|

Forslag til ideoplæg om ansøgning til et VE-anlæg ved Leca værket nord for Hadsten

Plan- og Landdistriktsudvalget skal tage stilling til igangsætning af en offentlig idefase om etablering af en solcellepark og to vindmøller umiddelbart nord for Hinge

Illustration: Model af VE-anlæg
Af Eigil Jacobsen

Området til ligger tæt ved Randersvej og virksomheden Leca Danmark.

I august 2022 modtog Favrskov Kommune en ansøgning fra Wind Estate A/S om opstilling af vindmøller ved virksomheden Leca Danmark A/S.
Efterfølgende har ansøger tilføjet et solcelleanlæg til ansøgningen. Kombinationen med solcelleanlæg og vindmøller vil udgøre et hybridanlæg, der skal sikre en mere stabil produktion af grøn strøm efter princippet om at vindmøller og solceller kan producere strøm under forskellige vejrforhold.

Hver vindmølle vil have en totalhøjde på 180 meter. Det forventes, at møllerne vil have en samlet effekt på 12,0-14,4 MW.
For vindmøller med en højde på 180 meter skal der holdes en afstand på 720 meter til nærmeste beboelse.
Med de ansøgte placeringer af vindmøllerne vil ejendommen Hadstenvej 105, 8940 Randers SV skulle nedlægges, da den ligger inden for denne afstand. Ansøger har været i dialog med ejerne om overtagelse af ejendommen.

Solcelleparken ligger på en sydvendt dalside øst for Hinge, og udgør et samlet areal på ca. 29,7 hektar. Området er afgrænset af Ølstedvej i syd, og af en 60 kV højspændingsledning i nord. Det fremgår af projektbeskrivelsen, at der vil blive et ensartet beplantningsbælte og et stålhegn langs kanten af området.
Solcelleparken vil bestå af parallelle og lige rækker af solcellepaneler. Gennem området vil der blive etableret en nord/syd gående faunapassage, og der vil blive tilplantet med buske for at give skjul for dyrene, som krydser gennem området.

Et naturområde i den nordlige del af parken vil blive friholdt for solcellepaneler og bygninger.
Ansøger har oplyst, at de har været i dialog med de nærmeste naboer til henholdsvis vindmøller og solcelleparken. Både ved individuelle møder og ved et fællesmøde for inviterede naboer.

Teknik og Miljø vurderer, at projektet har et omfang som forudsætter, at der udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan i henhold til planloven. Herudover er både plangrundlaget og projektet omfattet af miljøvurderingsloven.
I loven er det fastlagt, at der skal sikres en tidlig orientering af offentligheden og berørte myndigheder ved behandling af planer og projekter, som er omfattet af miljøvurderingsloven.

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Sct. Georgs Gildet: 10.000 kr til spejderne

Sct. Georgs Gildet: 10.000 kr til spejderne

I mange år har Sct. Georgs gildet i Hadsten ved det årlige loppemarked indtjent midler til senere brug til donationer til spejdere i lokalområdet, eller til humanitære formål ... læs mere
Favrskov Kommune politianmelder Nordic Waste

Favrskov Kommune politianmelder Nordic Waste

Favrskov Kommune politianmelder nu Nordic Waste for at drive virksomhed på kommunens arealer uden miljøgodkendelse ... læs mere
4 lærere stoppet samtidigt og med øjeblikkelig virkning på Ulstrup Skole

4 lærere stoppet samtidigt og med øjeblikkelig virkning på Ulstrup Skole

Hans Minor Vedel, direktør for Børn og Kultur i Favrskov Kommune, vil ikke udtale sig om årsagen. Ej heller bekræfte, at der er tale om 4 lærere på Ulstrup Skole ... læs mere
​  ​ Frem med stempeluret: ”BLIB BÅT – her går det godt”!

​ ​ Frem med stempeluret: ”BLIB BÅT – her går det godt”!

Nye regler for registrering af arbejdstid: Snart skal du både stemple ind og stemple ud ... læs mere
UGENS NATURBILLEDER nr. 73

UGENS NATURBILLEDER nr. 73

Foråret er trådt i karakter, det mærkes helt tydeligt i øjeblikket, da der overalt spirer med farverige forårsblomster. Dagene er blevet lysere og fuglene pipper lystigt i træer og buske ... læs mere
OK-kunder tanker sponsorstøtte til TIF

OK-kunder tanker sponsorstøtte til TIF

Thorsø-Tungelund IF har gennem sin sponsoraftale med energiselskabet OK fået udbetalt over 39.000 sponsorkroner ... læs mere
Ny chef for Natur og Miljø

Ny chef for Natur og Miljø

Favrskov Kommune har ansat Birthe Jordt som ny chef for Natur og Miljø ... læs mere
Over 2 millioner danskere bevæger sig ikke nok

Over 2 millioner danskere bevæger sig ikke nok

Ny analyse viser, at mere end hver femte dansker er fysisk aktive i mindre end en halv time om ugen. Derfor sætter Hjerteforeningen og TrygFonden nu fokus på mere hverdagsmotion og gåture ... læs mere
Stor stigning i antal akademiske medarbejdere i Favrskov Kommune

Stor stigning i antal akademiske medarbejdere i Favrskov Kommune

4,9 pct. af medarbejderne i Favrskov Kommune er akademikere. Det er en stigning på 91,7 pct. fra 2007 til 2023 ... læs mere
Frivillige i Favrskov samler ind til mennesker ramt af kræft

Frivillige i Favrskov samler ind til mennesker ramt af kræft

Søndag går frivillige fra dør til dør for at samle ind til Kræftens Bekæmpelses Landsindsamling. Er du ikke hjemme, kan du støtte via sms, MobilePay, bankoverførsel eller digitale indsamlinger ... læs mere
CEO og ejerleder Maja Oxholm Rasmussen, Hammel Plast A/S ny i DI Østjyllands bestyrelse

CEO og ejerleder Maja Oxholm Rasmussen, Hammel Plast A/S ny i DI Østjyllands bestyrelse

På DI Østjyllands generalforsamling onsdag den 3. april 2024 kom der to nye profiler med i bestyrelsen, nemlig Maja Oxholm Rasmussen, CEO og ejerleder Hammel Plast A/S og Thomas Krogh Skou, HR-direktør Stark ... læs mere
Loading...