|

Venstre har konkretiseret hospitals-løsninger i Region Midtjylland

Anders G. Christensen, tlf. 20229806 og Ib Bjerregaard, tlf. 51843196 VENSTRE

Anders G. Christensen  Venstre

 

Sundhedsvæsenet er presset, som ikke set før. Der er mangel på medarbejdere, og der er flere akutte patienter. Prognosen i Region Midtjylland siger, at der ved årsskiftet vil være 19-20.000 udsatte behandlinger. Det kræver nytænkning og dialog med alle medarbejdergrupper for nye løsninger.

Den alvorlige sag blev onsdag den 27. oktober drøftet på regionsrådsmødet og på det af Venstre ønsket ekstraordinære hospitalsudvalgsmøde: https://www.rm.dk/politik/regionsradets-moder/dagsordener/?SelectedYear=2021&SelectedMeetingId=4791

”I dagsordenforslaget ’Udsat hospitalsaktivitet og scenarier i efteråret 2021’ foreslås der udarbejdet en 360 graders plan for initiativer i forhold til hospitaler, Præhospitalet og Patientkontoret. Det er en god idé, som vi i Venstre bakker op om. Planen er dog meget ukonkret. Derfor har jeg drøftet med Venstres regionsrådsgruppe, hvordan vi kunne bidrage til at konkretiser planen noget mere – bl.a. ud fra tidligere drøftelser i hospitalsudvalget”, siger Anders G. Christensen, Venstres formandskandidat til regionsrådet.

Ib Bjerregaard, næstformand i Hospitalsudvalget, foreslog derfor på Venstres vegne følgende tilføjelser til indstillingen i sagen om ’Udsat hospitalsaktivitet og scenarier i efteråret 2021’ på regionsrådsmødet i går den 27. oktober.

  1. En vurdering af om fuldtidspolitikken, der er udmeldt til hospitalerne, er for begrænsende i forhold til tiltrækning af så mange medarbejdertimer som muligt.
  2. Forslag til hvordan tidligere ansatte kan tiltrækkes igen. Evt. med tilbud om et mindre antal timer og evt. afgrænset til personer i en bestemt alder.
  3. En vurdering af om der indenfor overenskomsternes rammer kan gives tillæg til sikring af fastholdelse af medarbejdere på de afdelinger, der i dag har kritisk mangel på medarbejdere. Evt. i en midlertidig periode.
  4. En vurdering tilsvarende ovenfor omkring udnyttelse af overenskomstens rammer til at tiltrække medarbejdere til de tilsvarende afdelinger med kritisk mangel på medarbejdere.
  5. Tiltag til sikring af, at afdelinger lærer af hinanden i forhold til en arbejdstilrettelæggelse, der inddrager alle faggrupper til de opgaver, de er bedst til og har de faglige forudsætninger for.
  6. En konkret dialog med kommunerne omkring akutte patienter, omkring hjemsendelse og omkring samarbejde omkring indlagte patienter i eget hjem.
  7. Det samme i forhold til PLO, samt i forhold til PLO tillige en afdækning af muligheder for bedre visitation af akutte henviste patienter – evt. med udgående teams fra hospitalerne.
  8. En plan for sikring af gode introduktionsforløb for nye ansatte på alle afdelinger, så de nyansatte ikke ender i sygemeldinger og hurtige opsigelser.

Venstre fik også tilføjet til beslutningen, at de foreslåede tiltag ikke må være begrænsende i forhold til de ideer, administration, hospitalsledelser og alle andre parter kan fremkomme med og foreslå til at indgå i planen.

Det var der stor opbakning til fra et samlet regionsråd, hvilket vi glæder os over i Venstre.

Vi foreslog også, at hospitalsudvalget skal gå i dialog med hospitalsledelser, de faglige organisationer og afdelingsledelser på de afdelinger, hvor der er kritisk personalemangel for at indhente input til, hvad 360 graders planen kan indeholde af forslag og initiativer til konkret forbedring af situationen på hospitalerne generelt. Og vi så gerne at det skete straks.  

Dette var der desværre ikke opbakning til i regionsrådet. Men vi fik dog en forsikring om, at hospitalsudvalget af egen drift kan gå i dialog med relevante parter. Det er noget, Venstre vil følge op på.

”Det er meget positivt, at et samlet regionsråd kunne bakke op om Venstres forslag til konkretiseringer, Nu ved vi, hvad 360 graders planen mindst kommer til at indeholde. Jeg vil samtidig håbe, at medarbejdere og andre rundt i sundhedsvæsenet vil komme på banen og bidrage. I Venstre er vi klar til at lytte og læse de mails, vi forhåbentlig får med gode forslag. Jeg håber virkelig, at vores personale vil gøre brug af det”, siger Ib Bjerregaard.

Kontakt for yderligere oplysninger:

Anders G. Christensen, tlf. 20229806

Ib Bjerregaard, tlf. 51843196

Udsendt på vegne af Venstre i Region Midtjylland

Med venlig hilsen

Erik Poulsen

Journalist og kommunikationsrådgiver | Ansatz Kommunikationsbureau | www.ansatz.dk 

Tlf. 2043 1716 | ep@ansatz.dk | Møllebyvej 18, Stadil, 6980 Tim

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Cyklistkampagne: Brug 2 Sek. mere på at orientere dig i krydset

Cyklistkampagne: Brug 2 Sek. mere på at orientere dig i krydset

Favrskov Kommune og Rådet for Sikker Trafik have bilisterne og cyklisterne til at orientere sig bedre, hver gang de kører ud i et kryds ... læs mere
Broen over jernbanen ved Lerbjerg åbnet for trafik

Broen over jernbanen ved Lerbjerg åbnet for trafik

Efter godt og vel et års arbejde står broen nu færdig ... læs mere
KUNSTEN AT GJØRE PENGE!

KUNSTEN AT GJØRE PENGE!

”GODE RAAD OG VINK TIL AT SKABE SIGE EN FORMUE” – ny artikelserie her på PingvinNyt.dk ... læs mere
Kæmpe svigt af unge generationer hvis tobaks- og alkoholforslag skydes til hjørne

Kæmpe svigt af unge generationer hvis tobaks- og alkoholforslag skydes til hjørne

Kræftens Bekæmpelse reagerer skarpt på nye udmeldinger fra Christiansborg, hvor en snarlig aftale om en sundhedsreform ikke kommer til at indeholde forebyggelsestiltag på tobaks- og alkoholområdet ... læs mere
UD I NATUREN (75)

UD I NATUREN (75)

I dag kommer du med til maj's gul-grønne farvefest ved mark og skov ... læs mere
Bank forudser markante fald i boligpriserne

Bank forudser markante fald i boligpriserne

Ejendomsmæglere i Hadsten er ikke enige i prognosen ... læs mere
Bliver det et JA eller et NEJ den 1. juni?

Bliver det et JA eller et NEJ den 1. juni?

Det er et godt spørgsmål… ... læs mere
Plan for det videre arbejde med udsatte anlægsprojekter

Plan for det videre arbejde med udsatte anlægsprojekter

I forbindelse med budgetlægningen for 2022-25 udsatte Byrådet i Favrskov i efteråret 2021 en række forslag til nye byggerier og større renoveringsprojekter ... læs mere
Inner Wheel Hadsten donerer beløb til Summer Camp 2022 for Diversitetet

Inner Wheel Hadsten donerer beløb til Summer Camp 2022 for Diversitetet

Inner Wheel Hadsten har valgt at donere 5000 kr. fra vinterens lokale indsamling til Diversitetets Summer Camp ... læs mere
Rideskolen Skovfryd

Rideskolen Skovfryd

- en anderledes rideskole ... læs mere
Det falske bankbud er nu blevet en kvinde

Det falske bankbud er nu blevet en kvinde

73-årig kvinde i Hadsten franarret dankort og pinkode ... læs mere
Loading...