vinduerne til vores soveværelse.

En episode jeg husker særligt tydeligt var en sommerdag, hvor et kompagni tyske soldater kom marcherende, vi kunne høre dem synge marchs sange, det var soldater der var kommet fra østfronten, som blev sendt til Danmark for at samle kræfter. Vi lyttede efter deres sang, da de passerede mit hjem, som lå lige op af

vejen.

Mor var i haven sammen med mine to små søstre som legede på græsplænen, da skete det jeg aldrig glemmer, der var to af soldaterne der sprang over hækken og ind i haven, hvor de greb begge mine søstre, knugede dem ind til sig og gråden sprang ud af deres ansigter, episoden varede kun et øjeblik, hvorefter de

grædende måtte løbe tilbage til kompagniet.

Der er flere episoder jeg husker ret tydeligt fra de ca. tre år hvor vi boede i Hvorupgård under krigen.
Det var især lyden af luftværnssirener, så vidste vi der kunne ske hvad som helst.

Var det om natten hvad det mest var, skulle vi op og have vores tøj på, hvorefter vi søgte dækning der hvor mine forældre syntes det var mest sikkert at opholde sig.

Kom de engelske flyvere ind over lufthavnen eller Aalborg var der voldsomt skyderi, vi kunne høre hvordan granatsplinter fløjtede gennem luften den lyd som der kom når de røg ned i søen, som var på over for vores hjem.

Tyskerne havde opstillet store projektører, som vi kaldte lyskastere, de sendte lyskegler langt op i luften, for om de kunne fange de engelske flyvere i deres belysning. Lykkedes det for dem så var det at skyderierne begyndte, det var meget

uhyggeligt når det skete. Det værste jeg husker var en efterårsdag omkring middag, far var i marken for at køre roer sammen, han kom i fuld fart med et halv læs roer kørende hjem i gården og råbte til os. ,,Pas” på for nu sker der noget.

Sirenerne kunne vi høre, vi hørte hvordan flyvemaskinerne startede og lettede fra lufthavnen og inden længe var der en stor luftkrig hen over vores hoveder.

Det var engelske flyvere jeg mener 12- 15 stykker, som havde mistet

orienteringen. De kom i lav højde ind over landet, det var dem som tyskerne gik til angreb på, de blev skudt ned alle og flere steder var der dannet store kratere hvor de ramte jorden.

Der var flere af piloterne der nåede at redde livet ved at springe ud i faldskærm oggeme sig, trods tyskernes ihærdige søgen efter dem. Det var med stor risiko at hjælpe disse piloter med at sikre deres skjul, men det lykkedes for flere af dem, hvorefter de fik hjælp af den danske modstandsbevægelse til at flygte til Sverige.

De dræbte piloter blev begravet på Vadum kirkegård, hvor der er rejst en mindemur med alle deres navne.
Sommeren 1942 havde englænderne planlagt et støre angreb på de tyske stillinger og lufthavnen, da var vi blevet opfordret til at forlade vort hjem i nattetimerne, så i en uge eller der omkring var vi i Grindsted hos min mors forældre. De havde den store købmandsgård, som jeg fortalte om i forbindelse med mine ferier, der blev alle rum taget i brug, så det nærmede sig et flygtningecenter.

Min fars forældre, min onkel Harald og hans familie var der også, vi overnattede der og om dagen kørte mændene hjem for at passe dyrene, de kom så tilbage om aftenen.

Grindsted som ligger i ly af Hammer Bakker var uden for farezonen, men ikke længere væk end vi kunne høre luftværns sirenerne når angrebene begyndte, det var ved mørkets frembrud. Vi gik da op i skoven, som hørte til købmandsgården, det var der bedstefar havde sommerrestaurant, der havde han bygget et udsigtstårn, hvorfra vi kunne se ind over Ålborg og lufthavnen.

Når skyderierne stod på var det et stort fyrværkeri at se på, der var også ild og røg fra brande hvor de havde ramt med deres bomber, men en stor uhygge var der ved det for vi vidste aldrig hvad der var blevet ramt, var det noget der kunne skade tyskerne var det jo i orden, men var det civil befolkningen, det var gået ud over var

det en vis uhygge.
Efter de store angreb, hvor englænderne fik ram på flere mål, som tyskerne havde beslaglagt begyndte hverdagen igen for os, så vi kunne være hjemme. Men der var stadigvæk risiko for luftalarm, hvor vi så måtte søge beskyttelse.

På teglværket blev der lagt halm ind i teglværks ovnen, som ikke var i brug, der kunne vi søge beskyttelse så længe alarmen varede, jeg mener vi var der få gange. Far mente han hellere ville søge beskyttelse derhjemme, så der blev bygget op med halmballer for vinduerne til soveværelset, tanken med at være i teglværket var ikke til at leve med, for blev det ramt af bomber var vi sikre på at

blive levende begravet.
Hverdagen forandredes sig fra den dag krigen brød ud. Der opstod en stor angst nok især for en dreng på min alder. Som jeg tidligere har været inde på, havde tiden op til krigen været vanskelig, der var ikke meget at slå til side med og det blev ikke bedre, alt blev rationeret og mange ting kunne ikke købes, alt hvad vi selv

kunne fremstille gjorde vi. Kaffe lavede vi af ristet rug, som blev blandet med en erstatning som kunne købes, det var Cikorie og Rich`s, det var meget populær for der var indlagt nogle billeder, som vi kunne samle på, der var endda albums til at

sætte billederne i. Mel fik vi fremstillet hos mølleren af det korn vi selv avlede.

De som røg havde det heller ikke let, tobak kunne slet ikke købes, så der blev avlet tobak i haverne, om der var flere sorter husker jeg ikke, men sorten Virginia var meget populær. De fine blade blev plukket om efteråret og sat på en tynd ståltråd, hvorefter det blev hængt i lange rækker på loftet til tøring, til det blev klar til at ryge.

Vores nabo Poul ham jeg fortalte om der kørte sand til teglværket, gik rundt med en tørv i lommen, som han kunne stoppe piben med, variationen var tørrede kirsebærblade, Poul var fra 1901 lige som min far var, han blev omkring 100 år inden han døde.

Rengøringsmidler var der heller ikke meget af, der var tre ting soda, brun sæbe og sæbespåner, det med sæbe slap hurtig op, så også der måtte laves et erstatningsprodukt, Var der en gris der døde ude på landet, var det godt for noget, for så havde de noget at koge sæbe af, som blev tilsat lavendelolie.

Beklædning var ligeledes en saga blot, der kunde kun købes noget vi kaldte celluld, det var fremstillet af gammelt tøj, som blev kradset op det blev spundet og vævet igen, ellers blev gammelt tøj sprættet op vendt og syet igen. Strømperne blev stoppet, når der gik hul på dem, bukserne blev lappet både på knæ og bagdel når der var slidt huller på dem. I dag undrer man sig over, hvordan en husmoder,

mange gange med stor familie, kunne klare alt hvad der skulle laves, for at dagligdagen kunne fungere.
For at fordele de resurser der var til rådighed. Blev der ret hurtig indført rationeringsmærker, alt blev rationeret fødevarer, tøj og brændsel. Ja det var en vanskelig tid for en familie med tre små børn og bedre blev det ikke, da vi i juni 1941 blev en mere. Der var meget at holde styr på, først skulle der være noget at købe for, dernæst skulle der være rationeringskort til hvad vi skulle købe.

Det blev en travl tid i krigsårene, tyskerne fik sat gang i mange ting. Lufthavnen blev udbygget der blev anlagt start og landingsbaner, som havde forgreninger ud til deres hangarer hvor flyvemaskinerne stod, hangarerne var store jordvolde, som flyene kunne stå gemt bag.

Til dette arbejde blev landmænd omkring lufthavnen beordret til at stille med vogne og heste til at være med for at udføre arbejdet. Græsmarker blev også beslaglagt og skåret op i græstørv, hvorefter de blev kørt hen og udlagt på jordvoldene hvor flyene stod, det var for at kamuflere, der var ikke tid til at så græs, det skulle være

grønt med det samme. Der blev hurtig mangel på arbejdskraft omkring lufthavnen, der var store lønninger at tjene for dem som arbejdede for tyskerne. Det medførte at der var arbejdere der rejste fra København over til Jylland for at arbejde, så der var snart ikke et ledigt værelse uden at det blev optaget af de tilrejsende arbejdere.

Et værelse som vi havde til pulterrum blev hurtig ryddet og der blev redt op til to mænd som boede og spiste hos os, så var der jo en lille ekstra indtægt.

Jeg husker også at der var nogle, som gik rundt på de store arbejdspladser og solgte slik til de mange arbejdere, det måtte have været en form for chokolade erstatning, papiret det var pakket ind i blev et stort samlerobjekt for os drenge.

Tiden jeg her har beskrevet er, som jeg husker den medens vi boede i Hvorupgård, der kunne sikkert være mange flere barndomsminder, men det var en

tid som satte dybe spor i mine erindringer.
Befrielsen den 5 maj 1945 oplevede jeg, efter at vi flyttet til Kraghede. Den 4 maj om aftenen var vi på sportspladsen, da det glædelige budskab kom over radioen at tyskerne havde overgivet sig.


Skolen som lå lige over for sportspladsen, ved 20 tiden kom lærer Jørgensen med et flag i hånden han meddelte os, hvad vi længe havde ventet på, krigen var slut – tyskerne havde overgivet sig. Derefter samledes vi omme i haven ved skolen,

dannebrogsflaget blev hejst, der blev sunget fædrelandssange, der kom levende lys i vinduerne og skruet op for radioen på sit højeste, så vi kunne høre det glædelige budskab.

 

det er nok den smukkeste sommeraften jeg har oplevet” slutter Ove Kirkegaard

.

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.SKYTTEN PÅ CLAUSHOLM

SKYTTEN PÅ CLAUSHOLM

Voldumbilen bekræfter den 4. december, at det altid sneede i gamle dage - også i Voldum. I dag spiser vi dyreryg med tranebærsyltetøj sammen med Lars Madsen - og vi møder en meget stor mand fra Lime og en grå ... læs mere
Giflerne fra Snøften løb med sejren i Hadsten

Giflerne fra Snøften løb med sejren i Hadsten

Giflerne fra Snøften – også kendt som Præstemarkskolen i Søften – vandt den lokale runde af den landsdækkende videns- og læsequiz Smart Parat Svar ... læs mere
Handicappris uddelt

Handicappris uddelt

Foreningen Krop & Sind Favrskov er modtager af Handicapprisen 2020 ... læs mere
Ugens naturbilleder nr. 497.

Ugens naturbilleder nr. 497.

DECEMBER * DECEMBER * DECEMBER 🎄Måneden, hvor solglimt ikke er hverdagskost, så det er bare med at suge det til sig, hvis solen titter frem ... læs mere
JULEKNAS I LYNGAA

JULEKNAS I LYNGAA

Den 3. december møder vi Gammelnissen i kostalden, og vi skal indenfor i Lyngaa Brugsforening. Kan man blive træt af at køre post ud, og må man drikke Blå Thor i arbejdstiden? Der er nok at tænke over i dagens ... læs mere
NYT fra BOLIGSIDEN

NYT fra BOLIGSIDEN

December begynder med nyt stort fald i udbuddet af boliger ... læs mere
Nielstrup Museum består

Nielstrup Museum består

Af Uffe Pedersen, Voldum ... læs mere
Venstre vil have erhvervsklimaet i Favrskov tilbage i top

Venstre vil have erhvervsklimaet i Favrskov tilbage i top

Af Birgit Liin, borgmesterkandidat og medlem af Favrskov Byråd for Venstre ... læs mere
Ny kunst græsbane

Ny kunst græsbane

I weekenden tog vi hul på en helt ny æra i HSK Fodbold, da de første kampe på vores nye kunstgræsbane løb af stablen ... læs mere
Fra midlertidig til fast forpagter i InSide

Fra midlertidig til fast forpagter i InSide

Flemming Christiansen fortsætter med InSide og Pøt Mølle ... læs mere
Krokodilletårer

Krokodilletårer

Statsminister Mette Frederiksen sætter folkesundheden over alt andet ... læs mere
Loading...