|

Anders G. Christensens beretning på VENSTRE`s generalforsamling mandag den 23. marts 2011

”Det talte ord gælder”

“Det forgangene år, har i sandheden været et arbejdsomt år.

Et år hvor Venstre i Favrskov kommune har markeret sig godt, og ikke mindst været med til at sikre, at der fortsat sker udvikling i vores kommune.

 

Jesse Jackson har engang sagt, at ”både tårer og sved er salt, men de giver forskelligt resultat. Tårer vil give dig sympati, sved vil give dig forandring.”

 

Vi har svedt i Venstre, for vi vil forandring til gavn for udviklingen af Favrskov kommune.

Her igennem håber jeg så, at borgerne får sympati for os og vores arbejde.

 

Der har i det forløbende år været en stor sag, der har fyldt meget, ja, man kan sige, at den bliver ved med at fylde, og det er budgettet.

 

Som følge af den globale finanskrise har det været, og vil det være, tvingende nødvendigt, at der sker en opbremsning i den offentlige økonomi.

 

Vi må forholde os til, at vi i Danmark har den største offentlige sektor nogensinde i historien.

Det er selvfølgelig aldrig populært og reducere på den services, der levers til borgerne.

Når jeg læser avis, kan jeg godt få den opfattelse, at en reduktion eller ændring i et serviceniveau betyder, at det bliver rent socialt armod. Det er jo ingenlunde tilfældet.

 

I Favrskov kommune har vi reduceret budgettet for 2011 med kr. 70 mill. i oktober måned sidste år.. Men, det er efter, at vi har pris og løn fremskrevet og korrigeret for demografi. Det har desværre også betydet, at vi har været nødt til at tage afsked med nogle medarbejder.

 

Men jeg er nødt til at sige, det er jo for intet at regne, i forhold til hvad der desværre er sket i en række virksomheder, både i Favrskov og i Danmark. Her har man reduceret i medarbejderstabene i meget større grad, end det vi har været nødt til i Favrskov kommune, som følge af den globale finanskrise.

 

Denne opbremsning af den offentlige økonomi er nødvendig, hvis vi fremadrettet skal klare os i den globale konkurrence. Herudover, så har vi hele den demografiske udfordring, hvor der i de kommende mange år, vil blive færre og færre i den erhvervsaktive alder. Det gør, at der bliver kamp om arbejdskraften.

 

Og det er det private erhvervsliv, der skal sikre, at vi fremadrettet kan holde fast i den velfærd vi kender i dag. Derfor er det nødvendigt, at der bliver flyttet nogle hænder fra det offentlige arbejdsmarked til der private arbejdsmarked.

 

Men tilbage til Favrskov kommune. Forud for budgetlægningen til 2011 var vi i byrådsgruppen enig om, at med de udfordringer vi stod over for, så ville vi, som et ansvarligt parti, tage del i denne svære opgave. Vi havde forberedt os godt til budgetarbejdet, og viste hvad vi ville, og ikke ville være med til.

Derfor var vores forundring også stor, da vi en fredag morgen den 20. august sidste år, blev smidt ud af budgetforhandlingerne, fordi vi havde gjort vores prioriteret klart.

 

Vi valgte ikke og smække med døren, men lod den stå åben.

Det resulterede så også i, at Socialdemokratiet kom på andre tanker, og så det fornuftige i, og have Venstre med.

Det gjorte så, at vi kunne få vores prioriteter igennem. Lad mig blot nævne, at vi bl.a. fik med, at der skal laves udbud på driften af Vej og park.

 

Når jeg ser tilbage på det år, der er gået siden sidste generalforsamling, så har Venstre virkelig sat dagsordenen i en lang række sager. Som formanden også har nævnt.

 

Men fælles for rækken af sager er, at Socialdemokratiet er blevet fornærmet, når vi har fremsat dem, men så efterfølgende har måtte erkende, at det enten var nødvendigt og til gavn for Favrskov og træffe beslutninger, på det vi fremførte.

 

 

Lad mig bare nævne nogle sager, som vi har sat i bevægelse.

 

          Venstre foreslog, at vi fik skabt en enighed i byrådet om en første prioritet, til linjeføringen af den kommende nye Viborgvej, som tilmed bliver en motorvej, til enorm gavn for Hammel og Thorsø området, ja hele Favrskov kommune.

 

          Vi påpegede, at der med afsæt i budgetprocessen, bør laves en revision af visionen for Favrskov kommune. Der har løbende hist og pist været en debat om principperne i visionen, om fire af alt. Denne debat kommer nu.

 

          Vi har medvirket til, at byrådet har sat gang i en proces, der vil føre frem til et friplejehjem i Voldum.

 

          Vi har taget ansvar, sammen med SF og De konservative, for at udmøntet folketingets beslutning om vindmøller i Danmark.

 

          Og da det her i starten af året viste sig, at der ikke var styr på økonomien, pressede vi på for, at forligspartierne skulle genåben budget.

 

Alle disse sager og en række andre, har været præget af, at det har været svært og få Socialdemokratiet til at handle.

 

Der er et afrikansk ordsprog, der hedder: ”Før du kan score, må du have et mål”

 

Jeg tror desværre, at dels, så har Socialdemokratiet ikke defineret noget mål for, hvad de vil med Favrskov kommune, og så må jeg også sige, at vi jo også oplever, at man kan være lidt i tvivl om, Socialdemokraterne spiller samme på deres hold.

Vi har i hvert fald oplevet flere gange i byrådssalen, at de har ”spillet” i flere retninger.

 

 

Hvad sker der så i Favrskov kommune i det kommende år? Noget af det der skal ske, ved vi hvad er, og noget kender vi ikke endnu. Men et er sikkert, at i Venstre vil vi påvirke udviklingen, ud fra vores politiske ståsted.

 

Lad mig nævne nogle områder, som vi skal debattere, dels her internt i Venstre, men i høj grad også med borgerne i Favrskov kommune.

 

          Det bliver debatten om revisionen af visionen for Favrskov kommune. Her skal vi have en debat, dels internt i Venstre, men i særdeleshed også med borgerne om princippet ”fire af alt”, fortsat skal være et knæsat princip.

 

          Vi skal have en debat om, hvordan vi kan udvikle, det store byomdannelsesområde på Delica grunden i Hammel, som Favrskov kommune har købt.

 

          Vi skal arbejde for, at få en mere aktiv erhvervspolitik i Favrskov kommune, og her, ikke mindst hvordan vi understøtter erhvervslivet. Og så skal vi sikre, at vi får et optimalt erhvervsområde ved Anbæk, i forbindelse med den nye Viborg motorvej.

 

          Vi skal holde fast i arbejdet, med at udvikle vores skoler i Favrskov kommune, og gerne med afsæt i begrebet ”Ro i klassen”, som Venstre har fået med i Kvalitetsrapporterne, som indsatsområde.  

 

          Vi skal arbejde for at få sundhed til at fylde noget mere i vores daginstitutioner og skoler. Det kunne være i et tættere samspil mellem det kommunale pasningssystem og det frivillige foreningens arbejde.

 

          Vi skal arbejde med, hvordan vi kan lave innovation mellem Favrskov kommune, som en offentlig virksomhed, og det private erhvervsliv, så vores økonomi rækker længere

 

Der bliver masser af udfordringer og tage fat på.

For i Venstre har vi nemlig et mål, vi sigter efter. Det er at udvikle Favrskov kommune, så den bliver en af Danmarks bedste kommuner at bo, leve og drive erhverv i.

 

Jeg er helt overbevist om, at med den energi, der er i Venstres byrådsgruppe, – og det er en fornøjelse og arbejde sammen med Jer -, så vil vi også i det kommende år sætte dagsorden. Så kan det, som formanden siger, godt være, at der er en enkelt i rød stue, der synes vi er for meget. Men i Venstre er vi i politik for at lave fremskridt til gaven for borgerne i Favrskov kommune, og ikke være kustoder.

 

Jeg vil gerne benytte lejligheden her, til at sende en hilsen til de Konservative i Favrskov kommune.

Vi har ikke nødvendigvis været enige om alt i Favrskovs levetid, men jeg fornemmer klart, at vi gensidigt, har en større og større forståelse for, at vi på lange stræk kan blive enig om forslag, der har sin rod i de borgerlig liberal værdier og holdninger, der alt andet lige, er vores fælles afsæt.

Jeg ser frem til samarbejdet i det kommende år.

 

Der skal lyde en helt speciel tak til Dansk Folkeparti, for samarbejdet i det for løbende år. Jeg og Venstre sætter meget stor pris på det samarbejde, som vi har. Det foregår i en god og fordomsfri tone, og gør, at vi i fællesskab, skaber resultater.

 

Det der er fundamentet for hele Venstres virke i Favrskov kommune, er Venstres organisation. Der skal lyde en stor tak fra mig til Venstre organisation, og ikke mindst de fire formænd for vælgerforeningerne, for jeres utrættelige indsats til gavn for Venstre.

 

Sidst og ikke mindst skal der også lyde en tak til dig Ken, som formand for Venstre i Favrskov kommune.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg var noget spændt på, hvordan vi to ville gå i spænd samme, da du blev valgt sidst år. Jeg må sige, at det har været en fornøjelse og samarbejde og sparre med dig, i det forløbende år. Det lover rigtig godt for fremtiden.  

 

 

Når vi mødes til generalforsamling i Venstre i Favrskov kommune næste gang, har vi haft folketingsvalg.

Et valg som den borgerlige liberale regering med Lars Løkke i spidsen, forhåbentlig vinder, nej vinder.

 

Jeg synes det er dybt bekymrende, at hvis Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti vinder, at så er det reelt en række fagforeningsbosser med Harald Børstning i spidsen, der kommer til at bestemme.

Det fortjener Danmark ikke.

 

For nu at slutte med den metafor, som jeg startede med.

Så er der ikke brug for Socialdemokratiske grædekoner, der med tåre i øjnene, bare beklager sig over alt.

Nej, der er brug for hårdt arbejdende Venstre folk, der lugter af sved, og som er optaget af at sikre, at vi både i Favrskov og i hele Danmark kan fastholde og udvikle den velfærd, vi har i dag, til gavn for de kommende generationer så de også får en god og tryg tilværelsen.

 

Derfor, på med arbejdshandskerne og ud og sikre, at vi også har en Venstre ledet regering, når vi mødes om et år.

 

Der er ingen alternativer”, slutter  

 

Anders G. Christensen, Gruppeformand for Venstre

 

 

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Ugens anmeldelse fra Favrskov Bibliotekerne

Ugens anmeldelse fra Favrskov Bibliotekerne

TEMA: Bibliotekarer i bøger ... læs mere
Sukker i sækkevis

Sukker i sækkevis

Chauffør Kristian Mainz er vant til at agere "julemand". Her er han med sin store lastvogn. Foto: J. Kr. Søgaard ... læs mere
UD I NATUREN (26)

UD I NATUREN (26)

I dag kommer du med til Løjstrup Hovedgård beliggende mellem Laurbjerg og Langå - et dejligt sted med flot natur😊 ... læs mere
Dåse-fjolser og smøg-idioter!

Dåse-fjolser og smøg-idioter!

Cykelstier og vejgrøfter er ikke skraldespande! ... læs mere
Simon Olsen , Venstre cykler der ud af

Simon Olsen , Venstre cykler der ud af

Anledningen er HSK`s 100 års jubilæum ... læs mere
Vestjysk Bank forlænger hovedsponsoratet

Vestjysk Bank forlænger hovedsponsoratet

Vestjysk Bank forlænger hovedsponsorat med 2 år ... læs mere
SPAR 210 KR PÅ VILDT WEEKENDTILBUD

SPAR 210 KR PÅ VILDT WEEKENDTILBUD

17% APPASSIMENTO🚨 fra Skjold Burne ... læs mere
Nyt fra Nordea juni 2021, nr. 2

Nyt fra Nordea juni 2021, nr. 2

MitID erstatter NemID ... læs mere
LÆSERBREV

LÆSERBREV

K: Trin(bræt) til at få bygget ungdomsskolen i Hadsten ... læs mere
Tændt stearinlys formentlig skyld i brand

Tændt stearinlys formentlig skyld i brand

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Loading...