|

Gamle køretøjer levendegør historien i Den Gamle By i Aarhus

af motorredaktør Jørgen Kjær Hadsten

 

Af Jørgen Kjær

 

Motorkøretøjer har de sidste mere end 100 år været en del af vores udvikling og mange mener grundlaget for hele vores velfærd. De har også været med til i høj grad at præge bybilledet og landskabet på både godt og ondt. I dag gives motorkøretøjer med forbrændingsmotorer en stor del af skylden for den nuværende klimakrise, men at de er en stor del af vores kulturhistorie er uomtvisteligt. En rullende kulturarv, vi må tage vare på og bruge til at fortælle de sidste 100 års historie. Den sammenhæng har Den gamle By i Aarhus både set og benyttet i historiefortællingen. Da duften af hestepærer gled ud af gadebilledet overtog benzin- og olielugten.

Museumsinspektør i Den Gamle By, Erik Nielsen er glad for at de gamle motorkøretøjer kan være med til at levendegøre historien og formidlingen af den i Den Gamle By. Han opfordrer til at disse tænkes ind i mange andre sammenhænge.

 

Den gamle By har derfor sat motorkøretøjerne ind i historiefortællingen om den danske købstad.

-Den Gamle By er som bekendt inddelt i et 1800-talskvarter, et 1927-kvarter og et 1974 kvarter (snart kommer der også et 2014-kvarter). Den største forskel på det fysiske udtryk, som købstæderne havde i 1800-tallet i forhold til 1900-tallet, var fremkomsten af moderne køretøjer, i særdeleshed bilerne. Da vi lavede 1927-kvartret og 1974-kvarteret viste vi det aftryk, som de moderne køretøjer har sat på købstæderne via moderne vejbelægning, elektrisk lys, benzinstandere, fortove, færdselsskilte og så videre, fortæller Erik Nielsen, museumsinspektør i Den Gamle By. Han fortsætter:

Jørn Andersen nyder gerne en søndag i Den Gamle By med sin Volvo.

 

-Men moderne gader uden biler virker lidt tomme. I 1927-kvartret har vi kunnet levendegøre gadebilledet ved i 2017 at lave en automobilforretning med biler fra 1927. Disse biler starter vores lav af frivillige bilentusiaster jævnligt op (ca. en gang om ugen i sommerhalvåret) og kører en tur rundt i byen. Det bevirker, at vores 1927-kvarter får tilføjet nogle historiske elementer, som gør helhedsoplevelsen af 1927 mere ægte. Lyden af en spruttende motor, lugten af benzin og os, irritationen over ikke at kunne starte de gamle biler og triumfen, når motoren går i gang ved hjælp af håndsvinget. Alt sammen noget, som gør oplevelsen af vores 1927-kvarter mere ægte. Det er det samme som sker i vores 1800-kvarter, når hestene trækker hestevogne rundt i kvarteret. Så klaprer deres hove mod brostenene, man skal flytte sig, så de kan komme igennem gaderne, der lugter af hest i byen, og der er hestelort, som man skal passe på, man ikke træder i. Alt sammen elementer, der øger den historiske realisme og giver folk en bedre indsigt i købstadslivet i 1800-tallet.

Museumsinspektør Erik Nielsen mener at Den Gamle By bedst levendegøres med gamle motorkøretøjer, når de seneste 100 års købstadshistorie skal formidles.

 

Tidsmæssigt korrekte biler i Havnegade

Helt det samme sker ikke i Den Gamle Bys 1974-kvarter. Her kommer folk, som ejer veterankøretøjer og stiller deres køretøj i weekenderne. Der er selvfølgelig levendegørelse, når bilerne bliver kørt på plads i kvarteret kl. 11.00 og kørt ud igen 16.00. Men i mellemtiden står køretøjerne stille i gaden.

-Gaden får dog et helt andet udtryk, når tidsmæssigt korrekte biler og motorcykler står i 1974-kvarteret. På den måde levendegør de 1974-kvarteret ved at gøre det mere realistisk. Og til forskel fra hestevognene i 1800-taltskvarteret og bilerne i 1927-kvarteret så fremkalder køretøjerne i 1974-kvartret erindringer hos museets gæster. Det er de færreste af Den Gamle Bys gæster, som kan huske, hvordan hestevogne og Ford T’er satte deres præg på gadebilledet. Men rigtig mange kan stadig huske, hvordan Folkevogne, Volvo 142, Renault 4 CV, Citroen 2CV, Opel Kadett, Nimbus og så videre satte deres præg på bybilledet i 1970’erne. Dermed kan museets lidt ældre gæster blive inspireret til at fortælle deres børn og børnebørn om oplevelser og minder fra 1970’erne. Og så har de gamle køretøjer været fødselshjælpere til nye samtaler imellem generationer og været med til at skabe interesse og forståelse for kulturen i gamle dage, forklarer Erik Nielsen.

Den Gamle Bys 1974-kvarter bliver en del af hippie-tiden. Tommy Helms mødte disse ved sin Taunus.

 

Giver basis for et frugtbart samarbejde

Det er ikke kun Den Gamle By, som nyder godt af at de gamle køretøjer bliver udstillet på museet. De udstillede køretøjer nyder også godt af dette samarbejde.

-De historiske rammer, som Den Gamle By kan tilbyde, gør, at bilerne og motorcyklerne kommer i deres naturlige element og bliver en del af en historisk helhed. Altså ikke blot er en pudsig raritet på parkeringspladsen foran den lokale Brugs. Der ud over har museet så mange gæster, over 500.000 årligt inden Corona, at køretøjerne bliver set og beundret af flere historieinteresserede mennesker, end man ellers kunne forvente. Og til forskel fra de fleste gæster, som kommer til de store veteranbilstræf, så vil gæsterne i Den Gamle By ikke nødvendigvis være interesserede i veterankøretøjer i forvejen. Så igennem dette samarbejde bliver veterankøretøjerne formidlet ud til et nyt og bredere publikum, er Erik Nielsens vurdering.

Formanden for Motorhistorisk Samråd, Steen Rode-Møller er glad for at de gamle motorkøretøjer er med til at formidle historien i købstadsmuseet Den Gamle By. Det underbygger argumenterne for at bevare vores rullende kulturarv.

 

-Hvis man skal formidle veterankøretøjer og deres historie ud til et bredere og større publikum, så kan et samarbejde mellem veteranklubber og andre kulturinstitutioner måske være vejen frem. En åbning af en kunstudstilling kunne godt blive ledsaget af en udstilling af veteranbiler på museet parkeringsplads. Andre kulturinstitutioner kan også inddrages i et samarbejde. For eksempel var der udstillet veteranbiler foran stadion, da jeg en weekend var til fodbold. Hvis man kunne indgå i et samarbejde med landets skoler om at komme ud og vise veterankøretøjer til klasser med en emneuge om trafik, så kunne man få fat på det helt unge publikum, forslår Erik Nielsen og slutter:

Så kører vi – ind i fremtiden!

 

-Og hvis vi kan få de unge til at forstå, at gamle biler og motorcykler er en vigtig del af vores kultur og historie, så er vi da nået langt.   

Den Gamle By – meget mere end en samling huse

Steen Rode-Møller tager jævnligt turen fra Pandrup i Nordjylland for at deltage i levendegørelsen af Den Gaml By i Aarhus.

-Som medlem af Veteranlauget, en samling af personer, som har gamle køretøjer, biler, motorcykler, scootere eller knallerter, har vi det privilegium, at vi må få lov til at køre ind i Den Gamle By i Aarhus. Men ikke nok med det. Som belønning får vi to madpakker pr. køretøj og to fribilletter. Det eneste vi skal er at møde klokken 11, og så har vi fri igen kl. 16. Alle køretøjer bliver placeret i Havnegade i 1974-kvarteret. Fremmødet er hver weekend i sommerhalvåret, fortæller Steen Rode-Møller og fortsætter:

Motorkøretøjer og duften af olie og benzin erstattede duften af heste og hestepærer i byerne for 100 år siden.

 

-Nogen vil måske tænke, at det er der da ikke så meget ved, men faktisk er det både interessant og tit ganske morsomt. De fleste af os med gamle køretøjer ved, hvor meget de allerfleste holder af, ikke blot at se på køretøjerne, men også snakke med ejerne. Og meget ofte er det således, at der dukker en eller flere historier op om dengang da ……… Og netop fordi jeg kommer i Den Gamle By med en af mine Folkevogne, som i 50’erne, 60’erne og 70’erne var en meget populær bil, har jeg hørt utallige beretninger om ”… hvordan vi lå i hundehullet, orkestergraven eller hvad man nu kaldte kuffertrummet bag bagsædet” og vantro børnebørn spørger: Jamen, havde I ikke råd til barnestole og sikkerhedsseler?

-Og endnu værre bliver det, når jeg har sat min gamle barnestol – nok fra 50’erne – over ryglænet på passagersædet. Her er børnene mere end utilbøjelige til at tro, at der virkelig har siddet levende børn i sådan et sæde. Men det er jo faktisk sådan, det var, pointerer Steen Rode-Møller.                

Men ud over barndomserindringerne fra de forbipasserende gæster, kommer der også gode tekniske diskussioner. Jeg har lært en del ting ved at snakke med folk, og der er nok også en og anden, som f.eks. har fået sin opfattelse korrigeret, for eksempel at en Folkevogn i 50’erne ikke havde todelt forrude.

Steen Rode-Møller husker tydeligt, da han sammen med sin hustru ofte besøgte Den gamle By i studietiden:

-For 50 år siden var der – af indlysende årsager – ingen 1974 afdeling, men i dag er det helt naturligt, at en 50 år gammel historie fortælles. Det være sig i værtshuset Bent J, hvor der må ryges, eller automaterne på murene til kager, cigaretter eller slik. Og så køretøjerne. Da Veteranlauget blev oprettet, var det med den hensigt at levendegøre den kulturhistorie som biler og motorcykler med videre er en uløselig del af. Og samtidig er det næsten altid en lige så stor glæde for de besøgende at se køretøjerne, som det er for ejerne at udstille dem.

Det er slet ikke så længe siden, at vore små børn måtte nøjes med sådan et autosæde. -Og det var endda en luksus ikke alle var forundt, fortæller Steen Rode-Møller, der ses bag rattet, det undrende barn.

 

Den rullende kulturarv i Den Gamle By er vigtig

Men alt dette udspringer selvfølgelig af interessen for den rullende kulturarv. For ud over at være formand for VW-Veteranklub Danmark på 10’ende år, er Steen Rode-Møller også på sjette år formand for Motorhistorisk Samråd; en paraplyorganisation med cirka 120 medlemsklubber og museer og sammenlagt cirka 33.000 medlemmer.

-Samrådets vigtigste opgave er at hjælpe med til at bevare gårsdagens køretøjer på morgendagens veje. Dette gøres ved – på medlemmernes vegne – at kontakte politikere, embedsmænd og styrelser samt ikke mindst at kommentere udkast til love, der har berøring til det vi også kalder kulturhistorie. Det er derfor, det er så afgørende, at den mangfoldighed, der repræsenteres i Den Gamle By, er så umådelig vigtig. Her får man historie, samtidshistorie, udviklingshistorie og kulturhistorie, understreger Steen Rode-Møller.

Og det er af den allerstørste betydning, at ikke blot os, der ejer køretøjerne, passer dem, betaler afgifter til staten mv. forstår, at vi, selv om vi ejer køretøjerne også er kustoder for netop den levende, rullende kulturarv, som er en del af den samfundsudvikling, der i løbet af de sidste 120 år på godt og ondt har bragt os derhen, hvor vi er i dag. Og så er det også vigtigt, at politikerne forstår, at historiske køretøjer vitterlig er en del af vores kulturelle udvikling og vores fælles arv, som skal passes godt på og ikke kun en pengemaskine. Husk på, at selv om vi har ¼ vægtafgift betaler vi ofte mere end en alm. bil i dag betaler i grøn ejerafgift, understreger Steen Rode-Møller, formand for Motorhistorisk Samråd.

Et pragtfuldt sted med de gamle biler

-Sparke dæk træf og fælles køreture i kortege, sammen med ligesindede veteranfolk, er der rigeligt af igennem hele sommeren. Skulle man have lyst til at prøve noget lidt anderledes, kan man udstille sit veterankøretøj i Den Gamle By i Århus. Biler, motorcykler, knallerter og scootere, fra perioden mellem 1950 og 1975 er mere end velkommen i Havnegade i Den Gamle By, fortæller Jørn Andersen og forklarer lidt om proceduren, hvis en læser af VeteranPosten skulle have lyst til at være med til at levendegøre historien med vores rullende kulturarv:

-Man sender en mail og anmoder om en dag eller weekend, man har lyst at udstille sit køretøj. Da jeg selv foreslog en weekend i juli, var der god plads. To vogne om lørdagen og tre plus en motorcykel om søndagen. Man modtager herefter en udførlig beskrivelse af hvordan, det skal foregå. Man kører ind i Byen ad en fastlagt rute, som svarer til hestevognenes rute, så man ikke risikerer at holde face to face med et hesteforspand i de smalle gader. Hvert køretøj får udleveret 2 billetter og 2 madpakker.

-Herefter er der frit slag for at nyde dagen. Klapbord og termokaffe er et oplagt indslag for “tilskuerne” og mange kommer hen og spørger ind til vores hobby. Den Gamle By er et pragtfuldt sted at gå på opdagelse og lade sig drømme tilbage til fortiden. Gode beskrivelser og et engageret personale står klar overalt. En dejlig oplevelse, som helt sikkert skal gentages til næste år, understreger Jørn Andersen.

Sven Jensen fra Hadsten er med sin Lloyd 600 trofast deltager i levendegørelsen med veteranbilerne i Den Gamle By. Han forklarer:

-Vi er jo nogle, der har veteranbiler fra midten af 1950 til 1975, som kommer engang imellem og besøger og holder med vores biler i Den Gamle By i den nye afdeling fra 70’erne. For nogle år siden blev der oprettet et Veteranlaug i Den Gamle By, som sørger for kontakten med bilerne/ejerne. Bilerne kommer i sommerhalvåret lørdage og søndage, og vi, der kører dem, hygger os med hverandre. Ser på bilerne og får en god snak om dem. Desuden får vi også en god snak med gæsterne, der besøger byen, og som ikke forventer at se køretøjer fra deres barndom. Efter oktober er det slut for i år. Men engang i april starter det op igen. Så hvis nogen kunne tænke sig at være med kan man kontakte veteranlauget@dengamleby.dk 

 

Billedtekster:

100: Museumsinspektør i Den Gamle By, Erik Nielsen er glad for at de gamle motorkøretøjer kan være med til at levendegøre historien og formidlingen af den i Den Gamle By. Han opfordrer til at disse tænkes ind i mange andre sammenhænge.

101: Jørn Andersen nyder gerne en søndag i Den Gamle By med sin Volvo.

102: Sven Jensen er et af de trofaste medlemmer af Veteranlauget, og parkerer ofte sin Lloyd 600 i ”byens” gader.

103: Museumsinspektør Erik Nielsen mener at Den Gamle By bedst levendegøres med gamle motorkøretøjer, når de seneste 100 års købstadshistorie skal formidles.

104: Formanden for Motorhistorisk Samråd, Steen Rode-Møller er glad for at de gamle motorkøretøjer er med til at formidle historien i købstadsmuseet Den Gamle By. Det underbygger argumenterne for at bevare vores rullende kulturarv.

105: Hver weekend i sommerperioden er der gamle motorkøretøjer i Havnegade i Den Gamle Bys 1974-kvarter.

108: De gamle motorkøretøjer er med til at skabe et levende gademiljø.

106: Motorkøretøjer og duften af olie og benzin erstattede duften af heste og hestepærer i byerne for 100 år siden.

107: Det er slet ikke så længe siden, at vore små børn måtte nøjes med sådan et autosæde. -Og det var endda en luksus ikke alle var forundt, fortæller Steen Rode-Møller, der ses bag rattet, det undrende barn.

112: Den Gamle Bys 1974-kvarter bliver en del af hippie-tiden. Tommy Helms mødte disse ved sin Taunus.

111: Hippier og Folkevogne var rigtig 1960-70`erne.

110: Så kører vi – ind i fremtiden!

109: Der er stor interesse fra museets gæster for at høre om de gamle biler. De er med til at sætte historien i tidsperspektiv for biler og udviklingen af bilmodellerne er en kraftig tidsmarkør.

 

 

 

 

 

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.


Natteravnene
22. jan. 2022

Natteravnene

Viva Las Vegas
25. jan. 2022

Viva Las Vegas

Loading...

Dagbog fra en ”tungt” prøvet badevægt – uge 3

Dagbog fra en ”tungt” prøvet badevægt – uge 3

Min tilværelse som badevægt er faktisk ved at blive lettere… ... læs mere
Overvejer du at holde ferie i Danmark i år? Så er det nok en god idé at booke nu…

Overvejer du at holde ferie i Danmark i år? Så er det nok en god idé at booke nu…

I bedste sendetid lørdag aften tegnede den tyske TV-kanal NDR et fuldbyrdet glansbillede af kongeriget Danmark ... læs mere
Fortsætter PingvinNyt?

Fortsætter PingvinNyt?

Lars Toft Hansens bortgang efterlader sitet i et stort tomrum ... læs mere
Mindeord over Lars Toft Hansen (1941 - 2022):

Mindeord over Lars Toft Hansen (1941 – 2022):

PingvinNyts utrættelige og initiativrige ejer og redaktør, Lars Toft Hansen, er gået bort ... læs mere
”Viva Las Vegas” har premiere i Sløjfen

”Viva Las Vegas” har premiere i Sløjfen

Randers Teater slap med skrækken og kan den 25. januar afvikle den planlagte premiere på den årlige musikalske vinterforestilling ”Viva Las Vegas” i Sløjfen i Hadsten ... læs mere
UD I NATUREN (57)

UD I NATUREN (57)

Kom med til Frijsenborg, Pøt Mølle og Lilleåen i Laurbjerg på en januardag, hvor de grå skyer endelig lettede. 😊 ... læs mere
Dagbog fra en ”tungt” prøvet badevægt – uge 2

Dagbog fra en ”tungt” prøvet badevægt – uge 2

Vi badevægte bliver motioneret flittigt i denne tid… ... læs mere
Ugens anmeldelse fra Favrskov Bibliotekerne

Ugens anmeldelse fra Favrskov Bibliotekerne

Nostalgi og boghandlerromantik ... læs mere
Mundsvejr og bragesnak!

Mundsvejr og bragesnak!

Vi har hørt det utallige gange: Mindre bureaukrati, mere velfærd for pengene… ... læs mere
Fotos fra brobyggeriet i Lerbjerg.

Fotos fra brobyggeriet i Lerbjerg.

Banedanmark arbejder fortsat på brobyggeriet i Lerbjerg i forbindelse med elektrificeringen af jernbanen og lukning af jernbaneoverskæringen. Ved at nedlægge overkørslen kan passagertogets tilladte hastighed på strækningen øges til mere end 140 km/t, og rejsetiden kan forkortes ... læs mere
Ærgrer mig lidt

Ærgrer mig lidt

Bus `hjerterte banker for foreningslivet ... læs mere
Følg med i badevægtens dagbog

Følg med i badevægtens dagbog

Nytårsfortsætterne går ofte ud over badevægten i badeværelset ... læs mere
Loading...