søndag d. 27. september 2020
|

Regnvandsventilen: En simpel måde at undgå oversvømmelse i kælderen

Med en regnvandsventil vil større mængder regnvand ende til nedsivning i din have frem for i din kloak. Dermed mindskes risikoen for oversvømmelse af din kælder.

Nyhed | Ajourført 

 
 

I fremtiden vil Danmark blive ramt af flere og mere intense regnskyl grundet klimaændringer. Det vil belaste kloaknettet, og i boligejernes værste tilfælde kan det medføre oversvømmelse i kælderen. 

Heldigvis for boligejerne findes der flere løsninger, der enten afleder regnvandet væk fra kloakkerne eller sørger for, at vandet bliver i kloakkerne. En af de nyeste løsninger på markedet er regnvandsventilen, der i november 2018 vandt Klimaprisen ved Building Awards. 

Regler for regnvandsventilen

  • Du må som privat boligejer selv installere den. 
  • Der skal være tilstrækkeligt fald i terræn.
  • Regnvandet skal nedsives mindst to meter fra boligen samt fra udhuse og skel. Er der kælder, skal der gerne være fem meter til nedsivning.
  • Vandet skal holdes på egen grund.
  • Der skal være 25 meter til vandområder og vandindvindingsanlæg. 
  • Din grunds jord må ikke være forurenet. 
  • Der skal ikke søges om nedsivningstilladelse.

Kilde: Teknologisk Institut

SE MEREadd

Sådan fungerer regnvandsventilen

Princippet bag regnvandsventilen er egentlig ganske simpel. Den installeres nederst på et tagnedløb. Ved almindelig gennemstrømning af vand vil ventilen være åben, men så snart vandpresset bliver stort nok, vil ventilen lukke til, og i stedet aflede regnvandet væk fra afløbet og i stedet ud i fx haven, hvor vandet langsomt vil sive ned frem for at overbelaste kloaknettet. 

Helt præcist vil ventilen lukke, når vandmængden er 0,32 l/s eller højere, svarende til visse kraftige regnskyl og samtlige skybrud. 

Fordi ventilen først lukkes ved større regnmængder, er mængden af afledt regnvand ikke høj nok til, at regnvandsventilen kræver nedsivningstilladelse fra din kommune, som fx et regnbed normalt gør. Det er også muligt selv at installere produktet. Du skal dog opfylde de gældende regler i Bygningsreglementet og Miljølovgivning, fx skal der være en korrekt vandafledning til fx egen have. Følg produktets anvisning og spørg en fagmand til råds, hvis du er i tvivl om du lever op til reglerne. 

Én regnvandsventil passer til et tagareal på mellem 30 og 60 m2. Hvis taget er større, skal der installeres flere regnvandsventiler med forskellige nedsivningsområder ellers vil mængden af afledt regnvand være større og derfor skal der søges om nedsivningstilladelse. Er taget mindre, vil ventilen sjældnere lukke af og dermed ikke virke efter hensigten. 

Tjek risikoen for, at dit hjem bliver oversvømmet

Kender du risikoen for, at din bolig bliver oversvømmet ved skybrud eller stormflod?

Vi har lavet en beregner, hvor du kan indtaste din adresse og få et godt bud. Du får også konkrete råd til, hvordan du kan sikre din bolig, når vandet kommer udefra.

 

Regn dit tagareal ud

Du kan selv udregne dit tagareal, hvis du har en enkel tagform som fx et saddeltag eller et hel- eller halvvalmet tag.

Det kræver blot 2 mål:

  • Rygningens længde
  • Tagfladens højde (fra tagfod til rygning)

Udregn tagarealet ved at gange de 2 tal – og gang derefter resultatet med 2. Det giver dig det samlede tagareal i m2.

Har dit tag en mere kompliceret form, fx fordi det gennembrydes af kviste eller altan, er det sværere at beregne et præcist tagareal. Formlen ovenfor kan give en indikation, men skal det være nøjagtig vil det sandsynligvis kræve et professionel program til tagberegning

Kilde: Randers Tegl

SE MEREadd

Fungerer regnvandsventilen for private boligejere?

Regnvandsventilen henvender sig ifølge Plastmo, der producerer produktet, både til private boligejere, større bygningskomplekser og forsyningsselskaber. Og det er der ifølge Tue Patursson, fagekspert i Videncentret Bolius, en god grund til.  

– Ventilen stopper kun regnvandet ved egen grund. Så hvis du er den eneste på din villavej med en ventil, kan du risikere, at dine naboers kloakker overbelastes – og dermed kan din kælder alligevel blive oversvømmet. Så det fungerer bedst, hvis man er flere boligejere, der går sammen om at bruge dem. 

Fageksperten pointerer endvidere, at det er vigtigt, at der er et korrekt fald i terræn, og at vandet ledes tilstrækkeligt væk fra huset. 

I Tårnby og Glostrup forsyningsselskaber har man testet regnvandsventilen på private villaveje. Ifølge Ingeniøren viste testen i Glostrup, at regnvandsventilen virker, omend der ikke var skybrud i testperioden.

– Vi har endnu ikke haft de hændelser med ekstremregn, som bliver den afgørende prøve for systemet. Men vi kan se, at systemet virker og aflaster kloakkerne. De hidtidige erfaringer er, at ventilerne udløses for ofte, så villaejerne får vand i haven, også ved regn, hvor der ikke er risiko for overbelastning af kloaksystemet, siger Kristian Schou, afdelingsleder i Glostrup Forsyning, til Ingeniøren. 

Ifølge Teknologisk Institut viste forsøgene i Tårnby Kommune lignende resultater, at ”regnvandsventilen har potentiale til at aflaste afløbssystemerne”.

I hvor stor grad regnvandsventilen afhjælper problemer med regnvandet vil afhænge af områdets placering samt kloakkernes kapacitet.

LÆS OGSÅ: Genbrug af regnvand

Overvej også andre løsninger til regnvandshåndtering

Selvom regnvandsventilen er en simpel, billig og prisvindende opfindelse, er det langt fra den eneste løsning til regnvandshåndtering. Fx kan du på Miljøstyrelsens portal klimatilpasning.dk under punktet ’hverdagsregn og skybrud’ læse om 52 forskellige muligheder, hvoraf over halvdelen også er relevante for private boligejere. Du kan også læse om håndtering af skybrud og stormflod i Videncentret Bolius’ kampagne ‘Når vandet kommer udefra’.

Af muligheder, der tilbageholder regnvandet på overfladen, nævnes flere velkendte løsninger, fx faskiner, regnbede, grønne tage, grønne vægge samt permeable belægninger.

– Det kan være svært at vurdere effekten af så nyt et produkt som regnvandsventilen. Men princippet bag, at regnvand afledes i egen have, findes allerede i fx regnbed eller faskine, der dog kræver nedsivningstilladelse og er dyrere i opførelse. Så har man problemer med oversvømmelse i kælderen, er regnvandsventilen måske en løsning, men overvej fordele og ulemper ved de forskellige løsninger først, siger Tue Patursson, fagekspert i Videncentret Bolius.

De fleste vandskaber i boligen sker pga. skader på skjulte rør og stikledninger, så sørg for løbende at gennemgå dit hus for skader, tæring, utætheder og revner. 

Regnvandsventilen er et patenteret produkt opfundet af Cathrine Leth fra Hasløv & Kjærsgaard og Poul Erik Christensen fra VTI og produceres af Plastmo. Udviklingen af produktet er støttet af Realdania. Den kan købes i diverse byggemarkeder til omkring 2.000 kr. stykket.

Kilder, henvisninger og metode

Nyhed: Hold dig ajour med aktuel og relevant viden for dig og din bolig. Indholdet er uvildigt og bygger på dokumenteret viden. Se seneste nyheder.

Alle bidragsydere:

  • Malte Abildgaard Christensen, journalist

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Ændret udbudsmateriale for storparcel i Hammel

Ændret udbudsmateriale for storparcel i Hammel

Udbudsmaterialet for en storparcel på Hvedebakken i Hammel, der er i udbud netop nu, er netop blevet justeret ... læs mere
Gæring i remoulade

Gæring i remoulade

K-Salat tilbagekalder et parti K-Salat Diner Remoulade på grund af risiko for gæring i produktet ... læs mere
Ny opgave på Elbæktoften: Vi pakker mundbind

Ny opgave på Elbæktoften: Vi pakker mundbind

Lone Marie og Maybritt pakker mundbind i Montagegruppen på Aktivitetscenter Elbæktoften i Hadsten ... læs mere
Indbrud

Indbrud

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Narkobilist snuppet

Narkobilist snuppet

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
SOLO UHELD

SOLO UHELD

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Færdselsuheld

Færdselsuheld

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Kære Revygæster

Kære Revygæster

Vi har modtaget følgende fra Revyens administrator Jens-Ole Hesel ... læs mere
STÆRKT BEKYMRENDE!

STÆRKT BEKYMRENDE!

Fra fredag d. 18. til lørdag d. 19. september blev 589 registreret smittet med Covid-19 ... læs mere
EFTERLYSNING 

EFTERLYSNING 

Hadsten Håndboldklub efterlyser DIG ... læs mere
Budgetaftale på plads i Favrskov

Budgetaftale på plads i Favrskov

Byrådet i Favrskov er nået til enighed ... læs mere
Loading...