|

Besvarelse af spørgsmål stillet i Byrådets spørgetid 26. november 2019

Fra Byrådet om HØNSEGÅRDE i Lyngå

Finn Petersen

I mail af 22. november 2019 stillede du på vegne af Lyngå Vestre Vandværk nedenstående spørgsmål til besvarelse i Byrådets spørgetid.
Spørgsmål 1: I tidligere udkast til ansøgning om kyllingestalde ved Brundtvej 5 forholdt Favrskov kommune sig ikke til, at de ansøgte hønsegårde var planlagt at gå ind over indvindingsområdet for Lyngå Vestre Vandværk. Favrskov kommune har en indsatsplan for området, som er udnævnt til nitratfølsomt indvindingsområde for drikkevand.
Hvordan vil Favrskov kommune fremover sikre at potentielle kilder til nitratnedsivning, såsom store hønsegårde, ikke konflikter med indsatsplanen for nitratfølsomme indvindingsområder for drikkevand?
Ser Favrskov kommune et problem i at lægge store hønsegårde, med en produktion på 1-2 millioner kyllinger om året, ovenpå nitratfølsomme indvindingsområder for drikkevand, som indgår i Favrskov kommunes egen indsatsplan for samme?
Svar: Indledningsvist kan det oplyses, at Favrskov Kommune ikke har modtaget en endelig ansøgning vedrørende kyllingestalde ved Brundtvej 5.
I den tidligere fremsendte ansøgning var der ønske om at etablere en hønsegård på 12 hektar. 1,5 hektar af hønsegården vil være beliggende i indvindingsoplandet til vandværket. Dette vil skulle ses i forhold til, at det samlede indvindingsopland udgør 120 hektar. Hvis hønsegården bliver placeret sådan, som den var i den tidligere ansøgning, vil nitrat derfra strømme med grundvandet mod nordøst og dermed væk fra boringsområdet.
På den baggrund (og hvis den endelige ansøgning svarer til den oprindelige ansøgning i dette spørgsmål) er det ikke sandsynligt, at nitratudvaskningen i Lyngå Vestre Vandværks indvindingsopland vil overskride grænseværdien for nitrat pga. hønsegården
Som svar på dit supplerende spørgsmål stillet under spørgetiden kan oplyses følgende:
De generelle data, som er tilgængelige om nitratudvaskning fra hønsegårde vil indgå i behandlingen af den forventede ansøgning om kyllingestalde – og dermed også fremgå af det materiale, som kommer i offentlig høring.
Til orientering kan jeg oplyse, at jeres spørgsmål og vores svar vil blive sendt til lokalpressen samt offentliggjort på kommunens hjemmeside www.favrskov.dk.
Venlig hilsen
Ulrich Remien Zickert Sekretariatschef

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.


Loading...

Spritbilist i Hammel

Spritbilist i Hammel

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Mange har budt ind på direktørjob i Favrskov

Mange har budt ind på direktørjob i Favrskov

31 ansøgere vil være Favrskov Kommunes nye direktør for Social og Sundhed ... læs mere
InSide med i forskningsprojekt

InSide med i forskningsprojekt

Sammen med 34 andre kulturhuse deltager InSide i et stort forskningsprojekt ... læs mere
Hvilken kurs sætter de i Venstre?

Hvilken kurs sætter de i Venstre?

Svaret blæser i vinden… ... læs mere
Jazz i Café Sløjfen

Jazz i Café Sløjfen

Red Hot Four+1 leverer den gode frokostjazz stemning ... læs mere
Få sat pris på guldet!

Få sat pris på guldet!

Besøg vurderingseksperterne fra Lauritz.com i Lilleåsalen og få sat pris på arvegodset ... læs mere
Vi var folket

Vi var folket

Hvordan står det egentlig til i den tidligere Østblok? ... læs mere
Vil du også mindske din kræftrisiko i 2020?

Vil du også mindske din kræftrisiko i 2020?

Ved du, hvorfor man får kræft? Det er spørgsmål, vi er mange, der gerne vil have svar på. Kræft er en folkesygdom, men heldigvis er der håb endnu, for 4 ud af 10 kræfttilfælde kan forebygges ... læs mere
Nye genbrugspladser i Favrskov

Nye genbrugspladser i Favrskov

Vi skal genbruge og genanvende endnu mere af vores affald ... læs mere
Hørte i lige SEJE Puk fra U11 piger på DR P4 Østjylland..? 🤩🙏

Hørte i lige SEJE Puk fra U11 piger på DR P4 Østjylland..? 🤩🙏

Hun var bare sej da hun lige for lidt siden var i radioen og fortælle om hvorfor det er fedt at spille håndbold i Hadsten Håndbold 💙🧡 ... læs mere
Loading...