|

Kirken nytænker struktur

Af Erik Berthelsen, Thorsø

Da sognepræst Jakob Fink i 2020 opsagde stillingen som sognepræst i Vejerslev, Aidt og Thorsø sogne, gik menighedsrådet i gang med overvejelser om hvordan grundlaget skulle se ud ved en nyansættelse.En styrket præstebetjening når præstestilling genbesættes 

Hidtil har det i århundrede været sådan, at præsten havde sit eget pastorat. Siden 1673 har der været fælles præst i Vejerslev, Aidt og Thorsø sogne. Men meget ændres i disse år. Også mange præster ønsker et tættere kollegialt samarbejde.
Der kan findes megen inspiration og trivsel i at bringe hinandens styrker ind i et kollegialt samarbejde.

Fremtidigt fælles pastorat
Menighedsrådet I Vejerslev-Aidt-Thorsø har siden vi tiltrådte været i dialog med nabomenighedsrådene om et udvidet og struktureret tættere samarbejde mellem præsterne.

Formålet har været at tilvejebringe en styrkelse af præsteembedet i de berørte pastorater gennem et tættere samarbejde præsterne imellem.

Biskoppen over Aarhus Stift har nu godkendt, at der oprettes et nyt fælles pastorat bestående af Vejerslev-Aidt-Thorsø, Hvorslev-Gerning-Vellev og Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev pastorater.

For at fastholde nærheden i det større, har alle menighedsråd ønsket en distriktsdeling i det nye fællespastorat. Her i distrikterne vil den enkelte præst få sit hovedvirke.

Det nye fælles pastorat skal have et fælles navn som menighedsrådene senere skal afklare i samråd med biskoppen.

Det ændrede samarbejde mellem præsterne, får ingen indflydelse på menighedsrådenes nuværende kompetencer, opgaver og muligheder for selvstændig profil.


Kirkens nærhed

Stillingen som sognepræst i Vejerslev-Aidt-Thorsø, bliver ved ny besættelse en stilling som kirkebogsførende sognepræst i det nye fællespastorat.

For menighedsrådet har det været helt afgørende at bevare en struktur, hvor der bliver en kendt præst i sognene med bopæl i den lokale præstebolig. Der har været enighed blandt de menighedsråd der indgår i det nye fælles pastorat, at strukturen skal lægge op til samarbejde.  Men samtidig fastholde, at der i de enkelte distrikter fortsat skal være nærhed til kirken med egen præst.

Stillingen til ny sognepræst opslås fra 2. marts. Ansøgningsfristen udløber den 22. marts 2021. Ansættelsestidspunktet bliver formentlig i løbet af foråret, afhænger at hvornår de formelle forhold er afklaret.

 

Venlig hilsen på vegne af Vejerslev-Aidt-Thorsø menighedsråd

Erik Bertelsen

Formand

e.bertelsen@mail.tele.dk

7175 2333

 

 

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis..Hvorslev – Ulstrup.

.Hvorslev – Ulstrup.

Af formand for Dansk Folkeparti Mercedes Czank ... læs mere
Indbrud på Tåsingevej

Indbrud på Tåsingevej

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Få faglig hjælp til at komme igennem allergisæsonen

Få faglig hjælp til at komme igennem allergisæsonen

Hadsten og Hinnerup Apotek via cmail2.com ... læs mere
ÆLDRE SAGEN HAR KLARE ØNSKER TIL BUDGETTET I FAVRSKOV

ÆLDRE SAGEN HAR KLARE ØNSKER TIL BUDGETTET I FAVRSKOV

Flere plejeboliger, hjemmepleje og årskort til kollektiv trafik er nogle af de emner, Ældre Sagen Favrskov peger på ... læs mere
Ny chef for Børn og Familie

Ny chef for Børn og Familie

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Gå til din rigtige slagter

Gå til din rigtige slagter

Knud Slagter har det store udvalg ... læs mere
Til 2 piger der snød med betalingen af TAXA

Til 2 piger der snød med betalingen af TAXA

Turen gik fra Voldum Rudvej i Voldum til Viby ... læs mere
Loading...