|

KUNSTEN AT GJØRE PENGE – 5. del

PingvinNyt.dk hjælper dig til øget velstand i disse urolige økonomiske tider med
P.T. BARNUMs nyttige bog, der giver ”GODE RAAD OG VINK TIL AT SKABE SIG EN FORMUE”


DEN RETTE LIVSSTILLING PAA RETTE PLADS

Hvad der ligefrem er et Livsspørgsmaal for den unge, fremadstræbende Mand, er at vælge den Virksomhed, der bedst svarer til hans Evner og Tilbøjeligheder.

Mange unge Mænd blive i saa Henseende aldeles ufornuftige behandlede af deres Fædre eller Formyndere.
Askillige Forældre modsætte sig det Valg af Livsstilling, som deres Sønner gjøre af Tilbøjelighed, og ville tvinge dem til at dyrke andre Kald.
Endnu flere Forældre bestemme Livsstillingen paa en Tid, da Børnene endnu ere ganske ude af Stand til at ytre deres Ønsker:
”Du, Wilhelm, skal være Præst, Du, Johan, Sagfører, Du, Thomas, Læge, og Du, Robert, Landmand”.
Hvad, om ny netop Johan passer til at være Præst eller Thomas til at være Landmand?

En anden Fader siger: ”Jeg har været inde i Kjøbstaden og lagt Mærke til, at Uhrmagerprofessionen er en pæn og god Levevej; Richard skal derfor være Uhrmager”.
Men hvad om Drengen nu slet ikke har Lyst til Uhrmageriet?

Saa mange Hoveder, saa mange Sind.
Mange Mennesker ere fødte Mekanikere, medens andre ikke have den mindste Sands for Mekanismer.
Det vilde være meget gavnligt at iagttage Børnene ved deres Lege; der vilde man tidt faa nyttige Vink med Hensyn til Valget af en Livsstilling for dem.
Der findes mange Drenge, paa hvem man med nogen Opmærksomhed kan se, til hvilket Fag de ere skikkede.

Dersom En eller Anden gjør sin Søn til f.Ex. Uhrmager, uden at Drengen har lyst dertil, vil denne efter lang Læretid rimeligvis være i Stand til at tage et Uhr fra hinanden og sætte det sammen igjen, men videre vil han heller ikke bringe det. Tvertimod – han vil gribe enhver Lejlighed, først at skulke fra Butikken og siden at komme i et andet Fag.
I sidstnævnte Tilfælde har han tilmed den Ærgelse at have spildt sin Tid.

Hvem der ikke spiller den Rolle, Naturen har tiltænkt ham, kan ikke bringe det vidt.
Heldigvis synes Flertallet af Menneskene at vælge det rette Kald; men vi træffe dog tidt nok. f.Ex paa en Grovsmed, der hellere maatte være bleven Sproggransker, eller en Sagfører, der hellere maatte være bleven Haandværker.

Efter først at være kommen paa sin rette Hylde, bør man, naar det gjælder at blive selvstændig, være meget omhyggelig i Valget af det Sted, hvor Kaldet skal dyrkes.
En eller Anden er maaske dygtig Gjæstgiver og i Stand til mesterligt at forestaa et Hotel af første Rang; men aabner han et saadant i en lille Landsby uden Jernbanetrafik og Personfærdsel, da maa han med al sin Dygtighed gaa til Grunde.

Lige saa lidt baader det at at anlægge en Forretning paa et Sted, hvor der i forvejen findes et tilstrækkeligt eller muligvis altfor stort Antal Etablissementer af samme Slags.
Allerlettest er det at gjøre Penge, naar man betræder et endnu kun lidt eller slet ikke udbyttet Område.

I næste uge fortsætte vi P.T. Barnums gode råd fra han bog ”Kunsten at gjøre Penge”.
Her kommer det til at handel ”Om at gjøre Gjæld”!

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Husker du skygge, solhat og solcreme på solferien?

Husker du skygge, solhat og solcreme på solferien?

9 ud af 10 danskere følger mindst ét af de tre solråd, når de rejser sydpå, men kun 1 ud af 10 husker både skygge, solhat og solcreme. Det viser en ny rundspørge fra Kræftens Bekæmpelse ... læs mere
DYRLÆGE PÅ FLYVERBENZIN...

DYRLÆGE PÅ FLYVERBENZIN…

Følg dyrlæge K. E. Pedersens dagligdag i Hadsten under besættelsen. I dagens afsnit kommer dyrlægen godt op at køre ... læs mere
Mageløs arrogance fra landets statsminister!

Mageløs arrogance fra landets statsminister!

”Der er ikke noget at komme efter” – ifølge statsminister Mette Frederiksen ... læs mere
Samsø Tekniske Museum holder flyttedag

Samsø Tekniske Museum holder flyttedag

Samsø tekniske Museum flytter nu fra sine hidtidige lokaler i det tidligere Austin Museum og indleder et tættere samarbejde med et feriecenter og en campingplads på øen ... læs mere
UD I NATUREN (81)

UD I NATUREN (81)

Juni, den første sommermåned, takker nu af 😊Rent vejrmæssigt har det været på det jævne med både regn og sol og mon ikke vi fortsat har mange skønne sommerdage i vente ... læs mere
EN DYRLÆGE KOM TIL BYEN

EN DYRLÆGE KOM TIL BYEN

Nogle af Pingvinnyts læsere husker sikkert dyrlæge K. E. Pedersen. Dyrlægen lærte byen at kende gennem barbersalonen i Østergade7 ... læs mere
”Aftale på beskæftigelsesområdet må ses som et tillidsbrud til jobcentrene”

”Aftale på beskæftigelsesområdet må ses som et tillidsbrud til jobcentrene”

Ikke overraskende er Kommunernes Landsforening negativt indstillet til den nye politiske aftale omkring jobcentrenes fremtidige rolle ... læs mere
KUNSTEN AT GJØRE PENGE – 7. del – 27. juni

KUNSTEN AT GJØRE PENGE – 7. del – 27. juni

PingvinNyt.dk hjælper dig til øget velstand i disse urolige økonomiske tider med P.T. BARNUMs nyttige bog, der giver ”GODE RAAD OG VINK TIL AT SKABE SIG EN FORMUE” ... læs mere
”Der er ingen grund til at være næsvis…”

”Der er ingen grund til at være næsvis…”

Har Netto i Hadsten ansat personale fra serviceteatret Café Kølbert? Eller medvirkede vi mon en optagelse til ”Skjult kamera”? ... læs mere
Om hastighedsopgraderingen og sporfornyelsen Aarhus-Langå

Om hastighedsopgraderingen og sporfornyelsen Aarhus-Langå

Banedanmark hastighedsopgraderer strækningen mellem Aarhus og Langå og etablerer i den forbindelse tre nye vejbroer til erstatning af overkørslerne i Haarvadbro, Lerbjerg og Laurbjerg ... læs mere
Loading...