|

Galster affæren.

af Rudi Daugsch, Hadsten

Rudi Daugsch

 

I det seneste magasin Konspiration omtales, hvordan den danske historiker og tidligere modstandsmand Jon Galster i flere årtier kæmpede for at bevise offentligheden, at en række danske politikere havde begået højforræderi i forbindelse med tyskernes besættelse af Danmark den 9. april 1940.

I efteråret 1990 udgav Galster sit hovedværk ”Den 9. april – en sand myte”. Det var relativ kort tid inden den indædte systemkritikker afgik ved døden, nemlig den 3. januar 1992.

Galsters anke overfor systemet var ganske enkelt den af nogle højt stående danske politikere forberedte overgivelse ved tyskernes indtog den 9. april 1940.

I artiklen ”Fænomenet Jon Galster” skriver Erik Haaest om sommeren 1940, som den sommer hvor danskerne hyldede vikingeånden, men selv forblev trællesjæle. Ingen – ingen – vågede fra talerstolen at sige sandheden: At den danske befolkning ved valg efter valg gennem 20´erne og 30`erne havde bakket op omkring netop de partier, som ville nedruste et i forvejen decimeret, ja, nærmest amputeret, dansk forsvar. Til sidst spørger Erik Haaest: Levede og kæmpede Jon Galster forgæves? – Bestemt ikke. Eftertiden skal nok give ham ret i det meste. Men det er for mig kun tro! – Til gengæld behøver tro ikke bevises.

I den Korte Avis skriver Dines Bogø den 13. november 2013 om den begivenhed, som fyldte rigtig meget i Jon Galsters omtale af de danske politikeres højforræderi, nemlig mødet i Rostock. Et møde der skulle have fundet sted den 17. marts 1940 mellem den danske udenrigsminister Peter Munch og den tyske SS Reichsführer, indenrigsminister og leder af Gestapo Heinrich Himmler. Dines Bogø peger i artiklen på mulighederne for og imod indgåelsen af en aftale mellem Munch og Himmler. Fakta er, at Elna og Peter Munchs eneste barn Ebbe Munch i februar 1940 er blevet anholdt på en bar, som tyskerne anser for et sted for ”seksuelt afvigende personer”. Ebbe Munch befinder sig i tysk fængsel og kan se frem til en hård straf. Det kunne jo være et plausibelt argument for at mødet har fundet sted. Ebbe Munch kommer da også fri og sendes på et længere ophold i Asien.

I Jon Galsters bog ”Den 9. april – en sand myte” omtales et fotografi i forbindelse med åbningen af udstillingen ”Danmark af i dag” den 11. juli 1944 i Stockholm. Dette fotografi viser Peter Munch, der er ved at stige ud af (ombord i?) en tysk flyvemaskine. Det fotograferede fly var sandsynligvis en Fiesel-Storch, og udenrigsministeren var fulgt af kaptajn Gyth, der i et spring hen imod fotografen åbenbart vil fratage ham fotografiapparatet. Danske officerer fik fjernet billedet fra udstillingen allerede den første dag. Jon Galster fik kendskab til billedet, fordi en anden person også var kommet i besiddelse af en tilsvarende fremkaldelse af billedet, som havde befundet sig på den før nævnte udstilling.

 Jon Galster

 

Kort før den danske brigade forlod Stockholm, fik den pågældende person besøg af den danske kaptajn Norup, der ønskede billedet udleveret og fik det. Den 4. januar 1961 skrev Jon Galster til Norup, der nu var forfremmet til oberst. Galster bad oplyst om, hvem der var på billedet, hvorfor det var blevet fjernet fra udstillingen, et tilsvarende billede inddraget fra en privat person og hvor det nu befandt sig? Der var intet, der længere stod oberst Norup klart, svarede han den 9. januar 1961. Dagen efter skrev Galster til oberst Norup, hvordan tingene hang sammen, og hvem der havde været på billedet.

Det på fotografiet viste fly skulle være flyet, som Peter Munch benyttede for at komme til Rostock- mødet. Dines Bogø skriver i forbindelse med dette fly i ”Den korte avis”, at flere sider i den originale ruteflyprotokol i Københavns Lufthavn i Kastrup er fjernet. Det drejer sig udelukkende om perioden omkring de omtalte dage i marts 1940.

Udenrigsminister Peter Munch førte dagbøger. Magasinet ”Konspiration” slutter sin artikel om Jon Galster af med at omtale Munchs dagbøger, som ifølge magasinet skulle befinde sig på Rigsarkivet. Offentligheden vil først kunne få indblik i dagbøgerne i løbet af mange år. Om de så til den tid vil give Galster ret, vil tiden vise.

Det er der vist ingen forventninger om for de mennesker, der har sat sig ind i Jon Galsters sag. Fakta er tilsyneladende, at dagbøgerne for den interessante periode ikke findes mere.

Dines Bogø refererer i Den Korte Avis til Statens Trykningskontor, der i 1959 udgav: ”Beretning til statsministeren fra udvalget til gennemgang af afdøde udenrigsminister dr. phil. Munchs efterladte, i rigsarkivet bevarede papirer”, følgende:

  1. juli træder Munch tilbage som udenrigsminister. Midt under krigen er Peter Munch på besøg i Peking fra november 1940 til februar 1941.

Den 7. november 1945 havde dr. Munch tilføjet i sit testamente, at hans papirer skulle opbevares på Rigsarkivet efter nærmere fastsatte regler.

Den 8 oktober 1946 udtalte dr. Munch til formanden og næstformanden for den parlamentariske kommission, at han ikke har været udenfor Danmark i foråret 1940.

I beretningen kan man bl.a. også læse, at P. Munchs dagbøger fra perioden 2/1-1935 til 8/4-1940 IKKE findes i arkivet.

I en note kan læses, at Peter Munchs søn cand. polit. Ebbe Munch i 1957 lånte flere forseglede pakker, som han skulle have til gennemsyn i sit hjem!

Dines Bogø redegør i Den Korte Avis for, at mødet mellem P. Munch og Himmler kan have fundet sted. Der henvises til tidligere folketingsmedlem og medlem af frihedsrådet Frode Jakobsen og tidligere forsvarsminister Alsing Andersen.

Efter mange års kamp lykkedes det for Jon Galster i 1990 selv at få adgang til P. Munchs papirer, der befinder sig på Rigsarkivet. Galster skriver: ” Det viste sig da, at nu var der kun to pakker, endda uforseglede. Og medens der ifølge udvalgets beretning kun manglede årgangene 1935-1940 plus 100 dage af 1940, så manglede der nu alt fra 1919 op til 7. juni 1940. Det er ikke lykkedes at opklare, hvem der har været på spil. Endnu!” Det nåede Galster ikke at få opklaret, men!

Tro skal ikke bevises, jeg tror at have læst om cand. polit. Ebbe Munch, der havde tændt et bål ude i sin have. Her forsvandt en stor del af tidligere udenrigsminister Peter Munchs dagbøger. Gad vide om sønnen også politisk var radikal som sin far?

Galster boede i Rødby, da han blev udsat for en nådesløs retssag, der blev ført i to instanser. Retten blev sat i Holstebro, for at besværliggøre sagen så meget som muligt for Galster. Det kunne man gøre fordi Galster rundt om i landet havde indkaldt til møder, hvor han holdt foredrag om den 9. april 1940, også i Holstebro, hvor forbrydelsen jo så var begået. Galster, der ikke kunne få en beskikket forsvarer, ønskede ført 125 vidner. Det var byretsdommeren i Holstebro Hjalmar Richter indstillet på, men anklagemyndigheden var af en anden mening, så de udsatte hele tiden sagen. Efter et halvt års tomgang i sagen gik Hjalmar Richter på pension.

En ny dommer blev udpeget. Systemet havde fundet den rette dommer. Galster fik lov til at føre godt 20 vidner, grundigt udvalgt af systemet. Galster førte selv sin sag og blev konstant afbrudt af dommeren, som bad ham holde sig til sagen. Da dommen faldt den 26. juli 1957, blev Galster idømt seks måneders ubetinget fængsel.

Sagen blev appelleret til landsretten. Her faldt dommen den 21. februar 1958. Galster fik en skærpet straf på otte måneders ubetinget fængsel. Inden sagen i landsretten fandt sted, var det kommet Galster for øre, at justitsminister Hans Hækkerup på flere møder i landet havde udtalt, at Galster skulle dømmes. Det betragtede Galster som påvirkning af retten i en verserende retssag. I sine foredrag rundt omkring i landet gjorde Galster sine tilhørere opmærksom på justitsminister Hækkerups dobbeltrolle.

Da der til Galsters indkaldte møder altid sad to betjente fra krisepolitiet i civil (datidens PET), så har Hans Hækkerup direkte kunnet læse i betjentenes rapporter, hvad Galster fremførte fra talerstolen på sine møder. På sin ”menneskevenlige” facon har justitsminister Hans Hækkerup så spillet sine kort. Ja, min egen mor mødte justitsministeren ved to lejligheder på dennes kontor. Det var den mest ubehagelige person, hun nogensinde havde mødt, sagde hun. Det er også at læse om justitsministerens rolle, at han forsøgte, at få Galster erklæret for sindssyg medens denne var fængslet. Det fik han så dog ikke held med. Galster blev løsladt betinget omkring julen 1958.

At han så blev underkastet et de facto Berufsverbot taler sit eget sprog. Et politisk system med socialdemokrater og radikale i spidsen satte en besværlig person skak mat. Det lykkedes så for Galster efter afsoningen af sin dom, at tage en juridisk embedseksamen, men at vinde over det politiske system lykkedes ikke for Galster i levende live.

Som der står på bagsiden af Galsters bog ”Den 9. april – en sand myte”:

Man må spørge sig selv i dag: Hvis Galster fra starten har faret med løgn, hvorfor har ”det offentlige” så udfoldet så store anstrengelser for at knække Galster? Nægtet ham en fair proces, som dommer Hjalmar Richter udtrykker det i januar 1960: ”Det er beklageligt, at en åben drøftelse af de derhen hørende problemer ikke kan finde sted i vort demokratiske land. Det tjener hverken de store københavnske blade eller danske politikere til ære!”

 

 

 

 

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Hække hænger ud over fortovet:

Hække hænger ud over fortovet:

Nu griber kommunerne ind ... læs mere
Kørsel uden kørekort i Hammel

Kørsel uden kørekort i Hammel

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Sammenholdet vandt

Sammenholdet vandt

Af Morten Bang, - Favrskov byråd - Venstre ... læs mere
2 Færdselsuheld i Favrskov

2 Færdselsuheld i Favrskov

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Blev sigtet efter hashfund i bilen

Blev sigtet efter hashfund i bilen

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Boligsiden.dk:

Boligsiden.dk:

Salget af byggegrunde er efter 1. halvår højere end i hele 2019 ... læs mere
UD I NATUREN (31)

UD I NATUREN (31)

I dag lægger vi vejen forbi høst på Bidstrup, blomstereng ved fiskeparken, en varm dag på Rækkevej samt diverse blomster ... læs mere
Pressemeddelelse

Pressemeddelelse

Fra Favrskov Affald A/S ... læs mere
Færdselsuheld i Hinnerup

Færdselsuheld i Hinnerup

Østjyllands Politi oplysert ... læs mere
Volvo Amazon herregårdsvognen skal sælges

Volvo Amazon herregårdsvognen skal sælges

Af Motorredaktør Jørgen Kjær - Hadsten ... læs mere
Gå ikke forbi  - kom ind og se vort interessante udvalg

Gå ikke forbi – kom ind og se vort interessante udvalg

Udtaler vinhandler Peter Aschelund fra Skjold Burne Vinhandel i Søndergade i Hadsten ... læs mere
Færdselsuheld på motorvejen ved Hadsten

Færdselsuheld på motorvejen ved Hadsten

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Loading...