|

Besvarelse af spørgsmål stillet i Byrådets spørgetid 26. november 2019

Til Peder Meyhoff

I mail af 22. november 2019 stillede du nedenstående spørgsmål til besvarelse i Byrådets spørgetid.
Spørgsmål 1: Hvordan har passagererne modtaget omlægningen af busrute 111? Herunder hvad har kommunen gjort for at undersøge hvordan omlægningen er blevet modtaget?
Svar: Der er fra kommunens side ikke foretaget en opgørelse af effekten af den omlagte rute 111. Ruten har kørt siden køreplanskiftet 30. juni 2019 og har dermed lidt over 4 måneder i nuværende form. Hvilket giver et ret begrænset statistisk materiale.
Perioden med den omlagte rute 111 indeholder 1½ måned sommerferie, og der har endnu ikke været kørt i en vinterperiode, hvor der erfaringsmæssigt er flere med busserne.
Spørgsmål 2: Hvad har omlægningen betydet for passagertallet på ruten? Herunder hvad var den gennemsnitlige belægning i dagtimerne på hverdage hhv. før og efter omlægningen? Hvad har maximumsbelægningen været? Og hvor mange af- og påstigere har der gennemsnitligt været i Skjoldelev?
Svar: Midttrafik har opgjort passagertallene for efteråret 2019 (fra medio august til medio november). Der har i gennemsnit været ca. 44 passagerer på de 12 hverdagsafgange (3,7 passagerer per tur) talt som påstigere fra Hinnerup mod Sabro i Favrskov Kommune. Til sammenligning var det gennemsnitlige passagertal i første halvår 2019 (seks måneder) henholdsvis 114 og 4,9 i gennemsnit på 23 hverdagsafgange.
Der er altså tabt en del passagerer, og ser man på den nye rute 111, kan man konstatere, at antallet af påstigere ved skiftestedet i Sabro i retning mod Hinnerup er meget begrænset.
En umiddelbar vurdering fra Midttrafiks side er, at de potentielle passagerer til rute 111, der har en rimelig mulighed for at bruge rute 200 (evt. med skift i Aarhus), har fravalgt 111 med skift i Sabro.
Spørgsmål 3: Hvor mange af Flexbus-turene er blevet gennemført (opgjort i procent)? Og hvor mange passagerer har der i gennemsnit været på disse ture? Og hvor mange af- og påstigere har der gennemsnitligt været i Skjoldelev?
Svar: Antal tilbudte Flexbusture på rute 111 i perioden 30/6-31/10-19: Hverdage: 6 ture (3 i hver retning) x 86 hverdage = 516 ture Lørdage: 16 ture (8 i hver retning) x 17 lørdage = 272 ture Søndage: 14 ture (7 i hver retning) x 18 søndage = 252 ture
I alt har der været tilbudt 1.040 ture i perioden. Der er kørt 248 ture med 291 passagerer. Svarende til at der er udført 24 % af de tilbudte Flexbus-ture.
I samme periode har 59 Flexbus-ture været til/fra Skjoldelev.
Ovennævnte opgørelse er indhentet hos Midttrafik.
Spørgsmål 4: Ruten gennemføres tilsyneladende stadig med en stor dieselbus. Hvor mange km. kører den på literen? Og har kommunen overvejet at bruge busser, der udleder mindre CO2 på ruten?
Svar: Rute 111 køres aktuelt med busser fra Keolis, som er omfattet af kørselskontrakten med Midttrafik. Busserne kører ca. 3 km/l og lever op til gældende EU-norm for dieselbusser.
På rute 111 er afgange med få passagerer omlagt til Flexbus, som udføres af flexvogne/minibusser eller taxi.
Der er ikke på nuværende tidspunkt foretaget en vurdering af generelt at erstatte den store bus, der kører på rute 111 med en mindre bus. Det bemærkes, at såfremt der på nuværende tidspunkt indsættes en mindre bus på ruten, vil den bus, der er tildelt ruten, holde stille med øgede omkostninger for kommunen til følge.
Det indgår i arbejdet i § 17, stk. 4-udvalget om kollektiv trafik og miljørigtig transport at se nærmere på mulighederne for at ændre Favrskov Kommunes busser fra diesel til eldrevne busser.
Som svar på dit supplerende spørgsmål stillet under spørgetiden kan oplyses følgende:
Kontrakten for rute 111 udløber 26. juni 2021. Man kan således indgå ny kontrakt for rute 111 fra dette tidspunkt. Det bemærkes, at rute 111 er i samme kontrakt som andre regionale busruter. Det betyder, at der sædvanligvis sker udbud af flere ruter samtidig, så det kørselsvolumen der udbydes, giver lavere priser frem for at udbyde ruter enkeltvis.

Til orientering kan jeg oplyse, at jeres spørgsmål og vores svar vil blive sendt til lokalpressen samt offentliggjort på kommunens hjemmeside www.favrskov.dk.
Venlig hilsen
Ulrich Remien Zickert Sekretariatschef

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.


Loading...

Spritbilist i Hammel

Spritbilist i Hammel

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Mange har budt ind på direktørjob i Favrskov

Mange har budt ind på direktørjob i Favrskov

31 ansøgere vil være Favrskov Kommunes nye direktør for Social og Sundhed ... læs mere
InSide med i forskningsprojekt

InSide med i forskningsprojekt

Sammen med 34 andre kulturhuse deltager InSide i et stort forskningsprojekt ... læs mere
Hvilken kurs sætter de i Venstre?

Hvilken kurs sætter de i Venstre?

Svaret blæser i vinden… ... læs mere
Jazz i Café Sløjfen

Jazz i Café Sløjfen

Red Hot Four+1 leverer den gode frokostjazz stemning ... læs mere
Få sat pris på guldet!

Få sat pris på guldet!

Besøg vurderingseksperterne fra Lauritz.com i Lilleåsalen og få sat pris på arvegodset ... læs mere
Vi var folket

Vi var folket

Hvordan står det egentlig til i den tidligere Østblok? ... læs mere
Vil du også mindske din kræftrisiko i 2020?

Vil du også mindske din kræftrisiko i 2020?

Ved du, hvorfor man får kræft? Det er spørgsmål, vi er mange, der gerne vil have svar på. Kræft er en folkesygdom, men heldigvis er der håb endnu, for 4 ud af 10 kræfttilfælde kan forebygges ... læs mere
Nye genbrugspladser i Favrskov

Nye genbrugspladser i Favrskov

Vi skal genbruge og genanvende endnu mere af vores affald ... læs mere
Hørte i lige SEJE Puk fra U11 piger på DR P4 Østjylland..? 🤩🙏

Hørte i lige SEJE Puk fra U11 piger på DR P4 Østjylland..? 🤩🙏

Hun var bare sej da hun lige for lidt siden var i radioen og fortælle om hvorfor det er fedt at spille håndbold i Hadsten Håndbold 💙🧡 ... læs mere
Loading...