|

Vestjysk Bank kom fornuftigt igennem årets første kvartal

Vestjysk Bank realiserede i 1. kvartal 2020 et resultat efter skat på 57 mio. kr. – et resultat præget af fortsat høj konverteringsaktivitet på realkreditområdet og en landbrugssektor i god gænge, men også stor turbulens på de finansielle markeder.

Banken har endnu ikke mærket en betydende negativ effekt af coronakrisen på bankens kunder, men forbereder sig på situationen og har afsat 100 mio. kr. til imødegåelse af økonomisk usikkerhed. Samtidig justerer banken sine forventninger til regnskabsåret 2020.

Acceptable resultater i lyset af coronakrisen
I 1. kvartal 2020 realiserede Vestjysk Bank et resultat efter skat på 57 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning på 7,7 pct. p.a., mod 72 mio. kr. i samme periode sidste år. Det lavere resultat skyldes hovedsageligt lavere kursreguleringer, der faldt med 24 mio. kr. Færre nedskrivninger var dog med til at trække bankens resultat i positiv retning med 10 mio. kr.

– Overordnet synes jeg, at vi har klaret os fornuftigt igennem årets første tre måneder, og resultaterne anses for acceptable i lyset af de givne omstæn­digheder. Vi er vores rolle som lokalbank meget bevidst og er klar over, det har stor lokal betydning, hvordan vi vælger at agere i disse krisetider. Vi gør, hvad vi proaktivt kan, for at holde hånden under vores kunder og lokale samarbejdspartnere, herunder foreninger og sportsklubber. Vi er jo gensidigt afhængige og har en fælles interesse i at holde gang i hjulene i lokalsamfundene, forklarer Jan Ulsø Madsen, administrerende bankdirektør i Vestjysk Bank. 

Regnskab særligt præget af negative kursreguleringer og faldende nedskrivninger
Indgangen til 2020 var præget af stigende international usikkerhed om, hvorledes coronavirussen COVID-19 ville brede sig, og hvilke økonomiske konsekvenser denne ville få for det internationale samfund. Særligt i marts måned aflejrede denne usikkerhed sig i stor uro på de finansielle markeder. For Vestjysk Bank betød denne uro, at banken i 1. kvartal 2020 måtte konstatere negative kursreguleringer på i alt 4 mio. kr. mod positive kursreguleringer i 1. kvartal 2019 på 20 mio. kr.

– Coronaen har for alvor sat sit aftryk på det internationale samfund og på verdens­økonomien. Der er meget at bekymre sig om, men også noget at glæde sig over. I denne meget turbulente tid har jeg mange gange glædet mig over vores forsigtige tilgang til placeringen af bankens egenbeholdning. Den har været med til at reducere tabet fra den aktieuro, vi har set som reaktion på coronaens hurtige udbredelse og den iboende usikkerhed omkring effekten deraf. Samtidig har vi god grund til at glæde os over, at bankens landbrugskunder, der tidligere har været vores akilleshæl, indtil videre har klaret sig godt igennem de første måneder af 2020 og været direkte årsag til, at bankens nedskrivninger i 1. kvartal er faldet i forhold til samme periode sidste år, fortæller Jan Ulsø Madsen.

Som følge af bankens lavere kursreguleringer faldt Vestjysk Banks samlede basisindtægter fra 221 mio. kr. i 1. kvartal 2019 til 198 mio. kr. i 1. kvartal 2020. De fortsat lave renter og kundernes store interesse for konvertering af realkreditlån var dog medvirkende til, at Vestjysk Bank formåede at fastholde niveauet for netto rente- og gebyrindtægter, der i 1. kvartal 2020 udgjorde 202 mio. kr. mod 200 mio. kr. i 1. kvartal 2019. Selvom Vestjysk Banks netto renteindtægter faldt med 7 mio. kr. fra 125 mio. kr. til 118 mio. kr., blev faldet op­vejet af øgede netto gebyrindtægter, der steg med 9 mio. kr. fra 75 mio. kr. til 84 mio. kr.

– Vi fortsætter med at arbejde efter vores forretningsplan for 2020. Vi har fokus på at øge vores indtægter og har pr. 15. maj sænket grænsen for beregningen af negative indlånsrenter fra 500.000 kr. til 250.000 kr. Vi har også yderligere fokus på styring af vores omkostninger, som dog er steget en anelse pga. stigende IT-omkostninger til sektor- og lovopgaver, konstaterer Jan Ulsø Madsen.

Tilbageførelse af nedskrivninger på landbrug
I 1. kvartal 2020 tilbageførte Vestjysk Bank nedskrivninger på i alt 28 mio. kr. på bankens landbrugskunder som følge af de fortsat høje afregningspriser og de forbedrede økonomiske forhold, særligt hos svineproducenterne. Vestjysk Banks nedskrivninger i 1. kvartal 2020 udgjorde netto 12 mio. kr. mod 22 mio. kr. i 1. kvartal 2019.

– Vi er godt tilfredse med den positive udvikling hos vores landbrugskunder. Den er dem vel undt, for de har haft mange tunge år. De høje afregningspriser har nu bevirket, at flere landmænd i løbet af 1. kvartal 2020 har kunnet afdrage ekstraordinært på deres gæld til banken. Faktisk er gældsafviklingen hos en del af disse kunder gået stærkere, end vi havde troet muligt. Det har betydet, at vores udlån til landbrug er faldet mere end forventet, og det har selvfølgelig en negativ indvirkning på vores indtægter. Men den positive effekt på vores nedskrivninger er imidlertid ikke til at overse, fremhæver Jan Ulsø Madsen.

Imødegåelse af økonomisk usikkerhed som følge af coronakrisen
Bankens tal viser, at coronakrisen endnu ikke har haft betydende negativ effekt på Vestjysk Banks udlån. Dette billede forventes dog at ændre sig, efterhånden som krisen fortsætter de kommende måneder. Banken har derfor valgt at ruste sig ved i 1. kvartal 2020 at indarbejde 50 mio. kr. i bankens nedskrivninger til imødegåelse af økonomisk usikkerhed som følge af coronakrisen. Aktuelt har banken via ledelsesmæssige skøn i alt afsat 100 mio. kr., svarende til 1 pct. af bankens udlån, til imødegåelse af økonomisk usikkerhed.

Ligeledes har banken i beregningen af det individuelle solvensbehov pr. 31. marts 2020 afsat 50 mio. kr. til imødegåelse af økonomisk usikkerhed.

Nedjustering af forventningerne til regnskabsåret 2020
På grund af de ukendte følger af coronakrisen valgte Vestjysk Bank den 25. marts 2020 at suspendere bankens udmeldte forventninger om et årsresultat efter skat for 2020 på 250 til 300 mio. kr.

Vestjysk Bank har med udgangspunkt i den nuværende økonomiske udvikling udarbejdet et nyt forecast for regnskabsåret 2020. Vestjysk Bank forventer nu et resultat efter skat i størrelsesordenen 160 til 240 mio. kr.

– Vi har valgt at nedjustere vores forventninger til, hvor vi resultatmæssigt lander, når året er omme. Den store krystalkugle, vi alle kigger ind i, viser, at der kommer en negativ økonomisk effekt af coronakrisen. Der er bare ingen, der med sikkerhed kan sige, hvor dybe eller hvor lange sporene bliver. Derfor er vores forecast nødvendigvis også behæftet med stor usikkerhed, forklarer Jan Ulsø Madsen og slutter:

– Som pengeinstitut er vi godt rustet til at stå krisen igennem – det bevidner vores stærke kapitalnøgletal. Vi har også en alsidig branchespredning i vores udlån, hvor ingen branche udgør mere end 15 pct. af vores samlede udlån. Koblet med den gode holdånd, der er i banken, og med vores vestjyske værdier står vi fortsat stærkt på “pladen”.

Yderligere oplysninger
Kontakt adm. bankdirektør Jan Ulsø Madsen på tlf. 96 63 21 0

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Røde Kors Butikken i Thorsø, har gjort noget af en scoop her i sommertiden.

Røde Kors Butikken i Thorsø, har gjort noget af en scoop her i sommertiden.

De har nemlig været så heldige at få del i en donation af tøj fra den kendte damekonfektion MASAI ... læs mere
½ pris på entrébilletten hos Modelbane Europa

½ pris på entrébilletten hos Modelbane Europa

Modelbanen oplever en stor stigning i besøgstallet her i højsæsonen, hvor voksne kun skal betale 45 kr., børn 25 kr. og pensionister kun 40 kr. En familiebillet koster nu kun 115 kr ... læs mere
Foredrag med Daniel Svensson

Foredrag med Daniel Svensson

Mit livs kamp – på banen og udenfor banen ... læs mere
SENIORDANS starter

SENIORDANS starter

EVA sender en sommrhilsen ... læs mere
Favrskov Revyen er klar til at spille i efteråret.

Favrskov Revyen er klar til at spille i efteråret.

Forestillingen hedder NYE TONER og er stort set identisk med den forestilling som var planlagt gennemført i marts ... læs mere
Pas på med ukrudtsbrænderen

Pas på med ukrudtsbrænderen

BRANDFARLIGT HAVEREDSKAB ... læs mere
annonce : Lej en PØLSEVOGN med "DET HELE" (læs ny historie)

annonce : Lej en PØLSEVOGN med “DET HELE” (læs ny historie)

Lej en komplet pølsevogn med alt hvad der hører sig til. Inklusiv en pølsemand/kvinde. 1964 : Læs yderligere NOSTALGI om tilladelse til at sælge Pølser med REMOULADE og AGURKESALAT ... læs mere
Ugens naturbilleder nr. 475.

Ugens naturbilleder nr. 475.

Sikke en drejning vejret har taget😖Men husk lige dette: UD PÅ TUR - ALDRIG SUR😊Her kommer fotos fra Kollerup møllesø samt fra søen og bøgeskoven i Skanderborg ... læs mere
Færdseksuheld

Færdseksuheld

Østjyllands politi oplyser ... læs mere
Stigende salg presser boligpriserne op på højeste niveau i 10 år

Stigende salg presser boligpriserne op på højeste niveau i 10 år

Nye juni-tal fra Boligsidens Markedsindeks viser stigende salgspriser for alle boligtyper. Det bringer den gennemsnitlige kvadratmeterpris for både villaer og rækkehuse, ejerlejligheder og sommerhuse op på det højeste niveau i de seneste 10 år ... læs mere
Loading...