|

Bredt flertal forlænger udvidede frihedsgrader i folkeskolen

Folkeskoleforligskredsen er enige om, at der også i det kommende skoleår skal være mulighed for at konvertere al understøttende undervisning til blandt andet tovoksenordninger. Desuden fjernes kravet om, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en udviklingsplan for skoler med bekymrende kvalitet

Skoler og kommuner skal også i det kommende skoleår have udvidede frihedsgrader. Det giver skolerne mulighed for at prioritere de indsatser, som giver fagligt og pædagogisk mening lokalt. Samtidig fjernes kravet om, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en udviklingsplan for de skoler, der er omfattet af udviklingslisten.

Det er et bredt flertal bestående af regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti blevet enige om.

Forlængelsen af de udvidede frihedsgrader for det kommende skoleår giver skoler og kommuner mulighed for at afkorte skoleugen ved at konvertere hele eller dele af den understøttende undervisning til blandt andet tolærer- og tovoksenordninger. Derudover får skolerne mulighed for at fravige kravet om fuld kompetencedækning. Det giver skolerne en større grad af frihed til at prioritere andre pædagogiske hensyn som for eksempel ”få-lærere princippet”, så klasserne i højere grad kan have de samme lærere i løbet af skoledagen.

Beslutningen om øgede frihedsgrader i folkeskolen blev første gang indført i juni 2021 af et bredt flertal i Folketinget og gjaldt for skoleåret 2021/22. De udvidede frihedsgrader er siden blevet forlænget og har således givet folkeskoler udvidede frihedsgrader i skoleårene 2021/22 og 2022/23.

Folkeskoleforligskredsen har desuden besluttet at fjerne kravet om, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en udviklingsplan for de skoler, der har bekymrende kvalitet
I “Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen” (oktober 2021) blev det besluttet, at folkeskoler med bekymrende kvalitet skal udtrækkes til en udviklingsliste, og at kommunerne skal udarbejde en udviklingsplan for de skoler, som er omfattet af listen. Aftalen er udmøntet i lov, og reglerne har været gældende fra skoleåret 2022/23. Folkeskoleforligskredsen er endvidere enig om, at betegnelsen udviklingslisten fremover udgår.

”Frisættelsen af folkeskolen er en vigtig prioritet for os i regeringen. Vi tager nu første skridt og viderefører de udvidede frihedsgrader med yderligere ét skoleår, så skolerne har de samme frihedsgrader som i de foregående to skoleår. Det giver mulighed for lokalt spillerum i forhold til at prioritere de indsatser, som fagligt giver mening for eleverne. Samtidig er vi blevet enige om, at vi fjerner kravet om, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en udviklingsplan for de skoler, der har bekymrende kvalitet. Det er meget vigtigt for regeringen, at der bliver fulgt op på skoler med bekymrende kvalitet, men jeg har tillid til, at kommunerne er sit ansvar bevidst og selv sætter de nødvendige initiativer i gang. Det er derfor ikke nødvendigt med yderligere bureaukrati,” siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.
”Med aftalen her viser vi, at vi fra Christiansborg godt kan være optaget af kvaliteten på skolerne uden at lægge nye lag af bureaukrati på lokalt. Sammen med forlængelsen af de gældende frihedsgrader er det et godt første skridt i den frisættelse af skolerne, som vi skal arbejde videre med, uden samtidig at slække på forventningen om at skolerne sikrer en god skolegang for eleverne”, siger Astrid Krag, Socialdemokratiet.

”Venstre er glad for, at der er bred enighed at give folkeskolerne mere frihed, både i regeringen og blandt folkeskoleforligskredsen. Det er skolelederne og lærerne på skolerne, som ved mest om, hvordan man indretter hverdagen bedst på deres skole, og ikke politikerne her på Christiansborg. Derfor har det været vigtigt for Venstre at sikre, at vi fortsætter arbejdet med at give øget frihed ude på folkeskolerne. Samtidig fjerner vi også bureaukrati, der har vist sig at være unødigt tungt. Denne aftale er et skridt på vejen i den rigtige retning, men vi stopper ikke her,” siger Anni Matthiesen, Venstre.

”For Moderaterne er det en mærkesag at afbureaukratisere som en del af vores frisættelsesdagsorden. Med denne aftale forlænger vi de udvidede frihedsgrader, skolerne siden 2021 har haft til at prioritere de indsatser, der giver pædagogisk og faglig mening for dem. Samtidig fjerner vi et bureaukratisk proceskrav om at udarbejde udviklingsplaner for skoler med bekymrende kvalitet for i stedet at give kommunerne øget frihed til at håndtere skolerne, som det lokalt passer dem, så længe de handler på problemerne,” siger Rasmus Lund-Nielsen, Moderaterne.

”I Liberal Alliance er vi glade for en forlængelsen af de udvidede frihedsgrader på folkeskoleområdet. Det er et skridt i den rigtige retning. Det er vigtig, at vi har folkeskoler, der kan tilbyde noget forskelligt og som har tillid til lærerens, pædagogens og skoleleders faglighed. Vi skal væk fra ”one size fits all”-modellen. Samtidig er det vigtigt, at vi stadig har et tilsyn med de skoler med bekymrende kvalitet,” siger Helena Artmann Andresen, Liberal Alliance.

”I Det Konservative Folkeparti bakker vi helhjertet op om, at give friheden tilbage til skolerne og lærerne. Det har længe været en konservativ mærkesag at gøre skoledagene kortere og give skolerne bedre mulighed for at indsætte en ekstra voksen i f.eks. matematik. Vi er glade for, at det bliver en mulighed igen til næste år, hvor kravet om understøttende undervisning afskaffes. Samtidig vil vi presse på for, at kravet afskaffes permanent, så vi kan rette op på fejlene i folkeskolereformen,” siger Lise Bertelsen, Det Konservative Folkeparti.

”Jeg er godt tilfreds, at vi forlænger skolernes mulighed for at lave kortere dage. Stod det til mig, skulle vi for længst have gjort friheden permanent og – lige så vigtigt! – taget ansvar for, at sfo’er og klubber selvfølgelig skal have penge til at åbne tilsvarende tidligere. Jeg er også glad for, at vi kommer af med udviklingslisterne, selvom jeg som radikal gerne ville være gået meget længere i opgøret med styring oppefra,” siger Lotte Rod, Radikale Venstre.

Dansk Folkeparti står også bag aftalen.
 

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Sct. Georgs Gildet: 10.000 kr til spejderne

Sct. Georgs Gildet: 10.000 kr til spejderne

I mange år har Sct. Georgs gildet i Hadsten ved det årlige loppemarked indtjent midler til senere brug til donationer til spejdere i lokalområdet, eller til humanitære formål ... læs mere
Favrskov Kommune politianmelder Nordic Waste

Favrskov Kommune politianmelder Nordic Waste

Favrskov Kommune politianmelder nu Nordic Waste for at drive virksomhed på kommunens arealer uden miljøgodkendelse ... læs mere
4 lærere stoppet samtidigt og med øjeblikkelig virkning på Ulstrup Skole

4 lærere stoppet samtidigt og med øjeblikkelig virkning på Ulstrup Skole

Hans Minor Vedel, direktør for Børn og Kultur i Favrskov Kommune, vil ikke udtale sig om årsagen. Ej heller bekræfte, at der er tale om 4 lærere på Ulstrup Skole ... læs mere
​  ​ Frem med stempeluret: ”BLIB BÅT – her går det godt”!

​ ​ Frem med stempeluret: ”BLIB BÅT – her går det godt”!

Nye regler for registrering af arbejdstid: Snart skal du både stemple ind og stemple ud ... læs mere
UGENS NATURBILLEDER nr. 73

UGENS NATURBILLEDER nr. 73

Foråret er trådt i karakter, det mærkes helt tydeligt i øjeblikket, da der overalt spirer med farverige forårsblomster. Dagene er blevet lysere og fuglene pipper lystigt i træer og buske ... læs mere
OK-kunder tanker sponsorstøtte til TIF

OK-kunder tanker sponsorstøtte til TIF

Thorsø-Tungelund IF har gennem sin sponsoraftale med energiselskabet OK fået udbetalt over 39.000 sponsorkroner ... læs mere
Ny chef for Natur og Miljø

Ny chef for Natur og Miljø

Favrskov Kommune har ansat Birthe Jordt som ny chef for Natur og Miljø ... læs mere
Over 2 millioner danskere bevæger sig ikke nok

Over 2 millioner danskere bevæger sig ikke nok

Ny analyse viser, at mere end hver femte dansker er fysisk aktive i mindre end en halv time om ugen. Derfor sætter Hjerteforeningen og TrygFonden nu fokus på mere hverdagsmotion og gåture ... læs mere
Stor stigning i antal akademiske medarbejdere i Favrskov Kommune

Stor stigning i antal akademiske medarbejdere i Favrskov Kommune

4,9 pct. af medarbejderne i Favrskov Kommune er akademikere. Det er en stigning på 91,7 pct. fra 2007 til 2023 ... læs mere
Frivillige i Favrskov samler ind til mennesker ramt af kræft

Frivillige i Favrskov samler ind til mennesker ramt af kræft

Søndag går frivillige fra dør til dør for at samle ind til Kræftens Bekæmpelses Landsindsamling. Er du ikke hjemme, kan du støtte via sms, MobilePay, bankoverførsel eller digitale indsamlinger ... læs mere
CEO og ejerleder Maja Oxholm Rasmussen, Hammel Plast A/S ny i DI Østjyllands bestyrelse

CEO og ejerleder Maja Oxholm Rasmussen, Hammel Plast A/S ny i DI Østjyllands bestyrelse

På DI Østjyllands generalforsamling onsdag den 3. april 2024 kom der to nye profiler med i bestyrelsen, nemlig Maja Oxholm Rasmussen, CEO og ejerleder Hammel Plast A/S og Thomas Krogh Skou, HR-direktør Stark ... læs mere
Loading...