|

Bæredygtig fornyelse i Favrskov

Sådan lyder det fra Socialistisk Folkeparti`s byrådsgruppe, der her fremlægger her sine ønsker for budget 2013 for Favrskov

 

For første gang i Favrskovs historie forventer vi, at byrådets arbejde med budgettet ikke tager udgangspunkt i et budgetoplæg, der kræver store besparelser.

Budgetønskerne afspejler samtidig SF’s fokusområder for den resterende del af valgperioden:

Fornyelse

Vi ønsker, at byrådet prioriterer at undersøge og afprøve nye metoder og veje for at løse de kommunale opgaver. F.eks. indenfor miljø, klima, børn og unge med særlige behov m.m. Alt sammen for at kunne løse de kommunale opgaver på stadig mere rationel og økonomisk måde. Vi ønsker at afsøge alternative muligheder for finansiering af større anlægsopgaver ved f.eks. OPP (Offentlig-privat-partnerskab).

Fokus

Vi ønsker i højere grad at målrette den kommunale indsats mod de borgere, der har mest brug for støtte. F.eks. i sundhedsplejen, bostøtte til sindslidende og andre med særlige behov.

Struktur

Vi ønsker, at den kommunale administration til stadighed trimmes ved hjælp af flere digitale løsninger. Både internt i kommunen og i forhold til borgerne. Samtidig ønsker vi at udvikle borgerservice så den kan bistå og hjælpe medborgere med særlige behov i forhold til den digitale udvikling. Vi ønsker, at byrådet fortsætter sit arbejde med at samle den kommunale administration på færre fysiske lokaliteter.

Bæredygtighed

Vi ønsker fortsat fokus på at få implementeret Favrskov kommunes klimaplan med bl.a. mere vedvarende energi, vedligehold og udbygning af cykelstier, samt forbedringer i den kollektive transport. I den næste affaldsplan vil vi fremme genbrug ved at kildesortere husholdningsaffaldet.

 

Børn og skole

Den nye struktur i dagtilbuddet giver mulighed at udvikle tilbuddene, så de arbejder både med fri leg og læring, fokuserer på barnets udvikling og dets sociale færdigheder. Og dermed giver børnene den bedste mulighed for en god skolestart.

Det er vigtigt, at der i vores dagtilbud og skoler er fokus på at støtte de børn, der har nogle særlige behov.

Børn med særlige vanskeligheder skal spottes og hjælpes så hurtigt som muligt.

De tomme pladser i vore daginstitutioner, der opstår på grund af ændringer i børnetallet for de 3-6 årige, skal konverteres til vuggestuepladser.

Vi ønsker, at der formuleres en overordnet kostpolitik på vore skoler, og at der sættes fokus på sund og økologisk kost.

Konkrete forslag:

·         Den del Favrskov kommune modtager af de 500 mio. kr. regeringen og KL har afsat til styrkelse af daginstitutionerne udmøntes til vores institutioner.

·         Der fjernes en af ferieugerne i SFO.

·         At der afsættes midler til udvikling af kosttilbud på skolerne, samt kurser for kantinepersonalet i økologisk og sund kost på skolerne.

·         At der iværksættes et vidensdelingsprojekt mellem børn og skole og de enkelte skoler for at sikre at alle skoler tilbyder eleverne mulighed for at købe et sundt frokostmåltid hver dag.

·         At vi får en udredning af muligheden for byggeri af en ny ’Energi-Plus’-skole i Søften, til erstatning af Præstemarksskolen. Undersøgelsen skal bl.a. også afdække alternativ finansiering, som OPP.

Social og Sundhed

Psykiatrien, særligt bostøtten skal styrkes med flere ressourcer. Herunder voksne, som har betydeligt nedsat funktionsevne, som sindslidelse, udviklingshæmning, ADHD, autisme, Aspergers og erhvervet hjerneskade, som modtager støtte i eget hjem.

Bostøtten målrettes i højere grad på individuel støtte og vi ønsker igen mulighed for, at medarbejderne får tid til at deltage i aktiviteter med borgerne og hjælpe og støtte dem i at deltage i sociale arrangementer.

Vi vil arbejde for flere egne tilbud i kommunen udvikles. F.eks. bedre sammenhæng mellem børn og voksen inden for handicapområdet. Vi ønsker også bedre sammenhæng mellem den sociale indsats og beskæftigelsesindsatsen over for unge.

Konkrete forslag:

·   Byrådet afsætter i budgettet for 2013 og frem et større beløb til bostøtte.

Teknik og Miljø

Vi vil gerne styrke mulighederne for kollektiv transport i Favrskov. Flere interne busruter mellem Favrskovs større byer skal fremmes. Vi arbejder aktivt, også via SF’s folketingsgruppe, for at få et trinbrædt i Laurbjerg og Søften. Flextur skal udbredes mere for at give flere i landområderne muligheder for billig og tilgængelig kollektiv transport. Andre private samkørselmodeller ser vi gerne fremmet.

Vi ønsker projekterne i den kommende Klimaplan for Favrskov hurtigt implementeret, og ser gerne et pilotprojekt, hvor busserne i den kollektive transport kommer til at køre på biogas, lige som i Sydsverige. Vi vil arbejde for et samarbejde mellem Favrskov kommune, Midt-trafik og naturgasselskabet HMN om idéen.

Vi vil arbejde for større ressourcebevidsthed blandt virksomheder og borgere, og derfor ønsker vi, at vi fremover sorterer affald endnu mere end i dag. I den kommende affaldsplan ønsker vi at organisk dagrenovation bliver sorteret fra og brugt til produktion af biogas.

Klimaplanen er en vigtig udviklingsplan for Favrskov set fra SF’s side. Derfor ønsker vi flere hænder i administrationen til at sikre at klimaplanen implementeres.

Hidtil har der været en modsætning mellem fjernvarme og energirigtigt byggeri. Den modsætning ser vi gerne fjernet, så der kan leveres fjernvarme også til lavenergibyggeri. Det kræver at fjernvarmeværkerne udvikler nogle fleksible tilbud til ejere af lavenergihuse.

Vi er optaget af at sikre vores drikkevandsressourcer, så vi ønsker at øget information til borgerne om hvordan vi hver i sær kan bidrage til at sikre vores drikkevand en god kvalitet.

Konkrete forslag:

·         Der sættes en større budgetramme af til Flextur i 2013.

·         Der sættes en større ramme af til klimaarbejde i administrationen.

·         Vi undersøger om vi kan etablere et samkørselsprojekt i landdistrikterne via den nye pulje afsat til formålet i trafikaftalen i folketinget.

·         Klimaprojekt om biogas i transportsektoren, f.eks. busserne jf. Klimaplanens projektkatalog.

·         Der udgives informationsfolder om vores grundvand til alle borgere og virksomheder.

Økonomiudvalget

SF ønsker, at Favrskov kommune bliver mere udviklingsorienteret. Derfor ønsker vi, at der etableres en udviklingsgruppe i forvaltningen. Gruppen skal bistå forskellige afdelinger med udvikling af kommunens drift og søge puljemidler hjem via fundraising til udviklingsprojekter.

Konkrete forslag:

·         Der afsættes midler til opbygning af en udviklingsgruppe til fundraising i 2013.

 

SF’s Byrådsgruppe

3. juli 2012

 

Erik Høeg, tlf. 26 80 50 44

Michael Tersbøl, tlf.  61 66 07 45

Susanne Hammelboe, tlf. 50 78 71 62

   

 

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.



Teststederne i Laurbjerg og Thorsø lukker

Teststederne i Laurbjerg og Thorsø lukker

Kviktest-stederne i Laurbjeg og Thorsø lukker fra og med 29. juni ... læs mere
Helstegt pattegris med tilbehør

Helstegt pattegris med tilbehør

Vi griller helstegt pattegris året rundt ... læs mere
HSK 100 års jubilæumsuge Program

HSK 100 års jubilæumsuge Program

Starter den 18.juni kl. 18 ... læs mere
PRESSEMEDDELELSE – juni 2021

PRESSEMEDDELELSE – juni 2021

Sct. Georgs Gildet donerer 10.000 kr. til STRANDBAKKEHUSET i Rønde ... læs mere
UD I NATUREN (27)

UD I NATUREN (27)

Midsommer er over os. Det er nærmest en magisk tid, hvor sommeren og naturen er frisk og ny og ligger foran os og venter ... læs mere
BÅLTALE

BÅLTALE

Af byådskandidat for Det Konservative Folkeparti Rene Schneider, Rækkevej i Hadsten ... læs mere
Stort fremmøde til Sct. Hans bål i Lyngå

Stort fremmøde til Sct. Hans bål i Lyngå

Lyngå Borgerforenings traditionelle Sct. Hans bål havde i år samlet imponerende omkring 100 deltagere ... læs mere
K: Tid til Tryghed i Favrskov

K: Tid til Tryghed i Favrskov

Af Lars Storgaard, 2. viceborgmester (K), Ulstrup og Niels Christian Selchau-Mark, byrådskandidat (K), Kollerupvej 2b, 8370 Hadsten ... læs mere
Indbrud i Selling

Indbrud i Selling

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
HSK meddeler at holdopstillingen er på plads nu

HSK meddeler at holdopstillingen er på plads nu

Morten Bisgaard spiller fortæller tidligere formand Gert Jensen HSK ... læs mere
Loading...