|

Ødum Teglværk fra 1880 og mere end 100 år frem.

Fra Martin Møller, Ødum Torv i Ødum har vi modtaget følgende artikel om ØDUM TEGLVÆRK i mere end 100 år

 

Billedet herover skulle være Ødum Teglværk omkring 1915.ikke det, som vi ser på billedet, men et teglværk som ejeren af Ødumgård, P. Thomsen, byggede i 1880 op ad vejen til Astrup, den nuværende Gunderuplundvej.907, ” Til ejendommen hører Ødum Teglværk med en årlig produktion på 1 til 1 1/4 mill. mursten og ca. 100.000 drænrør og tagsten.

Der står ligeledes, at teglværket tog 3 tønder-land af gårdens samlede areal.

Hvor mange år frem teglværket blev drevet af Ødumgård, er jeg ubekendt med, og om der har været ejere mellem Ødumgård og Ejner Hansen, som i 1. halvdel af 1900tallet købte teglværket, for efter sigende 50.000 kr., ved jeg heller ikke.

Til teglværket hørte, foruden produktionsbygningerne, også boliger for ejer og personale.

På billedet herunder, som er lånt fra Høst, ser vi nogle af børnene, hvis forælder havde arbejde på Teglværket.

Billedet herunder er fra 1930, og fra venstre ser vi Åge Ringgård, Irma Hansen og Leo Jensen.

Billede 2

På næste billede ser vi teglværket og skorstenen, som har været Ødum bys vartegn gennem mere end en menneskealder. Hvem der er med på billedet, ved jeg ikke.

Billede 3

Bag teglværket og langt ud mod Spørring var lergraven, og her blev leret gravet og transporteret ind til teglværket, hvor det blev æltet, inden det blev lavet til mursten. Efter at murstenene var formet, blev de lagt til tørre i laden, inden de skulle brændes.

Brændingen foregik i en ringovn. Det er svært at beskrive en ringovn, og jeg er ikke bekendt med, om der er billeder af ovnen på Ødum Teglværk, men er læserne interesseret, kan man på Google

Transporten til og fra tørrelade og ovn foregik med håndkraft og trillebør og var et hårdt fysiskarbejde.

Ringovnen var oval, og der var adgang hertil

skrive ”Ringovn” og der dukker en masse billeder og beskrivelser af en sådan.gennem mange små ”porte”, og her kørte man stenene ind, hvor de blev stablet i et bestemt mønster, for at blive brændt ens.

Hver gang et felt var fyldt op, blev ”porten” mu

Oven på ovnen var der meget støvet af det sorte kulstøv, og der var uhyggeligt varmt.

Brænderen, som manden, der passede ovnen, kaldtes, havde, ligesom dem der stablede sten, et utroligt beskidt og varmt job, samtidig med at det var meget fysisk krævende.

ret til, og man begyndte på næste felt. Når alt var fyldt, fyrede man op, og gennem fyringsåbninger oven på ovnen blev der hældt kul ned i ovnen.

Når stenene var blevet brændt, blev ”portene” åbnet

Herunder ser vi et billede af Ødum Teglværk fra omkring 1960.

I træerne bagerst til højre ligger Ødum Damgård.

, og folkene gik ind i den meget varme ovn, stablede stenene på trillebøre og kørte dem på færdigvarelageret hvor de blev sat af på små paller, som kunne køres ud på byggepladserne. Igen et utroligt hårdt, beskidt og varmt arbejde.

Billede 4

Teglværket var en større arbejdsplads i byen, men det var sæsonarbejde, da teglværket var lukket ned i hele vinterperioden, for der kunne ikke graves ler, og stenene kunne ikke tørre i tørreladen.

Når der var gang i teglværket, var det også et yndet sted for landevejens farende svende, der kunne overnatte oven på ovnen, varmt og tørt.

I 1950 byggede Ejner Hansen og fru Emma ny villa, nu Landevejen 207, hvor de flyttede ind, og i begyndelsen af 60erne, var det sønnen Knud Hansen der overtog driften. Jeg kender ikke det nøjagtige årstal.

Ejner Hansen døde i sidste halvdel af 60erne.

Knud Hansen og fru Hanne boede i den gamle bolig, som hørte til teglværket, indtil de byggede hus på hjørnet af Teglværksvej, overfor teglværket, i 1974.

I starten af 80erne blev Ødum Teglværk opkøbt af dyrlæge Jens Bakkegaard, der bor på Sjælland, og Knud Hansen fortsatte som driftsleder på teglværket.

Jens Bakkegaard stammer fra Ødum Damgård og kunne se muligheder i Ødum Tegl, og ret hurtigtefter overtagelsen, blev der installeret et større halmfyr og bygget en stor staklade på teglværket, hvorefter stenene blev tørret langt hurtigere med varme fra store blæsere, som blev trukket af halmfyret.

Samtidig kunne sæsonen forlænges, da man ikke mere var så afhængig af årstiden.

På teglværket var der op gennem tiden af og til ildebrand i større eller mindre omfang. Herunder ser vi 3 billeder fra en af de større brande i 1985.

Billede 5

Billede 6

Billede 7

På et tidspunkt brændte også halmladen ned, men den blev genopført og eksisterer stadig.

Efter branden blev teglværket genopbygget, og driften fortsatte frem til 1988, hvor Knud Hansen døde, alt, alt for tidligt.

Herefter fortsatte teglværket med ny leder frem til 1989, hvor det blev tvunget til at lukke på grund af et hav af miljøkrav, som driften af teglværket ikke kunne bære.

Efter at lageret af mursten var solgt over det følgende par år, kom teglværket til at stå ubrugt hen i de næste mange år.

Herunder ser vi et billede fra 2006, hvor teglværket ikke er i brug.

Her er der ved at blive gjort klar til at udstykke en byggegrund, i dag Teglværksvej 16.

Billede 8

Den skæve skorsten, som efterhånden blev kendt i miles omkreds, da den flere gange blev vist i fjernsynet og omtalt i diverse aviser, og mange frygtede, at skorstenen ville vælte en dag, men den stod til det sidste.

I 2006 gik et nedrivningsfirma i gang med at vælte teglværket, og skorstenen skulle sprænges væk.

Den 26. maj 2006 sprængte man skorstenen, og den var igen i fjernsynets og avisernes søgelys, da sprængningen blev foretaget.

Så vidt jeg ved, lykkedes sprængningen ikke ved første forsøg, og en ny gang dynamit måtte der til for at fælde den gamle kæmpe.

Jeg har desværre ikke billeder fra sprængningen, men måske har nogen et par billeder, som de vil af med?

Herunder ser vi nedrivningen i fuld gang.

Billede 9

Her ser vi skorstenen før dens endeligt, og Ødum Teglværk og byens skæve, og næsten 100-årige vartegn forsvandt.

Billede 10

Med venlig hilsen

Martin Møller

I Ødum har der været teglværksdrift i over 100 år.

Billedet herover viser Ødum Teglværk, formoder jeg, da billedet stammer fra det gamle postkort fra Ødum i 1915, som jeg har vist i sin helhed i artiklen om Ødum Kirke.

Måske er der nogen, som kan hjælpe med flere oplysninger om billedet og teglværket.

Det første teglværk i Ødum er

Teglværket her var i drift frem til 1901, hvorefter det blev flyttet til grunden ved den nuværende Teglværksvej.

På internettet kan læses om Ødumgård i 1902 til 1

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Kæmpe svigt af unge generationer hvis tobaks- og alkoholforslag skydes til hjørne

Kæmpe svigt af unge generationer hvis tobaks- og alkoholforslag skydes til hjørne

Kræftens Bekæmpelse reagerer skarpt på nye udmeldinger fra Christiansborg, hvor en snarlig aftale om en sundhedsreform ikke kommer til at indeholde forebyggelsestiltag på tobaks- og alkoholområdet ... læs mere
UD I NATUREN (75)

UD I NATUREN (75)

I dag kommer du med til maj's gul-grønne farvefest ved mark og skov ... læs mere
Bank forudser markante fald i boligpriserne

Bank forudser markante fald i boligpriserne

Ejendomsmæglere i Hadsten er ikke enige i prognosen ... læs mere
Bliver det et JA eller et NEJ den 1. juni?

Bliver det et JA eller et NEJ den 1. juni?

Det er et godt spørgsmål… ... læs mere
Plan for det videre arbejde med udsatte anlægsprojekter

Plan for det videre arbejde med udsatte anlægsprojekter

I forbindelse med budgetlægningen for 2022-25 udsatte Byrådet i Favrskov i efteråret 2021 en række forslag til nye byggerier og større renoveringsprojekter ... læs mere
Inner Wheel Hadsten donerer beløb til Summer Camp 2022 for Diversitetet

Inner Wheel Hadsten donerer beløb til Summer Camp 2022 for Diversitetet

Inner Wheel Hadsten har valgt at donere 5000 kr. fra vinterens lokale indsamling til Diversitetets Summer Camp ... læs mere
Rideskolen Skovfryd

Rideskolen Skovfryd

- en anderledes rideskole ... læs mere
Det falske bankbud er nu blevet en kvinde

Det falske bankbud er nu blevet en kvinde

73-årig kvinde i Hadsten franarret dankort og pinkode ... læs mere
UD I NATUREN (74)

UD I NATUREN (74)

Maj byder igen i år på et dejligt festfyrværkeri
 med farver og lys og duft ... læs mere
Borgermøde i InSide

Borgermøde i InSide

Tirsdag aften den 11. maj inviterede byrådet Favrskovs borgere indenfor i det ”politiske værksted” ... læs mere
Loading...