|

Bør letbanen videreføres til Favrskov?

Her præsenterer vi for første gang PingvinNyts politikerpanels holdning til et politisk spørgsmål, som specielt vedrører borgerne i Favrskov.

Det første emne drejer sig om letbanen, som efter et kaotisk forløb blev indviet i Aarhus for godt et års tid siden, og som med flere forsinkelser kom i drift mellem Aarhus og Odder i slutningen af august 2018. Hvornår letbanen til Grenå kommer i gang står pt. lidt hen i det uvisse.

Vores spørgsmål til panelet lød således:

”Set i lyset af de mange problemer, som Letbanen hidtil er løbet ind i og set med fremtidsbriller på (bla. forældet teknologi) – hvad er så jeres holdning til en fremtidig videreførelse af projektet til i første omgang Hinnerup og muligvis videre til Hadsten”?

4 af de 8 paneldeltagere har svaret. En enkelt ser ikke perspektivet i en videreførelse af projektet til Favrskov, mens de 3 andre er positivt indstillet.

Ulrik Hermann, Nye Borgerlige:

”Letbanen er ikke et projekt som Favrskov kommune bør involvere sig i. For det virker ikke som en god og tidssvarende løsning, teknologien er forældet og letbanen griber voldsomt ind i den øvrige trafik, samtidig med at den er ufleksibel, og kun kan køre på letbaneskinnerne.

Derudover er der mange togafgange fra specielt Hadsten til Aarhus, en del af togene holder også i Hinnerup.

Borgerne i Favrskov kommune ville have langt mere ud af en udbygning af E45 til 3 spor fra Randers V til Vejle. Letbanen bliver aldrig nogen sællert, dertil kører den for langsomt og teknologien er for gammeldags. Så det er ikke et projekt som Nye Borgerlige kan støtte”.

 

Peder Mayhoff, Enhedslisten:

”Enhedslisten bakker hundrede procent op om en forlængelse af letbanen til Hinnerup. Vi ser den også gerne videreført til Hadsten og siden Hammel så snart det er realistisk.

De problemer letbanen hidtil er løbet ind, skyldes ikke letbanen i sig selv, men at den indledende planlægning har været mangelfuld. Det er første gang man bygger en letbane i Danmark, og det har givet nogle startproblemer man vil kunne undgå andre steder – også når man udvider letbanen i Århus.

Med den viden vi har i dag, er en elektrisk drevet letbane fremtidens transportform i Århus og omegn. Man kan dog forvente at batteriteknologien bliver forbedret så den i fremtiden vil kunne bygges uden luftledninger. Der kører allerede i dag batteridrevne letbaner i Nice; en løsning man har valgt for ikke at skæmme byens historiske centrum med master og ledninger.

Det er muligt at der om et antal år udvikles en bedre løsning, men vi ved det ikke. Men fx kører metroen i København jo med førerløse tog, og det kan man også forestille sig vil blive muligt her. Imidlertid skal vi ikke stoppe udbygningen af letbanen fordi der – måske – engang kommer noget endnu smartere.

Der er en del borgerlige politikere – formentlig nogle der ikke selv bruger kollektiv trafik – der vil have brt-busser. Det kan være en rimelig løsning hvis man ikke har råd til at bygge letbaner, men letbaner har nogle klare langsigtede fordele: de har større kapacitet, er mere komfortable, kan flytte flere pendlere fra biler og holder også længere.

Derfor ser vi også at letbaner vinder frem i Europa; hvert år får mindst en ny by indviet letbaner, og de eksisterende bliver hyppigt udvidet. Også i USA vinder letbaner frem; i sidste måned blev der således indviet et letbanesystem i Oklahoma City”.

 

Charlotte Green, Konservative:

”Har letbanen en fremtid i Favrskov?

JA. Det har den af flere grunde. Først og fremmest af hensyn til miljø og fremkommelighed. Herefter af hensyn til fremtidig bosætning og udvikling af Favrskov kommune. Letbaneprojektet har været diskuteret siden 1998, og jeg støtter derfor en videreudbygning af letbanen til Hinnerup og Hadsten. I fremtiden er der behov for mere miljøvenlig transport, gerne el-baseret. Det kan biler også være, men de skal fysisk parkeres et sted, og når alle skal sidde i hver sin bil, kræver det mere plads og det begrænser fremkommeligheden på vejene for anden trafik. Vi ved, at flere flytter til Østjylland, og derfor er der brug for at tænke i andre løsninger end større veje. Letbanen er en god ide i tæt befolkede områder. Vi ved også fra udlandet, at folk tror mere på skinnedrift end busser, hvis de skal bosætte sig et sted, og derfor bliver letbanen afgørende for Favrskovs attraktivitet som bosætningskommune fremover. Letbanen er startet og linjen til Lisbjerg og Aarhus’ udviklingsområder er en realitet. Det giver derfor god mening at fortsætte udbygningen i stedet for bare at stoppe igen. Vi skal følge de udenlandske erfaringer og opbygge et net omkring Aarhus, så vi kan transportere miljøvenligt og effektivt. Det vil være en fordel for alle”.

 

Daniel Toft Jakobsen, Socialdemokratiet:

”Jeg er tilhænger af en videreførelse af letbanen til Hinnerup. Jeg tror, at det vil bidrage positivt til udviklingen af området. For borgere og virksomheder omkring Søften og Hinnerup vil en letbaneforbindelse selvsagt give en super god forbindelse til Aarhus N og Aarhus C – herunder Aarhus Universitetshospital, Universitet og mange andre virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Derudover vil en videreførelse af letbanen ud forbi E45 og videre til Søften og Hinnerup også mindske belastningen af vejnettet mellem Aarhus N afkørslen på E45 og Aarhus by. Bl.a. vil et ”Parkér og rejs anlæg” ved motorvejen give gode muligheder for at skifte mellem de forskellige transportformer.

Realistisk set er der dog et stykke vej endnu, før projektet kan realiseres – bl.a. fordi det kræver en væsentlig statslig medfinansiering, og der også er mange andre væsentlige trafikale projekter i både Østjylland og resten af landet, der (med god ret) gerne vil tilgodeses.

Det er rigtigt, at der har været startvanskeligheder og udfordringer i letbanens første tid. Men for mig at se er letbanen stadig en visionær idé, som både kan binde Østjylland bedre sammen, styrke den kollektive transport, mindske belastningen af vejene og ikke mindst også belastningen af vores klima og miljø.

Endelig som det sidste – og måske vigtigste: I en sag som den her vil jeg altid forsøge at lytte rigtig meget til lokale borgeres og virksomheders interesser og idéer – og herunder selvfølgelig ikke mindst byrådets syn på sagen”.

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Ugens anmeldelse fra Favrskov Bibliotekerne

Ugens anmeldelse fra Favrskov Bibliotekerne

TEMA: Bibliotekarer i bøger ... læs mere
Sukker i sækkevis

Sukker i sækkevis

Chauffør Kristian Mainz er vant til at agere "julemand". Her er han med sin store lastvogn. Foto: J. Kr. Søgaard ... læs mere
UD I NATUREN (26)

UD I NATUREN (26)

I dag kommer du med til Løjstrup Hovedgård beliggende mellem Laurbjerg og Langå - et dejligt sted med flot natur😊 ... læs mere
Dåse-fjolser og smøg-idioter!

Dåse-fjolser og smøg-idioter!

Cykelstier og vejgrøfter er ikke skraldespande! ... læs mere
Simon Olsen , Venstre cykler der ud af

Simon Olsen , Venstre cykler der ud af

Anledningen er HSK`s 100 års jubilæum ... læs mere
Vestjysk Bank forlænger hovedsponsoratet

Vestjysk Bank forlænger hovedsponsoratet

Vestjysk Bank forlænger hovedsponsorat med 2 år ... læs mere
SPAR 210 KR PÅ VILDT WEEKENDTILBUD

SPAR 210 KR PÅ VILDT WEEKENDTILBUD

17% APPASSIMENTO🚨 fra Skjold Burne ... læs mere
Nyt fra Nordea juni 2021, nr. 2

Nyt fra Nordea juni 2021, nr. 2

MitID erstatter NemID ... læs mere
LÆSERBREV

LÆSERBREV

K: Trin(bræt) til at få bygget ungdomsskolen i Hadsten ... læs mere
Tændt stearinlys formentlig skyld i brand

Tændt stearinlys formentlig skyld i brand

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Loading...