|

Valg til Favrskov Byråd 16. november 2021

Tirsdag 16. november 2021 er der valg til Favrskov Byråd, hvor der skal vælges 25 medlemmer.
Der er samtidigt valg til regionsrådet i Region Midtjylland.

Afstemningen

Vælgerne kan stemme fra kl. 8.00 til kl. 20.00 på 14 afstemningssteder. Vælgerens afstemningssted fremgår af det valgkort, som alle vælgere får tilsendt. Se afstemningsstederne i Favrskov Kommune på et kort

Hvem har ret til at stemme (valgret)?

Det kan alle, der på valgdagen er fyldt 18 år og har fast bopæl i Favrskov Kommune, og som enten:

  • er dansk statsborger
  • er statsborger i et andet EU-land
  • er statsborger i Island eller Norge, eller
  • uden afbrydelse har boet i Danmark, på Færøerne eller Grønland i de sidste fire år forud for valgdagen
  • britiske statsborgere, der er bopælsregisteret i CPR pr. 31. januar 2020 og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark.

 

Valgret til Favrskov Byråd har også enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU og som herudover enten:

  • er registreret i Udenrigsministeriets protokol og har anmodet om at blive optaget på valglisten, eller
  • lovligt har bopæl i Danmark uden at være registreret i CPR eller Udenrigsministeriets protokol og har anmodet om at blive optaget på valglisten.

 

Bemærk, at valgretten er udvidet til at omfatte personer, som er frataget den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, når disse i øvrigt opfylder ovennævnte valgretsbetingelser. 

Hvem kan stille op som kandidat (valgbar)?

Valgbar til Favrskov Byråd er alle, der har ret til at stemme til valget, jf. ovenfor og som fredag 1. oktober 2021 opfylder valgretsbetingelserne, bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen vedrørende varigheden af forudgående fast bopæl i riget, der først skal være opfyldt på valgdagen. 

Kandidatlister

Navne på de kandidater, der stiller op til valget, skal skrives på en særlig blanket, der kan fås ved at kontakte Helle Jensen, Borgmestersekretariat og HR, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, 89 64 61 04, hjns@favrskov.dk Hver liste må højst indeholde 29 kandidatnavne.

Kandidatlister uden stillere

De partier/lister, der blev valgt ind i Favrskov Byråd ved valget i 2017, og som tirsdagen ni uger før valgdagen (14. september 2021) fortsat er repræsenteret i byrådet, kan efter anmodning blive fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal vælgere i kommunen som stillere. Anmodningen sker ved angivelse på kandidatlisten.

Indlevering af en kandidatliste uden stillere kan ske tidligst tirsdag 31. august 2021 og senest tirsdag 14. september 2021 kl. 12. Kandidatlisterne skal indleveres til Borgmestersekretariatet, Skovvej 20, 8382 Hinnerup. Der kan ikke dispenseres fra disse frister.

Senest 21. september 2021 kl. 12 oplyser Valgbestyrelsen, om partiet kan fritages fra stillerkravet.

Kandidatliste med stillere

Alle øvrige partier/lister, der ønsker at stille op til valg til Favrskov Byråd, skal indlevere en kandidatliste, der er underskrevet af mindst 25 vælgere i kommunen som stillere.

Indlevering af en kandidatliste med stillere kan ske tidligst tirsdag 14. september 2021 og senest tirsdag 28. september 2021 kl. 12. Kandidatlisterne skal indleveres til Borgmestersekretariat og HR, Skovvej 20, 8382 Hinnerup.  Der kan ikke dispenseres fra denne frist.

Anmeldelse af listeforbund og/eller valgforbund

Kandidatlister, der er tildelt samme bogstavbetegnelse, kan støtte hinanden ved at indgå listeforbund. Kandidatlister med forskellige bogstavbetegnelser kan støtte hinanden ved at indgå valgforbund. Hver kandidatliste kan kun indgå ét valgforbund.

Indlevering af anmeldelse om liste- og/eller valgforbund skal ske senest mandag 4. oktober 2021 kl. 12 til Borgmestersekretariat og HR, Skovvej 20, 8382 Hinnerup.  Blanketterne til anmeldelse af listeforbund og/eller valgforbund kan fås samme sted. Der kan ikke dispenseres fra denne frist.

 

Dato:18. august 2021

Senest opdateret:

18. august 2021

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.


Æbledag
22. okt. 2021

Æbledag

Højskoletime
4. nov. 2021

Højskoletime

Loading...

BREDT UDVALG

BREDT UDVALG

GADEBERG XL GØR DET IGEN ... læs mere
”Four more years”…

”Four more years”…

Selv om man ikke får Nils Borring til at sige ”den er hjemme”, så virker det mest sandsynligt, at han også sidder for bordenden i kommunen efter valget i november ... læs mere
Fortræffelig god dag for Hadsten Petanque Klub

Fortræffelig god dag for Hadsten Petanque Klub

Den nye formand Jan Kjærulff-Møller var rigtig godt tilfreds med Petangue Sportens dag ... læs mere
Lille boks lover store ord –

Lille boks lover store ord –

kan Voltbox skære 90 procent af din elregning? ... læs mere
Nyt Plejecenter i Hadsten      HVOR? 

Nyt Plejecenter i Hadsten      HVOR? 

En kreds af borgere har sendt følende til Pingvinnyt ... læs mere
Standset af Politiet

Standset af Politiet

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Cafémøde med Lars Storgaard

Cafémøde med Lars Storgaard

I rækken af cafémøder hos Mester Jacob i Hadsten er turen denne gang kommet til de konservatives spidskandidat Lars Storgaard ... læs mere
UD I NATUREN (45)

UD I NATUREN (45)

EFTERÅRSFERIE🍁EFTERÅRSSTEMNING🍁EFTERÅRSFARVER🍁EFTERÅRSHYGGE🍁EFTERÅRSMOTIVER🍁EFTERÅRSVEJR🍁 ... læs mere
Vi må ikke glemme landsbyerne

Vi må ikke glemme landsbyerne

Af Morten Bang - Hinnerup Venstre kandidat til det kommende Byrådsvalg ... læs mere
En ”fuldblods” SF’er…

En ”fuldblods” SF’er…

Søren Frandsen - spidskandidat for SF i Favrskov – var til cafémøde med PingvinNyt ... læs mere
VALGMØDE OM ÆLDREPOLITIK

VALGMØDE OM ÆLDREPOLITIK

Hvordan ser det ud med ældreboliger i Favrskov Kommune? Hvordan er bemandingen i ældreplejen, og hvordan ser fremtiden ud for kernevelfærden? ... læs mere
Loading...