|

Nye Klimaskove giver virksomheder adgang til at CO2 reducere, i samarbejde med private lodsejere

Det er Win-Win…..

 

Det er win-win, når danske virksomheder og danske lodsejere tager fælles ansvar og indgår aftale om at rejse Klimaskove i samarbejde med Growing Trees Network og Naturplant. En ny mulighed giver virksomheder, fonde m.fl. adgang til effektiv, grøn og langvarig CO2 reduktion, , mens lodsejere bliver skovejere med økonomisk tilskud på særligt gunstige vilkår.

Det er win-win, når danske virksomheder og danske lodsejere tager fælles ansvar og indgår aftale om at rejse Klimaskove i samarbejde med Growing Trees Network og Naturplant. En ny mulighed giver virksomheder, fonde m.fl. adgang til effektiv, grøn og langvarig CO2 reduktion, mens lodsejere bliver skovejere med økonomisk tilskud på særligt gunstige vilkår.

Danske virksomheder og deres kunder tager miljøansvaret alvorligt, træffer bæredygtige valg med skarpt fokus på effektive, strategiske klimaindsatser. Derfor er vi glade for, at vi nu kan tilbyde dem en holdbar løsning for langsigtede reduktionsmål for virksomhedens CO2 udledning.

”Klimaskovene gør vi mulige ved at matche virksomheders donation af træer til CO2 reduktion og lodsejeres ønske om en ny klimaskov. Growing Trees Network og skovrejsningsspecialisten Naturplant varetager alt det praktiske arbejde”, udtaler Kim Nielsen CEO i Skovrejsnings NGO’en Growing Trees Network.

En Klimaskov er en fantastisk ‘ CO2 støvsuger’, da levende træer suger store mængder CO2 ud af atmosfæren, når de vokser. Klimaskovene bidrager også med levesteder for insekter, fugle, vildt og aktivt friluftsliv. ”Det giver virkelig mening at inkludere skovrejsning i sin klimastrategi,” siger Peter Kjøngerskov, som uddyber: ”Når klimaskovene plantes over grundvandsmagasiner, er de med til at sikre rent drikkevand i fremtiden. Om 30-60 år vil en udtynding af træer, der bruges til tømmer, møbler mm. hjælpe de tilbageværende træer til at vokse mere og heraf optage mere CO2. Træet som udtages, kan sagtens opnå endnu større CO2-effekt, fordi træ kan fortrænge (substituere) materialer som fx jern og beton, der er meget energikrævende at fremstille og forarbejde. Samtidig lagres der CO2 i træprodukterne så længe de anvendes”
Start ambitionen for samarbejdet er at plante mindst 1 million træer det første år, hvilket svarer til ca. 100 nye Klimaskove i Danmark.
Omkring valg af træarter og CO2-binding samarbejder vi med Seniorforsker PhD Palle Madsen fra InNovaSilva.

Lodsejer René Pedersen og hans kæreste Lise købte en landejendom i februar (2021) og kan om få måneder nyde synet af en ny Klimaskov fra køkkenvinduet. Drømmen om at få naturen helt tæt på i sin egen skov, hvor der er mulighed for at nyde de skiftende årstider og dyrke interessen for jagt, har fået parret til at undersøge muligheden for at plante skov med tilskud. René og Lise har valgt at plante en klimaskov, fordi de kan opnå et større økonomisk tilskud end med andre ordninger og samtidig få mulighed for at rejse skoven allerede i år ved at afgive skovens CO2 til en sponsorvirksomhed.
“Det betyder noget for os, at CO2 regnskabet fra vores klimaskov indgår i en virksomhed, der tager ansvar, drives etisk i overensstemmelse med danske værdier og det er Growing Trees Network med til at kvalificere, uddyber René. Vi har overvejet fremtidens marked for CO2 og er kommet til den konklusion, at det for os giver størst værdi at plante skoven nu som en Klimaskov i samarbejde med Naturplant og Growing Trees Network. Det er umuligt at forudse fremtiden og på den måde bidrager vi til klimaet allerede nu og opsparer værdi i vores ejendom

KLIMASKOV I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV:
• Klimaskove bidrager direkte og indirekte til flere af FNs verdensmål og i særlig høj grad til:
o Mål 13 Klimaindsats
o Mål 6 Rent vand og sanitet
o Mål 15 Livet på land
• Klimaskove etableres med træarter, der binder ekstra meget CO2.
• I gennemsnit over 100 år har hurtigt voksende nåletræer en CO2-effekt på op til 2.100 tons CO2 pr. hektar og bøg på god jord, op til 1.600 tons CO2 pr hektar.
• Især for nåletræerne kan dette sagtens blive endnu mere afhængig af hvordan vi bruger træet. Øget træbyggeri har meget stor effekt på Klimaskovenes samlede CO2 optag der også afhænger af jordens bonitet, skovens udformning og arealstørrelse.
• Klimaskovene drives bæredygtigt og plantet over grundvandsmagasiner er de med til at sikre rent drikkevand i fremtiden.
• Klimaskov er en nem tilgængelig løsning med høj sikkerhed, da skoven får fredskovsstatus.
• Virksomhedens bidrag er udelukkende økonomisk – øvrige ressourcer (tid, medarbejdere og maskinel) belastes ikke.
• Virksomhedsdonationerne til klimaskove sker via Growing Trees Network.
• Klimaskovens optag af CO2 er baseret på anerkendte data for forskellige træarters optag over tid. Kildemateriale: Johannsen, V. K., Nord- Larsen, T., Vesterdal, L., & Bentsen, N. S., (2019). Kulstofbinding ved skovrejsning.
• Ved behov for en præcis opmåling af Klimaskovens CO2 optag, har Growing Trees Network samarbejdspartnere der kan varetage opgaven og komme med et konkret tilbud.

KLIMASKOV I ET LODSEJERPERSPEKTIV:
• Arealet skal være mindst 1,5 hektar. Det er muligt at plante både løv- og nåleskov.
• Skoven tinglyses med fredskovspligt.
• Skoven dyrkes bæredygtigt i overensstemmelse med skovloven og uden brug af pesticider eller gødning.
• Lodsejeren kan få 56.320 kr./ha. i tilskud til skoven og bevare den årlige hektarstøtte. For momsregistreret er tilskuddet 70.400,00kr./ha. inkl. moms.
• Der er løbende ansøgningsfrist og hurtig sagsbehandling, hvorefter skoven kan plantes, når en sponsoraftale er på plads.
(Plantesæson: forår og efterår)
• CO2 optaget godskrives Growing Trees Network’s virksomhedssponsorer.
• Klimaskov kan kun ansøges via Naturplant (hele året rundt, begrænset pulje, som tildeles først til mølle)

BILLEDE:
o Træerne i en Klimaskov er udvalgte træarter, der binder ekstra meget CO2.
o Klimaskove bidrager direkte og indirekte til flere af FNs verdensmål og i særlig høj grad til Mål 13 Klimaindsats, Mål 6 Rent vand og sanitet samt Mål 15 Livet på land

TV2 Nyhederne (kl. 21.30 udsendelsen) bragte mandag d. 31/5 et indslag om konceptet med de nye klimaskove, som giver virksomhederne adgang til at CO2 reducerer i et samarbejde med Growing Trees Network og private lodsejere.

KONTAKT:
Growing Trees Network
Kim Nielsen
CEO
Growing Trees Network
Tlf. 3113 0103
Mail: kim@growingtrees.dk

Lars Heiselberg Vang Jensen
Direktør
Growing Trees Network
Formand
Growing Trees Network Foundation
Tlf. 4015 3594
Mail. lars@growingtrees.dk

www.growingtrees.dk

Naturplant (står for at tilplante og pleje de nye klimaskove)
Skovrejsningsspecialist Peter Kjøngerskov
Tlf. 2084 3722
Mail: pkj@naturplant.dk
www.naturplant.dk

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.


Højskoletime
7. okt. 2021

Højskoletime

Højskoletime
4. nov. 2021

Højskoletime

Loading...

Nyhedsbrev fra NYBOLIG

Nyhedsbrev fra NYBOLIG

Blomstrende forbrugertillid er godt nyt for boligmarkedet ... læs mere
Elsker du Vinyl?

Elsker du Vinyl?

Vi garanterer for massevis af slagsen som altid! Kig ind i butikken på lørdag 😁 ... læs mere
Der klippes ikke i klippeordningen i Favrskovs budget for 2022. 

Der klippes ikke i klippeordningen i Favrskovs budget for 2022. 

af Lone Glarbo, Favrskov Byråd (V), Århusvej 55, 8382 Hinnerup ... læs mere
Har træflis og halm en fremtid til opvarmning i Favrskov?

Har træflis og halm en fremtid til opvarmning i Favrskov?

Får du varme derfra, så kom til debatmøde i Klimaugerne 2021 ... læs mere
Klimaindsatsen er ikke synlig nok i Favrskov

Klimaindsatsen er ikke synlig nok i Favrskov

af Byrådsmedlem Charlotte Green Det konservative Folkeparti ... læs mere
Pressemeddelelse

Pressemeddelelse

Boligejere til 1.490 boliger i Favrskov Kommune kan fra i morgen kl. 10.00 søge om tilskud  ... læs mere
DjH sælger kage til fordel for Knæk Cancer 2021

DjH sælger kage til fordel for Knæk Cancer 2021

Lørdag den 30. oktober løber det store Knæk Cancer indsamlingsshow af stablen på TV2 ... læs mere
Gasudvikling i tomat ketchup

Gasudvikling i tomat ketchup

Scandic Food A/S tilbagekalder REMA1000 Tomat Ketchup, da der er fundet enkelte flasker med vækst af mælkesyrebakterier, som forårsager gasudvikling ... læs mere
Stem til forbrugervalg i Favrskov Spildevand A/S

Stem til forbrugervalg i Favrskov Spildevand A/S

I perioden 28. september - 12. oktober kan du være med til at bestemme, hvem der ... læs mere
HØSTfester

HØSTfester

Så er det ti for høst fester ... læs mere
Vi må aldrig tage valgfriheden for givet

Vi må aldrig tage valgfriheden for givet

Af Mette Nøhr Byrådskandidat for Det Konservative Folkeparti i Favrskov Grønhøjvej 33, Hammel ... læs mere
Loading...