|

MINDESTENEN VED TUNNELEN

75 år siden, mindestenen over Frits Johan Blichfeldt Møller blev rejst

FRITS JOHAN BLICHFELDT MØLLERS MINDESTEN

–        

Hadstens mest kendte frihedskæmper – Frits Johan Blichfeldt Møller – blev som tidligere omtalt dræbt af Gestapo på hjørnet af Strandgade og Torvegade i København den 3. februar 1944 under det sidste farefulde forsøg på at redde forfulgte jøder til Sverige.

Blichfeldt Møllers urne blev ført fra København til Hadsten og bisat fra Sct. Pauls Kirke lørdag den 30. juni 1945, hvor der også blev afholdt mindegudstjeneste. Der var allerede på det tidspunkt et udtalt ønske om at oprette et mindested for byens mest kendte modstandsmand.

På befrielsesaftenen året efter – den 4. maj 1946 – var Hadsten klar til at hædre bysbarnet med afsløringen af en mindesten på pladsen ved Banegården. Modstandsbevægelsen havde forinden gennem opslag og avisannoncering samlet ind til stenen, og ligeledes indsamlede Frihedsfonden på spektakulær vis midler. Således blev et stort parti ”4. Maj-cigaretter” af oversøisk oprindelse fremtryllet, og salget blev overdraget cigarhandler Kurt Laursen.

Cigaretterne kostede 5 kr. for 20 stk., og salget begyndte fredag den 3. maj om morgenen. Lørdag var samtlige pakker solgt.

der_ma_ryges_til_pingvinen

Førstelærer Hanghøj fra Vinterslev Skole bød velkommen til omkring 1500 mennesker, da højtideligheden ved Stationspladsen begyndte. Hanghøj mindedes den dræbte og sagde specielt velkommen til Blichfeldt Møllers mor og søskende. Førstelæreren talte om den glæde, der gennemstrømmede ham selv og det danske folk i øvrigt den 4. og 5. maj 1945, da kapitulationsbudskabet lød gennem den engelske radio.

-Jeg håber, at den ånd, der dengang besjælede os, vil være med til at samle os, sagde Hanghøj blandt andet.

Afsløringstalen blev holdt af Pastor Jul-Rasmussen, som sagde:

-Det danske sind er blødt, men skønt fundet i den bløde, danske muld, skal denne sten være et symbol på, at det danske sind kan være hårdt og sætte sig til modværge – lige som Frits Johan gjorde det – og hvis minde vi i dag hædrer!

Derefter blev stenen overdraget til Galten-Vissing Sogneråd, som lovede at værne om den i 99 år.

Blichfeldt Møllers mor holdt en bevægende tale og takkede byens og egnens beboere for den smukke sten, som også har indhugget Kaj Munks manende ord:

-Drenge – I drenge som døde,

I tændte for Danmark i dybeste mulm

en lysende morgenrøde.

Efter en fornem solosang af fru Jul-Rasmussen – ”Det var en sommermorgen” – var der fællessang, og derpå vandrede forsamlingen til Dyrskuepladsen. Her var der tændt bål, og 100 unge piger fra Husholdningsskolen og Højskolen, som havde gået i fakkeltog gennem byen, dannede ring omkring bålet.

I dag er det 74 år siden, stenen blev rejst. Det er stadig værd at mindes i en tid, der igen er blevet alvorlig – såvel national som international.

Frits Johan Blichfeldt Møller var dengang selv klar over situationens alvor, hvilket fremgår af et brev til søsteren Johanne, hvor han blandt andet skrev:

-Hvis alle ordentlige mennesker skal slås ihjel, var det da kedeligt ikke at være iblandt dem!

Ved en vejomlægning blev mindestenen senere flyttet til en beskeden plads ved Rådhuset, men efter endnu en vejfornyelse blev en plads ved banen navngivet ”Blichfeldt Møllers Plads”, og siden den 25. september 1996 har byens borgere og dens mange rejsende kunnet betragte den smukke sten med patrioten Frits Johan Blichfeldt Møllers navn i den nydelige lille lund overfor Søndergade, når man lige er kommet op af gangtunnellen.

Efter befrielsen opsatte den danske stat en mindeplade på Philip de Langes Palæ, Strandgade 25 i København. Den blev med tiden ødelagt af vind og vejr, og den 11. september 1981 blev en ny plade sat op af Udenrigsminister Kjeld Olesen under overværelse af Blichfeldt Møllers søster, Johanne.

Under en sekskantet stjerne står der kort og godt:

Frits Johan Blichfeldt Møller. Døde for Danmark. 3-2-1944.

Dette billede har jeg fået af Ove Rosenkvist. Det viser daværende borgmester Leth Laursen i Rådhusparken ved stenen. Året er 1985, og man mindes befrielsen for 40 år siden.

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.


Loading...

Generalforsamling i kunstgræsbaneforeningen

Generalforsamling i kunstgræsbaneforeningen

Kunstgræsbaneforeningen holder generalforsamling den 25. maj ... læs mere
Sigtet for at sætte ild til motorcykel

Sigtet for at sætte ild til motorcykel

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Friluftsgudstjeneste i Tungelund Bakker

Friluftsgudstjeneste i Tungelund Bakker

Til pinse når skoven bliver rigtig grøn… ... læs mere
Linjeføringen for rute 26 ligger fast

Linjeføringen for rute 26 ligger fast

Af Birgit Liin, borgmesterkandidat og medlem af Favrskov Byråd for Venstre ... læs mere
PET Petersen er kommet med dette indlæg

PET Petersen er kommet med dette indlæg

Jeg har skrevet et lille læserbrev vedr.socialdemokraternes flygtninge og indvandrere politik ... læs mere
Indbrud i Lyngå

Indbrud i Lyngå

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Skiveskåret roastbeef med dårlig lugt og smag

Skiveskåret roastbeef med dårlig lugt og smag

Skare Food A/S tilbagekalder to partier af kogt skiveskåret roastbeef ... læs mere
Loading...