Er TV-masten i Lyngå begyndt at sende røgsignaler?

Det så sådan ud forleden aften… Sendemasten ude på Brundtvej vest for Lyngå var tilsyneladende begyndt at sende signaler på samme måde, som indianerne gjorde i vores barndoms cowboy-film. Så for den! Nu lykkedes det mig – helt og aldeles politisk ukorrekt – at skrive både ”indianer” og ”cowboy”. Så nu har jeg nok krænket […]

Stakkels gymnasieelever…

Hver 3. gymnasieelev overvejer at droppe ud af gymnasiet, fordi de ”bøvler med ting og sager”, som formanden for Danske Gymnasier udtrykker det

Hvorfor vil min bankrådgiver ikke tale med mig?

I effektivitetens hellige navn er det stadig vanskeligere at komme til at tale med sin bankrådgiver.
I stedet taler man først med en maskine, der si’r, at du skal taste dit personnummer. Så snakker man med en anden i banken, som lover, at ens bankrådgiver nok skal ringe tilbage, når hun får tid. Men det får hun åbenbart ikke…

ABSURD!

Hvis der er nogen, der er ”absurd”, så er det USA’s præsident…

Hvem kan råbe vores politikere op?

Det er forstemmende at vores folkevalgte politikere på ”borgen”
sidder inde i deres egen lille osteklokke uden kontakt til den
virkelige verden udenfor…

Hvor svært kan det være?

Hver fjerde ældre sygehuspatient bliver genindlagt kort tid efter udskrivelsen.
Men et nyt forskningsprojekt fra Aarhus Universitetshospital viser, at man både kan halvere antallet af genindlæggelser og samtidig forkorte de ældres indlæggelsestid

Hjælp os!

De Radikale søger hjælpere til at udvikle deres politik…

Midt i en agurketid…

Politikere og medier savner nyheder her i agurketiden. Derfor kører debatten om retten til selv at bestemme sit køn igen

Kære ‘Sat på spidsen’

Jeg har noteret mig jeres oprigtige bekymring for, om den nytiltrådte socialistiske regering nu sender Laurbjergs trinbræt i syltekrukken sammen med alle de andre trafikprojekter, som ellers var med i den tidligere regerings store trafikaftale, der blev indgået sammen med Dansk Folkeparti. Efter alt at dømme ender opgraderingen af rute 26 (Viborg-Aarhus), som fik tilført […]

Hvad så, Laurbjerg?

Vores nye transportminister vil tage alle vedtagne trafikprojekter op til fornyet overvejelse. Det kommer måske til at gå ud over trinbrættet i Laurbjerg

Pølser og politikere

”Jo mindre folk ved om, hvordan man laver pølser og politik, jo bedre sover de om natten”, konstaterede Otto von Bismarck allerede for mere end 100 år siden

VÆLGERBEDRAG!

Karsten Hønge (SF) er indbegrebet af det, som politikerlede er gjort af…

Hvor skal pengene komme fra?

Politikere fra både rød og blå stue strøer om sig med gyldne milliarddyre løfter til den måbende vælgerbefolkning

VÆLGERBEDRAG!

Karsten Hønge fra SF er indbegrebet af det, som politikerlede er gjort af…

HUSK DET NU!

Den hjemlige valgkamp til vores eget folketing har helt overskygget EU-valget på søndag