|

Forsamlingshuset i Lyngå

Vi har modtaget følgende artikel fra Hadsten Lokalarkiv – skrevet af Herluf Nydam Jensen

På billedet kan ses et bredt udsnit af forsamlingshusets garanter, der drikker kaffe, og spiser lagkage. Formanden med lommetørklædet Niels Chr. Pedersen pudser næse. Det kan være han fælder en tåre over nedlæggelsen. Dagny Strib stående sørger for gæsterne.

Sidst i 1800 tallet blev der bygget utroligt mange forsamlingshuse i Danmark, og de fleste af dem står der endnu den dag i dag.  Mange bliver stadig flittigt brugt, men det er svært at holde økonomien i orden, forstå det hvem der kan, med den velstand der er nu i forhold til, da de blev bygget.

Allerede i 1870-erne kom de første forsamlingshuse og frem mod 1900 blev der bygget rigtig mange.

I 1895-96 var der en kreds af borgere i Lyngå, der udsendte en opfordring til at slutte op om opførelse af et forsamlingshus.

Den 18. februar 1896 kan der holdes stiftende generalforsamling, hvor der er samlet garanter for 3500 kr.

Der blev valgt bestyrelse med mejeribestyrer N. Jensen Brolund som formand.

Der købes en byggegrund af gdr. N. Pedersen Tangdalsgård, hvor Tangdalsgården tidligere har ligget.

Arbejdet blev udført af Murer Laust Jensen og Tømrerne Jørgen Jørgensen og N C Lund, alle fra Torup. Det var altså ikke lokale håndværkere, lidt underligt til en så lokal opgave, men prisen svarer til forventningerne, en samlet pris 3200 kr, plus det løse, så der optages et lån i sparekassen Hammel på 3700 kr.

Indvielsen fandt sted den 1. september 1896 med taler af Pastor Uffe Birkedal og Højskoleforstander Mikkelsen fra Mellerup ved Randers. Endvidere talte sognets præst Provst L. Jensen.

Derefter var der spisning af den medbragte mad og til sidst dans. Det har garanteret været en god dag og start på husets liv.

Retningslinierne for husets virke var generelt, at det var garanterne, der kunne bruge huset, dog kunne afholdsforeningen og læseforeningen leje huset en gang årligt.

Derudover kunne unge, der var passive medlemmer leje huset til dans. Bestyrelsen forbeholdt sig dog ret til at overvære dansen, og hvis der var uorden eller berusede unge, kunne de ekskluderes af foreningen. Der var styr på sagerne, troede man.

På den tid stod afholdsbevægelsen ret stærkt i samfundet.

I 1911 vedtog bestyrelsen, at hvis unge nyder spiritus af nogen art kan den forening, den unge er medlem af idømmes en bøde på på 10 til 20 kr.

Igen i 1922 vedtager bestyrelsen, at huset ikke må udlejes til ungdomsballer om lørdagen, og året efter vedtoges, at foreningerne skulle holde orden ved deres baller.

Noget kunne tyde på, at der har været nogen problemer med at styre de unge mennesker, ja der er vel en årsag til at der er ”Natteravne i Hadsten” nu om dage.

Forsamlingshuset blev brugt til alle mulige arrangementer igennem tiden: juletræsfest, fastelavnsfest, sølvbryllup, begravelseskaffe og optræden af kunstnere. Jeg husker at have set Gø og Gokke film, hvor man var ved at revne af grin. Der var også en opdagelsesrejsende, der viste film om, hvordan han kæmpede med en stor kvælerslange. Siden den tid har jeg ikke brudt mig om slanger.

Et andet kapitel var skolen, som en gang imellem brugte salen til gymnastik. Jeg husker at vi lå og rodede rundt på gulvet for at lære svømmetagene til brystsvømning. Så jeg plejer at sige, jeg har lært at svømme i Lyngå forsamlingshus lige der, hvor indgangsdøren er i dag.

Ja, der var også danseskole med rigtig mange deltagere, hvor vi lærte at danse polka m. m. Det var godt at kunne, når der var fastelavnsbal og det årlige høstbal.

Utallige møder og foredrag er afholdt i huset, foredragsforeningen er oprettet i 1907 og der blev afholdt 6-7 møder om året. Foreningen holdt i 25 år, hvorefter den opløstes.

Gymnastikforeningen oprettes i 1904 og der blev anskaffet de nødvendige redskaber til at udføre de forskellige øvelser. Først var det karlene der gjorde gymnastik, men det varede ikke længe før pigerne også kom med. Kontingentet var 50 øre pr. person.

Der har været mange formænd for huset, som Ladefoged skriver i Lyngåbogen, var det et hverv som de fleste ret hurtigt sprang fra, da det nok har været et utaknemmeligt hverv.  Jeg tror det har været meget svært at få økonomien til at hænge sammen.

Igennem tiden har der været en del, som har stået for serveringen i forsamlingshuset, dem er der ikke noteret meget om. De sidste var Dagny og Jens Strib der boede i et hus lige overfor forsamlingshuset. Parret tiltrådte som værtspar den 1. januar 1950. Der foreligger en kontrakt om alle værtsparrets forpligtigelser, men intet om hvordan de får det til at løbe rundt. Man må gå ud fra at der kunne tjenes en sum penge på de arrangementer, der blev afholdt i huset.

Det blev et afholdt par, der var dygtige til at styre huset. Det har været et stort arbejde at lave mad på det gammeldags komfur, og at holde varme i lokalerne, der som jeg husker, kunne være endog meget kolde.

Midt i tresserne trængte huset igen til at blive renoveret, og der var ingen penge i kassen, så den siddende bestyrelse med Gdr. Niels Chr. Pedersen i spidsen foreslog på generalforsamlingen, at man nedlagde foreningen og solgte huset.

Dette blev foreslået på generalforsamlingen 20. januar 1967, men blev ikke vedtaget, da der ikke var mødt medlemmer nok. Næste år på generalforsamlingen den 9. februar var der opbakning til at sælge huset, og den 18. marts underskrives et skøde, hvor musikdirektør Jens Friis køber huset til en pris af 37. 500 kr.

Ved opgørelsen af boet er der penge tilovers, og man beslutter at holde en fest for garanterne i forsamlingshuset med musik leveret af musikdirektør Jens Fris og hustru. Jens Fris var forøvrigt opvokset på Volstrup i Lyngå.

På billedet kan ses et bredt udsnit af forsamlingshusets garanter, der drikker kaffe, og spiser lagkage. Formanden med lommetørklædet Niels Chr. Pedersen pudser næse. Det kan være han fælder en tåre over nedlæggelsen. Dagny Strib stående sørger for gæsterne.

Derudover var der et lille beløb pr. Garant, som bestyrelsen anbefalede at donere til et forsamlingshus i Hadsten, det blev ikke til noget på den tid, men det er en helt anden historie.

Huset var nu bolig i mange år, indtil det blev købt af et par, der lavede det om til det spisehus der i dag hedder Lyngåhus og er et særdeles velremoveret spisted med plads til 70 gæster og bliver brugt flittigt af alle både nær og fjern.

Der findes et omfattende mareriale på arkivet om forsamlingshuset i Lyngå. Der er dog ikke ret mange billeder. Det ville være dejligt om nogen havde billeder i gemmerne, som arkivet kunne affotografere til samlingen.  

Med venlig hilsen

Herluf Nydam  Jensen

 

 

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.


Loading...

Generalforsamling i kunstgræsbaneforeningen

Generalforsamling i kunstgræsbaneforeningen

Kunstgræsbaneforeningen holder generalforsamling den 25. maj ... læs mere
Sigtet for at sætte ild til motorcykel

Sigtet for at sætte ild til motorcykel

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Friluftsgudstjeneste i Tungelund Bakker

Friluftsgudstjeneste i Tungelund Bakker

Til pinse når skoven bliver rigtig grøn… ... læs mere
Linjeføringen for rute 26 ligger fast

Linjeføringen for rute 26 ligger fast

Af Birgit Liin, borgmesterkandidat og medlem af Favrskov Byråd for Venstre ... læs mere
PET Petersen er kommet med dette indlæg

PET Petersen er kommet med dette indlæg

Jeg har skrevet et lille læserbrev vedr.socialdemokraternes flygtninge og indvandrere politik ... læs mere
Indbrud i Lyngå

Indbrud i Lyngå

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Skiveskåret roastbeef med dårlig lugt og smag

Skiveskåret roastbeef med dårlig lugt og smag

Skare Food A/S tilbagekalder to partier af kogt skiveskåret roastbeef ... læs mere
Loading...