|

Læserbrev vedr. Budget 2020

I Favrskov Kommune videreføres og tilføres store beløb til ældre og handicap & psykiatri med dette års budget

Rikke Randrup Skåning

 

Tirsdag aften har vi på byrådsmøde 1. behandlet budgettet for 2020. Et budget vi i Socialdemokratiet er godt tilfredse med, særligt set i lyset af, hvor stort et pres vi også i vores kommune mærker – bl.a. inden for psykiatri og voksenhandicap.

I foråret blev Social- og Sundhedsudvalget orienteret om, hvordan budgetterne var under voldsomt pres. Inden for vores eget område skulle vi pege på svære, men nødvendige besparelser for at kunne overholde budgetterne. Det gav anledning til diverse skriverier i lokalavisen og heraf bekymringer hos borgere inden for de berørte områder.

Med det udkast til budgetaftale vi tirsdag aften har behandlet i byrådet, kan vi glæde os over, at et samlet byråd har valgt at prioritere hele 18 mio. til social – og sundhed.

Når det kan lade sig gøre, skyldes det i høj grad den aftale, der er indgået mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL). Den aftale indeholder en forøgelse af bloktilskuddet i 2020, der for Favrskov Kommunes vedkommende er på ca. 17,2 mio. kr.

I budgetforslaget videreføres aktiviteter på ældre- og sundhedsområdet, der tidligere blev finansieret af den såkaldte ’værdighedsmilliard’. Dette beløb kunne nu som en del af bloktilskuddet være prioriteret til andre formål.

Favrskov Kommune oplever i lighed med flere andre kommuner stigende udgifter inden for handicap- og psykiatriområdet, der primært skyldes tilgang af borgere med svære handicaps og borgere, der har brug for korte og intensive genoptræningsforløb. På den baggrund tilføres handicap- og psykiatriområdet 10,2 mio. kr. årligt fra og med 2020. En mindre del af denne udvidelse finansieres via omlægninger og besparelser inden for området.

Med dette budget lykkes det at friholde ældreområdet, og vi skal ikke, som det f.eks. kan ses i vores nabokommuner, fjerne klippekortsordningen for de ældre eller lave forringelser på rengøringsydelserne.

På handicap- og psykiatriområdet vil man kunne mærke besparelser i hverdagen, men slet ikke i det omfang, som vi i Social- og Sundhedsudvalget i første omgang var blevet varslet og havde frygtet.

Det er også blevet muligt at tilføre TUBA lidt ekstra midler med dette budget. TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug.

 

Nu er budgettet sendt til høring blandt vores institutioner og bestyrelser. Vi ser frem til at modtage og læse høringssvarene inden den endelige vedtagelse d. 4. november.

 

På vegne af den socialdemokratiske byrådsgruppe

 

Grethe Villadsen, Formand for Social og Sundhed

Gitte Lynderup Lauritsen og Rikke Randrup Skåning

Medlemmer af Social – og Sundhedsudvalget

 

 

 

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.


Loading...

Sundhedsaftalen går konkret til værks

Sundhedsaftalen går konkret til værks

Sundhedsaftalen mellem hospitaler, kommuner og praktiserende læger er på plads for 2019-2023 ... læs mere
Ugens naturbilleder nr. 443.

Ugens naturbilleder nr. 443.

Vi er landet midt i november og solen er nu kun på himlen fra ca 8 til 16 (hvis den altså er her). Håber du får mulighed for at nyde det sidste gyldne løv ... læs mere
Arkivernes Dag 2019

Arkivernes Dag 2019

Lørdag d. 9. november var der åbent på Hadsten Lokalarkiv med foredrag af Ove Rosenkvist med emnet: 2. Verdenskrig i børnehøjde samt en udstilling om Skt. Pauls Kirke i anledning af 100-års jubilæet ... læs mere
Julestue - Haveselskabet Hadsten Kreds

Julestue – Haveselskabet Hadsten Kreds

Søndag den 24. november kl. 14.00 ... læs mere
Kultur- og fritidsområdet holder flyttedag

Kultur- og fritidsområdet holder flyttedag

Fra 1. januar 2020 rykker kultur- og fritidsområdet ind hos Børn og Skole i Favrskov Kommune ... læs mere
”Vi synger julen ind”.

”Vi synger julen ind”.

I Sct. Pauls Kirke, Hadsten. Mandag den 2. december 2019, kl. 1930 ... læs mere
Æresmedlem

Æresmedlem

Under Hadsten Sangforenings generalforsamling 4. november 2019, blev Mogens Fiilsø Jensen udnævnt til æresmedlem i foreningen ... læs mere
Fotogalleri - Hubertusjagt

Fotogalleri – Hubertusjagt

Lørdag afholdt Jydsk jagtrideklub hubertusjagt i Bidstrupskovene - se med her ... læs mere
Det traditionsrige julemarked på Friskolen i Hinnerup står for døren

Det traditionsrige julemarked på Friskolen i Hinnerup står for døren

Julemarkedet på Friskolen i Hinnerup byder blandt andet på dans om juletræet, gør-det-selv-dekorationer, fiskedam og en tombola med mere end 1.000 gevinster. Som noget nyt vil man også forsøge at hverve nye elever til skolen ... læs mere
Pressemeddelelse

Pressemeddelelse

HSK Fodbold og Per Rasmussen stopper samarbejdet ... læs mere
”Grevens Fejde” – kapitel 2

”Grevens Fejde” – kapitel 2

I og omkring Lyngå er ”Grevens Fejde” genopstået ... læs mere
Loading...