|

Nye Klimaskove giver virksomheder adgang til at CO2 reducere, i samarbejde med private lodsejere

Det er Win-Win…..

 

Det er win-win, når danske virksomheder og danske lodsejere tager fælles ansvar og indgår aftale om at rejse Klimaskove i samarbejde med Growing Trees Network og Naturplant. En ny mulighed giver virksomheder, fonde m.fl. adgang til effektiv, grøn og langvarig CO2 reduktion, , mens lodsejere bliver skovejere med økonomisk tilskud på særligt gunstige vilkår.

Det er win-win, når danske virksomheder og danske lodsejere tager fælles ansvar og indgår aftale om at rejse Klimaskove i samarbejde med Growing Trees Network og Naturplant. En ny mulighed giver virksomheder, fonde m.fl. adgang til effektiv, grøn og langvarig CO2 reduktion, mens lodsejere bliver skovejere med økonomisk tilskud på særligt gunstige vilkår.

Danske virksomheder og deres kunder tager miljøansvaret alvorligt, træffer bæredygtige valg med skarpt fokus på effektive, strategiske klimaindsatser. Derfor er vi glade for, at vi nu kan tilbyde dem en holdbar løsning for langsigtede reduktionsmål for virksomhedens CO2 udledning.

”Klimaskovene gør vi mulige ved at matche virksomheders donation af træer til CO2 reduktion og lodsejeres ønske om en ny klimaskov. Growing Trees Network og skovrejsningsspecialisten Naturplant varetager alt det praktiske arbejde”, udtaler Kim Nielsen CEO i Skovrejsnings NGO’en Growing Trees Network.

En Klimaskov er en fantastisk ‘ CO2 støvsuger’, da levende træer suger store mængder CO2 ud af atmosfæren, når de vokser. Klimaskovene bidrager også med levesteder for insekter, fugle, vildt og aktivt friluftsliv. ”Det giver virkelig mening at inkludere skovrejsning i sin klimastrategi,” siger Peter Kjøngerskov, som uddyber: ”Når klimaskovene plantes over grundvandsmagasiner, er de med til at sikre rent drikkevand i fremtiden. Om 30-60 år vil en udtynding af træer, der bruges til tømmer, møbler mm. hjælpe de tilbageværende træer til at vokse mere og heraf optage mere CO2. Træet som udtages, kan sagtens opnå endnu større CO2-effekt, fordi træ kan fortrænge (substituere) materialer som fx jern og beton, der er meget energikrævende at fremstille og forarbejde. Samtidig lagres der CO2 i træprodukterne så længe de anvendes”
Start ambitionen for samarbejdet er at plante mindst 1 million træer det første år, hvilket svarer til ca. 100 nye Klimaskove i Danmark.
Omkring valg af træarter og CO2-binding samarbejder vi med Seniorforsker PhD Palle Madsen fra InNovaSilva.

Lodsejer René Pedersen og hans kæreste Lise købte en landejendom i februar (2021) og kan om få måneder nyde synet af en ny Klimaskov fra køkkenvinduet. Drømmen om at få naturen helt tæt på i sin egen skov, hvor der er mulighed for at nyde de skiftende årstider og dyrke interessen for jagt, har fået parret til at undersøge muligheden for at plante skov med tilskud. René og Lise har valgt at plante en klimaskov, fordi de kan opnå et større økonomisk tilskud end med andre ordninger og samtidig få mulighed for at rejse skoven allerede i år ved at afgive skovens CO2 til en sponsorvirksomhed.
“Det betyder noget for os, at CO2 regnskabet fra vores klimaskov indgår i en virksomhed, der tager ansvar, drives etisk i overensstemmelse med danske værdier og det er Growing Trees Network med til at kvalificere, uddyber René. Vi har overvejet fremtidens marked for CO2 og er kommet til den konklusion, at det for os giver størst værdi at plante skoven nu som en Klimaskov i samarbejde med Naturplant og Growing Trees Network. Det er umuligt at forudse fremtiden og på den måde bidrager vi til klimaet allerede nu og opsparer værdi i vores ejendom

KLIMASKOV I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV:
• Klimaskove bidrager direkte og indirekte til flere af FNs verdensmål og i særlig høj grad til:
o Mål 13 Klimaindsats
o Mål 6 Rent vand og sanitet
o Mål 15 Livet på land
• Klimaskove etableres med træarter, der binder ekstra meget CO2.
• I gennemsnit over 100 år har hurtigt voksende nåletræer en CO2-effekt på op til 2.100 tons CO2 pr. hektar og bøg på god jord, op til 1.600 tons CO2 pr hektar.
• Især for nåletræerne kan dette sagtens blive endnu mere afhængig af hvordan vi bruger træet. Øget træbyggeri har meget stor effekt på Klimaskovenes samlede CO2 optag der også afhænger af jordens bonitet, skovens udformning og arealstørrelse.
• Klimaskovene drives bæredygtigt og plantet over grundvandsmagasiner er de med til at sikre rent drikkevand i fremtiden.
• Klimaskov er en nem tilgængelig løsning med høj sikkerhed, da skoven får fredskovsstatus.
• Virksomhedens bidrag er udelukkende økonomisk – øvrige ressourcer (tid, medarbejdere og maskinel) belastes ikke.
• Virksomhedsdonationerne til klimaskove sker via Growing Trees Network.
• Klimaskovens optag af CO2 er baseret på anerkendte data for forskellige træarters optag over tid. Kildemateriale: Johannsen, V. K., Nord- Larsen, T., Vesterdal, L., & Bentsen, N. S., (2019). Kulstofbinding ved skovrejsning.
• Ved behov for en præcis opmåling af Klimaskovens CO2 optag, har Growing Trees Network samarbejdspartnere der kan varetage opgaven og komme med et konkret tilbud.

KLIMASKOV I ET LODSEJERPERSPEKTIV:
• Arealet skal være mindst 1,5 hektar. Det er muligt at plante både løv- og nåleskov.
• Skoven tinglyses med fredskovspligt.
• Skoven dyrkes bæredygtigt i overensstemmelse med skovloven og uden brug af pesticider eller gødning.
• Lodsejeren kan få 56.320 kr./ha. i tilskud til skoven og bevare den årlige hektarstøtte. For momsregistreret er tilskuddet 70.400,00kr./ha. inkl. moms.
• Der er løbende ansøgningsfrist og hurtig sagsbehandling, hvorefter skoven kan plantes, når en sponsoraftale er på plads.
(Plantesæson: forår og efterår)
• CO2 optaget godskrives Growing Trees Network’s virksomhedssponsorer.
• Klimaskov kan kun ansøges via Naturplant (hele året rundt, begrænset pulje, som tildeles først til mølle)

BILLEDE:
o Træerne i en Klimaskov er udvalgte træarter, der binder ekstra meget CO2.
o Klimaskove bidrager direkte og indirekte til flere af FNs verdensmål og i særlig høj grad til Mål 13 Klimaindsats, Mål 6 Rent vand og sanitet samt Mål 15 Livet på land

TV2 Nyhederne (kl. 21.30 udsendelsen) bragte mandag d. 31/5 et indslag om konceptet med de nye klimaskove, som giver virksomhederne adgang til at CO2 reducerer i et samarbejde med Growing Trees Network og private lodsejere.

KONTAKT:
Growing Trees Network
Kim Nielsen
CEO
Growing Trees Network
Tlf. 3113 0103
Mail: kim@growingtrees.dk

Lars Heiselberg Vang Jensen
Direktør
Growing Trees Network
Formand
Growing Trees Network Foundation
Tlf. 4015 3594
Mail. lars@growingtrees.dk

www.growingtrees.dk

Naturplant (står for at tilplante og pleje de nye klimaskove)
Skovrejsningsspecialist Peter Kjøngerskov
Tlf. 2084 3722
Mail: pkj@naturplant.dk
www.naturplant.dk

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Lej en PØLSEVOGN

Lej en PØLSEVOGN

Knud Slagter er klar med en dejlig pølsevogn ... læs mere
Kom ind til Peter og Torben Aschelund i Skjold Burne i Søndergade i Hadsten

Kom ind til Peter og Torben Aschelund i Skjold Burne i Søndergade i Hadsten

Vi har stort udvalg i Vine, spiritus, Chocolader, blade, lotto og lotteri m.m ... læs mere
Nyt etagebyggeri i Hinnerup med parkeringskælder, grønt gårdrum og fælleshus

Nyt etagebyggeri i Hinnerup med parkeringskælder, grønt gårdrum og fælleshus

Boligselskabet AL2bolig ønsker at opføre 75 attraktive og bynære etageboliger i Hinnerup ... læs mere
Færdselsuheld i Galten ved Hadsten

Færdselsuheld i Galten ved Hadsten

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Pressemeddelelse

Pressemeddelelse

Vestjysk Banks bestyrelse offentliggør redegørelse om købstilbud ... læs mere
Nielstrup Museum er på banen igen.

Nielstrup Museum er på banen igen.

Vi har åben, hver Onsdag & Søndag fra den 16-6 til 1-9- 2021 ... læs mere
2 indbrud i Favrskov

2 indbrud i Favrskov

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Hadsten Håndbolds store årsmøde

Hadsten Håndbolds store årsmøde

Bjarne Frislev blev førstevalget til FØRSTEHOLDET ... læs mere
Informationsmøde for kommende byrådskandidater

Informationsmøde for kommende byrådskandidater

Mødet holdes enten i Hinnerup eller Hammel.   ... læs mere
Pas på i solen og støt kræftsagen

Pas på i solen og støt kræftsagen

Vidste du, at du med dit køb af solcreme kan støtte kræftsagen? ... læs mere
Kampen for skolen – fra 1849 til 2021

Kampen for skolen – fra 1849 til 2021

Af Birgit Liin, borgmesterkandidat og medlem af Favrskov Byråd for Venstre ... læs mere
Loading...