|

Læserbrev vedr. Budget 2020

I Favrskov Kommune videreføres og tilføres store beløb til ældre og handicap & psykiatri med dette års budget

Rikke Randrup Skåning

 

Tirsdag aften har vi på byrådsmøde 1. behandlet budgettet for 2020. Et budget vi i Socialdemokratiet er godt tilfredse med, særligt set i lyset af, hvor stort et pres vi også i vores kommune mærker – bl.a. inden for psykiatri og voksenhandicap.

I foråret blev Social- og Sundhedsudvalget orienteret om, hvordan budgetterne var under voldsomt pres. Inden for vores eget område skulle vi pege på svære, men nødvendige besparelser for at kunne overholde budgetterne. Det gav anledning til diverse skriverier i lokalavisen og heraf bekymringer hos borgere inden for de berørte områder.

Med det udkast til budgetaftale vi tirsdag aften har behandlet i byrådet, kan vi glæde os over, at et samlet byråd har valgt at prioritere hele 18 mio. til social – og sundhed.

Når det kan lade sig gøre, skyldes det i høj grad den aftale, der er indgået mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL). Den aftale indeholder en forøgelse af bloktilskuddet i 2020, der for Favrskov Kommunes vedkommende er på ca. 17,2 mio. kr.

I budgetforslaget videreføres aktiviteter på ældre- og sundhedsområdet, der tidligere blev finansieret af den såkaldte ’værdighedsmilliard’. Dette beløb kunne nu som en del af bloktilskuddet være prioriteret til andre formål.

Favrskov Kommune oplever i lighed med flere andre kommuner stigende udgifter inden for handicap- og psykiatriområdet, der primært skyldes tilgang af borgere med svære handicaps og borgere, der har brug for korte og intensive genoptræningsforløb. På den baggrund tilføres handicap- og psykiatriområdet 10,2 mio. kr. årligt fra og med 2020. En mindre del af denne udvidelse finansieres via omlægninger og besparelser inden for området.

Med dette budget lykkes det at friholde ældreområdet, og vi skal ikke, som det f.eks. kan ses i vores nabokommuner, fjerne klippekortsordningen for de ældre eller lave forringelser på rengøringsydelserne.

På handicap- og psykiatriområdet vil man kunne mærke besparelser i hverdagen, men slet ikke i det omfang, som vi i Social- og Sundhedsudvalget i første omgang var blevet varslet og havde frygtet.

Det er også blevet muligt at tilføre TUBA lidt ekstra midler med dette budget. TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug.

 

Nu er budgettet sendt til høring blandt vores institutioner og bestyrelser. Vi ser frem til at modtage og læse høringssvarene inden den endelige vedtagelse d. 4. november.

 

På vegne af den socialdemokratiske byrådsgruppe

 

Grethe Villadsen, Formand for Social og Sundhed

Gitte Lynderup Lauritsen og Rikke Randrup Skåning

Medlemmer af Social – og Sundhedsudvalget

 

 

 

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Indbrud i Hadsten

Indbrud i Hadsten

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Genåbning af beskæftigelsesindsatsen

Genåbning af beskæftigelsesindsatsen

Beskæftigelsesministeren har besluttet, at der fra 27. maj 2020 igen er åbnet for beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene, kommunerne og a-kasserne ... læs mere
annonce : Lej en PØLSEVOGN med "DET HELE"

annonce : Lej en PØLSEVOGN med “DET HELE”

Lej en komplet pølsevogn med alt hvad der hører sig til. Inklusiv en pølsemand/kvinde ... læs mere
Meningsfulde aktiviteter og besøg i psykiatrien. Hvad med de indlagte patienter og deres pårørende?

Meningsfulde aktiviteter og besøg i psykiatrien. Hvad med de indlagte patienter og deres pårørende?

Mikkel Rasmussen, Ledende overlæge i psykiatrien i Vejle, Region Syddanmark ➡️Medstifter af regionspartiet Psykiatri-Listen (P) i Region Midtjylland ➡️Stifter af græsrodsbevægelsen #VærdigPsykiatriForAlle, Adresse: Nordre Strandvej 28, 8240 Risskov Mobil: 22377936 ... læs mere
Giv foreningslivet en hjælpende hånd i Corona-krisen

Giv foreningslivet en hjælpende hånd i Corona-krisen

Af Simon Buus Olsen, KV-Kandidat for Venstre, Bøgehaven 8370 Hadsten ... læs mere
Se pinsesolen danse – i pinsesnittet

Se pinsesolen danse – i pinsesnittet

Det er gammel tradition at stå tidligt op pinsemorgen for at se ”solen danse” ... læs mere
Ses vi til Torsdagstræf?  

Ses vi til Torsdagstræf?  

kynd dig at sætte kryds i kalenderen den 11. juni 2020, kl. 15-17.30, hvor vi besøger BMS i Søften.   ... læs mere
Landsdækkende spiritus- og narkotikakontrol i pinsen

Landsdækkende spiritus- og narkotikakontrol i pinsen

Landsdækkende spiritus- og narkotikakontrol i uge 22 og 23, 2020 ... læs mere
Begrænsede besøg på landets hospicer giver absolut ingen mening.

Begrænsede besøg på landets hospicer giver absolut ingen mening.

Af Lone Glarbo, Favrskov Byråd (V), Århusvej 55, 8382 Hinnerup, Social- og Sundhedsudvalget ... læs mere
Foreningslivet lever – Det skal det blive ved med

Foreningslivet lever – Det skal det blive ved med

Af Byrådsmedlem Morten Bang - Venstre ... læs mere
Fra ægtemand til plejer

Fra ægtemand til plejer

I påsken mistede Torben Gorm Larsen i Ulstrup sin kone efter 11 års sygdom. Han har samlet gode erfaringer, som han gerne vil give videre til andre ... læs mere
Loading...