|

KUNSTEN AT GJØRE PENGE – 6. del

PingvinNyt.dk hjælper dig til øget velstand i disse urolige økonomiske tider med
P.T. BARNUMs nyttige bog, der giver ”GODE RAAD OG VINK TIL AT SKABE SIG EN FORMUE”

Dagens kapitel: OM AT GJØRE GJÆLD!

Der gives ikke noget, for hvilket stræbsomme Folk bør vogte sig i højere Grad, end at gjøre Gjæld, thi Gjæld bringer Enhver, der gjør den, i en uværdig, ydmygende Stilling!

Kun sjældent kan en Skyldner unddrage sig den Skæbne at blive Slave af sin Gjæld.
Undertiden gjøre desværre allerede Drenge Gjæld.
En ung Fyr træffer en Ven og siger til ham: ”Se engang, jeg har fået mig nye Klæder paa Kredit”. Akkurart som om han havde fået en Foræring!
Tidt nok bliver Laanet som Følge af manglende Betaling, virkelig til en Foræring; men bliver Klædningen betalt, da tager Vedkommende snart en anden og derpaa en tredje, som han maaske ikke kan betale; nu henvender han sig et andet Sted – kort sagt, han vænner sig til at Gjøre Gjæld; tilsidst betragter han det som noget Naturligt, holder det for at være ganske i sin Orden og vedbliver altid at være en fattig Mand.

Hvem der gjør Gjæld til en Vane, taber Agtelsen for sig selv, ikke at tale om, at han stadigt har Plage af Ting, som han allerede har fortæret eller opslidt. Hver Gang han betaler noget, ejer han ikke mere af det, han giver sine Penge ud for. Dette gjør endog Mange, der godt kunne betale, mindre tilbøjelige dertil.

En anden Sag er det, naar Kjøbmænd tage deres Handelsvarer på Kredit for at betale disse, naar de have solgt dem.
En gammel Kvæker sagde til sin Søn, der var Landmand: ”Karl, tag helst ikke noget på Kredit, men gjør Du det alligevel, saa lad det være Gjødning, thi den vil hjælpe Dig til at betale, hvad Du har har faaet”.
At gjøre Gjæld for hvad man spiser, drikker og bærer paa sig, er meget misligt. Særlig taabeligt er det, naar man af den Kredit, der let kan faas hos mange Kræmmere, lader sig forlede til at gjøre ganske unyttige Udgifter.

Det er latterligt at sige: ”Jeg har faaet to Maaneders Kredit; har jeg da ikke Pengene, saa vil min Kreditor vist ikke gjøre mig noget”.
Ingen har saa god Hukommelse som en Kreditor!
Efter de to Maaneders Forløb skal man betale; kan man det ikke, saa tyer man til en Løgn, der skal besmykke Bruddet paa Betalingsløftet, eller man gjør andetsteds et Laan for at klare den første Gjæld. Eller også samtygger Kreditor i en Udsættelse af Betalingsterminen, men forlanger et Gjældsbevis, tidt også højere Renter, der nu begynder at løbe op for den langsomme Betaler.
Kreditor derimod vaagner rigere om Morgenen, end han lagde sig til at sove om Aftenen, thi hans Renter have formeret sig, medens Debitor af samme Grund bliver fattigere i Søvnens Arme.

Pengene have en vis Lighed med Ild – de ere fortræffelige Tjenere, men slemme Herrer!

Kære læser: Du må væbne dig med tålmodighed en uges tid for at fortsætte med læsningen af P.T. Barmums uvurderlige betragtninger om ”at gjøre Penge”.
I næste uge fortsætter vi med kapitlet ”Energi, Udholdenhed, Flid”

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Husker du skygge, solhat og solcreme på solferien?

Husker du skygge, solhat og solcreme på solferien?

9 ud af 10 danskere følger mindst ét af de tre solråd, når de rejser sydpå, men kun 1 ud af 10 husker både skygge, solhat og solcreme. Det viser en ny rundspørge fra Kræftens Bekæmpelse ... læs mere
DYRLÆGE PÅ FLYVERBENZIN...

DYRLÆGE PÅ FLYVERBENZIN…

Følg dyrlæge K. E. Pedersens dagligdag i Hadsten under besættelsen. I dagens afsnit kommer dyrlægen godt op at køre ... læs mere
Mageløs arrogance fra landets statsminister!

Mageløs arrogance fra landets statsminister!

”Der er ikke noget at komme efter” – ifølge statsminister Mette Frederiksen ... læs mere
Samsø Tekniske Museum holder flyttedag

Samsø Tekniske Museum holder flyttedag

Samsø tekniske Museum flytter nu fra sine hidtidige lokaler i det tidligere Austin Museum og indleder et tættere samarbejde med et feriecenter og en campingplads på øen ... læs mere
UD I NATUREN (81)

UD I NATUREN (81)

Juni, den første sommermåned, takker nu af 😊Rent vejrmæssigt har det været på det jævne med både regn og sol og mon ikke vi fortsat har mange skønne sommerdage i vente ... læs mere
EN DYRLÆGE KOM TIL BYEN

EN DYRLÆGE KOM TIL BYEN

Nogle af Pingvinnyts læsere husker sikkert dyrlæge K. E. Pedersen. Dyrlægen lærte byen at kende gennem barbersalonen i Østergade7 ... læs mere
”Aftale på beskæftigelsesområdet må ses som et tillidsbrud til jobcentrene”

”Aftale på beskæftigelsesområdet må ses som et tillidsbrud til jobcentrene”

Ikke overraskende er Kommunernes Landsforening negativt indstillet til den nye politiske aftale omkring jobcentrenes fremtidige rolle ... læs mere
KUNSTEN AT GJØRE PENGE – 7. del – 27. juni

KUNSTEN AT GJØRE PENGE – 7. del – 27. juni

PingvinNyt.dk hjælper dig til øget velstand i disse urolige økonomiske tider med P.T. BARNUMs nyttige bog, der giver ”GODE RAAD OG VINK TIL AT SKABE SIG EN FORMUE” ... læs mere
”Der er ingen grund til at være næsvis…”

”Der er ingen grund til at være næsvis…”

Har Netto i Hadsten ansat personale fra serviceteatret Café Kølbert? Eller medvirkede vi mon en optagelse til ”Skjult kamera”? ... læs mere
Om hastighedsopgraderingen og sporfornyelsen Aarhus-Langå

Om hastighedsopgraderingen og sporfornyelsen Aarhus-Langå

Banedanmark hastighedsopgraderer strækningen mellem Aarhus og Langå og etablerer i den forbindelse tre nye vejbroer til erstatning af overkørslerne i Haarvadbro, Lerbjerg og Laurbjerg ... læs mere
Loading...