|

Bedre sent end aldrig…

Dagens ”SYNSPUNKT” fik både Eva Damsgaard (O) og Thake Fogh Cordt (Ø) til tasterne

Dagens ”SYNSPUNKT” fik både Eva Damsgaard (O) og Thake Fogh Cordt (Ø) til tasterne

Eva Damsgaard (0):

1. Hvad anser du, som de vigtigste beslutninger/resultater, som byrådet har foretaget/opnået i det forløbne år?

Der er taget mange vigtige beslutning, og flere er blevet nævnt af de andre gruppeformænd (ikke gruppeforkvinder – heldigvis 😉 men jeg vil fremhæve dem, der især har min bevågenhed.
• Et større fokus på overvægt/svær overvægt hos børn og unge. 
• Tilskud til pasning af egne børn fra 0 til 2 år.
• En styrkelse af erhvervspraktikken i 8. klasse.
• Fokus på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.
• Fokus på at frigøre medarbejdere for unødvendige dokumentationskrav indenfor social- og sundhed. Dette for at få mere tid til kerneopgaverne.
 

2. Hvilke større beslutninger står byrådet over for i 2023?

• Placering af solcelleparker i Favrskov. (De færreste ønsker sig dem som nabo)
• Smarte kapacitetsløsninger for pasning af børn i Favrskov.
• Rekruttering samt fastholdelse af gode og engagerede medarbejdere indenfor børn, unge og ældre

3. Hvis du skal ”sætte det lange lys på”, hvilke resultater/beslutninger står byrådet over for at få gennemført i den resterende byrådsperiode frem til KV 25?

Den største udfordring er nok af få flere nye medarbejdere indenfor social- og sundhedsområdet samt fastholde de der snart får mulighed for at forlade arbejdsmarkedet.
• At får talt social- og sundhedsområdet op, så vi får fat i de engagerede medarbejdere!
• Solcelle- og vindmølleparker kommer også til at fylde i årene fremover, for placering og udforming skal helst genrer borgerne mindst muligt. 
• Fokus på hvordan vi skabe vækst, især i den vestlige del af kommunen.
• Fokus på hvordan vi skaber vækst i vores landsbyer.

4. Hvis du skal tage dine Dansk Folkeparti ”briller” på, hvilke specifikke indsatsområder vil du så søge at fremme i byrådet på både kort og længere sigt?

• Jeg ønsker mere frihed til valg af pleje for vores ældre borgere, så bl.a. friplejehjem er på min ønskeliste. 
• En tættere kontakt mellem borgerne og os. Det er forsvindende få, der dukker op til de borgermøder der arrangeres, hvor mulighed for erfaring/viden kan viderebringes til os. Som politiker har man ikke patent på virkeligheden, så information fra borgerne er yderst vigtig.
• Mere fleksible pasningsmuligheder af børn, så det matcher familiens arbejdstid bedre. 
• Sikre gundstige forhold for naturen og dyrelivet. 
• En fornuftig, men ikke “hidsiggrøn” omstilling.

Thake Fogh Cordt:

1. Hvad anser du, som de vigtigste beslutninger/resultater, som byrådet har foretaget/opnået i det forløbne år?
Den klart vigtigste beslutning i 2022 har været vedtagelsen af Favrskovs Klimaplan, der klimapolitisk bringer Favrskov op på niveau med de øvrige kommuner. Men ellers ser jeg fortsat fraværet af beslutninger/ambitioner som kendetegnende for byrådet. Den leverpostejsfarvede kommune, den daglige drift, opretholdelse af tingene som de er, det er det der fylder dagsordenen – men det er vel også præcist det en midtsøgende borgerligkonservatisme kan? Altså administrere kommunen på en måde, der ikke er så dårlig at det giver problemer – men ellers blottet for ambitioner, der ville kunne skabe forventninger hos vælgerne?

2. Hvilke større beslutninger står byrådet over for i 2023? 
Største udfordring bliver at fastholde nuværende serviceniveau. Særligt det at flere børn og unge får et stadigt større behov for hjælp (et behov som de tager med videre i voksenlivet), fortsætter med at presse kommunens samlede økonomi.   
At byrådet ikke prioritere reelle løsninger hænger stærkt sammen med fraværet af ambitioner. Ud fra devisen om at alt er prøvet før (og sikkert bare koster endnu flere penge), taber organisationen evnen til at lære, og dermed evnen til at håndtere de problemstillinger der driver kommunens udgifter i vejret.
Så i takt med at udgifterne vil fortsætte med at stige, så kommer byrådet til at skrue ned for serviceniveauet – vel og mærke uden at det bliver billigere for borgerne. Budget 2024 bliver ikke nemt.

3. Hvis du skal ”sætte det lange lys på”, hvilke resultater/beslutninger står byrådet over for at få gennemført i den resterende byrådsperiode frem til KV 25? 
Det absolut væsentligste fremover, er derfor at åbne både øjne og øre… vi behøver ikke at opfinde hjulet på ny, men byrådet bør sikre at Favrskov Kommune som organisation, rent faktisk orientere sig mod “det der virker”. Det lyder måske ikke som den store revolutionære omvæltning, men det er her vi skal starte – og at sikre en kommune med et højt fagligt drive og ambitioner om at bruge gode erfaringer fra andre kommuner, for at hjælpe borgerne godt og hurtigt – før hverdagens vokser sig til dyre komplekse kritiske forløb – det vil efter min oplevelse af byråd og direktion det første år, være en revolution.

4. Hvis du skal tage dine Enhedsliste”briller” på, hvilke specifikke indsatsområder vil du så søge at fremme i byrådet på både kort og længere sigt?
Enhedslisten ønsker grundlæggende samfundsforandringer. Lokalt står vi med et skævt Favrskov, hvor særligt ulighed i sundhed og ulighed i mobilitet har en stigende negativ betydning for Favrskov Kommune samlet set. 
Rapport på rapport dokumenterer en helt klar og entydig sammenhæng mellem borgernes sundhed og socialøkonomiske forhold, også i Favrskov. Hvis vi som kommune over en kort årrække ikke i langt højere grad lykkes med at forebygge negativ social arv og den risikoadfærd den afstedkommer (bl.a. mistrivsel, specialundervisningsbehov, stress, overvægt, misbrug, og kroniske sygdomme), så mister Favrskov det økonomiske råderum der har været bygget op over en årrække.
De stigende udgifter til de ramte familier, afledt af uligheden i sundhed, vil med stadig stærkere kraft tvinge byrådet til at sænke det kommunale serviceniveau (igen uden at skatter kan sættes tilsvarende ned). Et lavere kommunalt serviceniveau betyder igen flere ubehandlede sundhedstilstande hos borgerne, hvilket igen skaber et øget udgiftspres i et forsøg på at håndtere et stigende antal særligt sårbare borgere, med stadigt mere komplekse sundhedsforløb. En bevægelse hvor man som ansat i Favrskov Kommune i stigende omfang vil miste muligheden for at hjælpe borgerne, hvilket vil øge forråelsen, og reducer muligheden for at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere.

I den lidt lettere ende, men forstærkende for ulighed i sundhed, er ulighed i mobilitet.
Aktuelt diskuteres hvilke busruter der skal nedlægges. Hvis vi skal understøtte et Favrskov i balance, så er det afgørende at særligt de unge har gode kollektive forbindelser ind til deres uddannelsessteder, og at de ældre let kan tage bussen til indkøb, sociale arrangementer og kulturelle tilbud. Vi står i en overgangstid hvor der er stor usikkerhed om energipriser, batteriteknologi, leveringstid og priser på elbiler. Her er det afgørende at sikre enkle og velfungerende kollektive løsninger for borgerne i Favrskovs landdistrikter, for at fastholde gode rammer for livet i vores mindre bysamfund.

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.


Loading...

Ny landdistriktspolitik med fokus på fællesskaber, samarbejde og det gode liv

Ny landdistriktspolitik med fokus på fællesskaber, samarbejde og det gode liv

Byrådet har godkendt forslaget til en ny politik for landdistrikterne med titlen ”Livet i landdistrikterne – fællesskaber for alle” ... læs mere
Nyt byggeri i Hammel giver borgere med hjerneskade bedre muligheder for træning

Nyt byggeri i Hammel giver borgere med hjerneskade bedre muligheder for træning

Nye fysiske rammer skaber bedre forudsætninger for rehabilitering af borgere med kompleks erhvervet hjerneskade. Det viser en ny evaluering fra forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM ... læs mere
Favrskov Kommune er med i landsdækkende samarbejde, der skal frigive tid i hjemmeplejen

Favrskov Kommune er med i landsdækkende samarbejde, der skal frigive tid i hjemmeplejen

Favrskov Kommune træder nu ind i skaleringsprocessen 'Sammen om ny teknologi og centraliseret respons'. Samarbejdet skal føre til nye løsninger, som kan øge trygheden for borgere i eget hjem og frigive tid blandt medarbejdere i hjemmeplejen ... læs mere
ÆLDRE SAGEN HAR BÅDE RIS OG ROS TIL BUDGETTET

ÆLDRE SAGEN HAR BÅDE RIS OG ROS TIL BUDGETTET

De tre afdelinger af Ældre Sagen i Favrskov har indsendt et fælles høringssvar til det kommunale budget for 2024-2027 ... læs mere
UGENS NATURBILLEDER nr. 46

UGENS NATURBILLEDER nr. 46

September går på hæld og vi har passeret efterårsjævndøgn, hvilket betyder, at vi nu er gået ind i vinterhalvåret. Dette er dog svært at fornemme på ugens vejr, som byder på løvfaldssommer, altså over 20 grader tre dage i træk ... læs mere
Mette er Favrskovs nye sundhedschef

Mette er Favrskovs nye sundhedschef

Favrskov Kommune har valgt 51-årige Mette Bødiker Vestergaard til stillingen som sundhedschef. Mette Vestergaard tiltræder i jobbet 1. november 2023 ... læs mere
På jagt efter flere frivillige hjerteløbere

På jagt efter flere frivillige hjerteløbere

I Danmark har vi en rekordhøj overlevelse efter hjertestop uden for hospital – særligt i det offentlige rum. Ambitionen er, at endnu flere skal overleve, og ny dansk forskning viser, at de fleste hjertestopoverlevere vender tilbage til et godt liv ... læs mere
Nye boligskatteregler fra 2024 – det betyder de for dig

Nye boligskatteregler fra 2024 – det betyder de for dig

Ro på skatten trods højere vurdering ... læs mere
18 busser og seks biler udsat for groft hærværk

18 busser og seks biler udsat for groft hærværk

To drenge sigtet – den ene fra Favrskov ... læs mere
Har du et barn mellem 10-13 år?

Har du et barn mellem 10-13 år?

I Danmarks Motions uge, kan dit barn helt gratis og uforpligtende komme og være med på vores Børne Bootcamp hold Torsdag kl. 18:30-19:15 ... læs mere
Nu kan du få overblik over de nye ejendomsvurderinger i dit nabolag via kort på Boligsiden

Nu kan du få overblik over de nye ejendomsvurderinger i dit nabolag via kort på Boligsiden

Som noget nyt viser Boligsiden de foreløbige ejendomsvurderinger for 2022 på kort. Den nye funktion gør det let og overskueligt at sammenligne vurderinger i ens nabolag, så boligejere nemt kan få sig et overblik over, hvad tilsvarende boliger i deres ... læs mere
UGENS NATURBILLEDER nr. 45

UGENS NATURBILLEDER nr. 45

I dag står den på en lun septembercocktail med både frugt og sommerfugle ... læs mere
Loading...