|

Ødum Vandværk gennem 70 år

Martin Møller, Ødum Torv i Ødum fortæller idag historien om ØDUM VANDVÆRK, der blev startet i 1939

 

I 1938 besluttede en række borgere i Ødum sig for at få etableret fælles vandværk for byens  beboere, og den 31. januar 1939 blev der nedsat en bestyrelse, som bestod af Gårdejer Poul Knudsen på Kirkely, Brugsuddeler Niels Henriksen, Boelsmand Peter Jensen Sørensen, Teglværksejer Ejner Hansen og Vognmand Andreas Mikkelsen.

Indtil da havde de enkelte husstande selv brønd på deres grund, og ved de fleste var det en håndpumpe, man brugte for at få vandet op.

Der hvor vandværket blev placeret, var ved Ødumgårds mejeri fra starten af 1900tallet, nu Ødum Torv 7, her var en brønd, som havde forsynet mejeriet, og måske Ødumgård, med en pumpe trukket af en vindmølle, som jeg aldrig har set billeder af, og som jeg ikke ved, hvornår blev fjernet.

Inden den stiftende generalforsamling var der i forvejen blevet indhentet et tilbud på det komplette arbejde, og der var regnet på driften af vandværket.

Det samlede tilbud fra 21. dec. 1938 lød på 13.737 kr. alt inklusive, hovedledninger, stikledninger, reparation af den gamle brønd, bygning, pumpe, og arbejdsløn.

Fra starten var de 20 interessenter, og alle underskrev lånet på de 16.000 kr. til 4,5% i rente, som var blevet optaget i Sparrekassen for Randers og omegn.

Det skulle jo også koste noget, at få vand fra vandværket, og 1. års vandafgift blev sat til 47 kr. + 2 kr. i haneafgift, altså en fast pris + 2 kr. for hver vandhane man havde.

Der blev indgået en aftale med Smedemester Skouboe, om at føre tilsyn med vandværket for 35 kr. om året.

Fredag den 28. april 1939 blev der lukket vand i rørene, og Ødum havde fået fælles vandværk.

Herunder ser vi tilbuddet fra 1938, afgivet af et firma i Århus, nævnt i protokollen som Jørgensen Århus.

Bemærk de enkelte priser!

I 1941 kom der en nymodens ting til byen, et vandkloset !!!!

Afgiften for en sådan “vandhane” blev sat til 9roner.

I 1947 var der hanetælling, og her viste det sig, at flere havde lusket en ekstra hane ind i huset, og man fandt 8 haner, som ikke var registreret.

Omkring 1950 begyndte der at komme nye huse i byen, og der skulle så betales 200 kr. i tilslutningsafgift.

I 1951 kom det på tale med gadebelysning i byen, og da der ikke var en borgerforening dengang, var det to fra vandværksbestyrelsen, Theodor Rasmussen, som var blevet valgt til formand, og Tømrermester S.P. Sørensen, der tog til elværket i Randers for at få en ordning, så byen kunne få gadebelysning.

Det står i de gamle protokoller, at der afholdtes tombola herfor.

Der kom gadebelysning til byen i 1952.

I 1952 beklagede udflytterne, dem på trekanten, og dem i Bette-Ødum, sig over, at der ikke var tilstrækkeligt tryk på vandet, så man besluttede at sætte mere tryk på, med det resultat at pumpen fik en utilfredsstillende gang.

Nu var det sådan, at alt skulle godkendes på en generalforsamling, så på generalforsamlingen i 1953 blev der fremlagt et forslag om at få en bedre pumpe.

Forslaget blev nedstemt med 16 stemmer imod, og 10 for, og bestyrelsen nedlagde herefter deres mandat og gik af, da de så ikke kunne stå inde for driften af vandværket.

En helt ny bestyrelse, med Peter Jensen Sørensen i spidsen blev valgt.

Den 16. marts brød pumpen sammen, og de følgende 8 dage var der ingen vand i Ødum, mens den gamle pumpe blev repareret, og nu der var ofret penge på pumpen, gik der helt frem til 1956 inden man investerede i en ny.

Det var vist på det tidspunkt, at brønden blev ændret til en boring.

Penge skulle der til, og i 1957 besluttede man, at vandet skulle stige med 50% og de vognmænd der havde mere end én bil, skulle betale 10 kr. oven i vandafgiften.

Der har gennem tiden været gjort mange forkrøblede forsøg på at fordele udgifterne ligeligt, med afgift pr. hane, afgift for biler, for store og små landbrug, for svømmepøl, for forretninger, for dyrehold o.s.v.

I 1958 udbyggede man vandværket, bygningen blev mere en dobbelt så stor, og vandværket fik en boring mere. Begge boringer var placeret inde i bygningen, med det resultat, at når pumperne skulle tages op og renses, foregik det med et spil gennem huller i taget.

Vi er kommet til 1960, og nu blev der pålagt en afgift på 20 kr., hvis man ville vande have.

Gadebelysningen skulle i 1960 udvides ud ad Tåstrupvej, og vandværket afholdt andespil til fordel herfor.

Lamperne blev dyrere, end det man havde penge til, og vandværksformanden måtte lægge pengene ud. De blev dog senere indsamlet ved en basar.

 

I 1964 havde vandværket 25-års jubilæum, der blev fejret i forsamlingshuset. Som vi ser på ediketten herover, var ølediketterne blevet skiftet ud med vandværkets egen.

Senere på året var det igen galt med gadelamper, denne gang på Kuklausvej, og vandværket afholdt igen andespil til fordel for gadelamperne.

I 1965 kom der igen noget nyt til byen, og det var plastikrør!!! og 4 af de nye huse fik sådanne rør.

Det er nævnt i protokollen, at vandværket fralægger sig ansvaret for sådanne rør, og rørledningen ligger på ejers eget ansvar.

Frem til 1972 var der kvartårlig opkrævning af vand, ved at Bernhart Bagger gik rundt med sin taske og krævede pengene op, og samtidig solgte han mærker til Julens Glæde.

Når mærkerne, man havde samlet, blev talt op til jul, kunne man så få pengene tilbage, uden renter, for de gik til ham, der solgte mærkerne.

I 1974 får bestyrelsen, nu med Svend Hostrup som formand, ændret vedtægterne, så bestyrelsen kunne handle mere frit, som at kunne fastsætte vandafgifterne uden generalforsamlingens godkendelse. Svend var også manden, der startede på, at få alle ledninger registreret på kort.

Indtil da var det, hvad man kunne huske, og det var ikke altid lige godt.

I 1977 blev jeg valgt til formand for vandværket, og var det frem til februar 2011, 34 år med mange udfordringer.

 

Her ser vi brøndborerfirmaet Holger Pedersen fra Skjød i gang med at lave en ny boring i 1982, hvor den gamle boring fra 1939 blev lukket til fordel for en større, som kunne give mere vand.

I 1987 1988 begyndte vandforsyningsplanerne i Hadsten Kommune at rumle, og det lå i kortene, at Ødum Vandværk skulle forsyne Røved og Astrup med vand, så der blev holdt en del møder af den grund, og kommune og vandværk var noget uenige om sagen.

I 1989 havde vandværket 50 års jubilæum, som blev markeret på dagen påvandværket, og den 29.april i forsamlingshuset

I samme forbindelse skrivere Århus Stiftstidende :

Slut med 50 års fred om vandet.

Det må siges, at avisen fik ret.

Herunder ser vi et billede fra vandværkets 50 års jubilæum, i 1989, og jo, der blev serveret andet end vand ved jubilæumsfesten!

 

Efter nogen tovtrækkeri mellem Hadsten Kommune og Ødum Vandværk bliver vandværket pålagt at forsyne, i første omgang, Røved, så vandværket henvender sig til et projektfirma, der kan bistå vandværket, og samtidig projektere de nødvendige installationer, der skulle til for at udvide området i så væsentligt grad. Vi startede ud med en erstatningsboring for den gamle boring fra 1958.

 

For at få plads til udvidelsen, købte vandværket Ødumgårds tilstødende have, og betalte samtidig erstatning for, at den tilstødende svinestald og den tilstødende garage, som var bygget ovenpå en ajlebeholder, ikke længere måtte anvendes.

Samtidig blev der købt jord til bygning af en trykforøgerstation halvvejs i Røved, da der er en stor højdeforskel på Ødum og Røved, Ødum ligger i kote 52 og det højeste sted i Røved i kote 101, så vandet kunne ikke pumpes direkte derop uden et ekstra skub.

 

Herover ser vi udgravningerne, ved vandværket, for den store rentvandsbeholder, som ses på nedenstående billede.

Billedet herunder viser det færdige resultat, og Ødumgård er begyndt at fjerne bygningen med ajlebeholderen, og senere forsvinder svinestalden. Det skal hertil siges, at bygningerne ikke havde været i drift i en meget lang årrække.

 

Herunder ser vi udgravningerne til rentvandstanken, hvorfra Røved skal forsynes.

 

På billedet herunder er tanken kommet i jorden, og vandværksbygningen er ved at skyde op.

 

Hele projektet kostede Ødumborgerne og de nye forbrugere i Røved i omegnen af 1,5 mill. kroner, som er en ordentlig mundfuld for et lille vandværk med et samlet antal forbrugere, dengang, på 150 husstande.

Kommunen har, frem til kommunesammenlægningen, stået i forskud med et beløb for hver af de forbrugere, som ikke blev tilsluttet.

Inden overgangen til den nye Favrskov Kommune, var mellemværendet mellem Ødum Vandværk og kommunen afsluttet.

Da folketingsbeslutningen om grønne afgifter kommer, beslutter vandværket, at alle skal have monteret en vandmåler inden udgangen af 1994, og godt det blev gjort, selvom nogen fik større og nogen fik mindre regninger, men fordelingen blev mere retfærdig.

På større vandværker var der monteret målere mange år forinden.

De efterfølgende år går uden de store problemer, og flere og flere i Røved-området bliver tilsluttet, og i dag er der vist kun en håndfuld, som stadig er selvforsynende.

Vandværkets ledningsnet er løbende blevet udvidet, og fra de 850 m rør i 1939 er længden på rørsystemet vokset til omkring 13 km, og i takt med udvidelserne er ledningerne også blevet registreret, og nu også digitaliseret.

I år 2000 køber vandværket et stykke jord nord for byen, med henblik på at flytte boringerne på vandværksgrunden ud af byen, og i år 2000 er den første nye boring en realitet.

Frem til 2009, hvor den sidste boring flyttes ud, har der været nye kontroverser med kommunen, denne gang om Astrup, som Ødum er forsyningspligtig overfor, men da det bliver for dyrt for de enkelte forbrugere, som vil tilsluttes, er der indgået et forlig, mellem Kommunen, Ødum Vandværk og Astrupborgerne, der så har fået lov til at være selvforsynende, med vand fra to mindre værker.

På de næste billeder ser vi arbejdet med en af de nye boringer uden for byen, det første billede fra 2000 og det sidste en færdig boring fra 2010.

Med venlig hilsen

Martin Møller

LÆS OGSÅ FØLGENDE AF MARTIN MØLLER   OM     ØDUM
Ødum Brugsforening
Ødum Kirke
Ødum Præstegård
Ødum Tørrestation
Ødum gamle købmandsbutik
Ødum gamle skole
Ødum Tømrerforretning og Ødum Malerforretning
Nybyggerne på trekanten i Ødum
Tobæk Mølle
Bette Ødum
Ødum Teglværk
Hovedvejskrydset
Aagård og Brohuset
Det skønneste sted
Ødum Vandværk
Ødum Torv
Smedjerne i Ødum
 
SØG på forsiden af Hadsten-Pingvinnyt i venstre side –god fornøjelse og en meget stor tak til Martin Møller for spændende og interessante historier fra og om Ødum.
Med venlig hilsen
Hadsten-Pingvinnyt
 
 
 
 

 

 

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.


SYNG SAMMEN - SAMMEN
23. sep. 2021

SYNG SAMMEN – SAMMEN

SMAGEN AF HØST
26. sep. 2021

SMAGEN AF HØST

Højskoletime
7. okt. 2021

Højskoletime

Loading...

LYKKE CUP

LYKKE CUP

Superstjerner fra Favrskov Fighters afsted til stævne ... læs mere
Pressemeddelse 2: Tænk en ”erindringslejlighed” ind i det nye plejecenter

Pressemeddelse 2: Tænk en ”erindringslejlighed” ind i det nye plejecenter

af René Schneider - Byrådskandidat, Favrskov Rækkevej 4, Lyngå Mobil: +45 2872 6095 Mail: dialog@reneschneider.dk ... læs mere
Projekter med GADEBERG - XL i Hadsten

Projekter med GADEBERG – XL i Hadsten

Hvad skal du i gang med??? ... læs mere
Slut med at bruge Roundup i indkørsler og på terrasser

Slut med at bruge Roundup i indkørsler og på terrasser

Det bliver forbudt at bruge sprøjtemidler som glyphosat på en række offentlige og private arealer - fx på terrasser. Læs, hvad der bliver ulovligt ... læs mere
Pressemeddelelse: Alternativet opstiller disse 6 kandidater til Region Midtjylland

Pressemeddelelse: Alternativet opstiller disse 6 kandidater til Region Midtjylland

Af Rasmus Foged - Folketingskandidat og regionsrådsmedlem i Region Midtjylland for Alternativet +45 23 70 18 70 ∞ Rasmus.Foged@altern - ... læs mere
Venstre stiller med 41 kandidater til regionsrådsvalget

Venstre stiller med 41 kandidater til regionsrådsvalget

Byrådsmedlem Anders g. Christensen , Hadsten er spidskandidat ... læs mere
DR Romanklubben læser sammen på Hadsten Bibliotek

DR Romanklubben læser sammen på Hadsten Bibliotek

Vær med i det landsdækkende læsefællesskab, der mødes og diskuterer seks af sæsonens stærkeste danske romaner ... læs mere
Borgermøde med mange spørgsmål

Borgermøde med mange spørgsmål

I forbindelse med paneldebatten var der spørgsmål fra salen. Der var et fint fremmøde i Uhresalen til borgermødet om budgetforslaget. I forbindelse med paneldebatten var der spørgsmål fra salen.   Previuos slideNext slide Omkring 45 personer deltog i gårsdagens borgermøde ... læs mere
Favrskov Budget 2022-2025 læserbrev 

Favrskov Budget 2022-2025 læserbrev 

Af Indbakke Af Lone Glarbo, Favrskov Byråd (V), Århusvej 55, 8382 Hinnerup ... læs mere
Svar på Eva Damsgaards læserbrev

Svar på Eva Damsgaards læserbrev

Af byrådsmedlem Grethe Villadsen Socialdemokratiet ... læs mere
Venstre ønsker ny skiltepolitik i Favrskov

Venstre ønsker ny skiltepolitik i Favrskov

af Lone Glarbo Byrådsmedlem Favrskov Byråd (V) Optiker/optometrist og Cand.merc.aud Mobilnr.: 0045 6169 5287 ... læs mere
Loading...