|

Mulighed for at oprette et vandråd

Det er igen muligt at oprette Vandråd til lokal inddragelse i vandområdeplaner. Deadlinen er i morgen, 23. oktober 2019.

Lov om vandplanlægning understreger værdien af den lokale inddragelse i udarbejdelsen af de kommende vandområdeplaner 2021-2027. Kommunerne kan derfor igen – som i 2014 og i 2017 –under eventuel inddragelse af lokale vandråd udarbejde forslag til den fysiske vandløbsindsats.

Kommunerne skal nedsætte vandrådene, hvis organisationer og foreninger anmoder om det. Derfor opfordres landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer og lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand, til inden 23. oktober 2019 at anmode kommunalbestyrelsen om at oprette et vandråd for Randers Fjord-oplandet ved at skrive til mailadressen: naturogvand@viborg.dk 

De foreninger og organisationer, der ifølge lov om vandplanlægning kan anmode om oprettelse af et vandråd – og senere søge om deltagelse i vandrådet -, er:

  • relevante landsdækkende erhvervsorganisationer
  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis formål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser
  • lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.

 

De lokale foreninger og organisationer skal have et lokalt udspring og være selvstændige foreninger henholdsvis organisationer. Der er ikke tale om lokale afdelinger af landsdækkende organisationer.

Med udkastet til bekendtgørelse om vandråd skal kommunalbestyrelserne inden for de enkelte hovedvandoplande efter 23. oktober 2019 beslutte, at der skal oprettes et vandråd, hvis der er anmodet om det. Hvis man ønsker at oprette et vandråd for Randers Fjord oplandet, vil Viborg Kommune i lighed med 2014 og 2017 tilbyde at varetage sekretariatsfunktionen.

Efterfølgende bliver det annonceret på Gudenåkommunernes hjemmesider (herunder også Gudenåkomitéens hjemmeside) sammen med en tidsfrist for organisationernes og foreningernes indstilling af medlemmer til vandrådet.

Vandrådenes arbejde forventes påbegyndt primo december 2019 med udsendelse af en ny vandrådspakke med rammer og vejledning, der også omfatter et IT-værktøj til at indberette forslag til indsatser for de konkrete vandområder. Arbejdet forventes afsluttet ved, at kommunen indberetter forslagene til Miljø- og Fødevareministeriet senest 22. september 2020.

Dato:

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Fra det gamle album i Hadsten Lokalarkiv

Fra det gamle album i Hadsten Lokalarkiv

I 1950'erne blev dette billede taget af chauffører og medarbejder hos A. Gadeberg,  Hadsten, ... læs mere
Rigspolitichef: Reglerne er til for vores alle sammens skyld

Rigspolitichef: Reglerne er til for vores alle sammens skyld

Vi har vist før, at vi som samfund kan bremse smitten. Og det er stadigt vigtigt at holde afstand og holde fast i gode vaner, siger Thorkild Fogde ... læs mere
Listeria i frisk økologiske salater

Listeria i frisk økologiske salater

Coop Danmark A/S tilbagekalder tre partier frisk økologiske salater, da der er risiko for listeria i produkterne ... læs mere
Borgmester Nils Borrings svar til indlæg i ”SAT PÅ SPIDSEN” fredag den 7. august:

Borgmester Nils Borrings svar til indlæg i ”SAT PÅ SPIDSEN” fredag den 7. august:

Byrådet besluttede 26. november 2019 at tilslutte sig turismedestinationsselskabet VisitAarhus ... læs mere
Administrationen er klar med forslag til Budget 2021-24

Administrationen er klar med forslag til Budget 2021-24

Favrskov Byråd drøfter det kommende års budget - Budget 2021-24 - på seminarer 20. og 24. august 2020 ... læs mere
En køretilladelse fra 1973

En køretilladelse fra 1973

Et minde fra de bilfrie søndage under oliekrisen. En tid hvor vi frygtede verden løb tør for olie ... læs mere
annonce  : Vi sælger og monterer PLÆNEklipperROBOTTER

annonce : Vi sælger og monterer PLÆNEklipperROBOTTER

Få den bedste rådgivning og service på 4010 6301 og vi glæder os til at se dig hos Elite Service i Hornslet ... læs mere
Hej med JER - der vil danse

Hej med JER – der vil danse

Seniordans, start 7 oktober 2020 ... læs mere
Loading...