|

Rektors tale til de nye studenter på Favrskov Gymnasium

Favrskov Gymnasium` dimissionsfest 2011, hvor Rektor Jørgen Christiansen holdt følgende tale :

Rektor Jørgen Christiansen  (arkivfoto)

 

 

Velkommen til dimissionen 2011.. 

Dimissionsprogrammet ligger på stolene – gennemgås.

 

Velkommen til forældre, pårørende, eleverne, skolens bestyrelse og skolens personale. Men den største velkomst skal STUDENTERNE have. Jeg håber, vi sammen vil få en festlig men også højtidelig dimission, som I vil tænke tilbage på med glæde.

 

Velkommen til alle – vi synger den første fællessang.

 

Årsberetningen og talen til studenterne er traditionen tro slået sammen, så jeg starter med nogle få generelle kommentarer til, hvad der er sket i det forløbne skoleår – indadtil og udadtil – på personale- og elevsiden – og vil derefter slutte med nogle få – men velmente – ord til dimittenderne.

Inden jeg går i gang med årsberetningen, skal det nævnes, at jeg om lidt uddeler skolebestyrer Kristian Krarups Skolelegat. Grund­kapitalen er på 35.000 kr. Kristian Krarup var skolebestyrer ved Hadsten Realskole og var meget interesseret i faget dansk, hvorfor 3.g-klassernes dansklærere indstiller en elev, som har gjort en særlig indsats i faget dansk og i arbejdet med dansk litteratur. Om et lille øjeblik vil jeg afsløre, hvem vi har peget på som legatmodtager i 2011.

 

Om personalet skal jeg kort meddele:

Den 1.februar sagde vi farvel til lektor Anette Wickings som gik på efterløn efter at have undervist i engelsk og oldtidskundskab siden skolens start i august 1981.  

Efter sommerferien søger Viben Nedergaard Jørgensen og Kristian Torp Olesen nye udfordringer ved andre gymnasier efter at have hjulpet os som vikarer og Louise Pold Kruse har søgt og fået stilling i Horsens. Skolen siger til jer alle tre stor tak for den tid i har været her og held og lykke med jeres fremtidige lærerjobs.

Endelig har Kirsten Løvschal fransk og idræt, valgt at gå på efterløn med udgangen af dette skoleår. Kirsten Løvschal blev ansat ved skolen i 1982 og har været her lige siden.

Utrættelig har din indsats været i dine to fag, ved de store idrætsarrangementer og ikke mindst ved skoleballets traditionsrige lanciers, hvor du i den grad har stået for, at når man gør noget, så skal det være med kvalitet. Du er i begge dine fag altid gået i spidsen når det gjaldt om at gøre en ekstra indsats for at få eleverne løftet – du har sågar taget dine franskhold med til Frankrig i dine ferier, været engageret i skolens internationale partnerskoleprojekt og samtidig har du været en ualmindelig god og loyal kollega, som altid har blik for dem, som har brug for lidt sparring og en hjælpende hånd. STOR TAK for den forskel du har været med til at gøre for og på skolen gennem alle årene og de bedste ønsker for et langt og aktivt otium.

 

Om eleverne skal jeg kort meddele:

Vi dimitterer i dag 199 studenter – alle som gik til eksamen bestod – og efter ferien starter 255 elever i 9 nye grundforløbsklasser, så vi næste år er 24 klasser.

Hele 2010/2011 kan der læses om i det flotte årsskrift, som alle studenterne får udleveret i dag. Det vidner om hektisk aktivitet året igennem. Der har været flotte og udbytterige studieture, deltagelse i det landsdækkende netværk af Science gymnasier i Danmark, deltagelse i NATPLUS – som er et større naturvidenskabeligt projekt – også støttet af Region Midt, folkeskolens ældste elever har været til talent forløb, og der har været flere udbytterige besøg på Grundfos – besøg som fortsætter det næste år. Vi har haft udfordrende fællestimer, film, teatersport og dramaaftener i og udenfor skolen, idrætsstævner, motionsløb, cykelløb, talenttimeprojekter, et imponerende skolebal, så jeg stopper her, bortset fra at INGEN vel kan fortænke mig i at fremhæve den helt unikke Musical, hvor rigtig mange af skolens elever og i høj grad studenterne professionelt og engagerede var med i den flotte satsning som lærerteamet Bert Ernst, Klaus Rød Frederiksen, Bo Møller, Poul Rønnenfelt, Margrethe Kier Riisgård og Hanne Kragelund Hjort stod i spidsen for. Musicalen var – som alle de andre flotte aktiviteter på skolen – fuldt og helt kreeret og udført af skolens elever under ledelse af engagerede og dedikerede lærere. Det er vigtigt at fremhæve – især fordi det for elevernes dannelse og uddannelse er så vigtigt – at de udfordres og prøver kræfter med så mange dimensioner af livet som muligt, mens de går her – i de trygge rammer som vores Gymnasium danner.

 

Men når det er sagt, så er det væsentligste i gymnasieforløbet mødet i den daglige undervisning, samspillet mellem de enkelte klassers lærere, lærerteams og elever. Det er gymnasiets fundament.

Favrskov Gymnasiums hensigtserklæring lyder:  

  • Favrskov Gymnasium er et godt lærested med fokus på nærhed, dynamik og sammenhæng.
  • Skolekulturen er båret af engagement og fællesskab og udgør rammerne for spændende og udviklende læringsprocesser.
  • Prioriteringen af den samlede energi og tid på gymnasiet tager hensyn til den situation den enkelte elev og ansatte befinder sig i.
  • Samarbejdet på Favrskov Gymnasium er baseret på åbenhed, ansvar og respekt.

 

Jeg ved I kan nikke genkendende til, at det netop er de punkter, vi lægger vægt på i det daglige.

 

For en selvejende institution som Favrskov Gymnasium er det af afgørende betydning at have en dygtig, engageret og professionel bestyrelse.

Som selvejet har udviklet sig siden indførelsen i 2005 er vi i dag er nået til, at det hverken er de demokratisk og folkevalgte politikere i kommunen, i regionen eller for den sags skyld i Folketinget, som sætter de indholdsmæssige rammer for skolens virksomhed. Selvom vi får vores penge til skolens drift fra staten/Folketinget – ja så interesserer landspolitikerne i Folketinget sig øjensynligt kun for de økonomiske rammer og kun for det indhold i skolen som kan tælles, måles og vejes og her vil jeg selvfølgelig ikke nævne frafaldsprocenter og karaktergennemsnit – som kan give en minister overskrifter i en valgkamp – men som jo i sig selv, ikke siger noget endegyldigt om den enkelte skoles kvalitative arbejde.

(I startede forresten 210 i 1g i 2008 og sidder her 199 studenter i 2011 med et fælles gennemsnit snit på 7,17 – så behøver I ikke at vente til næste år med den information, siger jeg med et stille og tilfreds smil på læben!).

Som selvejet har udviklet sig er det således, som nævnt, derfor særdeles vigtigt for et gymnasium at have en bestyrelse, som fokuserer på det, som er det vigtigste – nemlig elevernes undervisning, dannelse og uddannelse og på de rammer vi tilbyder eleverne – og det har vi!

Jeg vil derfor benytte lejligheden til at sige en stor tak til skolens bestyrelse – for den meget positive og konstruktive interesse og opbakning til skolen, som vi klart mærker i hverdagen.

Jeg vil gerne fremhæve den meget flotte og professionelle indsats, som hele bestyrelsen har ydet i det forløbne skoleår – med vores formand, personaledirektør i Nordisk Wavin, Jesper Clausen og vores næstformand professor Nina Smith i spidsen. Bestyrelsens opgavehåndtering har enorm betydning for gymnasiet. Det er bestemt ikke nogen nem opgave, at skulle styre skolen under et selvejende – men i realiteten et centralt styret statsligt økonomisystem – og samtidig holde fokus på udviklingen af skolens mål og strategier – kort sagt, at holde fokus på hovedopgaven – nemlig elevernes undervisning, så vores gymnasium fortsat kan uddanne studenter på mere end fuld højde i forhold til de krav, som skal honoreres i dagens – ja morgendagens – samfund.  Og helt jordnært – næsten bogstaveligt – kan jeg oplyse jer om, at bestyrelsen har besluttet at kantine udvidelsen – som bestyrelsen bevilgede sidste år og som vi fik færdig her i foråret – skal følges op af en udbygning af skolens laboratorier i det kommende skoleår.  Stor tak til bestyrelsen for at I på denne måde også vil fremtidssikre Favrskov Gymnasium.

 

Jeg vil slutte min årsberetning med tre ting, som ligger mig meget på sinde:

For det første at rette en varm tak til alle eleverne og til elevrådet, eleverne i bestyrelsen. Tak fordi I altid deltager konstruktivt og positivt – og det gælder jo lige præcis ikke kun, når der skal være fest. Jeg synes, vi har et helt specielt godt samarbejdsklima både i den enkelte klasse og på skolen som helhed. Det skal selvfølgelig være sådan, men jeg vil alligevel gerne markere, at det også er sådan og sige jer tak for det! Det vinder I, i øvrigt både som enkeltpersoner og som gruppe, på langt sigt meget ved.

             

For det andet vil jeg her på årets sidste skoledag gerne ønske hele personalet en rigtig god og velfortjent sommerferie. Vi har i de senere år været igennem meget store strukturændringer både på indholdssiden med Gymnasiereformen og på styringssiden med overgangen til selveje. Det stiller enorme krav til den enkelte medarbejder. Indførelsen af statsligt selveje har betydet at skolen i dag – i princippet – skal drives som en forretning vel at mærke uden at være det!

Jeg har i mine 30 år som rektor aldrig været med til en større og så langvarig omstilling på en gang. Jeg er dybt imponeret over det resultat – resultatet sidder jo faktisk lige foran os – som er kommet ud af det kæmpe omstillingsarbejde, som er udført her på skolen.

 

Det er mig derfor magtpåliggende her på sidste skoledag både at sige tak for og fremhæve den meget flotte og engagerede indsats, som alle ansatte – både lærere og Tap’er – yder i det daglige. Jeg kan jo sagtens stå her og sole mig i jeres/studenternes flotte resultat, men der hvor det vigtigste sker, er jo i mødet mellem jer og jeres lærere i den daglige undervisning – og jeres læreres ildhu og engagement om hver enkelt af jer, er det som giver resultatet og jeg er stolt over at kunne sige, at I elever på Favrskov Gymnasium – i ordets bedste betydning – er jeres læreres elever.

 

Endelig for det tredje vil jeg sige en speciel tak til studenternes forældre for det gode samarbejde. Det er dejligt, at der altid er mange forældre og pårørende, som møder op, når skolen inviterer, hvad enten det er til udstillinger, koncerter, musical, skolefesten eller møder om eleverne.

Tak for det og tak for lån af jeres unge mennesker og for den positive opbakning til gymnasiet gennem de forløbne 3 år.

   

 

 

LEGATOVERRÆKKELSE til:

 

 Anne Lundager Kristensen, 3m           kr. 1.500,-

  

 

  Kære studenter

Hvor er det herligt. Tænk her i dag – på jeres første dag i resten af jeres liv – at formidle positive tanker om, for og til jer. Tænk at få chancen – en sidste gang – til at give jer en løftet pegefinger, et godt råd og udtrykke de forhåbninger jeg har netop for jer – ja sådan en chance vil jeg naturligvis ikke lade gå fra mig.

Kære Studenter

Talen – mine få men velmente ord – til jer – bliver aldrig rutine. Hver studenterårgang har nemlig altid haft noget særligt over sig – noget jeg i det stille – især i jeres 3.g år – har gået og iagttaget og tænkt over.

Og når jeg tænker og har tænkt på jer, er forskellighed og sammenhold og respekt for hinanden og især positivt medspil med hinanden og med skolen hver gang det første som falder mig ind.

 

Jeg synes, at I har været en årgang, hvor jeg gennem alle tre år virkelig har lært en pæn stor del af jer at kende – også mange helt individuelt.  Ikke kun for musikken, morgensamlingerne, morgensamlingsudvalget, Idrætsstævnerne, musicallen, etc. – men lad det nu ligge, for nu er vi er her – og I 199 som er her med huen på, er beviset på, at det vi sammen gik efter er lykkedes. Og jeg må sige, at I her til sidst rykkede – og det på den gode måde. I har været en årgang, som jeg har set vokse sammen og vokse sammen. I har været ualmindelig gode til at være sammen og yderst tolerante over for hinanden, og også over for os andre for den sags skyld, så jeg alene af den grund ikke er bekymret for, at sende jer ud i livet med ansvar for vores fælles fremtid. Alene den måde hvorpå I håndterede hele års afslutningen, og ikke mindst vores hyggelige afskedsmiddag før sidste skoledag var til 12+. Når I nu spredes for alle vinde, ja så skal I tage med herfra, at fremgang for en selv, for andre og for samfundet – og det hænger uløseligt sammen -nødvendigvis må hvile på et fundament af værdier, som handler om, hvordan vi vil leve sammen som mennesker og som samfund, hvordan vi vil vinde friheden sammen ved at tage ansvar for os selv og for hinanden, hvordan vi må vedkende os, hvad der er godt og dårligt og hvad der det det gode samfund, som vi må tage ansvar for – det gode menneske – det gode samfund.

Der sidder en masse mennesker rundt omkring, som ikke kan finde ud af noget som helst, er så alene og kun taler med bananfluerne, bliver skilt og har ingen venner eller arbejde og har det rigtig dårligt. De er på en måde en målestok for velfærdssamfundet – eller rettere manglen på samme. Og den gruppe bliver større og større læser vi dagligt i medierne, samtidig med at der er en undertone af, at det nok er deres egen skyld og at de ikke er helt rigtige som os andre på solsiden.

De kan ikke skjule at de er forkerte, skæve i forhold til samfundets normer. De vil ikke og kan ikke tage ansvaret på sig. Selvmedlidenheden og opgivelsen er stor, “kom og red mig” er signalet til os andre – men det dur’ jo ikke. Man skal selv med! Vi skal have alle med!

Hvis man befinder sig i et tomt rum, og man ikke ved hvad man skal stille op med sig selv, så starter man et eller andet af kedsomhed, og så går det helt over gevind. Man har fornemmelsen af, at det ikke kan være rigtigt, at der ikke er mere end tomheden.

Så længe man ikke indser, at livet er kedeligt – så bliver det ved med at være kedeligt. Til gengæld sker der et eller andet, hvis man accepterer det og har det som udgangspunkt. Der kommer altså ikke en eller anden engel ned og ændrer det hele, der kommer ikke noget udefra, man er nødt til at skabe det selv. Man må begynde med at stille krav til sig selv, og så begynder man at tage ansvaret for sit liv. Så kommer friheden – det er først i det øjeblik at man tager sig selv og sit liv og dermed også samfundet og verden på sig, at friheden er der. Friheden til at vælge. Så længe man kun har drømmen, længslen der ikke har noget mål, så ændrer ingenting sig. Så er man fastlåst i det tomme rum.

 

De sidste ugers kamp har været hektisk og hård, og jeg tænker også, og ikke mindst, på jeres forældre, som endelig i dag kan ånde lettede op.

Men det har været en kamp, som har været den sidste nødvendige og vigtige del af jeres ungdomsuddannelse, for at I kunne blive rustet til at komme videre med at stille krav til jer selv og selv at skabe og tage ansvaret for resten af jeres liv. Jeg tænker selvfølgelig ikke på en kamp på det – ja undskyld mig – primitive niveau, hvor 22 u-21 drenge – i et sært spil – styrter rundt i disse dage i og på heden for at sparke til og på hinanden, og til en bold. Når det ene hold så har fået ekspederet bolden i nettet, så udspiller der sig jubelscener, som var der scoret 12 og det andet hold ser ud, som var de dumpet til eksamen. Besynderlig leg, hvor den enes lykke helt entydigt er den andens ulykke. Jeg håber, at I ved den rigtige eksamen har oplevet og lært, at hverken eksamen eller livet skal handle om, at man kun kan blive lykkelig ved andres ulykke, og jeg kan forsikre jer om, at jeres lærere – hvis I ved en eksamen blev ulykkelig – i modsætning til i fodbold IKKE blev lykkelige – måske snarere lidt ældre.

 

Jeg kunne blive ved, men helt nede på jorden i virkelighedens verden, hvor alt ikke altid er som i drømmen, ja så er der en lang række udfordringer som kræver at vi finder løsninger i fællesskab og vel at mærke på et fælles værdigrundlag.

I kommer til at være med til at løse den problemstilling, at vi i dag må erkende, at det offentlige system har væsentlige begrænsninger, når det gælder den personlige og fælles velfærd. For på den ene side undermineres borgernes ansvarlighed for hinanden, hvis staten skal lave regler for de mellemmenneskelige forpligtigelser og endda lave kontrolapparater for at sikre dem overholdt. Og på den anden side skal vi sikre, at man som borger føler sig forpligtet på sine medmennesker og på fællesskabet.

Da jeg tænkte over, hvad i skulle have med på vejen i dag, kom jeg til at tænke på Erik Knudsens Digt fra lige efter 2. Verdenskrig.

Credo (Jeg tror), (Jeg citerer et lille udpluk:)

 

”På min erindrings hærvej vandrer

Mænd med kanoner, mænd med spyd.

De synger på hver sit modersmål

Den samme sang. De styrter omkuld.

Men ingen bøjer sig for at hjælpe,

Ingen vender sig for at se.

De vandrer fremad, i takt, i takt,

Blinde som orme, døve som sten.

De hugger med økse, de udspyr ild,

De falder som strå under bondens le.

Men det de skal dræbe vil ikke dø.

Og den de skal hævne får aldrig hævn.

 

Men op af de regnbuefarvede slør

Stiger en stjerne, en nyfødt ild,

Pludselig elsker vi dette liv

Og ser ingen dårende spøgelser mer.

Troen der før var klippegrund

Er blevet en stjerne. Menneske, se

Din verden er levende virkelighed,

Dyrebar, krævende virkelighed.

Og den der elsker forandrer alt.

Og den der elsker har evigt liv

 

Siger en stjerne, en nyfødt ild

En ny tid –

 

Med en rystende klode som underlag

For et snavset stykke avispapir

Skriver jeg tværs over telegrammer

Fra Lucifers faste borg

Og tværs over sorte portrætter

Af alle hans stolte drabanter

Disse genfundne ord: Jeg tror.”

 

Jeg har på det seneste hos jer set de rigtige takter – den rigtige blanding af individuelle aspirationer, sammenhold og ansvar for fællesskabet. Selvom der i dag i verden stadig er krige, død og ødelæggelser, hvor de grundlæggende værdier et samfund skal basere sig på trædes under fode, så tror jeg. Jeg tror på jer, på mennesket, på nærheden, på at I med den ballast I har fået, hjemmefra og i skolen, vil tage ansvaret på jer og skabe et samfund med friheden til at leve hver for sig og sammen. Jeg tror på jer! Så det er fuld af fortrøstning, tillid og med meget stor optimisme, at jeg hermed dimitterer jer som studenter fra Favrskov Gymnasium 2011.

 

Hjertelig tillykke med eksamen og held og lykke med resten af jeres liv!

 

Jørgen Christiansen

Rektor

24. juni 2011

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Nielstrup Museum er på banen igen.

Nielstrup Museum er på banen igen.

Vi har åben, hver Onsdag & Søndag fra den 16-6 til 1-9- 2021 ... læs mere
2 indbrud i Favrskov

2 indbrud i Favrskov

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Hadsten Håndbolds store årsmøde

Hadsten Håndbolds store årsmøde

Bjarne Frislev blev førstevalget til FØRSTEHOLDET ... læs mere
Informationsmøde for kommende byrådskandidater

Informationsmøde for kommende byrådskandidater

Mødet holdes enten i Hinnerup eller Hammel.   ... læs mere
Pas på i solen og støt kræftsagen

Pas på i solen og støt kræftsagen

Vidste du, at du med dit køb af solcreme kan støtte kræftsagen? ... læs mere
Kampen for skolen – fra 1849 til 2021

Kampen for skolen – fra 1849 til 2021

Af Birgit Liin, borgmesterkandidat og medlem af Favrskov Byråd for Venstre ... læs mere
PRESSEMEDDELELSE  

PRESSEMEDDELELSE  

BYRÅDSKANDIDAT GENOPSTILLER IKKE TIL REGIONSRÅDSVALG ... læs mere
Morrismanden nåede ikke at blive færdig

Morrismanden nåede ikke at blive færdig

Af Redaktør Jørgen Kjær - Hadsten ... læs mere
Spirituskørsel

Spirituskørsel

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Sådan sorterer Mette sit affald

Sådan sorterer Mette sit affald

Affaldssortering bør være lige så naturligt som at købe ind, mener Mette Sørensen, der selv sorterer sit affald grundigt ... læs mere
Alt det der gør dit hjem trygt og sikkert

Alt det der gør dit hjem trygt og sikkert

Beskyt dit hjem bedre mod indbrud ... læs mere
Loading...