|

Hadsten og Omegns Andeslssvineslagteris Historie

Herluf Nydam Jensen, Hadsten fortæller videre om Hadsten-og Omegns Andelssvineslagteri

 

 

 Herluf Nydam Jensen

 

1937 var jubilæumsår for slagteriet, og efter de turbulente og svære kriseår skulle man tro man gik let hen over det. Nej nej Regnskabet viste et pænt overskud på 164.000 kr.

Og der udbetaltes 5 ½ øre pr. kilo leveret gris = 106.000 kr.

Den 26. november er der jubilæum.

Indbydelsen lyder:

I anledning af slagteriets 25 års jubilæum. Fredag den 26. november d. år. Indbydes samtlige andelshavere med damer, til at deltage i et lille festmåltid kl. 17. med på følgende dans på byens tre hoteller. Spisning med en øl og dans afholdes af slagteriet. Sådan!

Bestyrelsen havde fra byens hoteller fået tilbud på servering af flæskesteg og medisterpølse, 1 stk. brød, kiks, en øl og en cigar til en pris af 3,65 kr. pr. kuvert, inklusive betjening og garderobe.  Derudover betalte slagteriet for musik og højtaleranlæg.

Der var den store vanskelighed ved festen, at byens hoteller ikke kunne klare så stort et arrangement så der var ikke andet at gøre, end at afholde at festen på forskellige tidspunkter. Bedre blev det ikke af, at værtinden på afholdshotellet meddelte af hun ikke kunne klare opgaven til den aftalte pris.

Enden blev at der skulle spises på kroen, centralhotellet og i slagteriets svalehal, som skulle udsmykkes og have anbragt varmerør under bordene. Ved lodtrækning blev det afgjort, hvem der skulle spise hvor, og da det var overstået, kunne der sendes meddelelse om tid og sted for spisningen til de mange andelshavere, der havde modtaget indbydelsen. Hvor mange dage der blev holdt fest, står ikke helt klart i Jubilæumsbogen, jeg vil skyde på mindst tre aftener.

Elektriker Egestad, Hadsten, installerede for 400 kr. højtaleranlæg, så tale og sang kunne høres alle tre steder. Hadsten var i dagens anledning flagsmykket og modtog i hobevis af gaver og blomster.

Det store arrangement klappede helt igennem, og – som der står i protokollen – højtaleranlægget fungerede tilfredsstillende og de forskellige sange og taler kunne høres alle tre steder. På Hadsten kro spiste 907 personer, på Centralhotellet 630, og i svalehallen ikke mindre end 1130 gæster.

En af sangene var ” Jyden han er stærk og sej” en passende sang, til en imponerende fest og arrangement.

Mørke skyer truer forude, 1. september 1939 udbryder 2. verdenskrig med tyskernes overfald på Polen.  England er med det samme i krig med Tyskland. 

Den 8. april 1940 dagen før besættelsen af Danmark afholdes bestyrelsesmøde hvor den urolige situation bliver omtalt. Direktøren oplæste regnskabet pr. 1 marts, som viser et overskud på 15 øre pr, hvilket er meget. Det oplyses at der har været indbrud på slagteriet og 2 grise er stjålet-politiet arbejder med sagen

13. april hedder det ”den foreliggende brændselssituation drøftedes”. Der forelå tilbud fra hotelejer Lykke om levering af tørv fra Bjerregrav mose. Det vedtogedes at købe 360 tons til senere levering.”

Meget korte bemærkninger der alligevel fortæller noget om situationens alvor.

Tilførslerne af svin til slagteriet falder de første krigsår ned til 5000 i 1942, men stiger så igen til 15.ooo stk. i 1945, man kunne forestille sig at tyskerne pressede på for at få tilførsler.

Den første generalforsamling efter befrielsen havde en særlig stemning over sig, som der står i protokollen ”Formanden bød velkommen og glædede sig over, at der kunne afholdes generalforsamling under frie forhold ” Derefter udbragte man et nifoldigt leve for Kong Christian, forsamlingen sang derefter stående ”Kong Christian stod ved højen mast ”.

Vi hopper lige 20 år tilbage. I 1924 præcis søndag den 27. marts, satte et voldsomt tøbrud ind. Snemasserne fra den seneste snestorm smeltede hurtigt og fyldte hurtigt Lilleåen op og mere til. Ågade blev forvandlet til en lille flod.

Mandag formiddag stod vandet på sit højeste og som der stod i Folkebladet ”al trafik foregik pr. færge” idet ølhandler Ginge kørte med hestevogn frem og tilbage med hestevogn igennem vandmasserne.

På slagteriet var man forberedt, der blev hold vagt (klog af lignende episoder år tilbage)

Direktør Rasch og frue var til selskab i det store skrud: kjole og hvidt og lang kjole til fruen.

Ud på aftenen slog vagterne på slagteriet alarm til direktøren, at hvis parret ville tørskoet hjem var det nu, men alligevel kom de for sent, vandet strømmede ned af slagterivej, men slagteriarbejderne tog lige over og kom med et par vogne, der i slagteriet brugtes til lagerkørsel, og kørte dem til døren så parret alligevel kom tørskoet hjem.

Villaens luftkanaler, som vandet truede med at trænge ind igennem, blev tætnet med svinefedt.  så det gamle ord holder ”Den der sidder på flæsket har det godt ” Det kom i hvert fald direktøren til gode her.

Det var ikke god tone at rende af pladsen, slagteriet HAS havde kun 2 direktører i dets levetid Først Direktør Rasch fra 1912 til 1. april 1953 og Per Berthelsen fra 1953.

På generalforsamlingen hedder det, at formanden Nydam Jensen rettede en uforbeholden tak til direktøren for et trofast virke i 40 år, ligesom han blev hyldet af generalforsamlingen. TH Rasch var en leder af den gamle skole.

Direktør Rasch udførte i det lange åremål et dygtigt arbejde for slagteriet. Derudover var han igennem årene formand for ”Foreningen af direktører ved danske andels-svineslagterier ” + andre tillidshverv.

Per M. Berthelsen tiltrådte den 1. april 1953 og ledede slagteriet frem til fusionen i 1970 og fortsatte i den nye fusion indtil pensionering. Med sikker hånd fortsatte Berthelsen, det spor Direktør Rasch havde lagt siden slagteriets start, først som direktør i Hadsten alene og siden i fusionen.

Jeg kan huske forud for ansættelsen af ny direktør, var der ansættelses samtaler ude på gården. Man havde sikkert udvalgt en del ansøgere ud og de kom nu til samtale i den pæne stue, hvor der var sat ekstra varme på i dagens anledning, og der har garanteret været kaffe på kanden og cigar kassen har også været fremme, måske af den grund at min far var passioneret cigarryger.

Den eneste jeg husker, der ankom, var faktisk Berthelsen, eller også er det hukommelsen der spiller mig et pus, under alle omstændigheder viste det sig at være et godt valg bestyrelsen traf.

Det var et hårdt job at være slagteriarbejder, vådt, koldt, blodigt og farligt med de skarpe knive. Det skete af og til at forbindingskassen måtte frem og i værste fald gik turen til lægen. Det var hårdføre folk der arbejdede på slagteriet, og tonen var til tider noget bramfri, men sammenholdet var godt og man tog sig af hinanden. I starten var det fysisk meget hårdt med meget løftearbejde og opslidende arbejdsstillinger og der gik mange år før der kom arbejdslettende hjælpemidler.

Mit indtryk er dog at det set i forhold til mange andre arbejdspladser, under datidens forhold var en anset arbejdsplads, hvor man var ansat i mange år, og hvor man kunne lide at være.

Slagternes fagforening blev stiftet den 24. januar 1913, altså kort efter at virksomheden var gået i gang med at slagte svin. I avisen er der en omtale ved forbundets 50 års jubilæum der beskriver, hvordan forholdene var. Ugelønnen i 1913 var på 18 kr. og sikkert ingen ferier, men allerede i august 1913 var der krav om 4 kr. mere om ugen og 8 dages ferie, det skulle med i forhandlingerne samme år til nytår. Der fortælles ikke noget om resultatet af forhandlingerne. Senere i artiklen skrives at der hersker gode forhold på slagteriet og at der ikke har været strejker eller tilløb hertil, lutter rosende ord. Det skrives også at både direktør og formand er inviteret til festen på Hadsten kro.

En lille anekdote om arbejdet på slagteriet, to mand står ved slagtekæden og har hver deres specifikke opgave med at skære et bestemt sted på grisen den ene stopper en finger i grisens røvhul og skærer med den anden hånd. Ved siden af står makkeren, som altid har en cerut i munden. En dag hvor cerutten er røget færdig, farer en djævel i ham og han sætter cerutstumpen med glød i grisens dertil indrettede, sidemanden rammer cerutten med glød og brænder sin finger eftertrykkelig. De talte ikke sammen i flere dage.

Ja det var så den ældre del af slagteriets historie. Virksomheden fortsatte med at slagte grise i stor stil, men i 1991 var det slut, omkostningerne og vedligehold var for store og der kunne slagtes billigere på andre anlæg og der var planer om et storslagteri i Jylland, der som bekendt kom til at ligge i Horsens.

Hvad så med bygningerne og grunden hvor slagteriet lå? Efter moden overvejelse købte kommunen grunden og rev bygningerne ned, efterfølgende blev anlagt en stor parkeringsplads, som i dag er meget brugt af pendlere til toget og ansatte på byens arbejdspladser.

Alt i alt en god afslutning på 80 års slagterivirksomhed i Hadsten.

Herluf Nydam Jensen – sep. 2014. Billeder fra Hadsten Lokalarkiv.

 

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.


SYNG SAMMEN - SAMMEN
23. sep. 2021

SYNG SAMMEN – SAMMEN

SMAGEN AF HØST
26. sep. 2021

SMAGEN AF HØST

Højskoletime
7. okt. 2021

Højskoletime

Loading...

Projekter med GADEBERG - XL i Hadsten

Projekter med GADEBERG – XL i Hadsten

Hvad skal du i gang med??? ... læs mere
Slut med at bruge Roundup i indkørsler og på terrasser

Slut med at bruge Roundup i indkørsler og på terrasser

Det bliver forbudt at bruge sprøjtemidler som glyphosat på en række offentlige og private arealer - fx på terrasser. Læs, hvad der bliver ulovligt ... læs mere
Pressemeddelelse: Alternativet opstiller disse 6 kandidater til Region Midtjylland

Pressemeddelelse: Alternativet opstiller disse 6 kandidater til Region Midtjylland

Af Rasmus Foged - Folketingskandidat og regionsrådsmedlem i Region Midtjylland for Alternativet +45 23 70 18 70 ∞ Rasmus.Foged@altern - ... læs mere
Venstre stiller med 41 kandidater til regionsrådsvalget

Venstre stiller med 41 kandidater til regionsrådsvalget

Byrådsmedlem Anders g. Christensen , Hadsten er spidskandidat ... læs mere
DR Romanklubben læser sammen på Hadsten Bibliotek

DR Romanklubben læser sammen på Hadsten Bibliotek

Vær med i det landsdækkende læsefællesskab, der mødes og diskuterer seks af sæsonens stærkeste danske romaner ... læs mere
Borgermøde med mange spørgsmål

Borgermøde med mange spørgsmål

I forbindelse med paneldebatten var der spørgsmål fra salen. Der var et fint fremmøde i Uhresalen til borgermødet om budgetforslaget. I forbindelse med paneldebatten var der spørgsmål fra salen.   Previuos slideNext slide Omkring 45 personer deltog i gårsdagens borgermøde ... læs mere
Favrskov Budget 2022-2025 læserbrev 

Favrskov Budget 2022-2025 læserbrev 

Af Indbakke Af Lone Glarbo, Favrskov Byråd (V), Århusvej 55, 8382 Hinnerup ... læs mere
Svar på Eva Damsgaards læserbrev

Svar på Eva Damsgaards læserbrev

Af byrådsmedlem Grethe Villadsen Socialdemokratiet ... læs mere
Venstre ønsker ny skiltepolitik i Favrskov

Venstre ønsker ny skiltepolitik i Favrskov

af Lone Glarbo Byrådsmedlem Favrskov Byråd (V) Optiker/optometrist og Cand.merc.aud Mobilnr.: 0045 6169 5287 ... læs mere
Fordebat om solcelleanlæg

Fordebat om solcelleanlæg

Et projekt med et solcelleanlæg ved Voldby er blevet revideret og sendes nu i en fordebat frem til 13. oktober 2021 ... læs mere
Sløjfen er sløjfet. Red den – stem lokalt!

Sløjfen er sløjfet. Red den – stem lokalt!

af Michael Jensen - Formand og kandidat ved kommunalvalget for Venstre Favrskov ... læs mere
Loading...