|

Borgmester Nils Borrings svar til indlæg i ”SAT PÅ SPIDSEN” fredag den 7. august:

Byrådet besluttede 26. november 2019 at tilslutte sig turismedestinationsselskabet VisitAarhus.

VisitAarhus bestod oprindeligt af et samarbejde mellem Aarhus, Norddjurs og Syddjurs. Siden har Silkeborg, Skanderborg, Randers, Viborg og Favrskov sluttet sig til samarbejdet, hvilket bl.a. er en konsekvens af den nye lov om erhvervsfremme, som medfører, at turismefremmeindsatsen skal samles i 15-25 tværkommunale destinationsselskaber inden udgangen af 2020. Det overordnede formål er, at Danmark endnu bedre kan deltage i den internationale konkurrence om turisterne, og at turismen fortsat kan bidrage til at skabe vækst, beskæftigelse og oplevelser i Danmark.
I Byrådets vurdering indgik det, at der ville være følgende fordele ved at være en del af VisitAarhus:

· Stordriftsfordele, idet økonomiske midler og kompetencer puljes sammen.
· Mulighed for øget professionalisering af turismeerhvervet.
· Mulighed for at øge det samlede budget til turisme, idet VisitAarhus kan ansøge den landsdækkende destinationsudviklingspulje på 40 mio. kr. årligt.
· Mulighed for at deltage i fælles markedsføringskampagner og -aktiviteter rettet mod både ind- og udland.
· Lokale turismeaktører og -lokaliteter i Favrskov har mulighed for eksponering på en fælles digital platform og fysisk markedsføringsmateriale i en sammenhæng med resten af destinationens turistattraktioner.
· Lokale turismeaktører bliver tilbudt adgang til netværksmøder, kompetenceudvikling og samarbejde om markedsføringsaktiviteter og produktudvikling.
· Favrskov Kommune og lokale turismeaktører bliver tilbudt adgang til data og analyser vedr. turisme i VisitAarhus’ område.
Vi vurderer fortsat, at Favrskov Kommune har et godt potentiale for at tiltrække endnu flere både indenlandske og udenlandske turister især til aktiviteter omkring naturen og Gudenåen. Det kan være fx fiskeri, sejlads, vandring, mountainbikeruter, camping, golf mm. Herudover har Favrskov Kommune et vist turismepotentiale relateret til arrangementer og møder på godser og herregårde, restaurationsbesøg samt bed and breakfast. Hertil kommer forskellige større arrangementer og events fx Hammel Hestemarked, gadecykelløbet i Hadsten og Busbjergspillene.
Ifølge VisitDenmark og Center for Regional Turismeforskning forbrugte turister for ca. 500 mio. kr. i Favrskov Kommune i perioden 2015-2017. Omkring 80 % af omsætningen kommer fra turister, der bor i eget eller lånt sommerhus, besøger venner og familie mv. (ikke-kommercielle overnatninger og endagsrejsende). 20 % af omsætningen kommer fra hoteller, campingpladser mv. (kommercielle overnatninger). I 2018 var 97 % af de turister, som overnattede i Favrskov, fra Danmark.
Når det er sagt, så har Favrskov Kommune ingen helt store ”turisme-fyrtårne” (fx Aros, Moesgaard Museum, Randers Regnskov m.fl.), som nogle af de andre kommuner i samarbejdet har. Favrskov Kommune er således den kommune af de 8 i VisitAarhus, som har færrest turister og den mindste turismerelaterede omsætning. Favrskov Kommunes årlige betaling til VisitAarhus på 235.000 kr. er afstemt med vores forholdsmæssige andel af turismen i VisitAarhus-området. Med andre ord er kommunernes betaling til samarbejdet sat i forhold til det turistpotentiale, som kommunerne har.
Det kan i øvrigt oplyses, at størstedelen af VisitAarhus’ markedsføring foregår digitalt og i mindre grad i form af traditionelle trykte pjecer og brochurer. Favrskov-området og turismeaktører i Favrskov fremgår fx på VisitAarhus’ hjemmeside her https://www.visitaarhusregionen.dk/favrskov , hvor bl.a. Clausholm Slot, Modelbane Europa, Gudenåen, Retroworld i Lerbjerg, Voldum Kirke og Ulstrup Slot fremgår. Markedsføringen af Favrskov-området og turismeaktører i Favrskov er en integreret del af den samlede markedsføring og eksponering af området, som VisitAarhus gennemfører.
Med hensyn til det konkrete katalog fra VisitAarhus, der henvises til, så kan det oplyses, at side 102-103 handler om Favrskov, og at der her er billede og en beskrivelse af Restaurant Fru Larsen i Laurbjerg. Herudover er der billeder af Clausholm Slot og Gudenåen, og mulighederne for naturoplevelser på og langs Gudenåen og Pramdragerstien er beskrevet. Så Favrskov er med i kataloget. Herudover har VisitAarhus oplyst, at det pågældende katalog primært er forbeholdt markedsføring af de turismeaktører, som har tilkøbt partnerskabsordninger i VisitAarhus. Det kan derfor tyde på, at der er relativt få turismeaktører i Favrskov, som har valgt at tilkøbe de forskellige partnerskabsordninger i VisitAarhus.
Som opsummerende konklusion kan et siges, at det er vores vurdering, at både borgere og turismeaktørerne i Favrskov får ”value for money” ved deltagelsen i VisitAarhus.
Afslutningsvis kunne man spørge om, hvilke fordele det ville give Favrskov Kommune, hvis vi  som den eneste kommune i området stod udenfor samarbejdet.
Fortsat god sommer.
Venlig hilsen Flemming Nørgaard og Nils Borring

PingvinNyts kommentar til ovenstående svar
To ting til ovennævnte:
1. At størstedelen af VisitAarhus’ markedsføring foregår digitalt og i mindre grad i form af traditionelle trykte piecer og brochurer, hjælper ikke den enkelte turist, der i situationen samler den omtalte brochure op et sted ude i sommerlandet. De færreste vil formentlig gå på nettet, for at tjekke, om brochuren nu også har fået det hele med…
2. At kataloget primært er forbeholdt markedsføring af de turismeaktører, som har tilkøbt partnerskabsordninger i VisitAarhus, fremgår ingen steder i kataloget. Tværtimod! Kataloget fremstår som et ”officielt” turistkatalog… ”Partnerskabsordninger” kan i dette konkrete tilfælde oversættes til ”annoncer”. Og hvis kun en aktør i Favrskov (Fru Larsen i Laurbjerg) har vurderet, at det er pengene værd, så er det stillede spørgsmål i vores henvendelse, der lyder: – ”Får Favrskovs turist- og spisesteder tilstrækkeligt ud af samarbejdet? Og får borgerne ”value for money”? – ganske relevant.
Med venlig hilsen
Redaktionen

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.HSK Fodbold får ny samarbejdsklub

HSK Fodbold får ny samarbejdsklub

Den 1. januar 2021 indgik vi i HSK Fodbold en ny samarbejdsaftale med Randers FC, der betyder, at vi i de kommende år vil være en del af Randers FC Klubfællesskabet ... læs mere
UD I NATUREN (3)

UD I NATUREN (3)

Det nye år er godt i gang og oplevelserne venter på dig. Selvom vi ikke ved hvad året bringer, kan vi stadig gå på opdagelse i naturen ... læs mere
Snestorm i Søndergade og omegn 1996

Snestorm i Søndergade og omegn 1996

Flere milde vintre i træk får erindringen om en rigtig snestorm til at udviskes. Derfor er det på tide at vise, hvordan Kjørmes i 1996 satte hele Søndergade og omegnen på stand by ... læs mere
2 bilister standset af politiet

2 bilister standset af politiet

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Ja til COVID vaccinepas

Ja til COVID vaccinepas

Af Christian Møller – Nielsen, regionsrådsmedlem(V), fhv. lægefaglig direktør ... læs mere
Byrådsmøde foregår via Skype

Byrådsmøde foregår via Skype

På grund af den aktuelle corona-situation bliver byrådsmødet tirsdag 26. januar 2021 kl. 19 i Favrskov Kommune afviklet som et Skype-møde ... læs mere
Taget for narkokørsel m.m.

Taget for narkokørsel m.m.

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Færdselsuheld

Færdselsuheld

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Vi leger fortsat

Vi leger fortsat

Fortæller Hadsten Håndbold ... læs mere
Skjød Tidende er udkommet

Skjød Tidende er udkommet

Godt nyt til alle Skjødsere og andre der kunne være interesseret - klik ind på Skjød Tidende ... læs mere
Boligsiden.dk :

Boligsiden.dk :

Danskerne købte boliger for svimlende 252 milliarBoligsiden.dk: der i 2020 ... læs mere
Har du et realkreditlån, som skal have ny rente 1. april?

Har du et realkreditlån, som skal have ny rente 1. april?

Per Ø. Nielsen - Vestjysk Bank fortæller følgende ... læs mere
Loading...