|

Fængselslegetøjet er et stykke dansk kulturhistorie

Af Motorredaktør Jørgen Kjær, Hadsten

Jørgen Kjær

 

Frem til 1905, hvor der kom en revision af afsoningsforholdene i den danske straffelov, bestod en kortere frihedsberøvelse af, at man kom på ”Vand og Brød” i et af de danske fængsler. Men det havde ikke den tilsigtede virkning på de ”forhærdede personer”, der efter overstået straf hurtigt vendte tilbage til værtshuse og småkriminalitet.

Der blev derfor indført ”Fængsel på sædvanlig Fangekost” med længere frihedsberøvelse og arbejdspligt. Det gav udfordringer for fængselsledelserne. Hvad skulle man sætte fangerne til? Det sagde loven nemlig ikke noget om. Hvordan skulle man finde en passende beskæftigelse til de mange hundrede fanger, der pludselig fik arbejdspligt?

Bilerne afspejlede det børnene så i den rigtige trafik. Omkring var biler med gasgenerator almindelige.

 

Mange af de mindre arresthuse rundt om i landet satte fangerne til måttefletning og lignende, men i de store fængsler i Købehavn var udfordringen større. Måttefletning og tovværkspilning kunne kun beskæftige et mindre antal fanger, og der var ikke meget pædagogisk udfordring i dette. ”Tovværkspilning i længere Tid vil sikkert virke aandssløvende og slappende ved sin Ensformighed og derved snarere fremme onde og bitre Instinkter i Stedet for at stimulere Arbejdsvilje og vække Arbejdsglæde, som mange af disse Mennesker savner”, var filosofien.

En af de seneste biler fra Dansk Legetøjsfabrik A/S var træmodellen af Folkevognsrugbrødet.

 

Man vidste også, at lige meget hvilket civilt fag, man valgte til at beskæftige fangerne, ville det udløse protester om konkurrenceforvridning. Derfor måtte man finde en beskæftigelse, der kunne forsvares over for civilsamfundet. Lederen af Staden Københavns civile Fængsler, birkedommer Grundtvig, fik den geniale ide, at fangerne kunne fabrikere legetøj, idet han havde fået at vide, at så godt som alt legetøj blev indført fra Tyskland. Det kunne dermed ikke konkurrere med en dansk produktion, og da dette arbejde også kunne tilfredsstille fængselsmæssige krav, var ”Virksomhedens nationale og humane karakter dermed slået fast”.

 

 

Kun lille dansk legetøjsindustri

Man undersøgte naturligvis om der fandtes en civil legetøjsfabrikation i Danmark, der kunne blive generet af fængselsarbejdet. Man fandt frem til, at der kun var cirka 25 personer, der arbejdede med legetøjsvirksomhed i Danmark, og for flere af dem var det kun som bijob. Man mente derfor ikke det ville forvride det danske legetøjsmarked, at påbegynde produktion af legetøj i de danske fængsler.

Fra 1905 påbegyndte man derfor så småt produktionen af legetøj i fængslerne. Fangernes arbejdsdag var omkring 11 timer, og de fik blot 20 øre om dagen i løn, medens en faglært arbejder i byerne kunne tjene 4 kr om dagen og en ufaglært omkring 3 kroner. Så man kan fint forstå tanken om en mulig konkurrenceforvridning.

Og der kom da også voldsomme protester fra en såkaldt ”Forening af danske Legetøjsfabrikanter”, der mente, at det dette fængselsarbejde ville ødelægge den danske legetøjsindustri. Men ved nærmere undersøgelse fandt man ud af, at protesterne kunne føres tilbage til importører af tysk legetøj, som naturligt nok så deres interesser truet.

Disse protester kunne derfor ikke stoppe legetøjsproduktionen i fængslerne, der i 1908 blev til det der i 1916 fik navnet Dansk Legetøjsfabrik A/S, som allerede i 1909 havde deltaget med en stor udstilling på Landsudstillingen i Aarhus.

Det gamle trælegetøj blev kasseret, brændt eller smidt ud. I dag handles det til forholdsvis høje summer for gode velbevarede eksemplarer.

 

Produktionen skulle være konkurrencedygtig

Der var mange overvejelser i forbindelse med opstarten af produktionen. Kunne man overlade fangerne værktøjet, uden det blev misbrugt? Kunne legetøjet være konkurrencedygtigt med det importerede legetøj i både pris og kvalitet? Det lykkedes dog at få sat gang i en produktion i første omgang i Vestre Fængsel i København.

Al begyndelse er jo svær, og den første produktion af legetøj tydede da heller ikke på nogen større succes.

Man startede med indkøb af træ for 7 kroner – som i øvrigt er det eneste beløb, der er tilført produktionen, der efterfølgende kom til at hvile i sig selv. Efter indkøbet af træ, blev der lavet nogle prøvemodeller, som skulle præsenteres for landets legetøjsforhandlere, og man fik den geniale ide, at lade en fange, der netop skulle løslades, få opgaven med at præsentere legetøjsprøverne til forretningerne. Han skulle have evnerne, mente man, og han blev sendt af sted med en kollektion. Men ved fabrikkens 25 års jubilæum kunne man blot konstatere, at han endnu ikke var vendt tilbage med hverken ordrer eller legetøj!!

Noget måtte gøres, og det endte med, at selveste fabrikkens direktør selv måtte af sted. De første, der blev besøgt, var legetøjsforhandlere i jyske købstæder, og noget af det første, direktøren blev mødt med, var spørgsmålet ”Hvad skal det forestille?”.

Bilerne i træ fra blandt andet fængslerne var forholdsvis simple, og lignede i starten det de også var – en slags hjemmesløjd.

 

Direktøren fik dog gode råd med hjem, og produktionen blev tilpasset, og reaktionerne var mere positive ved næste besøg. Man hentede også inspiration på udenlandske messer og i stormagasiner, men der blev samtidig lagt vægt på, at det blev genkendeligt dansk legetøj, som ikke skulle være en kopi af tysk legetøj.

Man skulle ikke indregne lønnen til fangerne i produktionsomkostningerne, og man blev derfor konkurrencedygtig på pris, men mange mente både dengang og senere, at det kunne knibe med at leve op til kvaliteten af det importerede legetøj. Fangerne havde jo ikke den nødvendige erfaring i produktionen, og der var ofte udskiftning i ”arbejdsstyrken”, selv om man prøvede at opstramme produktionsorganisationen. I 1962 anskaffer Dansk Legetøjsfabrik A/S således deres eget maskinsnedkeri med moderne maskiner, og ideen fra tidligere med at fangerne sad i deres celler og arbejdede med træ var blevet opgivet. Man var tvunget til at producere mere og billigere for at kunne holde markedsandele og være pris- og dermed konkurrencedygtig.

Boye Jensen har gennem de sidste 20 år sammen med sin kone Ruth samlet et stort udvalg af legetøjet fra Dansk Legetøjsfabrik A/S, som de kalder RUBO Samlingerne. Blandt andet har han samlet mere end 50 forskellige biler fra denne produktion, som han venligst har stillet billeder til rådighed af for denne artikel.

 

Legetøj tilpasset den virkelige verden

Der blev fremstillet mange typer legetøj til både piger og drenge. (Drengelegetøj og biler er mest i fokus i denne artikel, men der blev lavet lige så meget legetøj til pigeværelset – den gang måtte der nemlig godt være den lille forskel).

I produktudviklingen var man hele tiden opmærksom på, at legetøjet skulle efterligne forældrenes arbejde, og da landbruget på dette tidspunkt spillede en stor rolle, blev der fremstillet legetøj med relation til landbrugernes dagligdag. Man gik endda så vidt at der blev fremstillet sortbrogede køer til jyske børn og røde til de sjællandske.

Det var dog ikke kun landbrugernes børn, der dikterede efterspørgslen, men også børn hvis forældre arbejdede i byerne og øvrige erhverv såsom industri og håndværk. De efterspurgte lastbiler, busser, personbiler, rutebiler, sporvogne, tog og mange flere. De blev produceret i mange udgaver og udførelser, hvoraf der vises eksempler på disse sider.

En populær julegave var byggesættene fra Fængselslegetøj, et af dem var den dengang nye Lillebæltsbro.

 

Legetøjsbilerne var inspireret af gadens biler, men oftest i en noget mere simpel og primitiv udførelse end det importerede legetøj fra for eksempel tyske Nürnberg – der måske derfor fik tilnavnet Nürnbergkram. Det kan heller ikke udelukkes, at der var et socialt skel blandt køberne, idet det måske var arbejdernes børn, der kun havde råd til det billigere legetøj fra fængslerne.

Legetøjsproduktionen opfyldte missionen

 Legetøjsproduktionen, der startede i Vestre Fængsel, og senere blev kopieret i fængslerne i blandt andet Vridsløselille, Vejle, Aarhus, Randers, Aalborg Arresthuse, Sønderjyske Arresthuse og Horsens Straffeanstalt, var et populært bidrag til datidens børneværelser, og opfyldte samtidig det oprindelige formål om at beskæftige fangerne.

”Når Fangen sysler med Legetøjsarbejdet, er det forstaaeligt, om der derved kaldes Minder frem fra Barndommen og Hjemmet, som kan have god indvirkning på et forhærdet Sind, og det fremgaar da ogsaa af Breve fra Fanger, at arbejdet med Legetøj har fremkaldt gode Tanker i Sindet”, lød det ved legetøjsfabrikationens 25 års jubilæum i 1930.”

Populær produktion

Produktionen opnår efterhånden en anseelig størrelse, og i 1930 bruger man således hele to skibsladninger træ. Og har en omsætning, der i nutiden vil svare til 9 millioner kroner.

I de første år laver den enkelte fange hele det enkelte stykke legetøj, men senere kommer en form for samlebåndsproduktion, hvorfor man i dag kan se flere af legetøjsbilerne, der trods produktionsformen er næsten ens.

De første år var legetøjslageret i nogle loftrum på Vestre Fængsel, men allerede i 1921 får Dansk Legetøjsfabrik A/S egne lokaler i København. Legetøjet blev markedsført fælles for alle fængslerne med et varemærke med danske flag, og det blev fremhævet ”KØB DANSK LEGETØJ”.

Det fremgår af forskellige kataloger og bevarede stykker legetøj, at der blev fremstillet en bred vifte af legetøj til både piger og drenge, men det er ikke lykkedes at fremskaffe deciderede produktionstal for de enkelte modeller.

 

 

Gamle legetøjsbiler af træ har hidtil ikke været særligt eftertragtede blandt samlere. De var for simple og fyldte for meget i vitrineskabet. Enkelte har dog kastet deres kærlighed på dem, og har dermed været med til at bevare et stykke dansk kulturhistorie, som blandt andet legetøjet, der blev produceret i fængslerne.

 

Stigende konkurrence

Allerede i 1930`erne oplever Dansk Legetøjsfabrik A/S og dermed fængselslegetøjet konkurrence fra andre danske legetøjsfabrikanter, der producerer trælegetøj. Det var primært LEGO, der fra 1935 var på markedet, men også Kay Bojesen og senere aarhusianske Hanse konkurrerer med fangerne i de danske fængsler.

Bilerne fra Dansk Legetøjsfabrik A/S afspejlede som nævnt dagens gadebillede, og vi ser både mindre og større og forholdsvis klodsede biler fra før krigen i et ikke nærmere defineret størrelsesforhold. Omkring krigen laves biler med gasgenerator, og så sent som omkring 1964 laves flere modeller af det populære Folkevognsrugbrød.

Der blev ligeledes lavet bondegårde, western fort og andre bygninger samt garager og servicestationer til bilerne, og et af de mest kendte er nok ridderborgen med vindebro.

Konkurrencen fra det moderne plastlegetøj steg voldsomt med årene, og det trods alt forholdsvis simple trælegetøj fra fængslerne kunne ikke længere sælges, hvorfor produktionen ophører i 1977. Her skal ikke omtales konkurrencen fra blandt andet danske Tekno.

Målgruppen for trælegetøjet fra Dansk Legetøjsindustri A/S må have været de mindre børn, og det moderne plastlegetøj fra blandt andet LEGO med ofte pædagogiske udfordringer flyttede børnenes interesser, og trælegetøj var ikke længere moderne.

Forfatteren af denne artikel (årgang 1949) husker knap nok trælegetøjet fra fængslerne. Det var nogle forældede klodsede træmodeller. Det var kun Tekno og Lego, der duede. Måske kunne en færge, garage eller servicestation i træ lige finde nåde!

Det kan være svært helt nøjagtigt at tidsbestemme de enkelte modeller, men da de afspejler tidens gadebilleder, kan man med hjælp af kataloger komme det nærmere.

 

Det gamle trælegetøj blev kasseret, brændt eller smidt ud. I dag handles det til forholdsvis høje summer for gode velbevarede eksemplarer.

 

Trælegetøj er blevet efterspurgt

Trælegetøj har hidtil ikke haft den helt store opmærksomhed blandt legetøjssamlere. Det har været for simpelt, har fyldt for meget og har måske været leget for meget med, så det bar for tydeligt præg af ivrige barnehænder. Derfor er meget af det gennem årene blevet kasseret og smidt ud.

I de senere år er interessen for dansk trælegetøj dog vokset, og man ser pæne eksemplarer fra både Lego, Hanse og Dansk Legetøjsindustri handlet til pæne priser. Der findes enkelte samlere, der har større samlinger med et repræsentativt udvalg af dansk trælegetøj.

En stor del af legetøjet fra fængslerne var lastbiler, busser og sporvogne, men der var også personbiler og sportsvogne imellem.

 

Vil man læse mere om fængselslegetøjet og se billeder af flere af produkterne kan bogen ”Trælegetøj fra fængslerne” af Lars Topgaard anbefales.

 

 

Billedtekster:

100: En populær julegave var byggesættene fra Fængselslegetøj, et af dem var den dengang nye Lillebæltsbro.

101: Bilerne afspejlede det børnene så i den rigtige trafik. Omkring var biler med gasgenerator almindelige.

102: En af de seneste biler fra Dansk Legetøjsfabrik A/S var træmodellen af Folkevognsrugbrødet.

103: Gamle legetøjsbiler af træ har hidtil ikke været særligt eftertragtede blandt samlere. De var for simple og fyldte for meget i vitrineskabet. Enkelte har dog kastet deres kærlighed på dem, og har dermed været med til at bevare et stykke dansk kulturhistorie, som blandt andet legetøjet, der blev produceret i fængslerne.

104: Det gamle trælegetøj blev kasseret, brændt eller smidt ud. I dag handles det til forholdsvis høje summer for gode velbevarede eksemplarer.

105: Bilerne i træ fra blandt andet fængslerne var forholdsvis simple, og lignede i starten det de også var – en slags hjemmesløjd.

106: Trælegetøjet var beregnet til at lege med, og det blev det! I dag prøver samlere at restaurere de mest ”brugte” eksemplarer.

107: Boye Jensen har gennem de sidste 20 år sammen med sin kone Ruth samlet et stort udvalg af legetøjet fra Dansk Legetøjsfabrik A/S, som de kalder RUBO Samlingerne. Blandt andet har han samlet mere end 50 forskellige biler fra denne produktion, som han venligst har stillet billeder til rådighed af for denne artikel.

108: Der blev lavet både biler, busser og sporvogne i fængslerne.

109: Trælegetøjet skulle ligne gadens biler.

110: Trælegetøjet fra fængslerne var ikke i noget specielt målestoksforhold.

111: Trælegetøjet fra fængslerne blev solgt under flagmærket med danske flag og en opfordring til at købe dansk.

112: En stor del af legetøjet fra fængslerne var lastbiler, busser og sporvogne, men der var også personbiler og sportsvogne imellem.

113: Udateret katalog fra Dansk Legetøjsfabrik.

 

 

 

 

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Lej en PØLSEVOGN med "DET HELE" og læs lidt Pølsehistorie, om PØLSEVOGNEN, der fyldte 100 år forleden dag

Lej en PØLSEVOGN med “DET HELE” og læs lidt Pølsehistorie, om PØLSEVOGNEN, der fyldte 100 år forleden dag

Lej en komplet pølsevogn med alt hvad der hører sig til. Inklusiv en pølsemand/kvinde. 1964 : Læs yderligere NOSTALGI om tilladelse til at sælge Pølser med REMOULADE og AGURKESALAT ... læs mere
På høje tid at genåbne butikkerne

På høje tid at genåbne butikkerne

AF Mette Nøhr, Af Byrådskandidat for Det Konservative Folkeparti i Favrskov Grønhøjvej 33, 8450 Hammel ... læs mere
Generalforsamling I NATTERAVNENE  Hadsten-Hinnerup 2021

Generalforsamling I NATTERAVNENE Hadsten-Hinnerup 2021

Den årlig ordinære generalforsamling for Natteravnene i Hadsten–Hinnerup er netop afholdt ... læs mere
LETBANE TIL HINNERUP

LETBANE TIL HINNERUP

Af Charlotte Green, Byrådsmedlem, Det Konservative Folkeparti ... læs mere
FLERE BØRN MED HANDICAP SKAL SPILLE HÅNDBOLD

FLERE BØRN MED HANDICAP SKAL SPILLE HÅNDBOLD

Skrevet af Katrine Munch Bechgaard ... læs mere
Annonce : Husk din fiskemand er i Hadsten hver mandag

Annonce : Husk din fiskemand er i Hadsten hver mandag

Din fiskemand MARK er på plads udenfor Kvickly i Hadsten ... læs mere
HSK Fodbold får ny samarbejdsklub

HSK Fodbold får ny samarbejdsklub

Den 1. januar 2021 indgik vi i HSK Fodbold en ny samarbejdsaftale med Randers FC, der betyder, at vi i de kommende år vil være en del af Randers FC Klubfællesskabet ... læs mere
UD I NATUREN (3)

UD I NATUREN (3)

Det nye år er godt i gang og oplevelserne venter på dig. Selvom vi ikke ved hvad året bringer, kan vi stadig gå på opdagelse i naturen ... læs mere
Snestorm i Søndergade og omegn 1996

Snestorm i Søndergade og omegn 1996

Flere milde vintre i træk får erindringen om en rigtig snestorm til at udviskes. Derfor er det på tide at vise, hvordan Kjørmes i 1996 satte hele Søndergade og omegnen på stand by ... læs mere
2 bilister standset af politiet

2 bilister standset af politiet

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Ja til COVID vaccinepas

Ja til COVID vaccinepas

Af Christian Møller – Nielsen, regionsrådsmedlem(V), fhv. lægefaglig direktør ... læs mere
Byrådsmøde foregår via Skype

Byrådsmøde foregår via Skype

På grund af den aktuelle corona-situation bliver byrådsmødet tirsdag 26. januar 2021 kl. 19 i Favrskov Kommune afviklet som et Skype-møde ... læs mere
Loading...