mandag d. 3. august 2020
|

Sådan rammes boligpriserne i 2020 af corona

Indtil videre har boligmarkedet i store træk ignoreret corona-krisen. Realkredit Danmark forventer et beskedent prisfald i 2020, mens andre økonomer spår større nedgang i boligpriserne.

Sådan rammes boligpriserne i 2020 af corona

Indtil videre har boligmarkedet i store træk ignoreret corona-krisen. Realkredit Danmark forventer et beskedent prisfald i 2020, mens andre økonomer spår større nedgang i boligpriserne.

 
 

Landets ejendomsmæglere har svært ved at få armene ned over et varmt sommerhusmarked, faldende liggetider, højere handelsaktivitet og svagt stigende udbudspriser på boliger. Kombineret med et lavere udbud af boliger, herunder specielt sommerhuse, ser mæglerne – helt efter bogen – ganske lyst på fremtiden trods corona-krisen.

Det er da også svært at finde negative tegn i de aktuelle tal over udviklingen på boligmarkedet. Men vi mangler stadig de afgørende tal over udviklingen i boligpriserne. Ganske vist offentliggøres prisudviklingen for 1. kvartal 2020 medio juni, men tallet vil kun dække en beskeden del af corona-krisens effekter. 

Faktisk skal vi helt frem til september med offentliggørelsen af prisudviklingen for 2. kvartal 2020, før vi har en nogenlunde sikker viden om, hvordan boligmarkedet prismæssigt har reageret på corona-krisen.

Da corona-virussen for alvor kom til Danmark, blev der solgt meget få boliger. Men siden er der kommet gang i bolighandlerne igen.

Realkredit Danmark afblæser kraftige prisfald på boliger

Cheføkonom i Realkredit Danmark, Christian Hilligsøe Heinig, er noget forbløffet over de foreløbige signaler fra boligmarkedet, hvor der er blevet solgt flere boliger end forventet. 

– Grundlæggende set må jeg indrømme, at jeg er meget overrasket over især handelsaktiviteten – at den har rettet sig så hurtigt. Vi står trods alt i en recession med stigende arbejdsløshed og betydelig økonomisk usikkerhed. Og både forbrugertilliden og boligpristilliden er i negative niveauer, hvilket normalt betyder lavere aktivitet og pres på boligpriserne, anfører han.

Christian Hilligsøe Heinig vurderer, at en oplagt forklaring er, at mange af dem, som overvejer køb af bolig, eller som har købt bolig, ser krisen som kortvarig.

Corona-arbejdsløshed ulige fordelt

Derudover peger han på, at krisen i første omgang har ramt hårdest i de erhverv, hvor indkomsterne normalt ikke er blandt de højeste, hvilket gælder for turisme, hoteller, restauranter og handel.

– Og det er ikke her, vi finder de typiske boligkøbere. Boligkøberne er normalt karakteriseret ved indkomster højere end gennemsnittet, påpeger han.

Realkredit Danmark venter prisfald på 1 procent i 2020

Bl.a. på den baggrund forventer Realkredit Danmark et svagt prisfald på boliger i 2020.

– Vores prognose siger stadig, at huspriserne vil falde med i omegnen af 1 procent i år, når vi ser på gennemsnittet for 2020 holdt op imod 2019. Hvis det er en hård, men kort, krise efterfulgt at et stærkt comeback i økonomien, ser det ud til, at boligmarkedet ender med at klare sig fornuftigt gennem krisen, vurderer han.

Christian Hilligsøe Heinig peger samtidig på, at hvis krisen trækker ud, og ledigheden bider sig fast på nogle væsentligt højere niveauer sammenlignet med før krisen, så er der en betydelig risiko for, at boligpriserne kommer til at falde ganske pænt i både 2020 og 2021.

Corona giver stor usikkerhed om udvikling i boligpriser

Det er da også for tidligt at glæde sig over udviklingen. De kolde facts er, at de globale økonomier er tvunget i bund over det meste af verden, hvilket uundgåeligt vil smitte af på boligpriserne i en eller anden udstrækning.

Den positive vinkel er imidlertid, at krisen kan være overstået relativt hurtigt, og næppe vil få så stor end indflydelse på boligpriserne, som under finanskrisen i 2008-2009. Dengang bundede huspriserne først fem år efter toppen i 2007.  

Men ifølge projektdirektør i Boligøkonomisk Videncenter (BVC), Curt Liliegreen, kommer vi ikke uden om prisfald. Han begrunder det med danskernes aktuelt meget negative forventninger til boligpriserne og den forventede udvikling i realøkonomien med øget arbejdsløshed som en dominerende spiller. 

Boligpriser kan falde 5-8 procent – og måske mere

Både Det Økonomiske Råd, Nationalbanken og regeringen venter et fald i huspriserne i størrelsesordenen 5-8 procent i 2020 i det såkaldt milde scenarie, hvilket Curt Liliegreen finder meget plausibelt. 

Men det er ifølge Curt Liliegreen for tidligt at sige, om vi havner i et mildt eller et værre scenario med en anden bølge af corona. 

– Der en vis usikkerhed, hvilket vi må vi leve med resten af året. Men kommer der en anden bølge sent på året sammen med influenzaen i den kolde sæson på den nordlige halvkugle, så får boligmarkedet tæv, vurderer han. 

I det hårde scenario med en anden bølge forudser økonomerne prisfald på op mod 11 procent i år, hvilket skal sammenlignes med forventede prisstigninger på omkring 3 procent, før coronaen ramte verdenssamfundet.

Klæbrige boligpriser

Historisk set reagerer boligpriser på ændringer i både økonomien og renten med en vis forsinkelse – populært sagt, som hvis man går i smeltet asfalt og derfor nærmest bevæger sig i slow motion. 

Vi så det under finanskrisen, der kulminerede med Lehman-krakket i september 2008. Gennem 2009 og 2010 faldt huspriserne kun med 2,1 procent, hvorefter faldet accelererede gennem 2011 og 2012 med et samlet fald på 8,4 procent. Samlet set faldt huspriserne med 20 procent fra toppen i 2007 til bunden i 2012. 

En stor del af prisfaldet inden 2009 indtraf sandsynligvis som en modreaktion på de voldsomme prisstigninger i perioden fra 2004 til 2006, hvor priserne årligt steg med mellem 13 og 23 procent. Prisstigningerne kan i en vis udstrækning forklares med introduktionen af afdragsfrie lån tilbage 2003.

Kilder, henvisninger og metode

Nyhed: Hold dig ajour med aktuel og relevant viden for dig og din bolig. Indholdet er uvildigt og bygger på dokumenteret viden. Se seneste nyheder.

Alle bidragsydere:

  • Jørgen Munksgaard Rasmussen, boligøkonomisk fagekspert

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.I højt solskin har 128 glade drenge og piger netop taget hul på årets fodboldskole på NMT-Byens Arena.

I højt solskin har 128 glade drenge og piger netop taget hul på årets fodboldskole på NMT-Byens Arena.

HSK byder 128 glade fodbold drenge og piger velkommen til Årets fodboldskole ... læs mere
Cafe Snakbar åbner snart, og det er en drøm, der bliver til virkelighed.

Cafe Snakbar åbner snart, og det er en drøm, der bliver til virkelighed.

Hadsten får en ægte lille cafe, som skal drives af lokale frivillige kræfter, og der er en kæmpe lokal opbakning.  ... læs mere
I Hadsten åbner på fredag 7. august Røde Kors Café Snakbar.

I Hadsten åbner på fredag 7. august Røde Kors Café Snakbar.

Snakbar er  100% baseret på frivillig arbejdskraft.  ... læs mere
Her maler de vist selv KØERNE ??

Her maler de vist selv KØERNE ??

Hvad er det for en type køer ... læs mere
SNYDT, ARNE!!!

SNYDT, ARNE!!!

Socialdemokratiets store og altoverskyggende valgløfte op til valget for godt et års tid siden, og et væsentligt element i ”4-bandens” forståelsespapir var, at det nu skulle ”blive Arnes tur”. Arne, den nedslidte bryggeriarbejder, skulle have ubetinget ret til en tidlig ... læs mere
annonce -  afsyrede massive møbler sælges

annonce – afsyrede massive møbler sælges

Henvenvendelse 25 30 10 01 eller 40 94 04 22 - spørg efter historien bag møblerne ... læs mere
MATHILDE VEDDE, FØDT THOMMESEN

MATHILDE VEDDE, FØDT THOMMESEN

Et gammelt postkort fik Kurt Villy til at se nærmere på Mathilde Vedde fra Hadsten Højskole ... læs mere
Vores ældre og svage borgere skal mødes med værdighed og respekt. 

Vores ældre og svage borgere skal mødes med værdighed og respekt. 

Af Rikke Randrup Skåning - Medlem af Social og sundhedsudvalget (A) ... læs mere
Loading...