|

Favrskov Kommune ifølge Jørgen Thiele, Alternativet

Vi har modtaget dette indlæg fra Alternativets Spidskandidat Jørgen Thiele

Spidskandidat Jørgen Thiele

 

ALTERNATIVET i Favrskov Byråd

 

En hel, grøn kommune

Fællesskaber

Mangfoldighed, Demokrati

 

I Alternativet bliver vi klogere hele tiden. Derfor vil vores konkrete forslag udvikle sig op til valget. – Og efter! Efterhånden, som vi får diskuteret med borgerne i Favrskov. Nedenfor kan du læse om, hvilken retning, vi gerne vil trække Favrskov

Vi kan ikke love, at alt bliver gennemført i den kommende byrådsperiode. Men vi kan love, at vi vil arbejde hårdt, for at det bliver en central del af den dagsorden, vi diskuterer i Favrskov. 

Vi er blevet inspireret af FNs 17 verdensmål, som Danmark har forpligtiget sig til. Hvis målene skal opfyldes, skal der arbejdes med dem internationalt, nationalt og ikke mindst lokalt.  

En grøn kommune  

 

Det er bydende nødvendig at få fokus på miljø og klima – også i vores kommune. Favrskov skal være et fyrtårn inden for grøn omstilling. Arbejdet med denne grønne omstilling på Christianborg er gået helt i stå. Eller endnu værre, den er gået baglæns. Det er ikke fra Christiansborg, udviklingen kommer. Derfor skal der presses på nedefra. Lokalt. Der hvor vi bor, for at sikre at udviklingen går i en grøn retning.

Vort grundvand.

Vi skal værne om vores grundvand og sikre vores drikkevand. Der skal ikke bygges eller etableres andre truende aktiviteter over vores indvindingsområder.

Vedvarende energi – En CO2-neutral kommune Favrskov skal være C02-neutral. Institutioner forsynes med vedvarende energi.

Når bygninger renoveres, skal energibesparelser vægtes højt.

Vores institutioner skal være førende inden for affaldssortering og genbrug.

Vi skal have flere og bedre cykelstier og fremme den kollektive transport. Især i ydreområderne.

Kommunens skal investere i el-biler, efterhånden som de kommunale biler skal skiftes ud. Kommunen skal ligeledes medvirke til at der oprettes el-ladere relevante steder i kommunen.

Grøn omstilling ­ – Natur og økologi

Vi skal indføre vegetardage på institutioner og tilskud til økologiske kantiner.

Kommunens grønne områder skal behandles økologisk.

Når kommunen udlejer jord, skal der stilles krav om økologisk dyrkning

Kommunen skal stille nogle af de velegnede kommunale arealer til rådighed for borgere, der vil producere økologiske produkter til det lokale marked.

Kommunen skal oprette en pulje, der støtter grønne og økologiske iværksættere samt socialøkonomiske projekter.

Mere genbrug, mindre affald

I forbindelse med genbrugsstationerne skal der oprettes låneforeninger, hvor borgerne gennem et medlemskab kan låne diverse værktøj, havemaskiner mm.

På genbrugsstationer skal oprettes reparationsværksteder, således at vi undgår det store resursespild, når vi smider vores smådefekte maskiner m.m. ud.

Kommunens aktiviteter, herunder indkøb, skal tage miljømæssige og sociale hensyn.

Kommunens affaldssortering skal optimeres. Også på vores institutioner.

 

Et aktivt nærdemokrati     

Vi vil understøtte de tiltag og aktiviteter, der fremmer et aktivt nærdemokrati. Favrskovs biblioteker, kulturhuse og forsamlingshuse skal være centrum i nogle aktive lokalsamfund, hvor kulturen, fællesskabet og nærdemokratiet er i højsædet. Dette skal kommunen understøtte.

Borgerne skal inddrages på en langt mere direkte måde i kommunens udvikling. Byrådet skal ud til borgerne. Udvalgte møder skal afholdes rundt omkring i kommunen til gavn for gennemsigtigheden, og den demokratiske deltagelse.

Borgerdrevne forslag: Hvis der kan samles 500 underskrifter til et forslag, skal dette behandles i byrådet.

Med inspiration fra Århus vil vi oprette et Unge Byråd. Valgt på skolerne

Borgerne skal aktivt inddrages i budgetforhandlingerne med mulighed for at komme med forslag og kommentere.

Udvikling i hele kommunen  

 

 

 

 

Vi skal prioritere udviklingen i hele kommunen. Ikke kun i Hinnerup-Søften. De mange stærke fællesskaber, der findes i landsbyerne, skal understøttes. Disse lokalområder skal have den del af kommunens udvikling, de fortjener.

Der skal bygges langt mere varieret end i dag. Vi skal have blandede boliger og boformer til de forskellige fællesskaber, der allerede findes eller ønskes i hel kommunen.

En kommune i social balance

I Favrskov skal lighed, plads og adgang være for alle.

Vi ønsker at fjerne den standardiserede tilgang i ældresektoren. Ældreplejen skal tage udgangspunkt i den enkeltes behov og situation og give de ældre – som alle andre – de muligheder, som de ønsker og magter.

Handicappede skal have muligheder for ferie og ture, som andre.

Hos Kontanthjælpsmodtagere skal byrden med evig kontrol lettes. I stedet for kontrol, skal reel hjælp tilbydes.

Er der behov, kan og skal vi modtage flere flygtninge. Vi vil gerne invitere flere mennesker til at bo og leve i vores kommune.

 

 

Vores institutioner      

 

Frihed: Vi vil arbejde for bedre vilkår for de ældre. For vores elever i skolerne. Børnene i institutionerne. Dette sikres bl.a. ved, at medarbejderne får frihed og tillid til at forvalte deres arbejde.

Flere resurser: Vi skal have flere ansatte på vores institutioner. Alt dette for at sikre de ældre, de unge, børnene og andre, der har gavn af hjælp fra kommunens medarbejdere, den hjælp og bistand, de har brug for. Nytænkning: Vi skal nytænke vores institutioner, således at vi ikke laver ghettoer for ældre, børn unge og andre grupper. Vi ønsker, at institutioner i højere grad tænkes sammen, så daginstitutioner, skoler og plejehjem fx placeres på samme vej eller i samme bygning.

Folkeskolen: Vi ønsker en folkeskole med fokus på de kompetencer, der forbereder vores børn til en uforudsigelig fremtid. Derfor skal nysgerrighed, engagement og mod til at fejle være grundlæggende kompetencer, vi skal fremme i Folkeskolen. Vi skal have nogle mere praksisbaserede læringsforløb for alle elever.

Karakterskalaen og endimensionelle tests hæmmer disse kompetencer. Derfor skal skolerne have frihed til at fravælge disse og til at udvikle andre måder at vurdere og evaluere på.

Inklusion i Folkeskolen er værdifuldt for mange, men resurserne er ikke fulgt med. Derfor skal dette område tilføres flere resurser. Alt dette skal sikre, at skolens personale skal gengives muligheden for at tilrettelægge tidssvarende undervisning uden snærende detailstyring og kontrol.

Jørgen Thiele

 

 

Kommentarer til “Favrskov Kommune ifølge Jørgen Thiele, Alternativet

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Nielstrup Museum er på banen igen.

Nielstrup Museum er på banen igen.

Vi har åben, hver Onsdag & Søndag fra den 16-6 til 1-9- 2021 ... læs mere
2 indbrud i Favrskov

2 indbrud i Favrskov

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Hadsten Håndbolds store årsmøde

Hadsten Håndbolds store årsmøde

Bjarne Frislev blev førstevalget til FØRSTEHOLDET ... læs mere
Informationsmøde for kommende byrådskandidater

Informationsmøde for kommende byrådskandidater

Mødet holdes enten i Hinnerup eller Hammel.   ... læs mere
Pas på i solen og støt kræftsagen

Pas på i solen og støt kræftsagen

Vidste du, at du med dit køb af solcreme kan støtte kræftsagen? ... læs mere
Kampen for skolen – fra 1849 til 2021

Kampen for skolen – fra 1849 til 2021

Af Birgit Liin, borgmesterkandidat og medlem af Favrskov Byråd for Venstre ... læs mere
PRESSEMEDDELELSE  

PRESSEMEDDELELSE  

BYRÅDSKANDIDAT GENOPSTILLER IKKE TIL REGIONSRÅDSVALG ... læs mere
Morrismanden nåede ikke at blive færdig

Morrismanden nåede ikke at blive færdig

Af Redaktør Jørgen Kjær - Hadsten ... læs mere
Spirituskørsel

Spirituskørsel

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Sådan sorterer Mette sit affald

Sådan sorterer Mette sit affald

Affaldssortering bør være lige så naturligt som at købe ind, mener Mette Sørensen, der selv sorterer sit affald grundigt ... læs mere
Alt det der gør dit hjem trygt og sikkert

Alt det der gør dit hjem trygt og sikkert

Beskyt dit hjem bedre mod indbrud ... læs mere
Loading...