|

NYHEDSBREV FRA ÆLDRERÅDET

Ældrerådet har i her i vintertiden haft fokus på en del aktuelle emner

Det gode ældreliv – på plejehjem
Ældrerådet er optaget af at drøfte, hvordan tiden på plejehjem bliver en tid, der opleves som en god og tryg tid. Der er alt for mange dårlige fortællinger og oplevelser der fortælles videre hvor der er problemer. Vi oplever, at der her i kommunen generelt er stor tilfredshed hos beboerne. Men kan der gøres mere for at fremme det gode ældre liv? 1 Ældrerådet på studietur Ældrerådet var i slutningen af februar på studietur til et plejehjem i Thisted. Her hørte vi om, hvordan det var lykkedes at skabe en kulturændring, idet man gennem et udviklingsforløb fik etableret et langt bedre samarbejde mellem medarbejdere og pårørende, end der havde været tidligere. Når en beboer flytter ind på plejehjemmet, er det jo ikke bare den nye beboer, men også nogle pårørende der oplever en ny hverdag. Ved at have et væsentligt fokus på involvering af pårørende, er hverdagen på dette plejehjem ændret med en helt ny kultur og hverdag. Sidegevinsten var, ud over bedre medarbejdertrivsel, at sygefraværet faldt markant. Besøget var meget inspirerende, og der kom mange gode tanker, som Ældrerådet vil drøfte videre og forhåbentlig få en debat i gang om her i kommunen.  

Høringer Sundhedspolitik
Favrskov Kommune er i gang med at udarbejde en ny sundhedspolitik. Den har Ældrerådet lige haft i høring. Vi bakker meget op om, at der skal fokus på hvad der kan gøre for at forebygge og fremme sundhed, også blandt ældre. Der er jo allerede lovgivning der giver retningslinjer for forebyggende hjemmebesøg. I Favrskov Kommune bruges der godt 4.500 timer om året på disse besøg. Så der er allerede fokus på hvad der kan gøres for sundhed og tidlig opsporing af sundhedsudfordringer også for ældre.  
Ældrerådet skriver b.la. i høringen: Stor forskel i kommunen På flere områder ligger Favrskov Kommune bedre, end man gør regionalt og nationalt. Fra sundhedsprofilen ved vi dog, at der er store forskelle mellem øst og vest i kommunen. Målet er, som det også anføres, at fremme lighed i sundhed. Derfor er det godt, at sundhedspolitikken lægger op til en målrettet, fokuseret indsats, der forhåbentlig også medvirker til at udligne den sociale ulighed i sundhed.
Opfanges alle grupper?
”Visionen” beskriver et fokus på det enkelte menneske og samarbejdet med de fagprofessionelle. Er der mon opmærksomhed på, at der kan være borgere i målgruppen, som er uden for fokus og dermed i risiko for, at tidlig opsporing ikke sker. Det kan være borgere som kommunen ikke har kontakt med, som sjældent opsøger læge, som har et svagt socialt netværk, og som ikke er opmærksomme på/modtagelige for oplysningskampagner.

Kollektiv trafik
Ældrerådet har haft Midttrafiks udkast til ny køreplan i høring. Vi har alene forholdt os til den del der handler om ældres muligheder i det kollektive trafiksystem.   Her er noget af Ældrerådets høringssvar: Kollektiv trafik fra Favrskov Kommune til fx Regionshospitalet i Viborg er stort set umulig med nedlæggelse af ruter ud af kommunen mod vest. En del borgere i Favrskov Kommune bruger dette hospital. 2 Der er er også problemer med at komme helt til Regionshospitalet i Randers. Derudover er Hinnerup (eksempelvis Borgerservice) ikke ret godt forbundet med resten af kommunen. Omlægning af kollektiv trafik Kollektiv trafik er uden for byområder mange steder udfordret. Favrskov Kommune hænger dårligt sammen, når det gælder offentlig transport. For hver rute der nedlægges eller sker indskrænkninger på, vokser behovet for individuelle muligheder med transport. Her er flextrafik jo tænkt som en mulighed. Behovet for harmonisering af flextrafiks takster over kommunegrænser er derfor endnu mere påkrævet. Det har nu været drøftet i lang tid uden der er sket nogen ændringer.

Ældrerådet efterlyser handling 
Plejehjemsråd på kommunens plejehjem Ældrerådet i Favrskov Kommune har i længere tid arbejdet for, at der på kommunens plejecentre skal være en form for bestyrelser/plejehjemsråd. Vi har sendt en anbefaling til kommunens Social- og Sundhedsudvalg om dette. Nu står vi ikke længere alene med denne anbefaling. Regeringen har afsat penge til forsøg, og Kommunernes Landsforening anbefaler sådanne lokale råd. Målet er at understøtte et godt og værdigt liv på plejehjemmet. Et sådant lokalråd kan også være med til at fremme sammenhængskraften i det lokale liv og understøtte den daglige ledelse på et godt og værdigt ældreliv. Der findes jo også bestyrelser for skoler, børnehaver, idrætshaller, fjernvarme osv. Så vi anbefaler, at det også etableres på de kommunale plejecentre.

Ældrepolitisk dialogmøde
Med det ældrepolitiske dialogmøde for ældreforeninger og -organisationer i september 2022 på Inside i Hammel lagde Ældrerådet op til at invitere til et lignende møde en gang om året. Nu arbejder Ældrerådet, sammen med Favrskov kommune, på at arrangere et ældrepolitisk dialogmøde i oktober eller november 2023. Denne gang gør vi det lidt anderledes, og mødet bliver åbent for alle. Temaerne på mødet bliver dels velfærdsteknologi og dels pårørendeinddragelse. Nærmere informationer følger senere.

”Store gå- dag”
Ældrerådet har modtaget nedenstående orientering om Store-gå-dag 2. juni.
Ældrerådet bakker helt op om initiativet og opfordrer alle der har tid og lyst, til at være med på dagen. Det aktive liv på pleje- og sundhedscentrene i Favrskov Kommune At bevæge sig både fysisk og mentalt er vigtigt igennem hele livet.
I Favrskov Kommune sætter vi igen i år fokus på ’Det aktive liv’, og vi ønsker at inspirere til nye og flere muligheder for bevægelse. Det aktive liv er et fælles projekt på tværs af pleje- og aktivitetsafdelingerne i Favrskov Kommune.
Samtidig vil vi også sammen med pårørende og frivillige inspirere til nye og flere muligheder for udeliv og bevægelse. Det aktive liv er med til at sætte fokus på alle de små skridt i dagligdagen, som gør en stor forskel for borgeren. Det gælder blandt andet mulighed for at holde fast i tilværelsen og opleve livskvalitet ved brug af egne kræfter – uanset hvor svækket man er.
Vi sætter fokus på det aktive liv for at få bevægelse ind i hverdagen, hvor det giver mening for den ældre borger at deltage og for at vedligeholde funktioner i hverdagen og fortælle at det er godt at være fysisk og mentalt aktiv – og at alle uanset alder – har glæde af at være aktive og få mere sjov og livsglæde ind i hverdagen.
Og så er det aldrig for sent at gå i gang Det aktive liv sætter i år fokus på aktive fællesskaber og skydes i gang med en fælles ’Store gå-dag’ på alle plejecentrene i Favrskov Kommune. Store gå-dag afholdes i år fredag 2. juni på de lokale plejecentre.

Vil I vide mere?
Foreninger og grupper der ønsker at høre mere om Ældrerådets arbejde, er meget velkomne til at kontakte formanden. Vi kommer gerne ud og holder et lille oplæg, fx ved et af jeres allerede tilrettelagte møder.  
Tak fordi du læste med. Har du emner, som du gerne vil have Ældrerådet til at kigge på, er du velkommen til at henvende dig til formanden. Kommentarer til dette Nyhedsbrev er også velkomne.

Medlemmer af Ældrerådet 2022-2025
• Erik Bertelsen (formand), Thorsø, tlf. 71 75 23 33 mail: erikbertelsen@outlook.dk
• Birgit Kirkensgaard Hansen (næstformand), Hinnerup
• Ejgil L. Andreasen, Hammel
• Alex Kejlbjerg, Ulstrup
• Annegrete Løkke Nielsen, Søften
• Arne Bay Madsen, Hammel
• Hans Kjær Christensen, Hinnerup
• Irma Møller, Hadsten
• Solveig Jensen, Hadsten

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Sct. Georgs Gildet: 10.000 kr til spejderne

Sct. Georgs Gildet: 10.000 kr til spejderne

I mange år har Sct. Georgs gildet i Hadsten ved det årlige loppemarked indtjent midler til senere brug til donationer til spejdere i lokalområdet, eller til humanitære formål ... læs mere
Favrskov Kommune politianmelder Nordic Waste

Favrskov Kommune politianmelder Nordic Waste

Favrskov Kommune politianmelder nu Nordic Waste for at drive virksomhed på kommunens arealer uden miljøgodkendelse ... læs mere
4 lærere stoppet samtidigt og med øjeblikkelig virkning på Ulstrup Skole

4 lærere stoppet samtidigt og med øjeblikkelig virkning på Ulstrup Skole

Hans Minor Vedel, direktør for Børn og Kultur i Favrskov Kommune, vil ikke udtale sig om årsagen. Ej heller bekræfte, at der er tale om 4 lærere på Ulstrup Skole ... læs mere
​  ​ Frem med stempeluret: ”BLIB BÅT – her går det godt”!

​ ​ Frem med stempeluret: ”BLIB BÅT – her går det godt”!

Nye regler for registrering af arbejdstid: Snart skal du både stemple ind og stemple ud ... læs mere
UGENS NATURBILLEDER nr. 73

UGENS NATURBILLEDER nr. 73

Foråret er trådt i karakter, det mærkes helt tydeligt i øjeblikket, da der overalt spirer med farverige forårsblomster. Dagene er blevet lysere og fuglene pipper lystigt i træer og buske ... læs mere
OK-kunder tanker sponsorstøtte til TIF

OK-kunder tanker sponsorstøtte til TIF

Thorsø-Tungelund IF har gennem sin sponsoraftale med energiselskabet OK fået udbetalt over 39.000 sponsorkroner ... læs mere
Ny chef for Natur og Miljø

Ny chef for Natur og Miljø

Favrskov Kommune har ansat Birthe Jordt som ny chef for Natur og Miljø ... læs mere
Over 2 millioner danskere bevæger sig ikke nok

Over 2 millioner danskere bevæger sig ikke nok

Ny analyse viser, at mere end hver femte dansker er fysisk aktive i mindre end en halv time om ugen. Derfor sætter Hjerteforeningen og TrygFonden nu fokus på mere hverdagsmotion og gåture ... læs mere
Stor stigning i antal akademiske medarbejdere i Favrskov Kommune

Stor stigning i antal akademiske medarbejdere i Favrskov Kommune

4,9 pct. af medarbejderne i Favrskov Kommune er akademikere. Det er en stigning på 91,7 pct. fra 2007 til 2023 ... læs mere
Frivillige i Favrskov samler ind til mennesker ramt af kræft

Frivillige i Favrskov samler ind til mennesker ramt af kræft

Søndag går frivillige fra dør til dør for at samle ind til Kræftens Bekæmpelses Landsindsamling. Er du ikke hjemme, kan du støtte via sms, MobilePay, bankoverførsel eller digitale indsamlinger ... læs mere
CEO og ejerleder Maja Oxholm Rasmussen, Hammel Plast A/S ny i DI Østjyllands bestyrelse

CEO og ejerleder Maja Oxholm Rasmussen, Hammel Plast A/S ny i DI Østjyllands bestyrelse

På DI Østjyllands generalforsamling onsdag den 3. april 2024 kom der to nye profiler med i bestyrelsen, nemlig Maja Oxholm Rasmussen, CEO og ejerleder Hammel Plast A/S og Thomas Krogh Skou, HR-direktør Stark ... læs mere
Loading...