|

Besvarelse af spørgsmål stillet i Byrådets spørgetid 26. novemer 2019

Til John Jeppesen ang. Kyllingeproduktion i Lyngå

John Jeppesen

I mail af 22. november 2019 stillede du nedenstående spørgsmål til besvarelse i Byrådets spørgetid.
Spørgsmål 1: Baseret på erfaringer fra ansøgning om en kyllingeproduktion nær Lyngå, har jeg erfaret at Favrskov Kommunalbestyrelse har den praksis, at ansøgninger om opførelse af nye stalde i det åbne land håndteres administrativt, og ikke i behandles af kommunalbestyrelsen.
Jeg vil gerne spørge kommunalbestyrelsen, om I vil ændre forretningsgangen, således at godkendelser, der indebærer opførsel af nye staldbygninger på åben mark, fremover vurderes og godkendes af kommunalbestyrelsen, ud fra en begrundet anbefaling fra forvaltningen?
Svar: Sagsbehandling på landbrugsområdet er delegeret til Teknik- og Kulturforvaltningen. Det er almindeligt, at generel myndighedsudøvelse og almindelig sagsbehandling – i overensstemmelse med den eksisterende lovgivning, vedtagne politikker og retningslinjer – er henlagt til administrationen. Det gælder bl.a. konkrete afgørelser og beslutninger, der ikke er af politisk karakter, men som beror på en sagkyndig vurdering af f.eks. tekniske eller juridiske forhold. Dette er i høj grad gældende for godkendelser af husdyrbrug, der altovervejende er et teknisk specialistarbejde. Sagsbehandlingen er i overvejende grad styret af den gældende lovgivning, der giver kommunerne et forholdsvist begrænset råderum for egne vurderinger i godkendelsesarbejdet.

Teknik og Kultur har siden oprettelsen af Favrskov Kommune i 2007 stået for administrationen og godkendelser af landbrug. I kommunens første år fastlagde Teknik- og Miljøudvalget rammerne for forvaltningens afgørelser i et såkaldt administrationsgrundlag. Siden 2013 udstikkes rammerne for forvaltningens afgørelser af vejledninger fra Miljøstyrelsen samt de tilpasninger, der følger af afgørelser fra Natur og Miljøklagenævnet.
Byrådet finder på baggrund heraf, at kompetencefordelingen mellem administration og det politiske niveau inden for husdyrområdet fungerer tilfredsstillende.
Teknik- og Miljøudvalget kan, hvis der er politisk ønske om det, få konkrete sager forelagt til beslutning. Det har man ikke ønsket i den konkrete sag. Til gengæld har både ansøger og borgerrepræsentanter fra Lyngå haft foretræde for udvalget. Udvalget fastholder på baggrund af dette foretræde, at afgørelsen også i denne sag træffes administrativt.
Spørgsmål 2: Husdyrbruglovens § 23, er ret klar i ord og intention, og siger ”Ny bebyggelse skal placeres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer” Så er der en undtagelsesbestemmelse, der siger: ”Medmindre der foreligger en særlig begrundelse for en anden beliggenhed”.

Bør hensynet til landskabelige værdier og borgernes interesser ikke vægtes tungt, og begrunde at de folkevalgte altid tager ansvar for, om en sådan særlig begrundelse for byggeri i det åbne land foreligger i hver enkelt sag?
Svar: Som udgangspunkt skal nye bygninger placeres i tilknytning til de hidtidige bebyggelsesarealer. Kommunen kan foretage en konkret vurderingen af, om der foreligger en særlig begrundelse for at fravige dette udgangspunkt.
Særlige begrundelser kan være:

 overholdelse af lugtkrav i forhold til omboende  overholdes af krav i forhold til natur  hensyn til driften

 hensyn til landskab.
I det konkrete projekt er det blevet fravalgt at placere de nye bygninger i tilknytning til de hidtidige bebyggelsesarealer. De eksisterende bygninger ligger tæt på stærkt skrånende terræn. Hvis de nye bygninger bliver placereret i tilknytning til de eksisterende, vil det medføre en væsentlig påvirkning af landskabet, bl.a. i form af terrænregulering.
I det konkrete projekt kan den valgte driftsform (kyllingestalde med adgang til hønsegårde) også være en begrundelse for den ansøgte placering af bygningerne på bar mark.
I forhold til hensynet til landskabet kræver det en grundig faglig vurdering at nå frem til den bedste beliggenhed og udformning af projektet. I vurderingen af projektets påvirkning af landskabet vil der blandt andet blive lagt vægt på følgende forhold:  hvordan projektet indpasses i den eksisterende bebyggelsesstruktur

 udpegninger i kommuneplanen  hvor projektet skal placeres i terrænet  omfanget af nødvendig terrænregulering  områdets geologiske karaktertræk  kulturhistoriske værdier  om projektet kan tilpasses landskabet ved eksempelvis beplantning  størrelsen af det samlede bebyggelsesareal  anlæggets dimensioner.
Vurderingen af den landskabelige påvirkning er delegeret til forvaltningen med samme argumentation som under spørgsmål 1.
Til orientering kan jeg oplyse, at jeres spørgsmål og vores svar vil blive sendt til lokalpressen samt offentliggjort på kommunens hjemmeside www.favrskov.dk.
Venlig hilsen
Ulrich Remien Zickert Sekretariatschef

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Bliv klar til hverdagen med produkter fra dit lokale apotek

Bliv klar til hverdagen med produkter fra dit lokale apotek

Hverdagen nærmer sig igen – er du klar? ... læs mere
Hvad blev der af drømmene og håbet for fremtiden?

Hvad blev der af drømmene og håbet for fremtiden?

Læserbrev d. 4.aug 2020 af Lone Glarbo (V), Favrskov Byråd, medlem af Social- og Sundhedsudvalget, Århusvej 55, 8382 Hinnerup.  ... læs mere
Nu tages første spadestik til en ny kræftrådgivning i Aarhus

Nu tages første spadestik til en ny kræftrådgivning i Aarhus

Styrkelse af kræftområdet. Om et år forventes en helt ny, moderne kræftrådgivning at stå klar til kræftpatienter og pårørende i Skejby. Og det glæder Aarhus Kommune, Aarhus Universitetshospital og Kræftens Bekæmpelse sig over. Torsdag 13. august tages første spadestik til ... læs mere
Kræftens Bekæmpelse  :  Kom til generalforsamling - hjemmefra

Kræftens Bekæmpelse : Kom til generalforsamling – hjemmefra

Er du nysgerrig på, hvad der sker på kræftområdet i Favrskov, og hvilke tilbud der er til patienter og pårørende lokalt? Så deltag i vores digitale generalforsamling i Kræftens Bekæmpelse Favrskov ... læs mere
Indbrud i Hinnerup

Indbrud i Hinnerup

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Nye indbrud i containere med værktøj

Nye indbrud i containere med værktøj

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Foredrag med Daniel Svensson

Foredrag med Daniel Svensson

Mit livs kamp – på banen og udenfor banen ... læs mere
Danmark dejligst

Danmark dejligst

I år har mange danskere fået øjnene op for deres eget land ... læs mere
I højt solskin har 128 glade drenge og piger netop taget hul på årets fodboldskole på NMT-Byens Arena.

I højt solskin har 128 glade drenge og piger netop taget hul på årets fodboldskole på NMT-Byens Arena.

HSK byder 128 glade fodbold drenge og piger velkommen til Årets fodboldskole ... læs mere
Cafe Snakbar åbner snart, og det er en drøm, der bliver til virkelighed.

Cafe Snakbar åbner snart, og det er en drøm, der bliver til virkelighed.

Hadsten får en ægte lille cafe, som skal drives af lokale frivillige kræfter, og der er en kæmpe lokal opbakning.  ... læs mere
Loading...