|

Venstres gruppeformand frygter, at borgmesteren sidder for meget på hænderne

INFRASTRUKTUR DER RYKKER I FAVRSKOV

Af Anders G. Christensen

Gruppeformand for Venstre

 

I den seneste tid er der for alvor gået hul på bylden, når det gælder udviklingen af infrastrukturen i og omkring Favrskov. Med trafikminister Hans Christian Schmidt (V) i spidsen er der lavet et bredt forlig, der for alvor sætter gang i udbygningen af infrastrukturen i vort område. Nu er det op til os lokalpolitikere sammen med borgerne at fastholde fokus og medvirke positivt til at få skabt de bedste løsninger i den kommende proces.

Lad mig nævne de tre projekter, der har direkte betydning for Favrskov kommune: Viborgvej, letbanen og Djurslandsmotorvejen.

Desuden vil en fast forbindelse over Kattegat helt givet også få betydning for Østjylland og Favrskov.

Jeg vil i det følgende gøre rede for mit syn på projekterne.

Viborgvej

Forligskredsen på Christiansborg bag ”En grøn transportpolitik” har afsat kr. 25 mill til at lave en VVM undersøgelse af blandt andet strækningen fra E45 ved Tilst afkørselen og til Søbyvad. Det vil sige, hele den strækning der løber i Favrskov kommune. Det er meget glædeligt, for det er med stor sandsynlighed ensbetydende med, at nu kommer vejen efter alt for mange års venten.

I sidste byrådsperiode havde jeg Viborgvej som et fast punkt på min dagsorden, når jeg mødte landspolitikere eller transportministeren. Noget af det, som for alvor har været med til at rykke, var, at de 19 kommuner og den Midtjyske region havde Viborgvej med, som et af de fem indspil vi lavede, til Infrastrukturkommissionens arbejde.

Nu glæder det om at fastholde trykket på landspolitikerne og ministeren for en udbygning af Viborgvej. Med en motorvej til Hammel vil Favrskov have en rigtig stærk infrastruktur med motorvej nord/syd og øst/vest.

Det vil give et stærkt boost for bosætningen i Hammel og Thorsø området, og ikke mindst erhvervsudviklingen.

Det er derfor mistrøstigt at se det manglende engagement, der er fra Socialdemokratiet og ikke mindst borgmesterens side, for at tage ejerskab til projektet. Det drejer sig om at sikre en god proces, dels for de borgere der bliver berørt, men også at sikre, at vi får et godt linjeforløb gennem Favrskov, og ikke mindst får lavet et godt afkørselsanlæg ved Anbæk. Der gør, at det erhvervsområde, vi har udlagt i kommuneplanen, kan udnyttes bedst muligt.

Jeg håber virkelig, at det store arbejde, der har været lagt i, at vi er kommet så langt som til en VVM undersøgelse af en ny Viborgvej, ikke løber ud i sandet, fordi Socialdemokraterne og borgmesteren sidder på hænderne.

 

 

Letbanen.

Med forliget om ”Bedre mobilitet”, der netop er vedtaget på Christiansborg, er letbanen rykket meget tættere på Favrskov. I forliget bliver finansieringen af første etape fra banegården i Århus og til Lisbjerg lagt helt på plads.

Det er forudsætningen for, at vi kan få en linje fra Lisbjerg via Søften og til Hinnerup, som er realistisk i første omgang. Næste mål er herefter at få letbanen videre til Hadsten igennem det fremtidige byudviklingsområde mellem Hinnerup og Hadsten.

Jeg havde fornøjelsen af i november måned at være med den politiske styregruppe på besøg i Freiburg og Mulhouse, for at se hvad en letbane kan gøre for den kollektive trafik og ikke mindst en byudvikling. Det er ganske imponerende.

For at Favrskov kommune kan komme med i etape to af letbane udbygningen, er det vigtigt, at vi ligger et maksimalt pres på processen. Vi skal argumentere for, at linjen til Hinnerup vil være en god investering for den kollektive trafik, og dermed også for at understøtte og styrke udviklingen i Søften/Hinnerup området.

Det er vigtigt, at vi får regering og folketing til at medfinansiere anlægsarbejdet. Strækningen fra Lisbjerg til Hinnerup har en anslået anlægspris på 300 mill. kr.. En udgift som Favrskov kommune ikke kan bære alene.

Men første udfordring bliver, at der skabes opbakning i den politiske styregruppe for vores ønske. Da det er borgmesteren, der sidder der, kan jeg godt blive bekymret, da det kræver vedholdenhed og dedikation for projektet, og det er ikke just det, vi har oplevet i denne sag fra hans side.

Djurslandsmotorvejen.

Her vil jeg glæde mig over, at vi har fået en styrket forbindelse, dels til Århus og ikke mindst til Djursland.

Helt konkret drejer det sig om etableringen af et tilslutningsanlæg til Djurslandsmotorvejen fra Søftenvej via Høgemosevej.

Det har Venstre arbejdet for kunne blive en realitet lige siden indvielsen af Djurslandsmotorvejen. Det er derfor glædeligt, at partierne bag trafikforliget ”Bedre mobilitet” er blevet enige om at etablere et tilslutningsanlæg ved Høgemosevej.

Det vil helt klart blive til gavn for de daglige brugere af forbindelsen til Djursland og ikke mindst erhvervslivet

 

Kattegatbroen.

Der er ingen tvivl om, at en fast forbindelse over Kattegat vil betyde meget for udviklingen i Østjylland. Det vil nemlig betyde, at Jylland og Sjælland og ikke mindst hovedstaden vil blive bundet endnu tættere sammen end tilfældet er i dag.

 

En direkte forbindelse over Kattegat mellem Danmarks to største vækst- og videnscentre vil være til gavn for udviklingen i hele Danmark. Det vil udnytte potentialerne både øst og vest for Storebælt og på sigt sikre en dansk metropol i europæisk målestok. En fast forbindelse over Kattegat vil give dynamik og styrke erhvervsudviklingen og forskningsmiljøerne i hele  Danmark.

 

Det glædelige er, at det nu ser lidt lysere ud for en beslutning om en fast forbindelse over Kattegat. Transportminister Hans Christian Schmidt har nemlig på et møde lovet Kattegat komiteen, at alle sider af en forbindelse nu skal belyses. Det betyder, at der vil være et grundlag, der er tilstrækkeligt godt til, at Folketinget kan træffe beslutning allerede om et til to år.

 

For den korte version er, at en fast forbindelse over Kattegat er og bliver den rigtige løsning samfundsøkonomisk, hvis vi skal løse en lang række af de infrastruktur udfordringer, som vi har med motorvej over Fyn og op gennem Jylland og samtidig sikre timedrift med tog mellem de største byer i Danmark.

 

Som medlem af formandskabet i Kattegat komiteen der består af Fhv. minister Jens Kampmann, Regionsformand Bent Hansen og borgmester Nicolai Wammen, så glæder det mig også, at vi for alvor har fået Sjælland med på vognen. Seneste har vi haft møde med række sjællandske borgmestre, der også bakker op om en fast forbindelse over Kattegat.

 

Det kan godt være, at en fast forbindelse over Kattegat med en anslået pris på ca. kr. 100 mia. vil være den største samfundsmæssige investering nogensinde i Danmark. Men set i lyset af hvad denne investering samfundsmæssigt kan betyde for udviklingen i Danmark, så er det min påstand, at det er en billig investering.

 

 

 

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Nielstrup Museum er på banen igen.

Nielstrup Museum er på banen igen.

Vi har åben, hver Onsdag & Søndag fra den 16-6 til 1-9- 2021 ... læs mere
2 indbrud i Favrskov

2 indbrud i Favrskov

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Hadsten Håndbolds store årsmøde

Hadsten Håndbolds store årsmøde

Bjarne Frislev blev førstevalget til FØRSTEHOLDET ... læs mere
Informationsmøde for kommende byrådskandidater

Informationsmøde for kommende byrådskandidater

Mødet holdes enten i Hinnerup eller Hammel.   ... læs mere
Pas på i solen og støt kræftsagen

Pas på i solen og støt kræftsagen

Vidste du, at du med dit køb af solcreme kan støtte kræftsagen? ... læs mere
Kampen for skolen – fra 1849 til 2021

Kampen for skolen – fra 1849 til 2021

Af Birgit Liin, borgmesterkandidat og medlem af Favrskov Byråd for Venstre ... læs mere
PRESSEMEDDELELSE  

PRESSEMEDDELELSE  

BYRÅDSKANDIDAT GENOPSTILLER IKKE TIL REGIONSRÅDSVALG ... læs mere
Morrismanden nåede ikke at blive færdig

Morrismanden nåede ikke at blive færdig

Af Redaktør Jørgen Kjær - Hadsten ... læs mere
Spirituskørsel

Spirituskørsel

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Sådan sorterer Mette sit affald

Sådan sorterer Mette sit affald

Affaldssortering bør være lige så naturligt som at købe ind, mener Mette Sørensen, der selv sorterer sit affald grundigt ... læs mere
Alt det der gør dit hjem trygt og sikkert

Alt det der gør dit hjem trygt og sikkert

Beskyt dit hjem bedre mod indbrud ... læs mere
Loading...