|

NYT fra Kræftens Bekeæmpelse

Tånegle skal give svar om selen og prostatakræft

11-07-2016

Selen er i forskernes søgelys, fordi mineralet måske kan mindske risikoen for blandt andet prostatakræft. Ny forskning fra Kræftens Bekæmpelse viser ingen sammenhæng mellem mængden af selen i en blodprøve og risikoen for at udvikle prostatakræft. Men resultaterne tyder på, at mænd med et lavt selenindhold i blodet har lidt højere risiko for at udvikle aggressiv prostatakræft. Næste skridt for forskerne bliver at søge svar i tånegle.

Mænd med et lavt selenindhold i blodet har lidt højere risiko for at udvikle aggressiv prostatakræft, viser ny forskning. Selen får vi blandt andet gennem kosten. Foto: Colourbox

Antallet af nye tilfælde af prostatakræft er steget markant gennem de seneste årtier, og prostatakræft er nu en af de hyppigste kræftsygdomme i den vestlige verden. Man ved ikke, hvorfor så mange mænd udvikler prostatakræft, men en af de livsstilrelaterede faktorer, der har været sat i forbindelse med sygdommen, er selen, der er et mineral, der findes i jorden.

Forskere fra Kræftens Bekæmpelse har derfor set nærmere på, om der er en sammenhæng mellem mængden af selen i blodet hos mænd og deres risiko for at udvikle prostatakræft. Det forklarer forsker og post doc Malene Outzen fra Kræftens Bekæmpelses Forskningscenter, som har udført forsøgene som led i sin ph.d-afhandling:

– Vores resultater viser, at der ingen sammenhæng er mellem mængden af selen i blodet og mændenes risiko for at udvikle prostatakræft. Men når vi så på risikoen for at få mere alvorlig, aggressiv prostatakræft, var risikoen lidt lavere for de mænd, der havde høje selen-niveauer i blodet, siger Malene Outzen.

Øget risiko både ved meget høje og meget lave niveauer
Selens betydning for udvikling af prostatakræft har været undersøgt i en lang række befolkningsundersøgelser samt i flere amerikanske lodtrækningsforsøg, hvor selen blev givet som kosttilskud. Men undersøgelserne har ikke givet et klart svar.

– Den samlede viden peger i retning af, at sammenhængen mellem selen og risiko for prostatakræft er kompleks. Måske har mænd med meget lave indtag af selen en øget risiko for prostatakræft, men det har mænd med meget høje selenindtag tilsyneladende også, siger Malene Outzen.

I undersøgelsen fra Kræftens Bekæmpelse har forskerne målt niveauet af selen i blodet hos 1.568 mænd, der har deltaget i Kræftens Bekæmpelses befolkningsundersøgelse ’Kost, kræft og helbred’. 784 af mændene var blevet diagnosticeret med prostatakræft, og 784 var ikke.

Selen i tånegle

Den nye undersøgelse giver altså heller ikke det endelige svar på sammenhængen mellem selen og kræft, og der er stadig brug for mere viden.

– Vores konklusion er, at selens rolle i udvikling af prostatakræft fortsat er uklar, og at der er brug for mere forskning. Især i befolkninger med relativt lave selenniveauer og med fokus især på aggressiv prostatakræft, siger Malene Outzen.

Forskning fra andre lande har peget på, at selen målt i tånegle, som afspejler selenindtaget over en meget længere periode, er et bedre mål end selen målt i blod. Malene Outzen og hendes kolleger har derfor startet et nyt forskningsprojekt, hvor de måler selenniveauer både i tånegle og i blod og sammenholder det med risikoen for at udvikle aggressiv prostatakræft.

Forskerne vil også undersøge, om variation i de gener, der påvirker de selenafhængige proteiner, spiller en rolle for denne sammenhæng.

Resultaterne er offentliggjort her: Outzen M. et al.: Selenium status and risk of prostate cancer in a Danish population. British Journal of Nutrition / Volume 115 / Issue 09 / May 2016, pp 1669-1677

Læs mere om Kræftens Bekæmpelses Forskningscenter

Læs mere om Kræftens Bekæmpelses befolkningsundersøgelse ‘Kost, kræft og helbred’

Selen og kræft

Selen er et livsnødvendigt sporstof, som kroppen har behov for at få tilført. I kroppen indbygges selen i selenafhængige proteiner og spiller på den måde en rolle i forebyggelsen af en række sygdomme, herunder kræft. Selen blev allerede sat i forbindelse med kræft tilbage i 1960’erne, og siden har der været fokus på at undersøge denne sammenhæng nærmere. På trods af megen forskning ved man dog endnu ikke præcist, hvilken rolle selen spiller for udvikling af kræft.

Læs mere om selen og kræft

Selen findes i kosten

Selen findes i jorden, og selenindholdet i de fødevarer, vi spiser, påvirkes af jordens indhold af selen. Det gælder både når vi spiser eksempelvis korn eller grøntsager, og når vi spiser dyr, der lever af afgrøderne.

Der er stor forskel på jordens indhold af selen rundt omkring i verden og dermed også stor forskel på, hvor meget selen forskellige befolkninger får via kosten. For eksempel er jordens indhold af selen højt i dele af USA, mens vi generelt har lavere indhold af selen i jorden her i Europa.

I Danmark er selenindtaget relativt lavt og muligvis lavere, end hvad der er optimalt i forhold til forebyggelse af kræft.

Sidst ændret 11.07.2016

Af Mette Vinter Weber